Krajský znak
Základní informace
Katastrální výměra:5 427 ha
Počet obyvatel:582 705

Moravskoslezský kraj patří mezi významné části České republiky, které během posledních let zásadním způsobem změnily svůj ráz a charakter. Z kdysi převážně průmyslového regionu, kde důležitou roli hrály zejména hutě a doly, se stalo jedno z nejzelenějších míst naší republiky s řadou zajímavostí. Katastr kraje o rozloze 5 554 km2 sousedí na severu s Polskem, na východě se Slovenskem. Ve zbývajících částech pak se Zlínským a Olomouckým krajem. Se svými více než 1,2 milióny obyvatel se Moravskoslezský kraj řadí k nejlidnatějším krajům v republice. Na území kraje se nachází celkem 302 obcí, což jej ale naopak řadí k oblastem s nejnižším počtem sídel. Největším a zároveň sídelním městem kraje je Ostrava, ve které žije 313 088 obyvatel.

Geograficky patří oblast Moravskoslezského kraje k velmi členitým. I z tohoto hlediska se kraj řadí k zajímavým koutům České republiky. Svírá jej masiv Hrubého Jeseníku s dominantou nejvyšší hory celé Moravy, 1491 metrů nad moře se čnícím Pradědem. Masiv postupně přechází do náhorní plošiny Nízkého Jeseníku. Obklopují jej rovněž hřebeny Beskyd. Prostor mezi horami pak vyplňují hustě osídlené terény Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány. Nejvýznamnějším vodním tokem Moravskoslezského kraje je řeka Odra, která pramení v Oderských vrších. Do ní se na území Ostravy vlévá Opava, odvodňující Jeseníky a Opavsko. Vodu z Moravskoslezských Beskyd odvádí řeka Ostravice.

Součástí kraje jsou i místa s významnými a cennými přírodními zvláštnostmi, které patří mezi turisticky vyhledávané oblasti. Jde o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, jež je, včetně vsetínské části, se svou rozlohou 1 160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Dále se na území Moravskoslezského kraje nacházejí Chráněné krajinné oblasti Jeseníků a Poodří a dalších více než sto maloplošných chráněných území.

Oblast Moravskoslezského kraje (zejména pak Ostravsko, Karvinsko a Třinecko) patřila od devatenáctého století mezi nejdůležitější průmyslové regiony nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. V posledních letech však kraj zaznamenal, v souvislosti s omezením těžby uhlí a rozsáhlou restrukturalizací dalších průmyslových podniků, nepříznivý ekonomický vývoj. Ani to ale nezabránilo tomu, aby kraj i nadále patřil k jedné z hospodářsky nejvýznamnější části České republiky. Vedle tradičních odvětví, jde především o hutní výrobu a těžbu černého uhlí, typických pro tento kout republiky, se v kraji prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků, potravinářský a tabákový průmysl.

Své místo ve všech oblastech života Moravskoslezského kraje měla a má doprava. Stávající silniční komunikační systém se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E 75) Rýmařov-Bruntál-Opava-Ostrava-Český Těšín-Jablunkov a I/48 (E 462), která se dnes upravuje na rychlostní komunikaci R 48 (Nový Jičín-Frýdek-Místek-Český Těšín). Plánovaná výstavba dálnice D 47, která by zajistila nejen nezbytné spojení kraje s celou Českou republikou, ale jako součást VI.b transevropského koridoru se stala částí páteřní dopravní sítě sever-jih. Území Moravskoslezského kraje rovněž protínají dva železniční tahy evropského významu. Jde o trať, která je významným úsekem hlavní železniční trasy České republiky ve směru Praha-Bohumín a trať směřující z Bohumína do Českého Těšína, a dále pak na Slovensko. Pravidelná letecká doprava je provozována na letišti Ostrava-Mošnov, které bylo v roce 2004 převedeno do správy Moravskoslezského kraje. V současné době jde o největší regionální letiště v Česku a také o velmi důležité letecké centrum mezinárodního charakteru.

Neopomenutelná je také historická tradice Moravskoslezského kraje, která se mimo jiné odráží v nepřehlédnutelném množství stavebních a technických památek. K historicky cenným objektům regionu, kromě jiných, patří zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích nebo ve Fulneku, dále pak hrady Sovinec, Starý Jičín a Hukvaldy. V celém Moravskoslezském kraji je možné navštívit i řadu církevních objektů.

Za historií a zajímavostmi v kraji se mohou zájemci vydat do šesti desítek muzeí. Za všechny lze vyzdvihnout nejstarší muzeum v České republice - Slezské zemské muzeum v Opavě, které vzniklo již v roce 1814. Milovníci vojenských památek si na své přijdou především na Opavsku, kde jsou zachovány unikátní vojenské pevnosti ze třicátých let minulého století. Specifikem a osobitým pokladem Moravskoslezského kraje jsou podmínky pro rozvoj průmyslové turistiky spojené s návštěvami Technického muzea automobilů v Kopřivnici, Vagonářského muzea ve Studénce, Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích, Dolu Michal v Ostravě, areálu Dolních památek Moravskoslezský kraj je úzce spjat a zasvěcen bohatému kulturnímu životu. Toto tvrzení lze mimo jiné opřít o fakt, že zde působí osmnáct divadel.

Své pevné místo v kraji má významné české hudební těleso Janáčková filharmonie Ostrava. Nedílnou součástí společenského dění jsou již několik let hudební festivaly. Mezi mezinárodně známé patří hudební festival Janáčkův máj, dále pak Janáčkovy Hukvaldy, Beethovenův Hradec, Colours of Ostrava a loutkový festival Spectaculo Interesse.

Moravskoslezský kraj se do povědomí řady lidí zapisuje i mimořádnými sportovními událostmi, mezi které patří atletický mítink Zlatá tretra - Super Grand Prix, na niž se sjíždějí sportovní hvězdy z celého světa. V roce 2004 se mistrovství světa v ledním hokeji konalo v České republice a rolí hostitele byla poctěna města Praha a Ostrava. Sportovní zázemí zde naleznou i vyznavači aktivního odpočinku. Je tomu tak mimo jiné také proto, že se zde nachází přibližně sto stadionů, sedmadvacet umělých ledových ploch, stovky víceúčelových hřišť, tělocvičen, tenisových kurtů, koupališť a bazénů. Nejznámější zimní areály s ideálními podmínkami jak pro běžecké, tak i pro sjezdové lyžování jsou v okolí Pradědu v Jeseníkách a středisek Bílá, Morávka nebo Pustevny v Beskydech. Příznivci vodních sportů s oblibou sjíždějí řeku Moravici nebo Odru. Horalové i provozovatelé cykloturistiky mohou využít množství turistických značených stezek a tras.

Kdo z obyvatel a návštěvníků regionu si pro svou relaxaci a aktivní odpočinek nevybere z nabídky kulturních atraktivit, ani ze sportovních a turistických možností, má příležitost odpočinout si v několika moravskoslezských lázních, které poskytují řadu léčebných, ozdravných a rehabilitačních pobytů. Patří mezi ně Státní léčebné lázně v Karlově Studánce, v Darkově, Sanatorium Klimkovice, Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné či Rehabilitační ústav Hrabyně.

Moravskoslezský kraj je rovněž spojován i s významem svého školství na všech úrovních. V kraji působí čtyři prestižní univerzity - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola podnikání Ostrava.

Region je se všemi svými uvedenými atributy navíc zajímavý i tím, že se stal rodištěm a působištěm řady známých, výrazných i významných osobností. Za všechny, které obohatily nejenom české, ale i evropské a světové dějiny je možné uvést například básníka Petra Bezruče, zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, hudebního skladatele Leoše Janáčka, učitele národů Jana Ámose Komenského, přírodovědce a zakladatele nauky o dědičnosti Johanna Gregora Mendela, dějepisce Františka Palackého, ochránkyni africké přírody Joe Adamsovou, legionáře a generála Heliodora Píku, malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana či sportovce a olympijského vítěze Emila Zátopka.


OKRESY

Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002, takže od 1. ledna 2003 představují okresy pouze územní obvody policie, soudů a některých jiných státních institucí.

V Moravskoslezském kraji jsou tyto okresy:

Bruntál

Frýdek-Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava

Ostrava-město


SPRÁVNÍ OBVODY

Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem.

V Moravskoslezském kraji jsou tyto správní obvody obcí s rozšířenou působností:

Bílovec

Bohumín

Bruntál

Český Těšín

Frenštát pod Radhoštěm

Frýdek-Místek

Frýdlant nad Ostravicí

Havířov

Hlučín

Jablunkov

Karviná

Kopřivnice

Kravaře

Krnov

Nový Jičín

Odry

Opava

Orlová

Ostrava

Rýmařov

Třinec

Vítkov

Reklama

Náhodný výběr obcí pro Moravskoslezský kraj

Bolatice

Bolatice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 4 425

/
Čavisov

Čavisov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 500

/
Chlebičov

Chlebičov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 162

/ /
Dobroslavice

Dobroslavice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 757

/ /
Holasovice

Holasovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 386

/ /
Krmelín

Krmelín

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 2 311

/
Krnov

Krnov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 23 975

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 350

/
Liptaň

Liptaň

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 464

/
Litultovice

Litultovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 908

/
Michálkovice

Michálkovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 3 363

/
Mošnov

Mošnov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 750

/
Návsí

Návsí

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 3 919

/
Nižní Lhoty

Nižní Lhoty

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 266

/
Olbramice

Olbramice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 669

/
Petrovice

Petrovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 133

/ /
Sedlnice

Sedlnice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 505

/
Šťáblovice

Šťáblovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 662

/ /
Štítina

Štítina

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 262

/
Tvrdkov

Tvrdkov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 235

Reklama
Víte že?

Nejčastější jména pro Moravskoslezský kraj jsou: Petr (32192), Jan (31652), Jiří (29898), Jana (27283), Marie (25066), Tomáš (23441), Martin (21644), Pavel (20627), Anna (20624), Josef (17147), Miroslav (16793), Eva (15918), Jaroslav (14728), Kateřina (14618), Lukáš (13611)?

Dnes má svátek Kristýna a v oblasti Moravskoslezský kraj se toto jméno vyskytuje přibližně 5382x?

Hrad Sovinec

Úžasný hradní komplex zaujímá polohu na širokém skalnatém ostrohu na výběžku kopců Nízkého Jeseníku.

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Karviná

V Karviné-Dolech se dochoval kostel sv. Petra z Alkantary, který je se svým sklonem 6,8° od kolmé osy nakloněnější než šikmá věž v Pise.

Ke dni 1.1.2016 měl Moravskoslezský kraj rozlohu 5 427,6 km2 a hustota osídlení činila 224 obyvatel na 1 km2?

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Rýmařov

V Janovicích u Rýmařova vznikla roku 1746 tehdy nejvýznamnější plátenická manufaktura rakouské říše.

Velké Hoštice

Obec Velké Hoštice se v roce 2016 stala Vesnicí roku Moravskoslezského kraje?

Rýmařov

Město Rýmařov zůstalo ušetřeno planoucích hranic při čarodějnických procesech na konci 17. století.

Dřevěný kostel sv Prokopa v Kunčicích p. O.

Podkarpatský dřevěný kostelík zasvěcený sv. Prokopovi a sv. Barboře stával původně v obci Hliňance na Podkarpatské Rusi.

Událost

Nostalgické jízdy městem Karviná

Ve dnech 30. června – 26. srpna 2017 se v Karviné jezdí kočárem

Přehrada Žermanice

Vodní nádrž Žermanice byla vybudovaná v letech 1951–1957 na řece Lučině. Hráz je vysoká 31,5 m a dlouhá 500 m. Vodní nádrž slouží k vodohospodářským a rekreačním účelům včetně možnosti provozování plachetních sportů.

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejčastější příjmení pro Moravskoslezský kraj jsou: Nováková (2558), Novák (2511), Sikora (2124), Sikorová (2073), Svobodová (1457), Konečná (1422), Konečný (1390), Svoboda (1367), Němcová (1254), Němec (1192), Horáková (1097), Novotná (1054), Horák (1027), Kučerová (1023), Kučera (1019)?

Nejvyšším bodem v Moravskoslezském kraji je Praděd (1 491 m n.m.) v pohoří Jeseníky, nejnižším bodem je soutok řek Odry a Olše (195 m n.m.).

Karviná

Původní Karviná byla vlivem poddolování při těžbě černého uhlí zcela zlikvidována. Nová Karviná vznikla po skončení 2. světové války sloučením několika samostatných obcí.

Nový Jičín

Přes město Nový Jičín prochází 18. poledník východní délky, který vede západní částí města.

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Moravskoslezského kraje evidováno: 3 CHKO, 7 národních přírodních památek, 11 národních přírodních rezervací, 68 přírodních památek a 76 přírodních rezervací?

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Staré Hamry

Východním směrem z obce Staré Hamry vede naučná stezka Gruň – Bílý Kříž a na jednom úseku byl zbudován tzv. chodník pro bosé nohy. Návštěvníci si na tomto zastavení mohou projít bez bot krátký úsek cesty, na kterém je čekají úseky po různých přírodních materiálech – krátce se projde v trávě, po kamenech a dřevěných úsecích.

Ke dni 1.1.2016 bylo v Moravskoslezském kraji 300 obcí , z toho se statutem města 42?

Událost

Zámek Hradec nad Moravicí - Moravské hrady 2017

Na hradě v Hradci nad Moravicí se ve dnech 18. – 19. srpna 2017 koná populární letní hudební festival Moravské hrady 2017

Kopřivnice

Národní kulturní památkou může být i vlak. Jeden takový najdeme v Tatře Kopřivnice – jeho lidové označení Slovenská strela znají snad všichni.

Ke dni 1.1.2016 žilo v Moravskoslezském kraji 1 213 311 obyvatel, z toho 594 412 mužů a 618 899 žen?

Reklama