Krajský znak
Základní informace
Katastrální výměra:5 427 ha
Počet obyvatel:582 705

Moravskoslezský kraj patří mezi významné části České republiky, které během posledních let zásadním způsobem změnily svůj ráz a charakter. Z kdysi převážně průmyslového regionu, kde důležitou roli hrály zejména hutě a doly, se stalo jedno z nejzelenějších míst naší republiky s řadou zajímavostí. Katastr kraje o rozloze 5 554 km2 sousedí na severu s Polskem, na východě se Slovenskem. Ve zbývajících částech pak se Zlínským a Olomouckým krajem. Se svými více než 1,2 milióny obyvatel se Moravskoslezský kraj řadí k nejlidnatějším krajům v republice. Na území kraje se nachází celkem 302 obcí, což jej ale naopak řadí k oblastem s nejnižším počtem sídel. Největším a zároveň sídelním městem kraje je Ostrava, ve které žije 313 088 obyvatel.

Geograficky patří oblast Moravskoslezského kraje k velmi členitým. I z tohoto hlediska se kraj řadí k zajímavým koutům České republiky. Svírá jej masiv Hrubého Jeseníku s dominantou nejvyšší hory celé Moravy, 1491 metrů nad moře se čnícím Pradědem. Masiv postupně přechází do náhorní plošiny Nízkého Jeseníku. Obklopují jej rovněž hřebeny Beskyd. Prostor mezi horami pak vyplňují hustě osídlené terény Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány. Nejvýznamnějším vodním tokem Moravskoslezského kraje je řeka Odra, která pramení v Oderských vrších. Do ní se na území Ostravy vlévá Opava, odvodňující
Jeseníky a Opavsko. Vodu z Moravskoslezských Beskyd odvádí řeka Ostravice.

Součástí kraje jsou i místa s významnými a cennými přírodními zvláštnostmi, které patří mezi turisticky vyhledávané oblasti. Jde o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, jež je, včetně vsetínské části, se svou rozlohou 1 160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Dále se na území Moravskoslezského kraje nacházejí Chráněné krajinné oblasti Jeseníků a Poodří a dalších více než sto maloplošných chráněných území.

Oblast Moravskoslezského kraje (zejména pak Ostravsko, Karvinsko a Třinecko) patřila od devatenáctého století mezi nejdůležitější průmyslové regiony nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. V posledních letech však kraj zaznamenal, v souvislosti s omezením těžby uhlí a rozsáhlou restrukturalizací dalších průmyslových podniků, nepříznivý ekonomický vývoj. Ani to ale nezabránilo tomu, aby kraj i nadále patřil k jedné z hospodářsky nejvýznamnější části České republiky. Vedle tradičních odvětví, jde především o hutní výrobu a těžbu černého uhlí, typických pro tento kout republiky, se v kraji prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků, potravinářský a tabákový průmysl.

Své místo ve všech oblastech života Moravskoslezského kraje měla a má doprava. Stávající silniční komunikační systém se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E 75) Rýmařov-Bruntál-Opava-Ostrava-Český Těšín-Jablunkov a I/48 (E 462), která se dnes upravuje na rychlostní komunikaci R 48 (Nový Jičín-Frýdek-Místek-Český Těšín). Plánovaná výstavba dálnice D 47, která by zajistila nejen nezbytné spojení kraje s celou Českou republikou, ale jako součást VI.b transevropského koridoru se stala částí
páteřní dopravní sítě sever-jih. Území Moravskoslezského kraje rovněž protínají dva železniční tahy evropského významu. Jde o trať, která je významným úsekem hlavní železniční trasy České republiky ve směru Praha-Bohumín a trať směřující z Bohumína do Českého Těšína, a dále pak na Slovensko. Pravidelná letecká doprava je provozována na letišti Ostrava-Mošnov, které bylo v roce 2004 převedeno do správy Moravskoslezského kraje. V současné době jde o největší regionální letiště v Česku a také o velmi důležité letecké centrum mezinárodního charakteru.

Neopomenutelná je také historická tradice Moravskoslezského kraje, která se mimo jiné odráží v nepřehlédnutelném množství stavebních a technických památek. K historicky cenným objektům regionu, kromě jiných, patří zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích nebo ve Fulneku, dále pak hrady Sovinec, Starý Jičín a Hukvaldy. V celém Moravskoslezském kraji je možné navštívit i řadu církevních objektů.

Za historií a zajímavostmi v kraji se mohou zájemci vydat do šesti desítek muzeí. Za všechny lze vyzdvihnout nejstarší muzeum v České republice - Slezské zemské muzeum v Opavě, které vzniklo již v roce 1814. Milovníci vojenských památek si na své přijdou především na Opavsku, kde jsou zachovány unikátní vojenské pevnosti ze třicátých let minulého století. Specifikem a osobitým pokladem Moravskoslezského kraje jsou podmínky pro rozvoj průmyslové turistiky spojené s návštěvami Technického
muzea automobilů v Kopřivnici, Vagonářského muzea ve Studénce, Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích, Dolu Michal v Ostravě, areálu Dolních památek Moravskoslezský kraj je úzce spjat a zasvěcen bohatému kulturnímu životu. Toto tvrzení lze mimo jiné opřít o fakt, že zde působí osmnáct divadel.

Své pevné místo v kraji má významné české hudební těleso Janáčková filharmonie Ostrava. Nedílnou součástí společenského
dění jsou již několik let hudební festivaly. Mezi mezinárodně známé patří hudební festival Janáčkův máj, dále pak Janáčkovy Hukvaldy, Beethovenův Hradec, Colours of Ostrava a loutkový festival Spectaculo Interesse.

Moravskoslezský kraj se do povědomí řady lidí zapisuje i mimořádnými sportovními událostmi, mezi které patří atletický mítink Zlatá tretra - Super Grand Prix, na niž se sjíždějí sportovní hvězdy z celého světa. V roce 2004 se mistrovství světa v ledním hokeji konalo v České republice a rolí hostitele byla poctěna města Praha a Ostrava. Sportovní zázemí zde naleznou i vyznavači
aktivního odpočinku. Je tomu tak mimo jiné také proto, že se zde nachází přibližně sto stadionů, sedmadvacet umělých ledových ploch, stovky víceúčelových hřišť, tělocvičen, tenisových kurtů, koupališť a bazénů. Nejznámější zimní areály s ideálními podmínkami jak pro běžecké, tak i pro sjezdové lyžování jsou v okolí Pradědu v Jeseníkách a středisek Bílá, Morávka nebo Pustevny v Beskydech. Příznivci vodních sportů s oblibou sjíždějí řeku Moravici nebo Odru. Horalové i provozovatelé cykloturistiky
mohou využít množství turistických značených stezek a tras.

Kdo z obyvatel a návštěvníků regionu si pro svou relaxaci a aktivní odpočinek nevybere z nabídky kulturních atraktivit, ani ze sportovních a turistických možností, má příležitost odpočinout si v několika moravskoslezských lázních, které poskytují řadu léčebných, ozdravných a rehabilitačních pobytů. Patří mezi ně Státní léčebné lázně v Karlově Studánce, v Darkově, Sanatorium Klimkovice, Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné či Rehabilitační ústav Hrabyně.

Moravskoslezský kraj je rovněž spojován i s významem svého školství na všech úrovních. V kraji působí čtyři prestižní univerzity - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola podnikání Ostrava.

Region je se všemi svými uvedenými atributy navíc zajímavý i tím, že se stal rodištěm a působištěm řady známých, výrazných i významných osobností. Za všechny, které obohatily nejenom české, ale i evropské a světové dějiny je možné uvést například básníka Petra Bezruče, zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, hudebního skladatele Leoše Janáčka, učitele národů Jana
Ámose Komenského, přírodovědce a zakladatele nauky o dědičnosti Johanna Gregora Mendela, dějepisce Františka Palackého, ochránkyni africké přírody Joe Adamsovou, legionáře a generála Heliodora Píku, malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana či sportovce a olympijského vítěze Emila Zátopka.

Moravskoslezský kraj však v současnosti nežije pouze životem uvnitř České republiky. Za svou zatím poměrně krátkou existenci již dokázal mimo jiné také navázat oficiální mezinárodní spolupráci s několika zahraničními partnery. Vzdálenostně, kulturně i historicky velice blízkým společníkem kraje jsou Slezské vojvodství v Polsku a Žilinský samosprávný kraj na Slovensku. O zkušenosti z ekonomické transformace se může podělit také s dalším partnerem, francouzským regionem Lotrinsko. Dále Moravskoslezský kraj spolupracuje s vietnamskou oblastí Khanh Hoa, korejskou provincií Jeollanam-do, německou spolkovou zemí Severní Porýní - Vestfálsko a North East z Velké Británie.

Reklama

Náhodný výběr obcí pro Moravskoslezský kraj

Bolatice

Bolatice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 4 425

/
Bystřice

Bystřice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 5 242

/
Čeladná

Čeladná

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 2 730

/
Hnojník

Hnojník

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 449

/ /
Karlovice

Karlovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 044

/
Kobeřice

Kobeřice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 3 328

/
Kozlovice

Kozlovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 3 016

/
Libhošť

Libhošť

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 680

/
Mankovice

Mankovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 586

/
Milíkov

Milíkov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 317

/
Mladecko

Mladecko

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 161

/ /
Mořkov

Mořkov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 2 507

/
Nošovice

Nošovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 026

/
Nová Pláň

Nová Pláň

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 55

/
Petrovice

Petrovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 133

/
Plesná

Plesná

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 439

/
Pustá Polom

Pustá Polom

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 1 392

/ /
Rýmařov

Rýmařov

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 8 455

/ /
Strahovice

Strahovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 894

/
Studénka

Studénka

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 9 717

/
Vítkovice

Vítkovice

Kraj: Moravskoslezský
Počet obyvatel: 7 617

Reklama
Víte že?

Nový Jičín

Přes město Nový Jičín prochází 18. poledník východní délky, který vede západní částí města.

Minizoo Aqua Terra Štramberk

Expozice Aqua Terra ve Štramberku funguje jako součást zařízení pro chov a odchov akvarijních a terarijních zvířat, pěstování kaktusů a tropických rostlin.
Je provozována od dubna roku 2003 Markem Jeřábkem a jeho rodinou.

Událost

Velikonoce na hradě Ostrava 2017

O víkendu 8.–9. dubna 2017 se na Slezkoostravském hradě v Ostravě koná velikonoční jarmark

Přehrada Těrlicko

Zemní sypaná přehrada na řece Stonávce byla postavena v letech 1955–1964. Její hráz je 25 m vysoká a délka v koruně činí 617 m. Do stabilizační části hráze z místních štěrků a štěrkopísků byla částečně použita i vypálená haldovina.

Událost

Velikonoce na zámku Bruntál 2017

V sobotu 8. dubna se na zámku v Bruntále konají velikonoční trhy

Karviná

Původní Karviná byla vlivem poddolování při těžbě černého uhlí zcela zlikvidována. Nová Karviná vznikla po skončení 2. světové války sloučením několika samostatných obcí.

Ke dni 1.1.2016 žilo v Moravskoslezském kraji 1 213 311 obyvatel, z toho 594 412 mužů a 618 899 žen?

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeopark Chotěbuz se nachází na archeologické lokalitě hradiště Podoborav lesích nedaleko Českého Těšína. Archeopark byl jako replika slovanského hradiska průběžně budován již od roku 2001.

Rýmařov

V Janovicích u Rýmařova vznikla roku 1746 tehdy nejvýznamnější plátenická manufaktura rakouské říše.

Arboretum Nový Dvůr

Arboretum Nový Dvůr, nedaleko města Opavy, bylo založeno v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších parkových objektů ve Slezsku.

Nejvyšším bodem v Moravskoslezském kraji je Praděd (1 491 m n.m.) v pohoří Jeseníky, nejnižším bodem je soutok řek Odry a Olše (195 m n.m.).

Nejčastější příjmení pro Moravskoslezský kraj jsou: Nováková (2558), Novák (2511), Sikora (2124), Sikorová (2073), Svobodová (1457), Konečná (1422), Konečný (1390), Svoboda (1367), Němcová (1254), Němec (1192), Horáková (1097), Novotná (1054), Horák (1027), Kučerová (1023), Kučera (1019)?

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Moravskoslezského kraje evidováno: 3 CHKO, 7 národních přírodních památek, 11 národních přírodních rezervací, 68 přírodních památek a 76 přírodních rezervací?

Událost

Velikonoční jarmark Karviná 2017

Historický velikonoční jarmark se koná na Masarykově náměstí, Karviná-Fryštát ve dnech 12. a 13. 4. 2017

Kopřivnice

Národní kulturní památkou může být i vlak. Jeden takový najdeme v Tatře Kopřivnice – jeho lidové označení Slovenská strela znají snad všichni.

Karviná

V Karviné-Dolech se dochoval kostel sv. Petra z Alkantary, který je se svým sklonem 6,8° od kolmé osy nakloněnější než šikmá věž v Pise.

Událost

Velikonoční trhy Opava 2017

V Opavě na Horním náměstí se konají velikonoční trhy, a to ve dnech 30.03.–13.04.2017.

Ke dni 1.1.2016 bylo v Moravskoslezském kraji 300 obcí , z toho se statutem města 42?

Událost

Velikonoční jarmark Nový Jičín 2017

Tradiční Velikonoční jarmark se bude konat na Masarykově náměstí od středy 12.4. do soboty 15.4.2017

Dnes má svátek Arnošt a v oblasti Moravskoslezský kraj se toto jméno vyskytuje přibližně 727x?

Rýmařov

Město Rýmařov zůstalo ušetřeno planoucích hranic při čarodějnických procesech na konci 17. století.

Nejčastější jména pro Moravskoslezský kraj jsou: Petr (32192), Jan (31652), Jiří (29898), Jana (27283), Marie (25066), Tomáš (23441), Martin (21644), Pavel (20627), Anna (20624), Josef (17147), Miroslav (16793), Eva (15918), Jaroslav (14728), Kateřina (14618), Lukáš (13611)?

Ke dni 1.1.2016 měl Moravskoslezský kraj rozlohu 5 427,6 km2 a hustota osídlení činila 224 obyvatel na 1 km2?

Staré Hamry

Východním směrem z obce Staré Hamry vede naučná stezka Gruň – Bílý Kříž a na jednom úseku byl zbudován tzv. chodník pro bosé nohy. Návštěvníci si na tomto zastavení mohou projít bez bot krátký úsek cesty, na kterém je čekají úseky po různých přírodních materiálech – krátce se projde v trávě, po kamenech a dřevěných úsecích.

Reklama