Krajský znak
Základní informace
Katastrální výměra:3 314 ha
Počet obyvatel:582 705

Karlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový porcelán, který se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Jeho rozloha je 3314 km2, což činí 4,25% rozlohy České republiky. Z plochy kraje je 43,1 % pokryto lesy.

Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje.

Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známé jako vřídlovec a hrachovec, oba vylučované po tisíciletí z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého.

Z větších kusů se zhotovují umělecké a upomínkové předměty, vkusná těžítka, popelníčky, vykládají se jím víka krabic, vyrábějí přívěsky a nejznámější jsou asi vřídlovcové růže. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.

Kraj tvoří 3 okresy - chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde nachází 132 obcí, které jsou dále členěny do 518 částí. Svou rozlohou (3 314 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (54) a největším podílem žijících obyvatel v kraji (38,9 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. V kraji je celkem 37 měst. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2008 žilo celkem 99 131 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 76 617 obyvatel a ve městech chebského okresu 80 925 obyvatel. K 31. 12. 2008 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 308 403 obyvatel, což představuje 2,9 % obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres karlovarský, kde žilo celkem 119 923 obyvatel, z nichž 51,0 % (61 169) bylo žen.

Absolutním počtem narozených (3 216 osob) i zemřelých (2 976 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li ale počet narozených na 1 000 obyvatel (10,5 osob), pak je Karlovarský kraj na 4. místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (9,8 osob) se karlovarský kraj řadí na 2. místo, hned za kraj Liberecký. V roce 2006 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 3 476 osob a vystěhovalo se 3 373 osob. bilance tedy byla kladná (103 osoby). Celkový přírůstek byl v roce 2006 tedy také kladný, dosáhl 328 osob a řadí náš kraj na 11. místo v republice.

Míra registrované nezaměstnanosti ke konci roku 2008 činila 7,62 % (12. místo v ČR) a oproti roku 2007 vzrostla o 0,30 procentního bodu. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okrese Cheb (6,89 %), pak v okrese Karlovy Vary (7,38 %) a Sokolov (8,71 %). Neumístěných žadatelů o práci bylo v roce 2008 celkem 13 437 (o 462 více než v roce 2007) na 2 087 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Karlovy Vary (5 111 osob), dále v okrese Sokolov (4 534 osob) a nejméně v okrese Cheb (3 792 osob). Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (6 324 osob, tj. 47,1 %) a vyučení a s nižším středním vzděláním a středním vzděláním bez maturity (4 825 osob, tj. 35,9 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 50 - 54 let (13,3 %) a nově věková skupina 20 - 24 let (13,0 %). Průměrný věk žadatelů o práci (39,0 let) se oproti minulému roku snížil o 0,9 roku. V kraji působilo v roce 2008 celkem 53 stavebních podniků

V kraji působilo v roce 2008 celkem 53 stavebních podniků s nejmenším podílem stavebních prací podle dodavatelských smluv v ČR. V roce 2008 bylo dokončeno 628 bytů, tj. o 85 více než v roce 2007. V rámci kraje se nejvíce bytů na 1 000 obyvatel postavilo v okrese Karlovy Vary (2,7 bytu), nejméně v okrese Sokolov (1,6 bytu).

Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2008 navštívilo náš kraj 679 996 hostů. Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 2 205 hostů, druhá nejvyšší hodnota hned za krajem Hl. m. Praha, která má tradičně nejlepší postavení v cestovním ruchu u nás. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 69,9 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (14 424,3) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě.

V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Celkem je na území kraje 11 divadel, 26 kin a více jak 60 muzeí a galerií. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších kulturních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Chopinův festival Mariánské Lázně a Kanoe Mattoni.

Reklama

Náhodný výběr obcí pro Karlovarský kraj

/
Božičany

Božičany

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 586

/ /
Jáchymov

Jáchymov

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 2 533

/
Kaceřov

Kaceřov

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 454

/
Kolová

Kolová

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 688

/ /
Krásná

Krásná

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 581

/
Krásný Les

Krásný Les

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 322

/
Kyselka

Kyselka

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 800

/
Libá

Libá

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 731

/
Lipová

Lipová

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 707

/
Mnichov

Mnichov

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 399

/
Nová Role

Nová Role

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 4 158

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 231

/
Ovesné Kladruby

Ovesné Kladruby

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 119

/
Prameny

Prameny

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 111

/ /
Stříbrná

Stříbrná

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 441

/
Svatava

Svatava

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 1 678

/
Teplička

Teplička

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 120

/
Těšovice

Těšovice

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 221

/
Toužim

Toužim

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 3 667

/
Verušičky

Verušičky

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 521

/
Vojtanov

Vojtanov

Kraj: Karlovarský
Počet obyvatel: 214

Reklama
Víte že?

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Hrad a zámek Bečov nad Teplou se nachází nedaleko světoznámých lázní Karlovy Vary, na pravém břehu řeky Teplá uprostřed romantické krajiny Slavkovského lesa. Jedná se o výjimečný historický areál s gotickým hradem, renesančním palácem a barokním zámkem.

Ke dni 1.1.2016 žilo v Karlovarském kraji 297 828 obyvatel, z toho 147 125 mužů a 150 703 žen?

Ke dni 1.1.2016 bylo v Karlovarském kraji 132 obcí , z toho se statutem města 38?

Událost

Muzejní noc 2017

Muzeum Sokolov vás dne 2. června 2017 zve na akci Muzejní noc 2017

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Karlovarského kraje evidováno: 1 CHKO, 7 národních přírodních památek, 5 národních přírodních rezervací, 34 přírodních památek a 30 přírodních rezervací?

Dnes má svátek Maxmilián a v oblasti Karlovarský kraj se toto jméno vyskytuje přibližně 42x?

Vodní nádrž Jesenice

Údolní nádrž Jesenice vybudovaná v letech 1958–1961 cca 7 km jihovýchodně od Chebu na řece Odravě slouží pro účely průmyslu, rekreaci, sportovní rybolov a také jako ochrana před povodněmi. Její zemní sypaná nádrž je vysoká 22 m a délka v koruně činí 792 m.

Valy

Obec Valy se v roce 2016 stala Vesnicí roku Karlovarského kraje?

Ke dni 1.1.2016 měl Karlovarský kraj rozlohu 3 314,3 km2 a hustota osídlení činila 90 obyvatel na 1 km2?

Nejčastější jména pro Karlovarský kraj jsou: Jiří (8375), Jan (8354), Petr (8150), Jana (7478), Marie (6340), Josef (6329), Pavel (5405), Miroslav (4910), Martin (4871), Jaroslav (4855), Tomáš (4531), Václav (4346), Eva (4186), Anna (4159), František (3792)?

Nejvyšším bodem v Karlovarském kraji je Klínovec (1 244 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Ohře (320 m n.m.).

Událost

Muzejní noc 2017

Městské muzeum Františkovy Lázně vás dne 9. června 2017 zve na akci Speciální večerní prohlídky muzea

Nejčastější příjmení pro Karlovarský kraj jsou: Nováková (784), Novák (781), Svobodová (649), Dvořák (649), Novotná (621), Svoboda (620), Dvořáková (594), Novotný (589), Černá (553), Černý (540), Veselá (344), Procházka (343), Kučerová (339), Kříž (338), Kučera (337)?

Událost

Muzejní noc 2017

Muzeum Královská mincovna Jáchymov, pobočka Muzea Karlovy Vary vás dne 10. června 2017 zve na akci Muzejní noc 2017

Reklama