Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Domažlice
Správní obvod:Domažlice
GPS souřadnice:49.559710N, 12.771466E
Nadmořská výška:432 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1247 (777 let)
Katastrální výměra:3 851 ha
Počet obyvatel:1 198
PSČ:345 25
Adresa URL:www.hostoun.cz

Památky a zajímavosti Hostouň

 

O bohaté Houstouňské historii nás přesvědčí památky: Kostel svatého Jakuba Většího, Kaple Božího těla, Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie, Zámek, sousoším Nejsvětější Trojice, sochu svatého Jana Nepomuckého a kamenná soška Panny Marie Bolestné.

 

Kostel svatého Jakuba Většího
Nejvýznamnější historickou stavbou obce, která charakterizuje celkové pohledy na Hostouň, je kostel sv. Jakuba doplněný vysokou hranolovou věží. Stavba kostela je většinou popisována jako barokní novostavba. Průzkum svatyně, provedený v letech 1999-2000 však prokázal, že kostel je v celém svém půdorysném rozsahu ještě gotický a věž považovaná za barokní je ve skutečnosti pozoruhodným dílem vrcholné gotiky. Věž obdobného stáří a vybavení je v prostředí venkovského městečka raritou a po celých západních Čechách bychom analogické stavby patrně nenalezli.
Nejstarší historické zmínky o zdejším farním kostele se objevují v roce 1360. Můžeme však předpokládat, že zde nějaká svatyně stála již v době bájného Gumperta. Založení kostela, jehož rozměry i architektonická podoba jsou pro malé poddanské městečko nadstandardní, můžeme přisoudit některému z posledních členů rodu hostouňských vladyků, buďto Protivcovi nebo jeho synu Rackovi. Jak dokládá vyobrazení Hostouně z 1. poloviny 17. století udržel se kostel v téměř nezměněné podobě až do doby barokní přestavby, která proběhla v návaznosti na přenesení zázračné sošky do této svatyně. Interiér kostela je již veskrze barokní, tři pole kleneb, oddělená pasy, se rozpínají nad prostornou lodí, která je osvětlena třemi páry rozměrných půlkruhem sklenutých oken. Středověkého původu je patrně i presbytář uzavřený trojbokým závěrem, na nějž v ose navazuje barokní sakristie.
V roce 2004 se kostel sv. Jakuba stal prvním kostelem na území České re¬publiky, který se nachází na tzv. Svatojakubské cestě, jež začíná až ve známém španělském poutním místě Santiago di Compostela. Naproti severní stěně lodi je ve zdi fary zasazen starý náhrobník s českým nápisem, který byl objeven v 70. letech 20. století při stavebních úpravách v interiéru kostela. Heraldický náhrobník upomíná na Jindřicha a Kateřinu Buděšické z Buděšína.

Kaple Božího těla
Stávala naproti hlavnímu vstupu do farního kostela, měla zajímavou historii, jejíž původ můžeme spatřovat v ponuré středověké legendě. Podle této pověsti odnesli roku 1427 bernartičtí a hostouňští židé z ber¬nartického kostela svaté hostie, do nichž potom v jednom hostouňském domě bodali noži a vidličkami. Když z hostií začala stříkat krev, zalekli se svého činu a hostie zahrabali na konci města do houštiny. Tento neuvážený čin však byl prozrazen. Viníci byli zadrženi, odsouzeni a zaživa upáleni. Na místě, kde byly hostie zakopány, vystavěl zanedlouho neznámý donátor malý kostelík, který zasvětil Božímu tělu.
V roce 1802 byla dosud dobře dochovaná a nadací zajištěná kaple prodána ve veřejné dražbě za 30 zlatých a zbořena. Stalo se tak, jak poznamenává pisatel farní kroniky, jen s velkou námahou. Krásná mramorová dlažba z kaple byla použita k vydláždění kuchyně na horšovskotýnském zámku. Náhrobní kámen se znaky obou manželů nechal roku 1838 trauttmansdorffský stavební správce Oldřich Knodl převést do kostela Svaté Anny na Vršíčku u Horšovského Týna, kde je dnes zazděn na vnější zdi. Z historického hlediska byly nejcennějším vybavením kaple obrazy, které na pozadí staré legendy přibližují jednotlivé historické stavby v Hostouni a Bernarticích. Velice věrohodně je zde např. zobrazen hostouňský kostel s obranným hrázděným polopatrem i hostouňský zámek a jednotlivé budovy v městečku. Je možné, nelze to však prokázat, že postavy zachycené na obrazu, představuji konkrétní osoby z okruhu donátorovy rodiny. Po zboření kaple byly obrazy umístěny v hostouňském kostele, později přešly darem do muzejní expozice v Horšovském Týně. Dnes jsou součástí expozice horšovskotýnského zámku. Kaple Božího těla zanikla beze zbytku, stávala naproti kostelnímu průčelí. Za sochou sv. Jana Nepomuckého je dosud patrný schod, který byl součástí schodiště, po němž se ke kapli přicházelo.

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie
Třetí významnou a dosud zachovanou sakrální památkou Hostouně je hřbi¬tovní kaple zasvěcená Panně Marii. Kapli měla v roce 1663 založit Zuzana Kleinschmidová (Kleinschmidtová). Zuzaně bylo v roce založení kaple 48 let, údaje o manželích Kleinschmidových se vyskytují v berní rule i soupisu poddaných podle víry. Nápis o založení kaple byl součástí oltáře a je dnes nezvěstný. Z kaple se rovněž ztratily dřevěné sochy sv. Floriána, sv. Václava, biskupů, Panny Marie a řada obrazů malovaných na plátně i dřevěných deskách, které v kapli bylo možné spatřit ještě před 2. světovou válkou. Kapli využívali jako pohřební svatyni zámožní měšťané a panští úředníci.
Kapli tradičního půdorysu tvoří obdélná loď s užším polygonálně uzavřeným presbytářem. Loď kryje plochý strop, presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami. Vnitřní zařízení bylo odstraněno při úpravě kaple na smuteční síň. Současná utilitární úprava svatyně zahladila všechny výraznější stopy po jejím stavebním vývoji.

Zámek
Na západním okraji vsi, původně zcela izolován od jeho zástavby, stojí hostouňský zámek. Dnešní dvoukřídlá moderně upravená stavba, která ve své strohosti postrádá příslušnost k jakémukoliv stavebnímu slohu, je obklopena rozlehlým neupraveným parkem. Naproti zámeckému areálu stojí bývalý vrchnostenský dvůr, v jehož čele stával pivovar.
První konkrétní zmínky o existenci hostouňské tvrze se objevují teprve roku 1508. Ve skutečnosti však byla vybudována mnohem dříve. O středověké podobě sídla se nezachovaly žádné zprávy. Přítomnost starých stavebních konstrukcí můžeme v zámku předpokládat pouze na základě rozboru síly zdiva (viz analy¬tický plán). Nejstarší pohled na hostouňský zámek se objevuje v 1. polovině 17. století na olejomalbě, která zachycuje hostouňský zázrak s hostiemi. Sídlo je tu zachyce¬no jako dvoupatrový objekt s renesančním štítkem a mohutnou vstupní bránou.
Toto staré vyobrazení se vzácně shoduje s nedatovaným pohledem na zámek, který měl posloužit jako podklad pro barokní přestavbu sídla. Zámek je tu zobrazen jako mohutná dvoupatrová renesanční budova s okny zvýrazněnými kamennými a štukovými ostěními. Pouze klenutá brána je méně výrazná a postrádá ostění s erbem a vpadlinou pro padací most viditelnou ještě na staré olejomalbě. K zámku přiléhá nižší patrový trakt neznámého stáří. Zámek měl v té době patrně ještě čtyřkřídlou dispozici seskupenou kolem čtvercového nádvoří. Jako uzavřený čtyřkřídlý objekt je zámek zakreslen na mapě josefského vojenského mapování z roku 1764-1768. Zámek obklopoval příkop, dle tradice naplněný vodou, jehož rozsah můžeme vytušit na mapě stabilního katastru z roku 1838. Šíře příkopu mohla dle parcely vyznačené na mapě dosahovat 10-20 metrů. K radikální přestavbě zámku, financované Trauttmansdorffy, dochází patrně až po polovině 18. století. Návrh barokní přestavby se sice zachoval, nevíme však, zda byl realizován dle projektu. V každém případě byla stavba o patro snížena, zanikla rovněž dvě křídla, případně hradba, která čtvercový areál zámku uzaví¬rala. Na dalších stavebních úpravách zámek již jen ztrácel. Fotografie a plány z 19. a 20. století zachycují stavbu v podobě, jak ji známe dnes. Ve 2. polovině 20. století měnil zámek často majitele, což se projevilo i na jeho zanedbaném stavu, který byl opakovaně řešen razantními a velice necitlivými stavebními úpravami. Do roku 1990 využívala zámek sovětská armáda. Po listopadu 1989 se objekt stal, stejně jako mnohé jemu podobné památky, předmětem finančních spekulací. V roce 1990 byl obcí i s parkem prodán. Od roku 2002 je zámek využíván výchovným ústavem dětí a mládeže, v současné době proběhla jeho nákladná rekonstrukce.

Působivou součástí hostouňského náměstí je sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Spodní trojhranný sokl obsahuje latinský nápis o zřízení sousoší městem Hostouní, v němž je ukryt chronogram připomínající rok jeho výstavby 1722. Stejný letopočet je zaznamenán i na okrajích kartuše. Na horní části podstavce jsou znatelné kovové trny, na nichž stály další sochy nebo doplňující kamenné prvky. Uprostřed vystupuje čtyřhranný sloup s německými nápisy, které jsou zvlášť věnovány Bohu Otci, Bohu Synu a Duchu Svatému. Na tomto sloupu již spočívá profilovaný sokl se sochou Nejsvětější Trojice.
Je velice pravděpodobné, že kameník, který vytvořil sousoší Nejsvětější Trojice, vyhotovil i sochu svatého Jana Nepomuckého, která původně stála při vstupu do zámeckého parku. Dnes se nachází v blízkosti vstupu do kostela. Socha světce v životní velikosti je doplněna letopočtem 1722 a nápisem SVB ROSA. Doplňující údaje obsahoval původní podstavec sochy, který dnes již neexistuje.
V hlavním portálu kostela je umístěna kamenná soška Panny Marie Bolestné. Jedná se o kopii milostné kamenné sošky, která byla přemístěna do kostela z kapličky nedaleko Hostouně. Nápis pod sochou datuje dohotovení portálu, sošky i barokní úpravy kostela do roku 1731.

Tipy na výlet v obci Hostouň a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Hostouň

Počasí meteostanice Horšovský Týn

Vzdálenost meteostanice od obce Hostouň: 13 km

Poslední data: 24.2.2024 04:30

Umístění: 396 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Horšovský Týn

Teplota
-0,9
°C
Zdánlivá teplota
-3,6
°C
Rosný bod
-1,7
°C
Vlhkost
94,1
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1001,5
hPa
Směr větru
SV
Rychlost větru
0,6
m/s
Nárazový vítr
0,8
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Horšovský Týn

Dnes
1/9
°C
Zítra
0/9
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Hostouň se také nachází

Babice

Babice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Bělá nad Radbuzou

Bělá nad Radbuzou

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 653

/
Bernartice

Bernartice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Bezděkov

Bezděkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Borek

Borek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Bystřice

Bystřice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Čečín

Čečín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Černá Hora

Černá Hora

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Chřebřany

Chřebřany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Dehetná

Dehetná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Doubravka

Doubravka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Drahotín

Drahotín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 206

/
Dubec

Dubec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Erazim

Erazim

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Hašov

Hašov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Hleďsebe

Hleďsebe

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Holubeč

Holubeč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Hora Svatého Václava

Hora Svatého Václava

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 65

/
Horní Metelsko

Horní Metelsko

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Horoušany

Horoušany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 1 km (JV)

/
Hvožďany

Hvožďany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 39

/
Libosváry

Libosváry

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Meclov

Meclov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 1 170

/
Medná

Medná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Mělnice

Mělnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Mířkov

Mířkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 303

/
Mírkovice

Mírkovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Mnichov

Mnichov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 229

/
Mostek

Mostek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Mutěnín

Mutěnín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 267

/
Načetín

Načetín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Nový Dvůr

Nový Dvůr

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Nový Kramolín

Nový Kramolín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 219

/
Ohnišťovice

Ohnišťovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Oplotec

Oplotec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Ostrov

Ostrov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Otov

Otov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 103

/
Pavlíkov

Pavlíkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Pivoň

Pivoň

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Poběžovice

Poběžovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 1 491

/
Polžice

Polžice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Přes

Přes

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Roudná

Roudná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Rybník

Rybník

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 159

/
Sedlec

Sedlec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Sezemín

Sezemín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Šibanov

Šibanov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Šidlákov

Šidlákov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Šitboř

Šitboř

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Skařez

Skařez

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Slatina

Slatina

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Smolov

Smolov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Srby

Srby

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 480

/
Starý Kramolín

Starý Kramolín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Štítary

Štítary

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Strachovice

Strachovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Svinná

Svinná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Svržno

Svržno

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Sychrov

Sychrov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Tasnovice

Tasnovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Třemešné

Třemešné

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 361

/ /
Valcha

Valcha

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Vidice

Vidice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 172

/
Vítání

Vítání

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Vlkanov

Vlkanov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 119

/
Vranov

Vranov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Zámělíč

Zámělíč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Závist

Závist

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JZ)


Reklama
Víte že?

Ke dni 26.3.2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel, z toho 288 879 mužů a 292 557 žen?

Hrad a zámek Horšovský Týn

Hrad a zámek Horšovský Týn je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Hostouň?

Státní hrad a zámek Horšovský Týn patří k nejvíce zpřístupněným objektům v ČR, nachází se v historickém centru města. Je chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 1995 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

UNESCO - Holašovice

UNESCO - Holašovice je ve vzdušné vzdálenosti 127 km od obce Hostouň?

Vesnická rezervace v Holašovicích u Českých Budějovic byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.

Zřícenina hradu Přimda

Zřícenina hradu Přimda je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Hostouň?

Přimda je zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR. Nachází se nad městem Přimda v okrese Tachov, na stejnojmenném kopci Přimda (848 m n. m.).

ZOO Plzeň

ZOO Plzeň je ve vzdušné vzdálenosti 48 km od obce Hostouň?

Nejzápadnější z českých zoologických zahrad se nalézá v Plzni. Vznikla již v roce 1926 v městské části Doudlevce a v dnešním jednadvacetihektarovém areálu na Lochotíně působí od roku 1963.

Rozhledna Březinka

Rozhledna Březinka je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Hostouň?

Telekomunikační věž, která slouží zároveň jako rozhledna, byla postavena v roce 2001 na úpatí mírného návrší V Březince (576 m) zhruba 1 km jihovýchodně od osady Bernartice (obec Stráž) a 30 km jihovýchodně od Tachova.

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Hostouň 607 mužů a 591 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Název obce Hostouň se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 2x?

Název obce Hostouň v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Plzeňský: 1x.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

Plzeň

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je Plzeň s 153 649 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 48 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Reklama