Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-město
Správní obvod:Plzeň
GPS souřadnice:49.738431N, 13.373637E
Nadmořská výška:293 m n. m.
První pís. zmínka:rok 976 (1048 let)
Katastrální výměra:12 474 ha
Počet obyvatel:153 649
PSČ:306 32
Adresa URL:www.plzen.eu

Památky a zajímavosti Plzeň

Mezi nejvýznamnější památky západočeské metropole patří historické jádro města a okolní ulice. Ty jsou dnes chráněné jako městská památková rezervace, na území města je ještě několik dalších vesnických památkových rezervací a také městských a vesnických památkových zón.

Gotický chrám sv. Bartoloměje je trojlodní chrám stojící na historickém náměstí Republiky v Plzni, založený roku 1292. Od roku 1993 je nejen farním kostelem, ale i sídelním kostelem biskupa plzeňské diecéze. Předtím byl kostelem arciděkanským. Nejcennější výzdobou chrámu je opuková plastika Plzeňské madony ve středu hlavního pseudogotického oltáře navrženého architektem Josefem Mockerem. Mimořádným dílem gotického řezbářství je také monumentální sousoší Kalvárie z 60. let 15. stol. Z hlavní lodi je možné vstoupit do pozdně gotické Šternberské kaple v pravé části chrámu, kde se nachází Český oltář, secesní dílo řezbáře Jana Kastnera. V chrámu nalezneme mj. bohatě zdobená barevná okna, např. okno s motivem Golgota od plzeňského malíře Josefa Mandla či dalších významných umělců.

Černá věž je pozdně gotická vodárenská věž prvně zmíněna v r. 1532 bývala údajně součást toliko proslaveného opevnění města Plzně, konkrétně Pražské brány. Fortifikace však nebyla to hlavní - měla zejména zásobovat město vodou, když jí na začátku 16. stol byl (pro velký počet studen) nedostatek. Říční voda byla čerpána do nádrže ve špici věže, odkud samospádem stékala do kašen na náměstí. Podzemní část veže je součástí prohlídkového okruhu plzeňského podzemí, do kterého je vstup za rohem - v Perlové ulici čp. 4.
Nad vchodem je umístěna pamětní deska doktora Josefa Škody, profesora Vídeňské univerzity, jenž se narodil v přilehlém domě.

Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Pany Marie. Kostel je trojlodní s velmi dlouhým presbytářem a gotickými křížovými klenbami. Hlavní oltář je barokní, z roku 1696 s kopií obrazu P. P. Rubense z roku 1636, na svatostánku gotická „Františkánská madona" z doby kolem roku 1420, na vedlejším oltáři reliéf sv. Anny Samotřetí z doby kolem roku 1525.
Bývalý klášter tvoří dobře zachovaný gotický ambit kolem čtvercového Rajského dvora, kde je dnes diecézní museum, na několika místech pozdně gotické fresky. Na východní straně pozdně gotická kaple sv. Barbory (původně kapitulní síň) s hvězdovou klenbou na středový pilíř a s dobře zachovanými freskami ze života svaté Barbory z doby po roce 1460. V ambitu je zachováno malé skriptorium (místo pro písaře knih) a kamenná kazatelna s jemnou plastickou výzdobou z roku 1543.

Renesanční radnice je klenotem města Plzně. Významnou součástí řešení průčelí jsou novodobá sgrafita provedená při velké rekonstrukci v r. 1910. Sgrafitová výzdoba je novorenesanční. Objekt radnice je dvoukřídlý. Pod hlavním křídlem jsou velké sklepy gotického původu. Radnici tvoří dva domy jež byly spojeny někdy ve 14. či na počátku 15.století a poté přestavěny. Ve druhé čtvrti 16. století byl objekt pozdně goticky přestavěn a vzniklo dvorní křídlo. V letech 1554-1559 byla radnice radikálně přestavěna a byly provedeny barokní úpravy. V 1etech 1849-1850 bylo dvorní křídlo zvýšeno o patro. V 1etech 1908-1912 byla provedena novorenesanční rekonstrukce objektu a bylo vybudováno reprezentační schodiště ze 16. století

Barokní budova kláštera dominikánek s kostelem sv. Anny vytvořil Jakub Auguston v letech 1712-1714. Byl postaven při hradbách u Litické brány podle návrhu významného architekta a stavitele tohoto období Jakuba Augustona. přestavěná 1805-1807 na školu, dnes Státní knihovna.

Hřbitov u kostela sv. Mikuláše je podle architektky Anny Hostičkové, lze tento hřbitov nazývat druhým plzeňským Slavínem. Svého významu se toto místo dočkalo v 19. století, zejména od osmdesátých let.
Místo posledního odpočinku u Všech Svatých nalezl arciděkan plzeňský F. Herold, zakladatel Sokola v Plzni; T. Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzeňskou knihovnu, dobrodinec a zachránce Husova rodného domku v Husinci, A. Kludský ze známé cirkusové rodiny, ředitel průmyslové školy a odborný spisovatel A. Majer, Ing. Mikolecký, který se zasloužil o rozvoj Škodovky, veřejné osvětlení, dopravu, stavbu vývařovny pro chudé a další, nese po něm název nedaleký vrch Mikulka.
Spatříme zde také hrobku významné měšťanské rodiny Rohrerovy, která se zasloužila o výsadbu veřejného sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí, a další významné plzeňské osobnosti. Od roku 1902 se definitivně přestalo s pohřbíváním v těchto místech.
V 60. letech se uvažovalo o parkové úpravě areálu, záměr se však plně neuskutečnil. Později hřbitov pustl a stal se cílem vandalů. Teprve v roce 1974, zásluhou pár nezištných lidí z dobrovolného spolku aktivistů, kteří zde odvedli úctyhodný kus práce, se začal opět probouzet do své bývalé podoby, včetně kostela Všech Svatých.

Plzeňské historické podzemí vznikalo postupně již od založení města v roce 1925. Sklepy a chodby sloužily nejen jako zásobárna potravin, ale v čase ohrožení poskytovaly i úkryt a únikové cesty z obleženého města. Součástí prohlídkového okruhu v délce 800 m jsou archeologické nálezy, funkční replika vodního kola v expozici vodárenství a expozice knihtisku.

Pivovar Plzeňský Prazdroj: Prohlídka pivovaru vás seznámí s unikátním varním postupem piva Pilsner Urquell. Trasa prohlídky vede autentickými místy, kde se Pilsner Urquell od počátků vyrábí. Prohlídka je spojena s ochutnávkou piva Pilsner Urquell ve sklepích

Pivovarské muzeum, které je umístěno v původním středověkém právovárečném domě a je nejstarší svého druhu na světě, vypráví příběh piva od starověku až do vzniku velkých průmyslových pivovarů. Součástí muzea je pozdně gotická sladovna, hvozd, původní valečka a dvouúrovňové ležácké sklepy s lednicí, které ústí do plzeňského podzemí.

Diecezní muzeum: Gotická, renesanční a barokní plastika - trvalá expozice ve Františkánském klášteře v prostorách křížové chodby a kapli sv. Barbory s freskami z 15. století.

Národopisné muzeum Plzeňska: Početné fondy Národopisného muzea Plzeňska obsahují přes 76 000 zajímavých kulturně historických a národopisných předmětů, dokumentujících všední i sváteční život našich předků ve sledované oblasti města Plzně a jejího venkova, eventuálně v některých oborech s přesahem i do dalších míst Plzeňského kraje. Ve snaze udržet rozsáhlou vypovídací hodnotu i z hlediska časového, zasahují některé z fondů až do 90. let 19. století. Pomocné sbírkové fondy, například fond skleněných negativů nebo tzv. lístkový archiv, představují další významné zdroje dokumentace života na Plzeňsku, ať už se jedná o stavební vývoj Plzně nebo o lidový oděv. Sbírky jsou systematicky doplňovány o nové přírůstky.

Velká synagoga je největší synagogou v České republice, druhá největší v Evropě a třetí na světě, postavená v letech 1888-1893 v maursko-románském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu. V interiéru s vynikající akustikou se konají koncerty a výstavy.

Stará synagoga se nachází ve vnitrobloku západně od hotelu Slovan a jihovýchodně od novorenesančního Divadla Josefa Kajetána Tyla. Byla postavena v roce 1859. Zahrada vzpomínek připomíná osudy plzeňské židovské komunity.

Západočeské muzeum je krajské muzeum Plzeňského kraje a je jedním z největších muzeí v České republice. Jeho více než 2 miliony sbírkových předmětů v depozitářích dokumentují vývoj přírody a společnosti v širokém kontextu střední Evropy. Mezi světové unikáty patří sbírky Plzeňské městské zbrojnice, která obsahuje v Evropě ojedinělou kolekci palných zbraní od konce 14. do 17. století. V prostorách muzea se nachází stylová kavárna. Muzeum vznikalo postupně od roku 1912.

Západočeská galerie má své sídlo v goticko-renesančním domě v Pražské ulici čp. 13, který tvoří vhodné prostředí pro krátkodobé výstavy. Druhou výstavní síní Západočeské galerie jsou gotické Masné krámy. Po náročné rekonstrukci objektru vznikl specifický prostor, v němž se konají dlouhodobé výstavy výtvarného umění a nejrůznější kulturní akce.

Galerie města Plzně mapuje nejrůznější oblasti současného vizuálního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění (malířství, sochařství, grafika atd.) jsou zařazovány výstavy scénografie, videoartu, performance atd. Galerie nabízí bohaté spektrum současného umění, přitom hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita.

Patton Memorial Pilsen je jediným muzeem v České republice, které je věnováno americké armádě. Expozice mapují postup a pobyt armády Spojených států na území bývalého Československého státu v roce 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu Československa v letech 1948-1988.

Regionální technické muzeum o.p.s., Techmania Science center, je zde možné vytvořit trojúhelník ze tří úseček, který má všechny úhly pravé? Co dokáže 200 000 V s vašimi vlasy? Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži expozice zaměřené na fyziku, matematiku a techniku.

Muzeum strašidel, pohádek a pověstí nabízí pro děti i dospělé poučení a veselé nahlédnutí do historie města Plzně a okolí. Spatříte duchy, strašidla a tajemné bytosti. Pojeďte se s námi krásně bát.

Památník obětem zla - Meditační zahrada je životním dílem politického vězně L. Hrušky, který v rekreačním území na jižním okraji Plzně vybudoval areál výjimečné krásy a harmonie. Tzv. Meditační zahrada s monumentální Křížovou cestou a kaplí M. Kolbeho je místem pro odpočinek i zamyšlení.

Muzeum loutek: Plzeňské loutkářství má bohatou tradici. Vždyť právě v Plzni se narodily známé postavičky Spejbl a Hurvínek od Josefa Skupy. Muzeum představí nejen tradiční loutková divadla, ale i současnou tvorbu divadla Alfa.

Muzeum Lobzy – V muzeu si můžete prohlédnout expozici starých dvoutaktních automobilů, ale i zakoupit náhradní díly pro dvoutaktní vozy Trabant, Wartburg a Barkas. Dále se seznámíte s dějinami vývoje osobních vozidel, konstrukcí jejich motorů a potěší vás i množstvím drobných retro předmětů a modelů. Více zde: www.muzeumlobzy-cz.eu.

Dále se seznámíte s dějinami vývoje osobních vozidel, konstrukcí jejich motorů a potěšíme vás i množstvím drobných retro předmětů a modelů.

Více zde: http://www.muzeumlobzy-cz.eu/

Měststký sadový okruh - V prostředí vzrostlých stromů a zajímavých parkových úprav jsou ve Smetanových, Kopeckého a Křižíkových sadech umístěny sochy a pomníky připomínající významné osobnosti města - purkmistra Martina Kopeckého, buditele Josefa Františka Smetanu a hudebního skladatele Bedřicha Smetanu či vynálezce Františka Křižíka. V Šafašíkových sadech najdeme sousoší světoznámých loutek Spejbla a Hurvínka. V Křižíkových sadech též nalezneme v proluce rozměrnou fresku "Theatrum Mundi" z roku 2001, zobrazující významné plzeňské osobnosti.

Ve městě je řada cenných a historicky významných domů, jako například Císařký, U božího oka, Chotěšovský s nádvorními arkádami, původně gotické masné krámy ze 13. století. Dnes je v nich galerie, dochovala se i část opevnění ze 13. století.


Rozhledna na Chlumu

Celkem 25 m vysoká vyhlídková věž na kopci Chlum (416 m n. m.) nedaleko centra Plzně byla postavena z části již v roce 1926, ale na její dostavbu již nezbyly peníze a tak se na definitivní podobu čekalo další 3 roky. Po válce ovšem rozhledna i přilehlá výletní chata chátraly a tento stav trvá dodnes. Chata s restaurací byla dokonce roku 1999 zbourána a rozhledna je dostupná pouze sezónně a ideálně po telefonické domluvě. Z vyhlídkové plošiny je krásný výhled na Plzeň, Brdy i Český Les. K věži vás dovede cesta odbočující ze Zábělské ulice v plzeňské čtvrti Újezd.

Rozhledna Sylván

Pokud se na rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výši 23 m vydáme z centra města, nejlepší bude nasednout v Sadech pětatřicátníků na autobus MHD s číslem 41, který nás doveze do zastávky Hodonínská na sídlišti Vinice. Zde se nám nabízejí dvě možnosti jak v cestě pokračovat dál. První je sice kratší, ale fyzicky náročnější stoupání do kopce vyšlapanou cestou v poli. Druhou variantou je pak cesta přes novou zástavbu Sylván, která je delší, ale příjemnější. Vzhledem k tomu, že se rozhledna pne do výše 68,3 m a je dobře viditelná již zdálky, není možné na cestě k ní zabloudit. Díky dostatečně vyvinuté infrastruktuře cyklostezek je možné na Sylván z různých koutů Plzeňska dojet i na kole (na vrch vede od Radčic či z místní části Košutka cyklostezka č. 2151). Automobilem se k rozhledně dostaneme z centra Karlovarskou ulicí, která křižuje řeku Mži, poté odbočit vlevo v místní části Lochotín vlevo do ulice Na Chmelnici a hned vpravo do ulice Kotíkovská, která nás dovede (později ulice Pod Sylvánem) až k věži.

Výhled: Šumava, Český les, Brdy, za dobré viditelnosti vrcholky hor v Německu (Velký Javor, Hohen-Bogen) či stožár telekomunikačního vysílače Krašov.

Historie: Jednou z možností, jak z výšky přehlédnout celé město Plzeň a přilehlé okolí, je od roku 2003 pohled z ocelové konstrukce nedaleko vrcholku Sylván (414 m) nad sídlištěm Plzeň-Vinice. Výstavba 44 tun vážící konstrukce společnosti T-Mobile (dříve RadioMobil) proběhla v roce 2001. Tehdy si dal plzeňský magistrát podmínku, že součástí věže musí být i přístupný vyhlídkový ochoz. Na zprovoznění rozhledny se čekalo celé 2 roky, než si ji pronajal podnikatel Alois Mach, který vyhlídku poprvé otevřel 30. května 2003. Finančně náročný provoz, odmítnutí dotace ze strany města a vlastní zdravotní důvody jej však přiměly rozhlednu na konci roku 2005 uzavřít. Naštěstí se provozu hned následující rok ujalo plzeňské gymnázium Fr. Křižíka, které od dubna 2006 zabezpečuje páteční a víkendové zpřístupnění vyhlídkového ochozu během turistické sezóny.

Tipy na výlet v obci Plzeň a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Plzeň

Počasí meteostanice Plzeň - Slovany

Vzdálenost meteostanice od obce Plzeň: 1 km

Poslední data: 19.7.2024 18:00

Umístění: 325 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Plzeň - Slovany

Teplota
30,6
°C
Zdánlivá teplota
30,8
°C
Rosný bod
14,0
°C
Vlhkost
33,1
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
435,1
W/m2
Atmosférický tlak
1017,2
hPa
Směr větru
J
Rychlost větru
0,8
m/s
Nárazový vítr
1,3
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Plzeň - Slovany

Dnes
17/28
°C
Zítra
16/28
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Plzeň se také nachází

Bolevec

Bolevec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Božkov

Božkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Bukovec

Bukovec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Černice

Černice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Červený Hrádek

Červený Hrádek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Chotíkov

Chotíkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 298

/
Dolní Vlkýš

Dolní Vlkýš

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Doubravka

Doubravka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Doudlevce

Doudlevce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Druztová

Druztová

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 816

/
Dýšina

Dýšina

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 1 737

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (JV)

/ /
Koterov

Koterov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Kozolupy

Kozolupy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 1 020

/
Křimice

Křimice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Kůští

Kůští

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Kyšice

Kyšice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 1 090

/
Ledce

Ledce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 892

/
Letkov

Letkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 864

/
Lhota

Lhota

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Líně

Líně

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 2 695

/
Litice

Litice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Lobzy

Lobzy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Losiná

Losiná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 1 371

/
Malesice

Malesice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Město Touškov

Město Touškov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 2 298

/
Nová Hospoda

Nová Hospoda

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 292

/
Příšov

Příšov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 334

/
Radčice

Radčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Radobyčice

Radobyčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Robčice

Robčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Sedlec

Sedlec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Senec

Senec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/ /
Skvrňany

Skvrňany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Šlovice

Šlovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Starý Plzenec

Starý Plzenec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 5 199

/
Štěnovice

Štěnovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 2 251

/
Třemošná

Třemošná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 4 921

/
Újezd

Újezd

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Útušice

Útušice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 683

/
Valcha

Valcha

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Vejprnice

Vejprnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 4 433

/
Vnitřní Město

Vnitřní Město

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 1 km (S)

/
Vochov

Vochov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 1 532

/ /
Záluží

Záluží

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Zruč

Zruč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Zruč-Senec

Zruč-Senec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 3 458

/ / / / / / /
Jump Family Plzeň

Jump Family Plzeň

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (V)

/
ZOO Plzeň

ZOO Plzeň

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Rozhledna Sylván

Rozhledna Sylván

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/ / /
Rozhledna Chlum

Rozhledna Chlum

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Arboretum Sofronka

Arboretum Sofronka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Rozhledna Krkavec

Rozhledna Krkavec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (S)

/ / / / /
Zámek Nebílovy

Zámek Nebílovy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 13 km (J)

/
Zámek Kozel

Zámek Kozel

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 14 km (JV)

/
Rozhledna na Kotli

Rozhledna na Kotli

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 16 km (V)

/
Rozhledna Radost

Rozhledna Radost

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 17 km (S)

/ / / / /
Rozhledna Kožich

Rozhledna Kožich

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 19 km (J)


Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

První česká tištěná kniha – Kronika Trojánská – byla vytištěna roku 1468 v Liberci, na rohu dnešních ulic Smetanova a Bezručova, kde v té době fungovala jediná česká tiskárna (do roku 1533).

V Plzni začaly tramvaje jezdit už v roce 1899. Dnes má Plzeň hustou síť městské hromadné dopravy s tramvajemi, trolejbusy a autobusy.

Název obce Plzeň se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci je ve vzdušné vzdálenosti 4 km od obce Plzeň?

Selský dvůr čp. 1 U Matoušů v Plzni je součástí vesnické památkové zóny Bolevec. Představuje významnou památku lidového stavitelství západních Čech.

Druhá nestarší zoo v České republice je Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Plzeň snížil o 4 383?

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

UNESCO - Praha

UNESCO - Praha je ve vzdušné vzdálenosti 84 km od obce Plzeň?

Praha – historické centrum bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.

Techmania Science center Plzeň

Techmania Science Center v Plzni jsou stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích

Konstantinovy Lázně

Konstantinovy Lázně je ve vzdušné vzdálenosti 33 km od obce Plzeň?

Lázeňská obec Konstantinovy Lázně leží v západních Čechách, v okrese Tachov, zhruba 39 km severozápadně od Plzně a 31 km severovýchodně od Tachova.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel, z toho 288 879 mužů a 292 557 žen?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

V Plzni se nachází Techmania Science Center, jehož cílem je podpora zájmu o studium technicky a přírodovědně orientovaných oborů včetně matematiky.

Rozhledna Sylván

Rozhledna Sylván je ve vzdušné vzdálenosti 4 km od obce Plzeň?

Na severním okraji Plzně vystupuje Sylvánský vrch, na jehož úpatí, nad místní částí Plzeň-Vinice, byl v roce 2001 postaven vysílač mobilního operátora, který od roku 2003 slouží zároveň jako rozhledna.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Praha 4

Nejbližší obec nad 100 000 obyvatel je Praha 4 s 112 695 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 84 km?

Část Praha 4 se rozkládá na pravém břehu řeky Vltavy, jižně od pražského historického centra.

V areálu plzeňského pivovaru byly dvě stavby zařazeny na seznam kulturních památek České republiky – Jubilejní brána a Vodárenská věž.

Reklama