Obecní znak
Základní informace
Kraj:Královéhradecký
Okres:Jičín
Správní obvod:Hořice
GPS souřadnice:50.347998N, 15.602568E
Nadmořská výška:274 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1395 (628 let)
Katastrální výměra:582 ha
Počet obyvatel:583
PSČ:507 73
Adresa URL:www.dobravodauhoric.cz

Památky a zajímavosti Dobrá Voda u Hořic

K významným památkám patří tvrziště z 16.století a kamenné pomníky.

Svatý Václav
Barokní pískovcová plastika hlavního patrona české země stojí na návsi před budovou staré školy. Je datována rokem 1780. Byla pořízena ke cti sv. Václava a na odvrácení cholery, která tehdy řádila. Na pískovcové základové desce je osazen nízký, v přední stěně vínovitě profilovaný sokl. Na něj nasedá vyšší kvádrový podstavec s barokní profilací v bočních stěnách, zakončený v horní částí stupňovitě profilovanou obloukovou římsou. Přední stěna, přizdobená volutami v plastickém rámci, obsahuje tesaný nápis: A: 1780/, dne 28. září /Obnoveno 1879//. Světec je zpodobněn v tradičním pojetí - je nakročený, na hlavě má knížecí čepici, levou zdviženou rukou drží praporec a pravá ruka je položena na štítu s orlicí.
Socha stála původně asi o 6 m severněji blízko bývalé kovárny. V roce 1879 byla přemístěna na současné místo a zároveň obnovena. Kronika školy o tom vypovídá: "Dne 28. záři 1879 byla znovu posvěcena důstoj. farářem z Hořic Haklem. Důstojný p. farář vyšel s procesím z Hořic a osadníci zdejší šli mu s učitelem a školní mládeží až za Hoření Dobrou Vodu naproti s hudbou, kdež byl od žákyně přiměřenou řečí uvítán, na to oboje procesí při hudbě a střelbě odebralo se k soše, kdež důstoj. p. farář měl slavnostní řeč a vykonal obřad církevní."

Krucifix - Ukřižovaný
Půjdete-li polní cestou k budovám bývalého výkupního skladu podél oploceného sadu, na jeho konci v kopřivách naleznete nízký pískovcový základ s vyšším kvádrovitým podstavcem.
Je to smutný pohled na torzo krucifixu, který zde od r. 1812 vítal pocestné, jdoucí k "Bažensky cestě", aby dále putovali do Hořic. Vlastní plastika byla patrně dílem lidového umělce. V dotazníku 7, r. 1920 se uvádí, že se jednalo o krucifix "s kriskem neumelim* a že "po prevratu rozbit". Ukřižovaného zde nechal postavit Václav Vávra, jak hlásá švabachem psaný nápis na přední stěně soklu: "Zweleben/ Z nakladu/ wencel. wawra/1812.//" V r. 1898 byl ještě obnoven nákladem rodiny Skaloudových, ale začátek 20. století se mu stal osudným.

Sv. Jan Křtitel (zaniklá památka)
Tato pískovcová barokní plastika stávala u Čelišovy cihelny. Zmiňuje se o ní ještě Národopisný sborník okresu hořického z r. 1895: "Jak barbarsky mnohdy nepovolaná ruka dotýká se starých památek, tomu nasvědčuje socha sv. Jana Křtitele. Natřen olejovou barvou vzbuzuje útrpnost kolem jdoucích. Smělý pohyb i této postavě jest dán, jenom zlozvyk doby barokové, svalstvo mnohdy v napuchlosti modelovati..." Dotazník z r. 1920 již uvádí: "k vuli hline jej složili několik roku však nepostavili... "

Zvonička (zaniklá památka)
Před čp. 19 (nové čp. 44) stávala lípa a u ní obecní sloupová zvonička. Za 1. světové války byl však zvon zrekvírován pro válečné účely. Po válce již obec nový zvon nezakoupila. Proto uspořádala v lednu 1927 veřejnou dražbu. Sloup i s lípou koupil tehdejší majitel čp. 19, řezník František Caldr.

Ukřižovaný - Krucifix
Pískovcová plastika z r. 1859 je umístěna v parčíku, lemovaném řadou tují u křižovatky silnic do Hořic a Lískovic. Původně stála u silnice, směřující z křižovatky obcí k Hořicím, ale musela ustoupit stavbě nové správní budovy zemědělského družstva. Na základové desce stojí sokl, na jehož přední stěně je v rámci vyrytý nápis: "Budiž při mně/ V čas smrti mé/ V poslední čas/ Budiž můj hlas/ Ježíš, Maria a Josef."//
Na zadní stěně je vyryto: (dnes již velmi špatně čitelné) "Tento pomník/ ku duchovnímu vzdělání/ zbožných osadníků postavil/ Tobiáš Kořínek výměník /v Hoření Dobré Vodě L.P. 1859"//. Na ústředním kvádrovém podstavci je v mělké nice vytesán reliéf zpodobňující sv. Josefa a Marii, držící za ruku Ježíše. Sokl je v horní části ukončen stupňovitou profilovanou římsou s palmetou ve středu a s půlrozetami při okrajích. Na římsu je posazen krucifix, jehož pata je stupňovitě profilována a členěna vodorovnými římsami. Jedná se patrně o práci některého z místních školených kameníků s uplatněním prvků lidové práce.

Korunování Panny Marie
Pískovcový reliéf slojí na zahradě bývalého Rychterova mlýna čp. 130 (drive 23). Je datován 1858. Masivní, téměř 4 m vysoký objekt, má podobu kapličky s mělkou nikou. Na základový sokl je usazen nižší kvádrovitý podstavec, na jehož čelní stěně je nápis: "Nejsvětější Trojice/ Naše Opatrovnice/ Zbožně k Tobě vzdycháme/ O pomoc Tě žádáme!"// Reliéf, znázorňující korunování Panny Marie, je profesionální kamenická práce s přihlédnutím k lidovému pojetí. Ústřední zdobná část s reliéfem vychází z vodorovné vícestupňové profitované římsy, na bocích je obohacena o pilastry s korintskou hlavicí a je uzavřena obloukovou stupňovitě profilovanou římsou s volutovou palmetou. Na zadní stěně reliéfní desky je nápis: "Z nákladu Tobiáše Kořínka/ v Hoření Dobré = Vodě a pomoci dobrodinců - v roku 1858"//.

Pomník obětem 1. světové války
Pískovcová plastika stojí před kulturním domem. Ke slavnostnímu odhalení pomníku došlo o dobrovodské pouti 20. července 1924. Kámen pochází z lomu v Podhorním Újezdě. Návrh pomníku je dílem rodáka z Dolení Dobré Vody, sochaře Rudolfa Zábrodského, působícího v Benešově u Prahy. Realizace v kameni se ujal kamenický mistr Stanislav Polák. Pomník byl pořízen z darů a jeho tehdejší cena obnášela 7.000 korun. Na třech pískovcových schodech je osazen vysoký do písmene v se rozšiřující podstavec, obklopený dvěma kameny, obloukově tvarovanými. V levém z nich je plasticky sekaný text: PADLÝM a jména: BRÁDLE FR./ BRÁDLE JAN/ NOVOTNÝ F./ v pravém: HRDINŮM a jména: KELLER J./ PIŠVEJC J./ POUR JOS./
Do středového kamene byla vložena schránka s pamětním spisem, různými listinami a dobovými mincemi a je zde dodatečně zasazená obdélná deska s nápisem: MIROSLAV VALENTA/ NAROZEN 30.11.1923 V D. VODĚ/UBIT NACISTY V HOLICÍCH/ 6.5.1945//. Ústřední plastika klečící truchlící ženy je usazena na dvou nízkých obdélných soklech. Průčelní stěna spodního obsahuje citát J. A. Komenského: "Věřím i já Bohu, že. po/přejití vichřic hněvu, vláda věcí/ tvých k tobě se vrátí, ó lide český."// Kolem pomníku jsou vysázeny tújky s lemujícím zdobně kovaným plotem.

Zvonička
Na návsi u hasičské zbrojnice stojí zvonička, jejíž zvonek byl pořízen v roce 1937 z veřejné sbírky občanů a 17. ledna 1938 zazněl poprvé jeho hlas. Nese nápis: "Hlas můj tě bude provázet na cestě poslední". V období okupace se zvon "ztratil" - byl zakopán v Olšinách a v květnu 1945 opěl zazněl.

Rodný domek "Národního" Vávry čp. 1 (dnešní čp. 15)
Přízemní roubený dům komorového typu se štítovou orientací ke komunikaci, s bedněnou lomenicí a dvěma okny ve štítovém průčelí. Mezi okny je vsazena žulová pamětní deska s textem: "Památce /= Národního =/ Vávry / 10.IX.1807 14.1X.1885."// Pod tím v pískovci text: "Hospodářsko čtenářská beseda národní Vávra/ v Horní Dobré Vodě 1910"//.

Sv. Jan Nepomucký (zaniklá památka)
Barokní pískovcová plastika stávala na prostranství před čp. 14, obklopená typickou balustrádou a čtyřmi mohutnými lípami. Kronika o ní vypráví: "Každoročně před svátkem Jana Nepomuckého konaly se u této sochy pobožnosti se zpěvy, které ponejvíce řídil Kořínek od "kříže" čís. 25. V roce 1892 byla socha tato nějakým pachatelem skácena a rozbita a nová se více neřídila...Lípy byly vykopány a prodány rovněž tak i 4 sloupky kamene od zahrádky a tak místo toho se stalo nyní úplně prázdné a obec tím ztratila na své půvabnosti hlavně co se týče těch stromů slovanských, které má míti každý uvědomělý občan v lásce..."

Švehlův památník (zaniklá památka)
Mohutný hrubě otesaný pískovcový kámen tvaru zužujícího se kvádru pocházel z lomu Josefa Budínského z Hořic.
V horní části byl vytesán nápis "Švehla" a pod ním datace 1933. Kámen byl usazen na Horce na pozemku Josefa Valenty z Hoření Dobré Vody čp. 31. Iniciátory postavení tohoto památníku byli členové tělocvičné jednoty Sokol z obou Dobrých Vod a místní občané s myšlenkou uctění památky Antonína Švehly. Slavnostní odhalení památníku připadlo na 21. července 1935, kdy se slavila v obci pouť. Kolem kamene byly osázeny čtyři vlašské topoly a upravena skalka. Další historie tohoto památníku je již bohužel odrazem doby. Po r. 1948 byl monument skácen, ale neodvezen. Ještě v roce 1968 byl znovu postaven, i když již s osekaným nápisem. V říjnu roku 1977 byl kámen skácen, odvezen a topoly vykáceny.

Tipy na výlet v obci Dobrá Voda u Hořic a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Dobrá Voda u Hořic

Počasí meteostanice Janatov

Vzdálenost meteostanice od obce Dobrá Voda u Hořic: 9 km

Poslední data: 9.12.2023 16:10

Umístění: 242 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Janatov

Teplota
-0,9
°C
Zdánlivá teplota
-4,1
°C
Rosný bod
-0,9
°C
Vlhkost
100,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1014,8
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
1,4
m/s
Nárazový vítr
1,8
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Janatov

Dnes
0/1
°C
Zítra
0/3
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Dobrá Voda u Hořic se také nachází

Bašnice

Bašnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (J)
Počet obyvatel: 207

/
Bertoldka

Bertoldka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Bílsko u Hořic

Bílsko u Hořic

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 124

/
Boháňka

Boháňka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 260

/
Březovice

Březovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Bříšťany

Bříšťany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 253

/
Brtev

Brtev

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Čenice 2.díl

Čenice 2.díl

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 774

/
Černín

Černín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Červená Třemešná

Červená Třemešná

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 171

/
Chloumek

Chloumek

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Chloumky

Chloumky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Chlum

Chlum

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Chmelovice

Chmelovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Chodovice

Chodovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Chomutice

Chomutice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 589

/
Chomutičky

Chomutičky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Chvalina

Chvalina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Dobeš

Dobeš

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Dohalice

Dohalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 441

/ / / /
Domoslavice

Domoslavice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Doubrava

Doubrava

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Dub

Dub

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Hněvčeves

Hněvčeves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 166

/
Holovousy

Holovousy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 530

/
Hořice

Hořice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 8 116

/ /
Janatov

Janatov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Jeřice

Jeřice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 403

/
Kanice

Kanice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Klenice

Klenice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Kouty

Kouty

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 3 599

/
Libín

Libín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Libonice

Libonice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Lískovice

Lískovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 243

/
Lodín

Lodín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 415

/
Loučná Hora

Loučná Hora

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Lukavec u Hořic

Lukavec u Hořic

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 310

/
Mezihoří

Mezihoří

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Miletín

Miletín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 909

/
Milovice u Hořic

Milovice u Hořic

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 285

/
Mlázovice

Mlázovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 534

/
Myštěves

Myštěves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 182

/
Mžany

Mžany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 422

/
Nerošov

Nerošov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Nevratice

Nevratice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 178

/ /
Obora

Obora

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Ohnišťany

Ohnišťany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 326

/
Ostroměř

Ostroměř

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 310

/
Ostrov

Ostrov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Petrovice

Petrovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 288

/
Petrovičky

Petrovičky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 45

/ /
Podhorní Újezd a Vojice

Podhorní Újezd a Vojice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 644

/
Podoliby

Podoliby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/ /
Pšánky

Pšánky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 69

/
Rašín

Rašín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 107

/
Rohoznice

Rohoznice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 315

/
Sadová

Sadová

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 309

/
Šaplava

Šaplava

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 121

/
Šárovcova Lhota

Šárovcova Lhota

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 208

/
Skála

Skála

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Sobčice

Sobčice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 288

/
Sovětice

Sovětice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 235

/
Staré Smrkovice

Staré Smrkovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 271

/
Stračov

Stračov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 309

/ /
Suchá

Suchá

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Sukorady

Sukorady

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 228

/ /
Svatojanský Újezd

Svatojanský Újezd

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 94

/ /
Tereziny Dary

Tereziny Dary

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Tetín

Tetín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 158

/
Tikov

Tikov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Třebnouševes

Třebnouševes

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 289

/
Třebovětice

Třebovětice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Vidoň

Vidoň

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Vinice

Vinice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (V)

/
Vojice

Vojice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Votuz

Votuz

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/ / /
Rozhledna Chlum

Rozhledna Chlum

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 12 km (JV)

/ /
Hrad Pecka

Hrad Pecka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 15 km (S)

/ / / / / / / / / / / / / /

Reklama
Víte že?

Ke dni 1.1.2023 žilo v obci Dobrá Voda u Hořic 300 mužů a 283 žen?

Praha

Nejbližší obec nad 150 000 obyvatel je Praha s 1 130 192 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 88 km?

Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí.

Název obce Dobrá Voda u Hořic se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Dobrá Voda u Hořic?

Hrádek u Nechanic je novogotický zámecký objekt ležící na mírné vyvýšenině 800 m severozápadně od centra vsi Hrádek

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Nejvyšším bodem v Královéhradeckém kraji je nejvyšší hora ČR Sněžka (1 602 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Labe (202 m n.m.).

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

UNESCO - Kutná Hora

UNESCO - Kutná Hora je ve vzdušné vzdálenosti 51 km od obce Dobrá Voda u Hořic?

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995.

Zřícenina hradu Kumburk

Zřícenina hradu Kumburk je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Dobrá Voda u Hořic?

Zřícenina gotického hradu Kumburk leží na strmém stejnojmenném vrchu zhruba 6 km západně od Nové Paky.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Královéhradeckém kraji 538 303 obyvatel, z toho 266 017 mužů a 272 286 žen?

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Dobrá Voda u Hořic?

Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely.

ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Dobrá Voda u Hořic?

ZOO Dvůr Králové je jednou z největších a asi také nejznámějších zoologických zahrad v České republice. Chová se zde více jak 360 druhů zvířat na rozloze 71 ha. Zoo leží na okraji Dvora Králové nad Labem a je jednou z nejuznávanějších zoologických zahrad ve světě, která se zaměřuje především na chov afrických zvířat.

Reklama