Obecní znak
Základní informace
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Správní obvod:Kroměříž
GPS souřadnice:49.220748N, 17.397947E
Nadmořská výška:245 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1131 (891 let)
Katastrální výměra:686 ha
Počet obyvatel:456
PSČ:767 01
Adresa URL:www.obeclubna.cz

Historie obce Lubná

Obec Lubná patří k velmi starým sídelním místům. Leží na okraji Chřibů, které se kdysi nazývaly Hříběcí hory. Dobu jejího založení neznáme, je to přinejmenším velmi staré slovanské osídlení. Svědčí o tom i nedaleký mohylník z 9. století na Tabarkách. První zmínka o Lubné je z roku 1131 a datovaná listina potvrzuje, že kostel ve Spytihněvi má „na Lubney" lán.

Městečko Spytihněv již při svém zrodu sehrálo důležitou úlohu jako opevněné hradisko. Byl-li v Lubné spytihněvský lán polí, pak toto pole obdělával lubenský panský dvůr. Dr. Lad. Hosák ve své vlastivědě uvádí, že Lubná byla ve 13. století samostatným panstvím a byl zde dvůr pro rožný a černý dobytek. Také místní tradice naznačuje místo, kterému se od nepaměti říká „ve dvoře". 12. století nebylo tak vzdálené velkomoravské době, mělo také v paměti přechodnou polskou okupaci Moravy i břetislavskou dobu, kdy Přemyslovci znovu získali Moravu pro českou korunu. Břetislavská politická a obranná organizace položila základy příští moci moravského markrabství.

Knížecí a později královští úředníci navazovali na starou tradiční organizaci v zalidněné oblasti jižně chřibských hor. Jejich působiště zakotvilo v oblasti Buchlova, jehož založení sahá jistě do dřívější doby než je rok 1300, kdy je o Buchlovu první písemná zmínka. Buchlov získal pro celý kraj hlavní politický význam. Byl také zájem rozmnožit bohatství královské pokladny, proto si vážili bohatství chřibských lesů s nesmírnou zásobou stavebního dříví (dubů a buků), jakož i suroviny pro výrobu dřevěného uhlí na zpracování kovů. Cenili rozmanitost zvěře jak vysoké, tak i pernaté. I drobné ptactvo bylo předmětem obchodu. Morava byla odjakživa závislá na chovu dobytka, ale výnos polí nestačil zajistit rozvoj jeho chovu. Proto byly lesní louky pro zemědělství poblíž lesů nezbytným doplňkem.

Bylo třeba zajistit dozor a péči nad tímto bohatstvím, a proto královští úředníci založili organizace, které by pečovaly o lesní bohatství. Pro jižní část Chřibů to bylo Lovecké právo ve Stříbrnicích a pro severní území totéž v Lubné. Obě lokality leží bezprostředně na okraji lesů, lovci a psovodi těchto organizací měli povinnost chránit zvěř, pronásledovat pytláky, stíhat vodní a jiný lesní pych. Nesměly být zbytečně káceny a poškozovány lesní porosty, starali se o údržbu lesních cest i jejich bezpečnost. Lovci připravovali a řídili panské lesní lovy, za poplatek povolovali odchyt divokých holubů. Lovecké právo je zmocňovalo stíhat všechny přestupky proti současným zvyklostem.

Počet lubenských lovců neznáme, ve Stříbrnicích jich bylo dvanáct a sídlili na krevních gruntech. Volili si nadlovčího v původním latinském názvu „magister venatorum". Později si volili starostu. Vůči vrchnosti byli svobodní a mohli se pohybovat i na pozemcích, které nepatřily buchlovskému panství a tudíž nepodléhaly zeměpanskému právu. To se týkalo velehradského kláštera, který měl od krále privilegium, že lovci nesmí trvale přebývat na klášterních pozemcích. Klášter je nesnášel, a to bylo i předmětem sporů mezi opatem a vedením Buchlova. Obchodní cesty přes Chřiby byly důležité a vstup na ně hlídali pověření úředníci, kteří vybírali mýto pro buchlovskou pokladnu i pro údržbu cest a stavbu mostů. Významná cesta vedla přes Lubnou od Kroměříže směrem k Napajedlům nebo kudlovickou dolinou k Hradišti. Byla to Hradská cesta, jak na to poukazuje příslušná trať lubenského katastru zvaná Hradská. Druhá podobná cesta směřovala od Zdounek k Bunči, dále k památnému Královu stolu u Jankovic a končila na Velehradě. Podle pověsti u Králova stolu spočinul Přemysl Otakar I. roku 1223, když se zúčastnil svěcení nové cisterciánské baziliky na Velehradě. Mýtné se na cestách vybíralo v Sušicích u Kudlovic, v Hradišti, Mouchnicích, Koryčanech, Stříbrnicích, Buchlovicích.

Jak časem sílila moc Buchlova a Uh. Hradiště, měnila se i organizace Loveckého práva hradu Buchlova. Jeho purkrabí převzal odpovědnost za jeho řízení. Původní soudní instituce se rozšířila z 12 lovců na 26 členů soudního tribunálu. Přibyli zástupci Hradiště, Buchlovic, Polešovic, Boršic, Zlechova a Tupes. Rostl význam a vážnost této soudní instituce a její původní úzká kompetence se vztahovala na hrdelní pře a případy trestního stíhání. Buchlovské útrpné právo často donutilo obžalované vypovídat. Svědkem toho jsou Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Závěry soudu měly často hrůzné a odstrašující následky.

Původní hranice loveckého práva sahala od bzeneckého zeměpanského obvodu na sever k Napajedlům, odtud na druhou stranu Chřibů s obvodem lubenských lovců, dále po východní hranici zdouneckého a stříleckého panství na Koryčansko a po obvodu Chřibů severně od Vracova. Lovecká organizace v Lubné svědčí o tom, že celá severní část Chřibů spadala pod Lovecké právo v Lubné. V roce 1489 se připomíná v listině bratří Václava Šturma a Diviše ze Zahrádky, držitelů Buchlova a Napajedel, v níž se napajedelským povoluje zakládat štěpnice za Moravou (na jejím pravém břehu) a starosta a lovci lubenští a stříbrničtí měli určit poplatek. Později se lubenské lovecké právo dostává do pozadí a kupní smlouvy je neuvádějí.

Královský hrad Buchlov, který ovládal celou oblast chřibských hor včetně napajedelského panství, odolával úsilí šlechty o jeho získání do vlastnictví včetně zápisu do zemských desk v Olomouci. Teprve Vladislav II. Jagellonský podepsal roku 1515 darovací listinu a Buchlov přešel do vlastnictví Arklebu Trnavskému z Boskovic. Roku 1520 se stali novými majiteli Žerotínové. Ti prodali panství roku 1544 manželovi své sestry Heleny Janu Ždánskému ze Zástřizl. Žerotínům zůstalo panství napajedelské.

Přímý styk s Buchlovem byl přerušen a lubenští lovci asi dále sloužili jako ochránci lesa - hajní. Lubná pod panstvím Žerotínů setrvala až do počátku 17. století. Pavel ze Žerotína byl k poddaným mírný až laskavý. Lubenským udělil právo odúmrti. Při vymření rodu nepřipadla usedlost panství, ale obci. Obec za to odváděla každoročně při Martině krmnou husu. Povoloval též sedlákům pást dobytek v panských lesích. Žerotínové přáli luteránskému vyznání, a proto také Lubná se stala luteránskou. Nebylo to nic nového, poněvadž i fara v Těšnovicích byla obsazena luteránským farářem. Ke katolické víře se všichni vrátili po Bílé Hoře.

Reklama

V okolí obce Lubná se také nachází

Bařice

Bařice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Bařice-Velké Těšany

Bařice-Velké Těšany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 442

/
Bělov

Bělov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 318

/
Cvrčovice

Cvrčovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Divoky

Divoky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Drahlov

Drahlov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Halenkovice

Halenkovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 2 001

/
Jankovice

Jankovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 459

/
Jarohněvice

Jarohněvice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 312

/
Karolín

Karolín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 250

/
Košíky

Košíky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 420

/
Kostelany

Kostelany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (JZ)
Počet obyvatel: 641

/
Kotojedy

Kotojedy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Kroměříž

Kroměříž

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 28 180

/
Kvasice

Kvasice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 2 203

/
Lebedov

Lebedov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Lutopecny

Lutopecny

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 595

/
Milovice

Milovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Napajedla

Napajedla

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 7 117

/
Nětčice

Nětčice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Nová Dědina

Nová Dědina

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 435

/
Otrokovice

Otrokovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 16 907

/
Popovice

Popovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Rataje

Rataje

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 167

/
Roštín

Roštín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 711

/
Salaš

Salaš

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 414

/
Šelešovice

Šelešovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 343

/
Skržice

Skržice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Sobělice

Sobělice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Soběsuky

Soběsuky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SZ)
Počet obyvatel: 380

/
Střížovice

Střížovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 241

/
Sulimov

Sulimov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (V)
Počet obyvatel: 152

/
Těšánky

Těšánky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Těšnovice

Těšnovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Tlumačov

Tlumačov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 2 381

/
Trávník

Trávník

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Troubky

Troubky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Troubky-Zdislavice

Troubky-Zdislavice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 429

/
Újezdsko

Újezdsko

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Vážany

Vážany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Velké Těšany

Velké Těšany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Vrbka

Vrbka

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 1 km (SV)
Počet obyvatel: 199

/
Zborovice

Zborovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 1 452

/
Zdislavice

Zdislavice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Zdounky

Zdounky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 2 075

/
Zlámanka

Zlámanka

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Žlutava

Žlutava

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 1 203

Rozhledna Lebedov

Rozhledna Lebedov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/ /
Rozhledna Brdo

Rozhledna Brdo

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/ / /
Rozhledna Salaš

Rozhledna Salaš

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Rozhledna Modrá

Rozhledna Modrá

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 11 km (J)

/ /
Živá voda Modrá

Živá voda Modrá

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 13 km (J)

/
Hrad Buchlov

Hrad Buchlov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 14 km (JZ)

/
Rozhledna Vitčice

Rozhledna Vitčice

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 15 km (SZ)

/
Hrad Malenovice

Hrad Malenovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 15 km (V)

/ / /
Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 16 km (J)

/ /
Skanzen Rymice

Skanzen Rymice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 17 km (SV)

/ / / /
Rozhledna Rovnina

Rozhledna Rovnina

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 19 km (JV)

/
Ski Park Osvětimany

Ski Park Osvětimany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 20 km (JZ)


Reklama
Víte že?

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Zlínském kraji 564 331 obyvatel, z toho 277 146 mužů a 287 185 žen?

Hrad Cimburk u Koryčan - Nový Cimburk

Hrad Cimburk u Koryčan - Nový Cimburk je ve vzdušné vzdálenosti 19 km od obce Lubná?

Cimburk, někdy též Nový Cimburk, je zřícenina hradu na jižní Moravě, zhruba 4 km východně od Koryčan v okrese Kroměříž. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo ve Zlínském kraji evidováno 952 ha vinic, 3 068 ha ovocných sadů, 158 340 ha lesních pozemků a 5 249 ha vodních ploch?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Velký Lopeník (911 m)

Velký Lopeník (911 m) je ve vzdušné vzdálenosti 44 km od obce Lubná?

Vrchol Velký Lopeník se vypíná 3 km jihovýchodně od obce Březová ležící na jihovýchodní Moravě

Ke dni 1.1.2022 žilo v obci Lubná 230 mužů a 226 žen?

Název obce Lubná se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 3x?

Název obce Lubná v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Pardubický: 1x, Zlínský: 1x.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Zlín

Nejbližší obec nad 40 000 obyvatel je Zlín s 73 250 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 19 km?

Krajské město Zlín leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů a je průmyslově-podnikatelským centrem širšího regionu.

Lyžařské středisko Stupava

Lyžařské středisko Stupava je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Lubná?

Lyžařské středisko Stupava se nachází v srdci Chřibů, v Buchlovských horách, leží ve výšce 350–450 m n. m.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Dnes má svátek Ladislav a ve správním obvodu obce Kroměříž se toto jméno vyskytuje přibližně 516x?

Ke dni 31.12.2016 měl Zlínský kraj rozlohu 3 963 km2 a hustota osídlení činila 147 obyvatel na 1 km2?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Aquapark Uherské Hradiště

Aquapark Uherské Hradiště je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Lubná?

Aquapark Uherské Hradiště je skvělé místo pro vodní radovánky, plavání a relaxaci.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Kroměříž jsou: Navrátilová (271x), Navrátil (263x), Zapletalová (241x), Nováková (232x), Zapletal (231x), Pospíšilová (223x), Pospíšil (221x), Horáková (205x), Novák (204x), Horák (191x), Zavadil (181x), Večerková (168x), Svoboda (153x), Konečná (150x), Večerka (149x)?

Hrad Buchlov

Hrad Buchlov je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Lubná?

Mohutný královský hrad Buchlov stojí na osamělém zalesněném vrcholu (509 m) na jihovýchodním okraji Chřibů nedaleko Buchlovic v moravském Slovácku.

Nejvyšším bodem ve Zlínském kraji je Čertův Mlýn (1 206 m n.m.) v pohoří Moravskoslezské Beskydy, nejnižším bodem je hladina Moravy (173 m n.m.).

Ke dni 31.12.2016 bylo ve Zlínském kraji 307 obcí, z toho se statutem města 30?

Nejčastější jména ve správním obvodu Kroměříž jsou: Marie (2 159x), Petr (1 710x), Jiří (1 672x), Jana (1 621x), Josef (1 573x), Jan (1 432x), Pavel (1 300x), Jaroslav (1 258x), Martin (1 164x), Miroslav (1 159x), Tomáš (1 146x), Zdeněk (1 120x), Eva (987x), František (943x), Hana (941x)?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Reklama