Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-sever
Správní obvod:Nýřany
GPS souřadnice:49.839998N, 13.313179E
Nadmořská výška:423 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1269 (753 let)
Katastrální výměra:634 ha
Počet obyvatel:445
PSČ:330 11
Adresa URL:www.zilov.cz

Části obce Žilov: Stýskaly

Historie obce Žilov

Prvopočátky naší obce jsou spjaté s panováním českého krále Václava I. a vladyků z Bučí. V letech 1240-1248 se připomíná Harant z Bučí, jehož syn Rupert založil Žilov někdy kolem roku 1250. To když za pomoci bratrů Miloslava a Sana a vykácel v Žilově les a vyčistil prostor od trní a keřů. V Žilově vybudoval selský dvorec, který obehnal hradbami. Dá se tedy říci, že rod vladyků z Bučí prostřednictvím Ruperta založil žilovský dvorec a snad i tvrz.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1269.

V té době okolní lesy byly bohaté na zvěř, a s oblibou je navštěvovali čeští panovníci. Častým hostem v těchto, nyní již plaských lesích, byl i král Otakar I. s kralevicem Václavem, který se později i jako král Václav I. rád do tohoto prostoru vracel. Přitom k odpočinku využíval bývalého knížecího dvora v Plasích. K doprovodné družině v plaských lesích mohli náležet i vladykové Harant z Bučí a jeho synové Miloslav, San a Rupert. Vladyka Rupert z Bučí tak mohl od krále za věrné služby dostat svobodnou půdu právě v prostoru dnešního Žilova.

Zajímavé zmínky o potomcích těchto vladyků jsou z roku 1379 a z počátku husitské války. Zvláště koncem roku 1419, kdy Jan Žižka (za svého pobytu v Plzni) vytáhl proti Hynkovi z Nekměře. Žižka měl všeho všudy tři sta pěších a sedm vozů s bořícími puškami. Když ho v širém poli zaskočil pan Bohuslav ze Švamberka s více než 2000 jezdci a pěšími, Žižka poprvé použil vozovou hradbu. Odrazil útok jízdy a obrátil nepřítele na útěk s velikou ztrátou. A jak zaznamenal letopisec, Žižka té noci pobořil ještě tři další tvrze, Tlucnou, Lozu a Ježlový. Spálil též Štěpánovice a Trnovou. Není vyloučeno, že v bitvě u Nekmíře tu proti Žižkovi bojovali i žilovští vladykové Jan a Racek.

Svou srdnatost a statečnost Racek a jeho syn Jan uplatnili též při obraně hradu Karlštejna roku 1422. V květnu 1422 totiž hrad oblehli Pražané a v červnu přitáhlo ještě dalších 5000 vojáků, takže tu bylo v r. 1422 asi 20 000 obléhatelů. Zakopali se na čtyřech kopcích okolo Karlštejna a odtud pak odstřelovali hrad kamennými koulemi z velkých děl (bombard-měli je na každém kopci), z tarasnic a praků. Na hrad, který bránili v té době už vladykové ze Žilova, bylo postupně vystřeleno 9 022 kusů kamene a 22 soudků s ohněm. Karlštejn tehdy bránilo na 420 žoldnéřů, manů a zemanů v čele s purkrabím Zdeslavem z Buřenic. Bojové podmínky našich vladyků jsme si ověřili přímo v Karlštejně, když nás pan Miroslav Ureš, starosta obce, pozval a dne 17.4. nás provedl s kastelánem hradu, panem Jaromírem Kubů. Na vlastní oči jsme viděli celé bojiště, kde naši vladykové v r. 1422 prožívali to pravé peklo, když bránily tento vzácný hrad.

Dřívější dějiny naší obce jsou spjaté s dějinami panství Bělá. V době třicetileté války řádili vojáci na bělském panství tak, že tu bylo vypáleno 18 vesnic, ovčíny i mlýny. Kradlo se obilí. Řádění Švédů se nevyhnulo ani Žilovu, když v roce 1639 pobývali na Plzeňsku. Do této doby lze datovat i pověst o rychtáři Skálovi a švédském trubačovi. Rychtář Skála se stal ústředním motivem pozvánky k letošní oslavě výročí obce a objevuje se i na příloze k uděleným cenám obce i plaketám. Od jeho narození letos uplynulo už 395 let.

V roce 1651 bylo z bělského panství vyčleněno panství Nekmíř. K tomuto panství náležely vesnice : Třemošná, Záluží, Ledce, Příšov, Nevřeň, Žilov, Tatiná, Nekmíř a Lhotka, které mezi sebou udržovaly a udržují společenský kontakt. Svou sounáležitost si obce připomněly v dubnu roku 2003, kdy pod patronací Obce Žilov, Nekmíř a Ing. Jaroslava Lobkowitcze, poslance parlamentu České republiky, se v žilovském sále uskutečnilo zdařilé setkání zástupců všech obcích dříve náležejících k panství Nekmíř a potomků jeho dřívějších majitelů. Setkání se zúčastnili i Ing. Vladimír a JUDr. Vladimír Wopršálkovi z Plzně. V roce 1839 byla rozloha panství přes 4 550 ha. Vyjma Nekmíře, Tatiné a Lhotky, tvořily obce i farní obvod s kostelem svatého Jakuba v Ledcích a ledeckou školou. Od roku 1770 se začínají používat čísla popisná. Mladší z nás by asi už těžko hledali dvory, kde se říkávalo "U Jouzlů, Kardátů, Broumů, Machů, Pechátů, Houdků či Lávičků".

V roce 1778 se poprvé připomínají Stýskaly už s pěti popisnými čísly. V těchto místech snad už v roce 1524 stával ovčín patřící ke Kokořovu.

V dějinách naší obce byly i tragické události způsobené válečnými událostmi. Zatímco v bitvě u Hradce Králové roku 1866 nenacházíme v matrikách oběti a ztráty na životech, v průběhu I. světové války v letech 1914 - 1918 a na její válečné útrapy zemřelo 8 občanů ze Žilova a Stýskal. K uctění jejich památky zastupitelstvo obce položilo při oslavě výročí obce vzpomínkovou kytici k pomníku, který byl zemřelým postaven roku 1938 a letošního roku opatřen dlažbou a hradbičkou.

I v druhé světové válce prožívaly Žilov a Stýskaly smutné chvíle. Začal přídělový systém, do Norska a do Německa bylo na nucené práce nasazeno 10 občanů. V okolí Žilova byly rozmístěny dva světlomety jako součást protiletadlové ochrany Plzně. Povinně byly stanoveny dodávky zemědělských výrobků a prováděny přísné prohlídky za četnické asistence vedené říšskými orgány. 6. května projížděli obcí Američané, byli vítáni a je z toho hodně fotografií. Koncem května tu byli i Sověti a fotografie se také dochovaly, viděli jste je při projekci na výstavce. Po skončení války se Stýskaly a Žilov vylidňují. Osídluje se pohraničí a ze Žilova a Stýskal odchází přes 130 lidí, většinou do Náklova, Úněšova a Chotíkova.

V roce 1952 (13.9.) bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo. Předsedové tehdy byli Vojtěch Bayerle a Václav Nový. Zemědělského Žilova se v této době dotklo sloučení jednotlivých hospodářství, které podstatně zasáhlo do života jednotlivých rodin i života celé obce.

V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Žilov a Tatiné a JZD Žilov s JZD Tatiná. V červenci téhož roku byla zbourána kaplička a roku 1965 samota Ostražkovice. Od 1.1.1992 se osamostatnila obec Tatiná. Roku 1998 otevřela Keramika v Horní Bříze a.s. v katastru obce důl na těžbu keramického jílu. Přehled dějin Žilova a Stýskal by nebyl úplný bez zmínky o vzniku spolkových organizací.Roku 1902 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Žilově, ve Stýskalech pak roku 1913. Republikánský dorost zemědělské mládeže byl ustanoven roku 1920 v Žilově u Soukupů. Sokol byl v obci založen v roce 1949 a ve stejnou dobu už ve Stýskalech cvičila Dělnická tělovýchovná jednota. Přestože první divadelní představení bylo sehráno v Žilově už v roce 1886, vlastní divadelní spolek ochotníků začíná až v roce 1946. Lidová lovecká společnost se ustanovila v roce 1948, dnes je nástupnickou organizací myslivecké sdružení. V roce 1953 vznikl Svaz pro spolupráci s armádou. Na jejich tradici úspěšných střelců navazuje AVZO Žilov, které má ve svých řadách mnoho mistrů republiky ale i držitelů titulu sportovec roku. V roce 1954 vznikla Rada žen při MNV, v činnosti pokračuje Český svaz žen Žilova a Stýskal. Československý červený kříž byl založen v roce 1956. Činnost nebyla dosud obnovena. V sedmdesátých a osmdesátých letech pořádal své akce i svaz mládeže a pionýrská organizace.

Žilov a Stýskaly vždy patřily k obcím, kde se chovala úcta k českým dějinám a tradicím. Byla to především ledecká škola, v čele s řídícím učitelem Karlem Hůlou (od roku 1885) a jeho následovníky, kteří vštěpovali svým žákům úctu k českým dějinám. V Žilově se konaly přednášky k dějinám obce i okolí. Žilov se stával místem velkolepých divadelních představení pod širým nebem jako byla hra „Nastolení Přemysla Oráče", „Staročeská svatba", „Dožínkové slavnosti", tančení "České besedy", "Oslava zrušení roboty", "Oslavy upálení Mistra Jana Husa". Zvon bývalé žilovské kapličky nesl jméno sv. Václava, pod vrchem vpravo při silnici k Ledcům stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Úctu k české tradici a národním symbolům lze vysledovat i v architektuře lidových staveb. V Žilově a Stýskalech je mnoho vjezdů a zídek zdobených plastikami lvů ale i Janem Kozinou. Úcta k dějinám obce se objevuje i v obecních a spolkových kronikách, které byly na oslavě vystaveny. Ale též ve studiích našich čestných občanů. Je potěšitelné, že historii spolků, obce i okolí, se věnují naši vysokoškoláci při vypracování svých diplomových prací ale i redaktoři Obecníčku Žilova a Stýskal.

I oslava výročí obce přispěla k propagaci české tradice. Naši hosté a rodáci společně zasadili náš národní strom - dvě lípy a lísku. Naše obec nikdy nepatřila k obcím s rozsáhlým hmotným majetkem , obecního a veřejného statku. Ale patřila vždy k těm bohatším svým duchem a předváděnou kulturou a solidárností. Vždyť už staré zápisy dosvědčují, že naše obec přispěla na stavbu Národního divadla i na dostavbu Svatováclavské katedrály. Občané pomáhali v nouzi pohořelým i potřebným v jiných krajích. Vždy s úctou k svému bližnímu a snad i k české tradici. Nezbývá než věřit a přát si, že úcta k české tradici, státnosti i dějinám, v Žilově a ve Stýskalech, ale i v celých Čechách nikdy nevymizí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Žilov

Počasí meteostanice Plzeň - Slovany

Vzdálenost meteostanice od obce Žilov: 12 km

Poslední data: 20.5.2022 19:20

Umístění: 327 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Plzeň - Slovany

Teplota
28,0
°C
Zdánlivá teplota
28,6
°C
Rosný bod
13,9
°C
Vlhkost
42,1
%
Denní srážky
4,2
mm/den
Osvit
28,0
W/m2
Atmosférický tlak
1013,9
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
0,8
m/s
Nárazový vítr
1,2
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Plzeň - Slovany

Dnes
14/27
°C
Zítra
11/20
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Žilov se také nachází

Bdeněves

Bdeněves

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 746

/
Bolevec

Bolevec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Bučí

Bučí

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 176

/
Čeminy

Čeminy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 295

/
Česká Bříza

Česká Bříza

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 589

/
Chotíkov

Chotíkov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 1 257

/
Dolní Bělá

Dolní Bělá

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 472

/
Dolní Vlkýš

Dolní Vlkýš

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Dražeň

Dražeň

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 153

/
Horní Bělá

Horní Bělá

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 593

/
Horní Bříza

Horní Bříza

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 4 071

/
Hromnice

Hromnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 1 266

/
Hubenov

Hubenov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Hunčice

Hunčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Kaznějov

Kaznějov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 2 916

/
Klenovice

Klenovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Kokořov

Kokořov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Košetice

Košetice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Kozolupy

Kozolupy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 032

/
Krašovice

Krašovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (S)
Počet obyvatel: 358

/
Křimice

Křimice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Kunějovice

Kunějovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 187

/
Kůští

Kůští

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Ledce

Ledce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (JV)
Počet obyvatel: 851

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Líšťany

Líšťany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 744

/
Líté

Líté

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 222

/
Lomnička

Lomnička

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Loza

Loza

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 267

/
Malesice

Malesice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Město Touškov

Město Touškov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 2 127

/
Mostice

Mostice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Mrtník

Mrtník

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 339

/
Náklov

Náklov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Nekmíř

Nekmíř

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 539

/
Nevřeň

Nevřeň

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 283

/
Obora

Obora

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 553

/
Písek

Písek

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Příšov

Příšov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 313

/
Radčice

Radčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Radimovice

Radimovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Rybnice

Rybnice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 601

/
Senec

Senec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/ /
Stýskaly

Stýskaly

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 1 km (Z)

/
Tatiná

Tatiná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 1 km (SZ)
Počet obyvatel: 261

/
Tlucná

Tlucná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Třemošná

Třemošná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 4 968

/
Trnová

Trnová

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 943

/
Vochov

Vochov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 1 394

/
Všeruby

Všeruby

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 1 621

/
Zahrádka

Zahrádka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 145

/
Záluží

Záluží

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Zruč

Zruč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Zruč-Senec

Zruč-Senec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 3 449


Reklama
Víte že?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 ha chmelnic, 1 761 ha ovocných sadů, 308 703 ha lesních pozemků a 12 291 ha vodních ploch?

Ke dni 1.1.2022 žilo v obci Žilov 228 mužů a 217 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 55 km od obce Žilov?

Koněpruské jeskyně leží ve středních Čechách 7 km jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras nedaleko hradů Křivoklát a Karlštejn.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Nýřany jsou: Nováková (181x), Novák (161x), Černý (127x), Černá (125x), Svobodová (125x), Svoboda (115x), Krausová (115x), Mašek (108x), Kraus (107x), Pašková (104x), Hájková (101x), Mašková (100x), Beneš (96x), Kučerová (94x), Král (93x)?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Aquapark Hořovice

Aquapark Hořovice je ve vzdušné vzdálenosti 43 km od obce Žilov?

Aquapark Hořovice má letní i krytou část, takže si v každém ročním období vyberete to své.

Ke dni 31.12.2016 bylo v Plzeňském kraji 501 obcí, z toho se statutem města 57?

Ke dni 31.12.2016 měl Plzeňský kraj rozlohu 7 649 km2 a hustota osídlení činila 76 obyvatel na 1 km2?

Dnes má svátek Zbyšek a ve správním obvodu obce Nýřany se toto jméno vyskytuje přibližně 1x?

Nejčastější jména ve správním obvodu Nýřany jsou: Jan (1 656x), Václav (1 641x), Jiří (1 598x), Jana (1 482x), Petr (1 478x), Josef (1 357x), Marie (1 254x), Pavel (1 199x), Jaroslav (1 151x), Martin (969x), Tomáš (953x), Anna (865x), Miroslav (804x), Hana (758x), Zdeněk (705x)?

Přehrada Hracholusky

Přehrada Hracholusky je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Žilov?

Zemní sypaná vodní nádrž Hracholusky vybudovaná v letech 1959–1964 je využívána pro rekreaci a také jako věžová vodní elektrárna.

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Rozhledna Krkavec

Rozhledna Krkavec je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Žilov?

Krkavec patří ke třem významným vrcholům (504 m n. m.) v blízkosti města Plzně a na jeho vrcholu stojí kamenná rozhledna, která souží turistům.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel, z toho 288 879 mužů a 292 557 žen?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Název obce Žilov se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Plzeň

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Plzeň s 155 566 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 12 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

UNESCO - Praha

UNESCO - Praha je ve vzdušné vzdálenosti 83 km od obce Žilov?

Praha – historické centrum bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.

Reklama