Obecní znak
Základní informace
Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
Správní obvod:Teplice
GPS souřadnice:50.644458N, 13.835284E
Nadmořská výška:228 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1158 (862 let)
Katastrální výměra:2 377 ha
Počet obyvatel:48 154
PSČ:415 95
Adresa URL:www.teplice.cz

Části obce Teplice: Hudcov, Nová Ves, Prosetice, Řetenice, Sobědruhy, Trnovany

Památky a zajímavosti Teplice

Město Teplice se může pochlubit množstvím zajímavých památek – zámek vznikl v 16. století na zbytcích staršího románského kláštera, zámecké náměstí se sochařským skvostem morového sloupu od Matyáše B. Brauna z roku 1718, zámecký park v anglickém stylu pochází rovněž z 18. století, ve městě samotném se nachází několik významných kostelů a okolí Teplic nabízí ke shlédnutí další kláštery, kostely, zámečky apod. Teplice nabízejí návštěvníkům rekonstruovaný lázeňský komplex s celou řadou lázeňských domů.


Lázeňské budovy

Komplex sanatoria Beethoven

Lázeňský komplex zahrnuje historické budovy teplických lázní, novostavby lázeňských provozů a protilehlou řadu historických měšťanských domů (s domovními znameními Zlaté slunce, Zelený kříž, Zlatý pelikán, Zlatá harfa, Zlatá studna), sloužících pro ubytování lázeňských hostí. První historickou budovou lázní je Pravřídlo, jehož empírová budova z let 1838–1839 stojí na místě původních Městských lázní a vůbec první budovy teplických lázní.

K Pravřídlu pak přiléhají další budovy Knížecích, Dámských a Pasířských lázní, na něž navazuje Zahradní dům – dnes hlavní vstup a recepce komplexu Beethoven. K němu kolmo přiléhá mnohem starší budova – tak zvaný Panský dům, jehož dnešní podoba pochází z roku 1825 a sloužil k ubytování osob z vysokých kruhů.

Nové lázně

Na tomto místě stávala od roku 1702 první zděná budova šanovských lázní – Sirné lázně. V roce 1839 byla nahrazena budovou vyhlížející spíše jako palác. Majiteli a staviteli lázní byli tepličtí Clary-Aldringenové, jejichž erb se také objevuje ve štítu budovy. Lázně využívají dvou pramenů – Horského a Pahorkového. Po 2. světové válce se velmi osvědčily při léčbě následků dětské obrny a dalších pohybových onemocnění. Jejich zaměření na malé pacienty jim zůstalo až do dnešních dnů.

Vojenské lázně

Jsou umírněnou klasicistní budovou, o čtyřech křídlech svírajících vnitřní dvůr, která byla vystavěna po etapách v průběhu let 1804–1807 na místě bývalého evangelického hřbitova. Iniciátorem stavby byl maršál poručík Jan von Zopf. Od počátků byla budova zamýšlena jako lázeňský ústav pro léčbu raněných a nemocných vojáků, neboť teplické lázně byly velmi úspěšné v léčbě válečných zranění. Tuto svou funkci plnila i v průběhu obou světových válek a plní i dnes.

Hadí lázně

Přízemní budova postavená v letech 1838–1839 správou velkostatku a obcí Šanov. Hlavní průčelí se obrací do parku. Ve středové části je umístěn portikus tvořený osmi korintizujícími sloupy nad sebou. Jsou nádherným příkladem klasicistní budovy. Dnes bohužel již nevyužívaná lázeňská budova.

Kamenné lázně

Již v roce 1759 byly podchyceny prameny vytékající na okraji Šanova z bělidla. Byly obehnány kamennou zídkou a odtud získaly pozdější lázeňské budovy, vzniklé na tomto místě v letech 1800–1802, své pojmenování. Ke klasicistním budovám starých Kamenných lázní přibyly posléze ještě samostatná budova Chrámových či Štěpánových lázní. Novou podobu získaly Kamenné lázně při přestavbě v letech 1910–1911, kdy původní budovy nahradila současná novobarokní budova, postavená podle projektu teplického architekta Jirsche a Edmunda Arnima z Postupimi.

Sadové lázně

Empírový dvoupatrový dům postavený roku 1823 v tehdejší Panské (dnešní Rooseveltova) ulici. Býval jedním z předních ubytovacích lázeňských hotelů s rozsáhlým zázemím. Ke straně domu býval přistavěn velký sál zvaný Německý. Celý hotel zakoupil v polovině 19. století kníže Collored-Mansfeld a proto byl dům často nazýván také Colloredovským domem či palácem. Od něj jej zakoupil majitel teplického panství kníže Edmund Clary-Aldringen, který zde zřídil lázeňský provoz. Dnes dům slouží jako ubytovací kapacita Císařských lázní.

Císařské lázně

Původní budova vznikla roku 1845 na místě, kde stával na potoce mlýn a vedle něj hostinec U Zelené žáby. K této budově byl postupem času přistavěn kavárenský salon. V letech 1870–1872 proběhla přestavba a rozšíření lázní v novorenesančním duchu podle plánů teplického stavitele a starosty Ing. A. Siegmunda. Svou dnešní novobarokní podobu s mansardovou střechou získaly lázně při poslední velké přestavbě v letech 1912–1914. Svůj název získala tato budova díky tomu, že poskytovala služby vysoce postaveným hostům, mezi nimiž byl i německý císař Vilém I., na jehož počest byly lázně pojmenovány. Dnes zde naleznete lázeňský provoz poskytující moderní procedury. Sídlo zde má i zdravotnické zařízení – klinika CLT.

Kostely

Kostel sv. Jana Křtitele – Děkanský kostel stojí v dolní části Zámeckého náměstí. Byl postaven roku 1585 na místě starší stavby. Roku 1645 byla průčelní západní věž zasažena bleskem. Požárem byly některé zvony zničeny. V roce 1659 sem byly dodány tři nové, které vyrobil zvonař Mikuláš Löw. Jeden z nich je v kostele dodnes, druhý byl zřejmě v důsledku válečných rekvizic přesunut do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze na Karlíně, třetí je nezvěstný. Dále se na věži nachází zvon z roku 1540 od Wolfa Hilgera a zvon z roku 1482 od Hanuše Konváře. V kostele se nachází cenné barokní zařízení z doby kolem 1730, obraz na hlavním oltáři a na bočních oltářích sv. Jana Nepomuckého a čtrnácti svatých pomocníků jsou z okruhu Petra Brandla.

Zámecký kostel Povýšení sv. Kříže – Pravoslavný kostel z roku 1568 stojí na náměstí vedle děkanského kostela sv. Jana Křtitele. V boční severní věži se nachází zvon z roku 1477 a litinový zvon z bochumských oceláren. V západním okně věže v témže patře je zavěšen také zvonovinový hodinový cymbál, který má průměr 50 cm. Koncem 18. století byl kostel přestavěn do novogotické podoby a od roku 1950 slouží pravoslavné církvi.

Kostel Prokopa Holého církve československé, původně evangelický, stojí na návrší a je dominantou Teplic. Kostel byl vystavěný v letech 1861–1864, jeho vysoká věž byla dokončená roku 1882.

Kostel sv. Alžběty s vysokou zadní severní věží najdeme v Šanovských sadech a pochází z let 1862–1877. Kostel je postaven v novogotickém slohu, včetně interiéru s křížovými klenbami. Ve věži se nachází zvon z roku 1882 od Petra Hilzera.

Kostel sv. Bartoloměje leží v blízkosti Masarykovy třídy. Cihlová bazilika v pseudorománském slohu s mohutnou hranolovou věží, s terasou a balustrádou byla postavena v letech 1861–1864. Nyní je v soukromých rukou, v 90. letech tam byla dokonce restaurace s diskotékou.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Trnovanech je původně evangelický kostel, vystavěný na počátku 20. století. Ve vysoké západní věži se nachází zvon z roku 1911 od Richarda Herolda a litinový zvon z bochumských oceláren.


Zámek

Teplický zámek stojí na místě původně románského kláštera benediktinek, založeného v letech 1158–1164 královnou Juditou. V několika etapách pak probíhaly přestavby na zámek. Volf z Vřesovic začal stavět hlavní trakt dnešního zámku a postavil zámecký kostel Povýšení sv. Kříže. Nejvýznamnější přestavby začaly v době držení zámku Vilémem Vchynským (Kinským). 
Ten na konci 16. století dostavěl novou budovu teplického zámku (dnešní hlavní budova obrácená do Zámeckého náměstí) v renesančním slohu a kolem něj založil okrasnou zahradu se dvěma rybníky.

Na konci 17. století držel panství se zámkem rod Clary-Aldringenů. Stavební práce na zámku se v podstatě nezastavily – dostavováno bylo nové západní barokní křídlo, opravovaly se starší budovy – nejvíce změn však zaznamenaly interiéry.

Velmi znatelných úprav se dočkaly interiéry zámku při pozdně barokní přestavbě v polovině 18. století, při které bylo také zrušeno oddělení zámku od náměstí a zbytku města. Nákladných úprav se dostalo Zámecké zahradě (vzácné květiny, bludiště ze stříhané zeleně, kašny). Na jejím okraji při zámku vyrostl v roce 1732 Zahradní a plesový dům určený pro kratochvíle, zábavu a společenské události.

Poslední přestavba započatá v roce 1787 má klasicistní charakter a přibývá divadlo a zahradní salon. Uvnitř zámeckých budov jsou dochovány hodnotné interiéry jako např. sál s malovaným kazetovým stropem, rokokový sál s bohatou štukovou výzdobou provedenou francouzskými řemeslníky v roce 1772 či pokoje s rokokovým, empirovým a biedermeierovským vybavením.

Dnes v zámku sídlí Regionální muzeum v Teplicích a v rámci jeho prohlídek je možné shlédnout jak nejstarší historii Juditina kláštera, tak historickou podobu místností. Dále je v prostorách zámku Jazz club Teplice.


Ostatní budovy

Doubravka – zřícenina hradu
Hrad byl založen v 15. století Janem Illburkem z Vřesovic na vrcholu Doubravské hory. Na přelomu 16. a 17. století ho Vchynští přestavěli na pevnost. Nyní nabízí lázeňským hostům i místním obyvatelům krásný výhled na Teplice, restaurace je uzavřená.

Divadlo bratří Čapků s kinem a restaurací postavil v letech 1919–1924 architekt R. Bitzan.

Concordia je expresionistická budova postavená pro libereckou pojišťovnu Concordi, dokončena v roce 1931 podle návrhu architektů Maxe Loose a Wilhelma Dorantha s Paulem Schaefterem-Hyrotsbergem.

Kolostujovy věžičky
Renesanční budova s dvěma ostrými věžemi, které jí daly název, byla postavena na starších základech pravděpodobně roku 1600 jako zahradní altán.

Morový sloup se Svatou trojicí byl postaven z pískovce dle návrhu slavného sochaře Matyáše Brauna v letech 1718–1719. Byl poděkováním za odvrácení morové epidemie v roce 1713. Je jedním z nejkrásnějších Braunových výtvorů.

Náměstí dr. Eduarda Beneše
V první polovině 19. století se na tomto prostoru, ležícím za městskou hradbou, konaly dobytčí trhy. Západní stranu zaujímá budova postavená v novorománském slohu v roce 1860, dnes střední průmyslová škola.

Pramen Pravřídla
Chrlič připomínající jednu z verzí lázeňské pověsti, podle níž byly teplické prameny objeveny prasaty, najdete vedle zámeckého náměstí u lázní Beethoven.

Empírová budova dnešní radnice pochází z roku 1806. Po pravé straně budovy radnice pak byla roku 1885 přistavěna nová budova magistrátu (také sídlo teplické spořitelny).

Škvárovník
Neobvyklá stavba nad Teplicemi na Letné, pseudozřícenina postavená ze škváry. Postavil ji tam teplický měšťan a zednický mistr Franz Jerke, který využil zpečené odpady cihelen a skláren. Umělou zříceninu postupně rozšiřoval až do své smrti v roce 1826. Navštěvoval ji také návštěvník Teplic Johann Wolfgang Goethe, který se o ní zmínil i ve svém díle. Mezi významné návštěvníky škvárovníku patřil také pruský král Bedřich Vilém či hudební skladatel Richard Wagner. V 80. letech byl dům využíván jako restaurace, nyní je opuštěný, je chráněnou kulturní památkou.

V prostorách bývalého kina v Dubí na Teplicku vzniklo informační středisko a muzeum porcelánu. „Modrodům“, jak se zkráceně Dům porcelánu s modrou krví nazývá, slouží především k představení expozice věnované historii výroby porcelánu v oblasti pod Krušnými horami, která je umístěna v jeho prvním patře. V přízemí je informační středisko, kde je možnost získat informační materiály o Dubí a okolí


Sochy a pomníky

– Sloup Nejsvětější Trojice na Zámeckém náměstí je dílo Matyáše Bernarda Brauna a kameníka M. Blümela z roku 1719.

– Řada barokních soch po městě Teplice.

– Jubilejní kašna (lidově „u prasátek“) v parku u divadla je šestiboká kašna s novorománským sloupem uprostřed z roku 1862, která připomíná pověst o založení lázní roku 762. Jako chrliče slouží prasečí hlavy.

– Pravřídlo, kamenný výklenek s původním pramenem v ulici pod kostelem.

– Pomník německého básníka J. G. Seumeho, který v Teplicích roku 1810 zemřel, v Havlíčkových sadech.

– Památník padlých letců 15. letecké armády USA na Doubravce.

– Památník padlých Sovětských vojáků

Tipy na výlet v obci Teplice a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Teplice

Počasí meteostanice Krupka

Vzdálenost meteostanice od obce Teplice: 5 km

Poslední data: 12.7.2020 14:42

Umístění: 275 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Krupka

Teplota
19,8
°C
Zdánlivá teplota
16,7
°C
Rosný bod
6,2
°C
Vlhkost
42,2
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
974,5
W/m2
Atmosférický tlak
1026,3
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
3,2
m/s
Nárazový vítr
5,1
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Krupka

Dnes
9/22
°C
Zítra
10/23
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Teplice se také nachází

Běhánky

Běhánky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Bohosudov

Bohosudov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Bořislav

Bořislav

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 403

/
Brozánky

Brozánky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Bukovice

Bukovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Bystřany

Bystřany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 1 947

/
Bystřice

Bystřice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Bžany

Bžany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 874

/
Český Újezd

Český Újezd

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Chabařovice

Chabařovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 2 514

/
Chlumec

Chlumec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 4 344

/
Chotějovice

Chotějovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Chudeřice

Chudeřice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Dolánky

Dolánky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Domaslavice

Domaslavice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Drahkov

Drahkov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 2 km (V)

/
Drahůnky

Drahůnky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Dubí

Dubí

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 7 667

/
Duchcov

Duchcov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 8 588

/
Fojtovice

Fojtovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Habří

Habří

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Háj u Duchcova

Háj u Duchcova

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 1 253

/
Hliňany

Hliňany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Hlince

Hlince

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Horní Krupka

Horní Krupka

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Hostomice

Hostomice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 1 226

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Hrbovice

Hrbovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Hrob

Hrob

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 2 036

/
Hudcov

Hudcov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Jeníkov

Jeníkov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 894

/
Kladruby

Kladruby

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 388

/
Košťany

Košťany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 3 175

/
Kostomlaty pod Milešovkou

Kostomlaty pod Milešovkou

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 930

/
Kozlíky

Kozlíky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Křemýž

Křemýž

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Křižanov

Křižanov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Krupka

Krupka

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 12 803

/
Kvítkov

Kvítkov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Lahošť

Lahošť

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 682

/
Lbín

Lbín

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Ledvice

Ledvice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 546

/
Lelov

Lelov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Lhenice

Lhenice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Lysec

Lysec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Malhostice

Malhostice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Maršov

Maršov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Mikulov

Mikulov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 225

/
Mlýny

Mlýny

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Modlany

Modlany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 1 056

/
Mošnov

Mošnov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Mstišov

Mstišov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Nechvalice

Nechvalice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Němečky

Němečky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Nové Dvory

Nové Dvory

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Nové Modlany

Nové Modlany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Novosedlice

Novosedlice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 2 km (SZ)
Počet obyvatel: 2 154

/
Ohníč

Ohníč

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 736

/
Oldřichov

Oldřichov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Pňovičky

Pňovičky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Pozorka

Pozorka

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Přestanov

Přestanov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 429

/
Přítkov

Přítkov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Proboštov

Proboštov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 2 688

/
Prosetice

Prosetice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 1 km (J)

/
Pytlíkov

Pytlíkov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Řehlovice

Řehlovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 1 439

/
Řetenice

Řetenice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Roudníky

Roudníky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Rtyně nad Bílinou

Rtyně nad Bílinou

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 791

/
Sezemice

Sezemice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Soběchleby

Soběchleby

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Sobědruhy

Sobědruhy

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Srbice

Srbice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 449

/
Stadice

Stadice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Štěrbina

Štěrbina

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Stradov

Stradov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Straky

Straky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Štrbice

Štrbice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Střelná

Střelná

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Suché

Suché

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Světec

Světec

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 984

/
Světice

Světice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Trnovany

Trnovany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Újezdeček

Újezdeček

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 922

/
Unčín

Unčín

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Úpoř

Úpoř

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Úpořiny

Úpořiny

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Velvěty

Velvěty

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Verneřice

Verneřice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Věšťany

Věšťany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Vrahožily

Vrahožily

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Vrchoslav

Vrchoslav

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Všechlapy

Všechlapy

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Zabrušany

Zabrušany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 150

/
Žalany

Žalany

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 522

/
Želénky

Želénky

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/ /
Rozhledna Letná

Rozhledna Letná

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 1 km (J)

/
Jezero Barbora

Jezero Barbora

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 6 km (Z)

/ / /
Zámek Duchcov

Zámek Duchcov

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Jezero Milada

Jezero Milada

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Rozhledna Ledvice

Rozhledna Ledvice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/ / / /
Milešovka (837 m)

Milešovka (837 m)

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 12 km (JV)

/
Rozhledna Milešovka

Rozhledna Milešovka

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 12 km (JV)

/ /
Rozhledna Radejčín

Rozhledna Radejčín

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 14 km (JV)

/
Rozhledna Větruše

Rozhledna Větruše

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 14 km (V)

/ / / / /
Přehrada Fláje

Přehrada Fláje

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 18 km (Z)

/
Sport areál Klíny

Sport areál Klíny

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 19 km (Z)

/ / /
Rozhledna Varhošť

Rozhledna Varhošť

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 20 km (V)

/
Rozhledna Hněvín

Rozhledna Hněvín

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 20 km (JZ)

/

Reklama
Víte že?

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

ZOO Ústí nad Labem

ZOO Ústí nad Labem je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Teplice?

ZOO Ústí nad Labem je umístěno na svahu Mariánské skály východně od centra města a celkem je zde chováno přes 200 druhů zvířat, včetně vzácných například orangutan boromejský, levhart mandžuský, osel somálský, nosorožec tuponosý nebo jelen bělohubý.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

UNESCO - Praha

UNESCO - Praha je ve vzdušné vzdálenosti 74 km od obce Teplice?

Praha – historické centrum bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.

Rotunda sv. Petra a Pavla v Želkovicích

Rotunda sv. Petra a Pavla v Želkovicích je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Teplice?

Rotunda sv. Petra a Pavla v Želkovicích stojí na návrší nad obcí a tvoří jádro kostela sv. Petra a Pavla. Rotunda byla postavena okolo roku 1230.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Název obce Teplice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Ke dni 31.12.2016 bylo v Ústeckém kraji 354 obcí, z toho se statutem města 59?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 31.12.2016 žilo v Ústeckém kraji 821 377 obyvatel, z toho 407 372 mužů a 414 005 žen?

Nejvyšším bodem v Ústeckém kraji je vrchol Macecha (1 113 m n.m.) v Krušných horách, nejnižším bodem je hladina Labe u Hřenska (115 m n.m.).

Dnes má svátek Bořek a ve správním obvodu obce Teplice se toto jméno vyskytuje přibližně 7x?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Ústeckém kraji evidováno 5 900 ha chmelnic, 406 ha vinic, 5 807 ha ovocných sadů, 163 547 ha lesních pozemků a 10 409 ha vodních ploch?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Zámek Duchcov

Zámek Duchcov je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Teplice?

Zámek Duchcov, ležící v podkrušnohoří, bývalá rezidence rodu Valdštejnů, na vás dýchne svou historií a bude vám vyprávět své příběhy, které dodnes poutají pozornost návštěvníků.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Teplice jsou: Nováková (367x), Novák (363x), Dvořáková (251x), Novotná (242x), Černá (239x), Černý (235x), Svobodová (226x), Svoboda (199x), Novotný (199x), Dvořák (196x), Veselý (187x), Holub (176x), Holubová (174x), Veselá (168x), Jelínková (168x)?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Teplice snížil o 1 154?

Ke dni 31.12.2016 měl Ústecký kraj rozlohu 5 339 km2 a hustota osídlení činila 154 obyvatel na 1 km2?

Nejčastější jména ve správním obvodu Teplice jsou: Jiří (3 155x), Petr (3 082x), Jan (3 040x), Jana (2 720x), Pavel (2 258x), Josef (2 002x), Martin (1 928x), Jaroslav (1 810x), Marie (1 809x), Eva (1 754x), Tomáš (1 704x), Miroslav (1 665x), Lenka (1 461x), Václav (1 429x), Hana (1 413x)?

Skanzen Zubrnice

Skanzen Zubrnice je ve vzdušné vzdálenosti 27 km od obce Teplice?

Muzeum lidové architektury v Zubrnicích, založené roku 1988, je tvořeno historickou vesnicí v kopcovité krajině Českého středohoří, do které jsou přenášeny další drobné stavby a patří mezi nejmladší skanzeny v Čechách.

Ústí nad Labem

Nejbližší obec nad 20 000 obyvatel je Ústí nad Labem s 90 774 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 15 km?

Město se nachází zhruba 26 km jihozápadně od Děčína. Ústí nad Labem je sedmé největší město České republiky. Město se dělí na městské části:

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Reklama