Obecní znak
Základní informace
Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Správní obvod:Uherské Hradiště
GPS souřadnice:48.985559N, 17.389844E
Nadmořská výška:178 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1275 (749 let)
Katastrální výměra:2 653 ha
Počet obyvatel:4 189
PSČ:687 24
Adresa URL:www.uhostroh.cz

Části obce Uherský Ostroh: Kvačice, Ostrožské Předměstí

Historie obce Uherský Ostroh

Bohaté archeologické nálezy svědčí o pradávném osídlení končin Dolnomoravského úvalu, v jehož severní části se nalézá město Uherský Ostroh. Přestože se ono samo nikdy nestalo předmětem systematického archeologického výzkumu, můžeme usuzovat na jeho bohatou historii sahající do dávné minulosti. Skrovné, náhodné nálezy svědčí o raném osídlení tohoto místa už ve starší době kamenné. Město Uherský Ostroh je zajímavé svou bohatou historií již od dob Přemysla Otakara II.

Již ve druhé polovině 11. století se na pravém břehu řeky Moravy, na ostrově tvořeném jejím korytem a vedlejším říčním ramenem, rozkládala osada Stenice (stanice) sloužící k odpočinku a přenocování obchodních karavan, jejíž význam stoupal úměrně s růstem významu četných obchodních cest křižujících Moravu od severu k jihu a od západu na východ.

Teprve listiny kolem poloviny 13. století přinášejí četnější svědectví o zdejším dění. Tehdy přemyslovští panovníci v zájmu zajištění pohraničního území jihovýchodní Moravy proti stále častějším útokům uherských nájezdníků začali budovat obranný systém. Jeho součástí byl i zeměpanský hrad zachovávající si charakter vodní pevnosti zbudovaný na přechodu přes řeku Moravu králem Přemyslem Otakarem II. Náznak jeho existence dosvědčuje první písemná zmínka s datem 7. ledna 1275.

Jednu z pozoruhodných rolí ve své historii sehrálo město v době husitské, kdy se v roce 1421 stalo střediskem husitů z celého širokého okolí. Odtud husité podnikali do okolí své pustošivé výpravy, kde napadali církevní majetek i statky katolických pánů.

Rozkvětu se město Ostroh (psáno i Ostrov – odvozeno od jeho ostrovní polohy) dočkalo po roce 1511, kdy se dědičným vlastníkem ostrožského panství, do té doby zeměpanského majetku udělovaného panovníkem čas od času do zástavního držení více či méně urozeným šlechticům, stal Jan z Kunovic. Příslušníci tohoto bohatého moravského rodu po jedno století zvelebovali ostrožský zámek a rozšiřovali přilehlé panství, na něž uvedli české bratry. Jan z Kunovic započal přestavbu původní mohutné obytné hranolové věže a hradního paláce z přelomu 13. a 14. století, v níž pokračovali jeho potomci po celé 16. století, v jehož průběhu nabyla středověká pevnost podoby renesančního zámku.

Po bitvě na Bílé hoře Jan Bernard z Kunovic musel opustit zemi, protože byl odsouzen ke ztrátě cti, hrdla a statků. Jeho jmění bylo císařem Ferdinandem II. konfiskováno a výnosné ostrožské panství darováno v říjnu 1622 knížeti Gundakerovi z Lichtenštejna. Do rukou se mu dostal celek Ostroh se zámkem a Předměstím, Kvačice, Chylice, Ostrožská Nová Ves, Derfle, Vésky, Míkovice, Blatnice, Blatnička, Milokošť, Ostrožská Lhota, Louka s tvrzí, Kuželov, Malá Vrbka, Tasov, Hroznová Lhota, Žeraviny, Kozojídky, Kunovice a Hluk se zámkem, Nivnice, Horní Němčí, Dolní Němčí, Slavkov, Boršice a Strání – celkem 27 obcí. Knížata z Lichtenštejna zůstala pak pány na Ostrohu více jak tři sta let.

S koncem vlády pánů z Kunovic a Gundakerovou smrtí skončil i slibný rozkvět města. Noví majitelé mu nevěnovali zvláštní pozornost, neboť nebylo jejich městem sídelním. Stalo se na příště jen střediskem vrchnostenských podniků, k nimž patřil panský dvůr, pivovar, mlýn s pilou a palírna. Zámek se stal toliko sídlem patrimoniální (vrchnostenské) správy a postupně chátral. Jen výjimečně posloužil knížecímu rodu k příležitostnému pobytu.
Většímu rozvoji města nesvědčily ani četné válečné hrůzy a živelní pohromy, kterým bylo vystaveno po celá následující desetiletí. Útrapy obyvatelstva za tureckých válek a třicetileté války, kdy bylo město v obou případech vypáleno v letech 1599 a 1645, násobily ve druhé polovině 17. století nájezdy Turků a Uhrů, značné škody utrpělo i při obsazení Prusy v roce 1757. Tvář města poznamenal i velký požár v roce 1762, stejně jako povodně z řeky Moravy.

Po staletí si město zachovávalo řemeslnicko-zemědělský charakter, o čemž svědčí rozvoj cechů majících v Ostrohu dlouholetou tradici. Každý měšťan se věnoval kromě zemědělství, chovu dobytka, vinařství a sadařství také určitému řemeslu. Pracovali zde především kožešníci, barvíři, bednáři a krejčí. Své výrobky prodávali při jarmarcích a na trzích. Oživování staré vinařské tradice se odrazilo ve větším počtu hostinců, šenků a sklepů.

Slibný hospodářský rozvoj města, zajištěný četnými výsadami udělovanými po staletí panovníky, vzal za své již v 19. století v důsledku dříve tak strategicky výhodné ostrovní polohy, která se stala nakonec překážkou dalšího rozvoje. Tísněno z obou stran rameny řeky Moravy, nemělo se kam rozrůstat. Prosperovaly jen vrchnostenské podniky Lichtenštejnů - starobylý pivovar z 16. století a starý mlýn, jenž patřil k největším vodním zařízením na řece Moravě. Majitelé předměstského cukrovaru, bratři Mayové, jej po jeho vyhoření roku 1890 odkoupili a přestavěli na moderní válcový mlýn, vedle něho zbudovali pilu a výrobnu beden na cukr. Rovněž uvedli do provozu turbínu na výrobu stejnosměrného elektrického proudu k osvětlení mlýna, cukrovaru a posléze i synagogy, kostela a veřejných prostranství města.

Určitého zlepšení se městu dostalo výstavbou Vlárské dráhy v roce 1883, město tak získalo spojení s Brnem i Slovenskem.
Ani první polovina 20. století nepřinesla městu větší hospodářský rozmach, město stagnovalo a zůstávalo bez průmyslu. Z průmyslových podniků zpracovávajících dřevo z místních singulárních, obecních a lichtenštejnských lesů stojí za zmínku První moravská továrna na tužky založená roku 1894 Karlem Latzmannem, který zbudoval pilu a dílnu na výrobu všech druhů tužek a psacích potřeb. Vyvážel je do celého Rakouska-Uherska, Ruska, ruského Polska a Rumunska.

Lepší časy přinesla městu léta 1850 – 1949, kdy se stal Uherský Ostroh sídlem okresního soudu a střediskem celé řady důležitých úřadů – notářského, berního, důchodkového kontrolního, katastrálního měřičského, lesního a jiných.

Charakteristickým znakem pro město byla přítomnost židovského obyvatelstva, které se zde začalo usazovat od druhé poloviny 15. století po jeho vypovězení z moravských královských měst. Pro porovnání v roce 1843 zde žilo 587 Židů spolu s 598 křesťany. Tvořili zvláštní komunitu, v letech 1849-1919 i samostatnou „politickou obec židovskou“ s vlastní volenou samosprávou.

Židovští obyvatelé se živili řemesly, půjčováním peněz a postupně ve městě přebírali obchod, o jehož rozvoj se podstatnou měrou zasloužili především ve druhé polovině 19. století stejně jako o rozvoj průmyslu (především rodina Mayů vlastnící cukrovar, mlýn a pilu).

Během druhé světové války židovští obyvatelé byli zbaveni svých práv a majetku a 18. ledna 1941 přesídleni do sběrného ghetta v Uherském Brodě a odtud deportováni přes Terezín do německých vyhlazovacích táborů na východě. Dnes staletou existenci jejich komunity na území města připomínají jen hřbitovní náhrobky na židovském hřbitově v Ostrožském Předměstí.

OSOBNOSTI MĚSTA:

František BEZDĚK (* 5.10.1906 ~ + 7.3.1983) - malíř, kreslíř a ilustrátor. Věnoval se především zobrazení motivů lidové kultury moravského Slovácka. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

genmjr. František BOGATAJ (* 21.3.1913 ~ + 4.2.1999) - za druhé světové války člen odbojové organizace Obrana národa, důstojník Československé smíšené brigády ve Velké Británii, velitel paradesantu Carbon. Oceněn vyznamenáním generálmajor Armády ČR.

prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc. (* 10.5.1899 ~ + 22.7.1995) - matematik světového významu, profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen Akademie věd ČR. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Jan ČERNÝ (* 4.3.1874 ~ + 10.4.1959) - dvojnásobný premiér úřednické vlády, osminásobný ministr vnitra a prezident Moravskoslezské země.

Helena FIBINGEROVÁ (* 13.7. 1949) - bývalá reprezentantka Československa, držitelka světového rekordu ve vrhu koulí, mistryně světa z roku 1983 v Helsinkách, osminásobná vítězka halového mistrovství Evropy. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Zdeněk GALUŠKA (* 11.7.1913 ~ + 13.2.1999) – spisovatel, malíř, ilustrátor a lidový vypravěč. Autor knih Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Zdeněk HUDEČEK (* 21.1.1938) – malíř a grafik. Svoji tvorbu orientuje do imaginárních poloh snů a představ, usiluje o nevšední pohled zobrazovaného objektu ve všech jeho poetických proměnách a souvislostech.

Josef JULINEK (* 8.3.1910 ~ + 23.10.1997) – hudebník, hudební skladatel, autor náboženských písní a operet.

Tomáš KRUŤA (* 14.2.1906 ~ 18.1.1998) – významný český mineralog, dlouholetý přednosta mineralogicko-petrografického oddělení Moravského muzea v Brně.

Josef PŠURNÝ (* 15.6.1918 ~ + 21.7.2003) – malíř krajinomaleb, zátiší, portrétní a figurální kompozice. Jeho výtvarná tvorba je úzce spjata s rodným městem a jeho okolím. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Blahoslav SMIŠOVSKÝ (* 8.3.1931) – hudební pedagog a především hudební skladatel dechové - král slovácké dechovky známý například písní „Za tichú Moravů“. Komponuje i vážnou hudbu. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

František VANĚK (* 3.12.1931) – bývalý stálý člen reprezentačního hokejového družstva Československa v letech 1955–1963. Účastník dvou zimních olympiád v roce 1956 v Cortině d’Ampedzo a v roce1960 ve Squaw Valley. Držitel stříbrné medaile z MS v Ženevě z roku 1961. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Uherský Ostroh

Počasí meteostanice Veselí nad Moravou

Vzdálenost meteostanice od obce Uherský Ostroh: 3 km

Poslední data: 2.3.2024 11:40

Umístění: 170 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Veselí nad Moravou

Teplota
10,2
°C
Zdánlivá teplota
8,1
°C
Rosný bod
7,2
°C
Vlhkost
81,9
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
122,2
W/m2
Atmosférický tlak
1008,4
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
1,9
m/s
Nárazový vítr
2,8
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Veselí nad Moravou

Dnes
8/12
°C
Zítra
8/14
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Uherský Ostroh se také nachází

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 1 948

/
Boršice

Boršice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 2 181

/
Bzenec

Bzenec

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 4 207

/
Chylice

Chylice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Domanín

Domanín

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 1 015

/
Hluk

Hluk

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 4 216

/
Hroznová Lhota

Hroznová Lhota

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 1 176

/
Kostelany nad Moravou

Kostelany nad Moravou

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 896

/
Kozojídky

Kozojídky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 555

/
Kunovice

Kunovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 5 427

/
Kvačice

Kvačice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (V)

/
Lidéřovice

Lidéřovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Milokošť

Milokošť

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Moravský Písek

Moravský Písek

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 2 003

/
Nedakonice

Nedakonice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 1 596

/
Ořechov

Ořechov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 761

/
Ostrožská Lhota

Ostrožská Lhota

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 1 483

/
Ostrožská Nová Ves

Ostrožská Nová Ves

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 3 441

/ /
Polešovice

Polešovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 977

/
Sady

Sady

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Stříbrnice

Stříbrnice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 424

/
Tasov

Tasov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 523

/
Těmice

Těmice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 897

/
Tučapy

Tučapy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 261

/
Vážany

Vážany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 430

/
Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 10 582

/
Vnorovy

Vnorovy

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 2 951

/
Zarazice

Zarazice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Žeraviny

Žeraviny

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 185

/
Zlechov

Zlechov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 1 614

/ / /
Rozhledna Doubí

Rozhledna Doubí

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/ /
Zámek Strážnice

Zámek Strážnice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/ / /
Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 12 km (S)

/ / /
Rozhledna Rovnina

Rozhledna Rovnina

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 13 km (SV)

/
Živá voda Modrá

Živá voda Modrá

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 13 km (S)

/ /
Ski Park Osvětimany

Ski Park Osvětimany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 13 km (SZ)

/ /
Hrad Buchlov

Hrad Buchlov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 15 km (SZ)

/
Rozhledna Modrá

Rozhledna Modrá

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 15 km (S)

/ / /
Rozhledna Drahy

Rozhledna Drahy

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 17 km (JV)

/
Rozhledna Salaš

Rozhledna Salaš

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 18 km (S)

/ / /
Ski park Filipov

Ski park Filipov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 19 km (JV)

/
Zámek Milotice

Zámek Milotice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 19 km (Z)

/

Reklama
Víte že?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Cihelna Lužice

Cihelna Lužice je ve vzdušné vzdálenosti 27 km od obce Uherský Ostroh?

Rybník Lužák najdeme na místě bývalé těžby jílu u města Hodonín. Je též nazývaný Cihelna a je oblíbeným místem ke koupání.

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu je ve vzdušné vzdálenosti 58 km od obce Uherský Ostroh?

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, který je součástí města Mikulova. Je naším největším jeskynním systémem v druhohorních vápencích a je to mimořádně členitý systém chodeb, síní a dómů o sedmi patrech.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Brno

Nejbližší obec nad 150 000 obyvatel je Brno s 374 627 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 62 km?

Brno, krajské město Jihomoravského kraje, leží v centrální části Evropy. Je druhým největším městem České republiky. Statutární město Brno je rozděleno do 29 městských částí:

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Název obce Uherský Ostroh se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

UNESCO - Kroměříž

UNESCO - Kroměříž je ve vzdušné vzdálenosti 35 km od obce Uherský Ostroh?

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži byly na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejvyšším bodem ve Zlínském kraji je Čertův Mlýn (1 206 m n.m.) v pohoří Moravskoslezské Beskydy, nejnižším bodem je hladina Moravy (173 m n.m.).

Aquapark Uherské Hradiště

Aquapark Uherské Hradiště je ve vzdušné vzdálenosti 11 km od obce Uherský Ostroh?

Aquapark Uherské Hradiště je skvělé místo pro vodní radovánky, plavání a relaxaci.

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Zlínském kraji 564 331 obyvatel, z toho 277 146 mužů a 287 185 žen?

Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice

Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Uherský Ostroh?

Záchranná stanice volně žijících živočichů je součástí areálu Státního zámku Buchlovice

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Uherský Ostroh 2 027 mužů a 2 162 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Reklama