Obecní znak
Základní informace
Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Správní obvod:Bučovice
GPS souřadnice:49.151107N, 17.080947E
Nadmořská výška:248 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1131 (887 let)
Katastrální výměra:1 027 ha
Počet obyvatel:1 083
PSČ:683 33
Adresa URL:www.nesovice.cz

Části obce Nesovice: Letošov

Sportovní možnosti Nesovice

Nesovicemi prochází značená trasa lokální cyklostezky a u místní železniční stanice je výchozí bod zelené turistické značky. Po zelené značce se vydáme do oblasti Ždánického lesa na rozcestí Jestřabice a odtud můžeme dále pokračovat po modré do oblasti Chřibů a nebo do obce Lovčice.


1. - trasu je nejlépe absolvovat na kole, 33 km (posledních 7 km je však možné dokončit vlakem)

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po silnice směrem na Snovídky, těsně před vrcholkem kopce nad Nesovicemi však odbočíme na lesní silnici, díky které se asi po 3km napojíme na zelenou turistickou značku - ta nás dovede až k rozcestí U Kříže. Zde můžeme shlédnout informační tabuli o flóře vyskytující se v okolí a pokračujeme po Červené turistické značce, dorazíme k rozcestí U Slepice. Vrchol s podivně znějícím názvem U Slepice je s výškou 438 m.n.m nejvyšším bodem Ždánického lesa, poblíž se nacházejí ropné vrty. Pověst si můžete přečíst přímo na místě samotném... pokračujeme až k Červenému Kříži, odtud po modré turist.značce k rozc. U Zlatého Jelena - název Zlatý jelen zůstal tomuto místu po myslivně, která zde stávala již od 15.století. Za zmínku stojí studna 30m hluboká, vyhloubena v tvrdém pískovci. Voda se čerpala dvema okovy. V hloubce 15metrů se nacházela chodba k myslivně...U cesty stojí od nepaměti kříž (dřevěný, který podlehl času) a v roce 1937 byl nahrazen křížem z umělého kamene. Dnes připomíná myslivnu jen několik schodů a na místě velké kuchyně stojí pomník partyzánské skupiny Olga . Za chvíli se dostaneme (stále po modré) k rozc. U Andělíčka a vypravíme se po žluté značce k zaniklé středověké obci Konůvky. Jedná se o rozsáhlou oblast zaniklé obce, o které vás přímo na místě bohatě informují turistické panely. Po prohlédnutí Konůvek pokračujeme stále po žluté, značení nám nabídne i krátkou odbočku na hrad Kepkov, po kterém zde zůstaly znatelné valy... dojdeme k rozcestí (s hájenkou) Vrčava a následně až do obce Mouřínov (kousek před obcí se cesta napojí na zelenou a budeme míjet dva rybníky, jejichž velkou část tvoří porosty rákosin a vysokých ostřic. Jeden z rybníků je pro svou jedinečnost výskytu ohrožené kuňky ohnivé zařazen do projektu NATURA 2000, který společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Z Mouřínova se po silnici lehce dostaneme do Bučovic, odkud je možné do cíle dorazit vlakem... Pokud vám ještě zbývají síly, Bučovicemi projedeme po silnici do Vícemilic, na jejichž konci (za firnou DOPOS - autodoprava) odbočíme vlevo a vyhneme se tak frekventované silnici E50, pokračujeme až do Nevojic, kde přejedeme již zmiňovanou E50, a dostaneme se tak na vznikající cyklostezku (z polní cesty), která vede podél trati až do Nesovic...
U kříže U kříže Nad slepicí Červeňák Červený kříž U zlatého jelena U zlatého jelena U andělíčka Konůvky Konůvky Konůvky Kepkov Vrčava Vrčava Nad Mouřínovem Rybník Mouřínov Bučovice - zámek

2. - pěší výlet, lze i na kole, přibližná délka je 11 km k železniční stanici (možnost pokračovat vlakem), celková pak 17 km až do Nesovic

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po zelené turistické značce, která nás zavede do lesa, budeme mírně stoupat, až dorazíme k Letošovské hájence (rozc. Pod Nebštichem). Odtud pokračujeme stále po zelené, dostaneme se k rozcestí U Kříže, kde si můžeme odpočinout dřevěném altánku a poté se dáme směrem dolů (stále po zelené, či cyklo č.473), klikatou silničkou. Pod kopcem se můžeme občerstvit u studánky Bezdýnka (po pravé straně, značená) a poté dorazíme až k Haluzické hájence, která nyní slouží jako rekreační tábor. Odtud pokračujeme buď doprava až přijdeme k závodu STABILA a železniční stanici Jestřábice (odkud můžeme zpět vlakem) nebo doleva a příjemnou silnicí s téměř žádným provozem (mimo závod) dorazíme až do obce Snovídky. Zde se dáme dle směrovek doleva na Nesovice a čeká nás pouze zdolat kopec, kterým z jeho vrcholu následně sjedeme až do Nesovic...
Pod Nebstichem Pod Nebstichem Hájenka U kříže U kříže Bezdynka Bezdynka Haluzická Hájenka

3. - cyklo výlet, přibližná délka je 15 km do Bukovan, odtud 4 km na vlak do Kyjova nebo 16 km až do Nesovic (celková tedy 31km)

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po silnice směrem na Snovídky, těsně před vrcholkem kopce nad Nesovicemi však odbočíme na lesní silnici, díky které se asi po 3km napojíme na zelenou turistickou značku - ta nás dovede až k rozcestí U Kříže. Zde můžeme shlédnout informační tabuli o flóře vyskytující se v okolí a pokračujeme po červené stále nahoru, k rozcestí Vlčí Jáma. Odtud stále po červené až do obce Bukovany, kde na kopci nad Bukovany míjíme kapli sv.Anny. "Bylo přáním bukovanského rodáka pátera Pavla Hanáka, aby byla namísto malého dřevěného obrázku nad obcí u lesa, v místě, kde se dříve zastavovali poutníci na cestě do Křtin, postavena zděná kaplička. To se uskutečnilo v roce 1995." V Bukovanech můžeme navštívit větrný mlýn (mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky), který byl vystavěn v roce 2004, v r.2007 byl kolem něj dostavěn areál hotelu. A poté se rozhodneme, kudy budeme pokračovat. Nabízí se možnost silnicí do Kyjova, odkud se dostaneme do Nesovic vlakem nebo třeba přímo z Bukovan po červené do Bohuslavic, kde pokračujeme po silnici směrem na Koryčany a těsně před obcí Jestřábice uhneme na lesní silnic doleva - po modré turistické značce, která nás dovede k železniční trati, kolem závodu STABILA, za ním se dáme doprava a kolem Haluzické hájenky (nyní rekreační tábor) dorazíme až do obce Snovídky. Zde se dáme dle směrovek doleva na Nesovice a čeká nás pouze zdolat kopec, kterým z jeho vrcholu následně sjedeme až do Nesovic...
U kříže U kříže Rozcestí Vlčí Jáma Rozcestí Vlčí Jáma Vinice nad Nechvalinem Kaple sv. Anny Mlýn Bukovany Bohuslavice Kostel Bohuslavice Haluzická Hájenka

4. - pěší i cyklo, 19km

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme po silnice směrem na Vyškov (cyklostezka 5029), projíždíme Milonicemi, za nimi odbočujeme vpravo na Uhřice. Uhřicemi projedeme po hlavní silnici (též značená cyklostezka č.5029) Asi 1,5km za obcí Uhřice uvidíme odbočku vpravo, kde ve středověku stávala tvrz s celou vesnicí. Dnes zde stojí uprostřed polí zchátralý empírový zámek Komorov. Ten je z jedné strany obklopen chátrajícími budovami farmy a zříceninou původních hospodářských budov, z druhé strany pak pěknou loukou, na jejímž konci je udržovaný anglický park s jezírkem. Objekt však leží na soukromém pozemku, vrátíme se tedy zpět na silnici a pokračujeme dále... Na rozdvojce cest se vydáme doprava (ne vlevo po cyklostezce) na Chvalkovice, obcí projíždíme po hlavní cestě a po mírném vystoupání narazíme na rozcestník s červenou turistickou značkou. Vydáme se po ní doprava, po sto metrech narazíme na rozdvojení cest. Pojedeme-li dále po červené, můžeme shlédnout zrekonstruovaný mlýn holandského typu. Dáme-li se však vpravo, pokračujeme obcí, cesta se mění na panelovou, míjíme odpočívadlo nad Chvalkovicemi... Skoro na samotném vrcholku, když panelová cesta začíná se stáčet vlevo, uhneme z ní doprava na cestu polní. Naskýtá se nám nádherný výhled do okolí, pokračujeme polní cestou dolů než po pravé straně uvidíme vodojem. Odbočíme vpravo k němu a napojíme se tak na asfaltovou silničku, která vede až do Dobročkovic. V obci se dáme doleva po silnici, na konci obce míjíme turistické odpočívadlo a hřiště, po 900m za obcí odbočíme vpravo na polní cestu, vyhneme se tak frekventované silnici E50. Příjemná cestička vede kolem soukromé obory až do Nesovic...
Pohled od Komorova Chvalkovice Odpočívadlo nac Chvalkovicemi Polní cesta Chvalkovice - Dobročkovice Vodojem na Dobročkovicemi Kostel Dobročkovice Soukr. rybník, obora Borky, Nesovice Obora Borky, Nesovice

5. - cyklovýlet, 40 km

Od vlakového nádraží v Nesovicích se vydáme silnicí směrem na Vyškov (cyklostezka 5029), projíždíme Milonicemi, za nimi odbočujeme na Uhřice, stále pokračujeme po značené cyklostezce 5029, která nás ve Hvězdlicích hned za mostem, pošle ostře doprava, dle značení na Orlovice. Projíždíme Zdravou Vodou a po výjezdu z lesa, když pod sebou již vidíme Orlovice odbočíme z této cyklostezky (5029) vpravo na zpevněnou asfaltovou cestu která vede skrz pole, nově je značena "S 13 Ivanovická brána". Míjíme Boží muka v polích, asi po necelých třech kilometrech od silnice dorazíme k tzv. Švábenickému dubu", finalistovi ankety Strom roku 2006. (Od něj cestou vpravo, asi 1km lesem, můžeme navštívit Duchovou studánku.) Od dubu pokračujeme stále po cestě dále až dorazíme do obce Švábenice, kde se na silnici napojíme na červené turistické značení (pozor na značení v obci, zejména odbočení ještě před školou vlevo). Asi 3km za obcí narazíme na polní/lesní rozcestí, my se dáme ostře vlevo, polní cestou směrem k lesu - dle šipek na fotografii. (Navazující asfaltová cesta by nás dovedla zpět na silnici ke Zdravé Vodě!) Míjíme rozc. Jezírko, kousek před námi je kaple sv Anny, my sjíždíme vpravo dolů do Lhoty u Pačlavic (stále po červené). Červená nás dovede až k rozc. Oupaly, kde se vydáme vlevo, po zelené turistic. značce - rozc. Nad Kozojedskem, odtud po žluté do Nemochovic. Silnice (souběžně se žlutým a červeným značením) nás dovede až do Brankovic, kde za kostelem odbočíme vpravo, vesnicí stále dozadu po cestě, která se mění na polní a dovede nás až k silnici vedoucí do Dobročkovic. My však silnici pouze přejedeme a pokračujeme dále polní cestou, podél obory Borky až do Nesovic (vyhneme se tak frekventované silnici E50)...

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Nesovice

Počasí meteostanice Letonice

Vzdálenost meteostanice od obce Nesovice: 9 km

Poslední data: 22.7.2018 07:13

Umístění: 262 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Letonice

Teplota
17,7
°C
Zdánlivá teplota
20,1
°C
Rosný bod
17,1
°C
Vlhkost
95,2
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
26,6
W/m2
Atmosférický tlak
1011,3
hPa
Směr větru
J
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Letonice

Dnes
17/24
°C
Zítra
16/26
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Nesovice se také nachází

Blišice

Blišice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Bohaté Málkovice

Bohaté Málkovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 249

/
Bohdalice

Bohdalice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Bohdalice-Pavlovice

Bohdalice-Pavlovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 841

/
Brankovice

Brankovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 875

/
Bučovice

Bučovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 6 425

/
Černčín

Černčín

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Chvalkovice

Chvalkovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 251

/
Dobročkovice

Dobročkovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 204

/
Hvězdlice

Hvězdlice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 564

/
Jestřabice

Jestřabice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Kloboučky

Kloboučky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Kojátky

Kojátky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 343

/
Koryčany

Koryčany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 2 743

/
Kozlany

Kozlany

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 367

/
Kožušice

Kožušice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 111

/
Kučerov

Kučerov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 498

/
Kunkovice

Kunkovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 79

/
Letonice

Letonice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 1 382

/
Letošov

Letošov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 1 km (J)

/
Lískovec

Lískovec

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Lísky

Lísky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Lovčice

Lovčice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 807

/
Malínky

Malínky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 146

/
Manerov

Manerov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Marefy

Marefy

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Milonice

Milonice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 1 km (SZ)
Počet obyvatel: 344

/
Mouchnice

Mouchnice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 317

/
Mouřínov

Mouřínov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 465

/
Nemochovice

Nemochovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 275

/
Nemotice

Nemotice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 417

/
Nevojice

Nevojice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 408

/
Nítkovice

Nítkovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 242

/
Nové Hvězdlice

Nové Hvězdlice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Orlovice

Orlovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 309

/
Pavlovice

Pavlovice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Šardičky

Šardičky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Snovídky

Snovídky

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 335

/ /
Střílky

Střílky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 621

/
Uhřice

Uhřice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 254

/
Vícemilice

Vícemilice

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/ /
Zoopark Vyškov

Zoopark Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 15 km (SZ)

/
Zámek Vyškov

Zámek Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 15 km (SZ)

/
Aquapark Vyškov

Aquapark Vyškov

Kraj: Jihomoravský
Vzdálenost: 16 km (SZ)

/
Rozhledna Zdenička

Rozhledna Zdenička

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 16 km (SV)

/
Rozhledna Lebedov

Rozhledna Lebedov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 16 km (SV)

/
Rozhledna Brdo

Rozhledna Brdo

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 17 km (V)

/
Hrad Buchlov

Hrad Buchlov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 17 km (V)

/ /
Rozhledna Salaš

Rozhledna Salaš

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 20 km (V)


Reklama
Víte že?

Dnes má svátek Magdaléna a ve správním obvodu obce Bučovice se toto jméno vyskytuje přibližně 13x?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Nesovice snížil o 36?

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Vodní nádrž Plumlov

Vodní nádrž Plumlov je ve vzdušné vzdálenosti 35 km od obce Nesovice?

Plumlov – jedna z nejstarších vodních nádrží v povodí řeky Moravy byla uvedena do provozu již v roce 1936. Sypaná hráz s délkou téměř 470 m a výškou 17 m je situovaná v místě dvou původních rybníků – Stichovského a Zlechovského.

Nejčastější jména ve správním obvodu Bučovice jsou: Marie (495x), Jan (469x), Jiří (431x), Jana (416x), Josef (397x), Petr (376x), Pavel (312x), Martin (267x), Zdeněk (266x), Jaroslav (266x), František (250x), Miroslav (245x), Hana (225x), Tomáš (224x), Eva (217x)?

Ke dni 31.12.2016 měl Jihomoravský kraj rozlohu 7 188 km2 a hustota osídlení činila 164 obyvatel na 1 km2?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Bučovice jsou: Hanák (91x), Hanáková (84x), Vránová (71x), Svoboda (69x), Pospíšilová (68x), Vrána (63x), Pospíšil (61x), Novák (58x), Machálek (56x), Svobodová (54x), Hálová (54x), Nováková (51x), Hála (51x), Rotreklová (50x), Rotrekl (47x)?

Rozhledna Bukovanský mlýn

Rozhledna Bukovanský mlýn je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Nesovice?

Na návrší (320 m) na západním okraji obce Bukovany, asi 4 km severně od Kyjova byla v roce 2004 zpřístupněna zděná replika větrného mlýna s krytým vyhlídkovým ochozem.

Vyškov

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Vyškov s 20 618 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 15 km?

Společenským centrem celého regionu je město Vyškov, které nabízí spoustu překvapení a zážitků pro tělo i duši.

Rotunda sv. Oldřicha v Hrádku

Rotunda sv. Oldřicha v Hrádku je ve vzdušné vzdálenosti 73 km od obce Nesovice?

Románská rotunda sv. Oldřicha se nachází v obci Hrádek nedaleko Znojma.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Událost
1.6.2018 - 2.9.2018

Muzeum Vyškov - Výstava Malé hospodyňky

Srdečně Vás zveme na novou výstavu Malé hospodyňky, která začíná v Zámecké komoře 1. 6. 2018 a bude zde k vidění do 2. 9. 2018

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2017 bylo v Jihomoravském kraji evidováno 18 245 ha vinic, 8 503 ha ovocných sadů, 201 559 ha lesních pozemků a 15 657 ha vodních ploch?

Událost
11.7.2018 - 31.8.2018

Muzeum Vyškovska - výstava Jiřího Foltýna - Jinou krajinou

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Jiří Foltýn – Jinou krajinou, která se uskuteční ve středu 11. července 2018 v 17:00 hodin v Galerii Orion Muzea Vyškovska.

Událost
29.6.2018 - 16.9.2018

Kaple sv. Anny - výstava Hledání ztraceného světa

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Hledání ztraceného světa, která se uskuteční v pátek 29. června 2018 v 17:00 hodin v kapli sv. Anny na Dukelské ulici ve Vyškově

Název obce Nesovice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Rozhledny v ČR

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Událost
30.6.2018 - 14.8.2018

Muzeum Vyškovska - výstava Letecké a jiné modely

Srdečně Vás zveme na výstavu Letecké a jiné modely, na které představí své výtvory modeláři z Vyškova

Událost
3.7.2018 - 27.9.2018

Muzeum Vyškovska - výstava Putování za předky

Ke dni 31.12.2016 žilo v Jihomoravském kraji 1 178 812 obyvatel, z toho 577 723 mužů a 601 089 žen?

Hrad Cimburk u Koryčan - Nový Cimburk

Hrad Cimburk u Koryčan - Nový Cimburk je ve vzdušné vzdálenosti 11 km od obce Nesovice?

Cimburk, někdy též Nový Cimburk, je zřícenina hradu na jižní Moravě, zhruba 4 km východně od Koryčan v okrese Kroměříž. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Jihomoravského kraje evidováno: 1 národní park, 3 CHKO, 16 národních přírodních památek, 17 národních přírodních rezervací, 215 přírodních památek a 96 přírodních rezervací?

Událost
1.7.2018 - 31.8.2018

Přijďte tvořit do Muzea Vyškovska

Ke dni 31.12.2016 bylo v Jihomoravském kraji 673 obcí, z toho se statutem města 49?

Událost
5.6.2018 - 31.8.2018

Muzeum Bučovice - výstava Kdo si hraje, nezlobí!

Srdečně Vás zveme na novou výstavu Kdo si hraje, nezlobí! do Muzea Bučovice, která začíná 5. 6. 2018 a bude zde k vidění do 31. 8. 2018

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Lanovka Hrubá Voda

Lanovka Hrubá Voda je ve vzdušné vzdálenosti 63 km od obce Nesovice?

Čtyřsedačková lanovka Hrubá Voda v Oderských vrších, necelých 20 km od Olomouce, je v provozu pouze v zimní lyžařské sezoně.

Reklama