Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Klatovy
Správní obvod:Horažďovice
GPS souřadnice:49.266888N, 13.694189E
Nadmořská výška:540 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1045 (979 let)
Katastrální výměra:370 ha
Počet obyvatel:102
PSČ:341 01
Adresa URL:www.kejnice.cz

Části obce Kejnice: Karlovce

Historie obce Kejnice

 

 

Historie obce Kejnice, převzatá z jejích webových stránek, zpracována kronikářkou p. Janou Vrzalovou:

              O historii naší obce jsem se začala zajímat po smrti svého otce , kdy jsem vyřizovala pozůstalost a našla jsem v jeho písemnostech i kroniku , která byla psána od roku 1925 , protože v roce 1920 byl vydán zákon o psaní obecních kronik, tato kronika byla psána panem Burianem Bohumilem,který bydlel v Kejnicích čp.1 , je zde popsáno jen několik málo stran a poslední zápis je z roku 1939,což je tedy 14let,ale to v historii samotné je jen kapka v moři.I přesto mě toto přivedlo na myšlenku,že o svém rodišti nic nevím a začala jsem se o historii Kejnic zajímat blíže.Když jsem probádala mnoho spisů v archivech a muzeích a také v pozemkových knihách,začala jsem tyto poznatky převádět do písemné podoby.V roce 1996 jsem byla oslovena tehdejším starostou naší obce panem Jiřím Rebanem , zda bych nechtěla psát kroniku pro obec , souhlasila jsem a tím  se vlastně moje činnost  jakoby zlegalizovala,a od té doby se snažím zaznamenávat dění v naší obci a tím zaznamenávám samotnou historii.

               Kejnice jsou součástí Šumavy,která je chráněnou krajinnou oblastí ,Kejnice leží na rozhraní Západočeského a Jihočeského kraje.V naší blízkosti teče řeka Otava,která byla již od pradávna také jedním z důvodů osidlování této oblasti.Tedy nejen lesy a úrodná půda,ale i zlato,které bylo v řece Otavě dávalo kraji hospodářskou důležitost.Již někdy v polovině 1.tisíciletí po Kristu, což je někdy na konci 5.a6.století,se mluví o jakési "pootavské civilizaci",která zde sídlila.Šumava jako taková je velice zajímavá,je zde mnoho památek a proto také celkem velký turistický ruch.Šumavou se nechali inspirovat i někteří autoři,a´t již básníci,spisovatelé nebo hudebníci.O Šumavě jako takové by se dali psát určitě romány,ale to není mým účelem,proto přejdu na naší obec.

               Velmi důležité pro naší obec bylo okolí,a to hlavně z důvodů,že se v našem okolí nacházely důležité objekty, a to hlavně  v Nezamyslicích,kde se nacházel kostel,ve Frymburku,Žichovicích,Rabí ,ale i v Kalenicích.S těmito místy je úzce spjata i historie naší obce.O jednotlivých místech se nebudu rozšiřovat,pokud by měl někdo zájem,má možnost si nahlédnout do historie daných obcí , a nebo může nahlédnout i do naší kroniky ,kde mám historii těchto míst popsanou.

               Než začnu opravdu samotnou historii,je třeba se zmínit o tom,že než se počalo užívati názvu Kejnice,uběhlo mnoho let,ba i staletí a jméno toto prošlo několika změnami a vývojovými stádii.Původní osada se jmenovala Kanice,osada lidu Káňových( v té době se zde zdržoval jistý Káně z Kotíku,od jehož jména je jméno toto odvozeno.Základem je tedy slovo Kaň.Mezi samohlásku "a"  a  souhlásku "ň"  se vkládalo "j",které je připisováno k občasnému vkládání této souhlásky mezi jiné,k němuž docházelo v Jižních Čechách,čímž vznikl nový tvar "Kajnice". Změna z "kaj"  na "kej" je srovnávána s častou podobou ve staročeštině,tím tedy vzniklo Kejnice.V historických pramenech se ovšem můžeme setkat i s jinými tvary ,jako jsou například Chejnice,ale jisté je,že od roku 1854 vyly úředně uznány jako Kajnice a až od roku 1886 jako Kejnice.Roku 1850 při rozpadu a zrušení patrimoniálního zřízení a zavádění samosprávy se obec nazývala Kajnice  a byla součástí tehdejšího horažďovického okresu a to až do roku 1869,kdy se staly Kejnice součástí okresu strakonického,kde byly až do roku 1930,kdy byl obnoven okres horažďovický.V roce 1961 se stal součástí nově vytvořeného okresu klatovského,a tím se i kejnice staly součástí klatovského okresu a jsou jí doposud.

               Kejnice jsou malou obcí,která je tvořena dvěma částmi, a to Kejnice a Karlovce.Celková výměra činí 370ha a nadmořská výška je 540m, a u Karlovců je to 572m.n.m.V roce 1840 měly Kejnice 34 domů a 255 obyvatel a byl zde mlýn a to v místech kde je dnes čp.39.V roce 1930 při sčítání obyvatel zde bylo 47 domů a 244 obyvatel.V roce 1970 bylo 53 domů a 197 obyvatel.Roku 1980 byl stav 59 domů,z toho pouze 50 obydlených a 187 obyvatel.V roce 1997 byl stav 57 domů a 134 obyvatel.

                Počátky historie naší obce  Kejnice jsou spojeny s darovací listinou z roku 1045.Jak je známo ,dokonce z listinného dokladu.Do této doby patřil tento kraj vládnoucímu rodu Přemyslovců a před nimi zřejmě slovanskému kmeni Prácheňanů.Jisté je ,že roku 1045 byly Kejnice darovány břevnovskému klášteru,ovšem v současné době víme,že darovací listina je padělkem,ale i přesto si dovolím z ní citovat: " Z lásky a na paměť blahoslaveného Wintíře,poustevníka,který mne křtem svatým do církve Kristovy přijal,a kterého je třeba v kostele břevnovském pochovati,udělil jsem klášteru v kraji prácheňském ležící tyto vesnice s lidmi a poli,lesy a lukami, a to : Hydčice a tamtéž vesnici stejného jména Hydčice s řekou,Hejnou a dvůr Na újezdci s příslušenstvím,Domoraz  a Kalenice s dvěma lidmi,Nezamyslice a Kejnice půl vesnice,Krejnice a Škodru,Zvotoky a Žihobce,Žichovice s řekou Otavou a s mlýnem a lukami,Psáře a Kravolusice,Volšovy a Staňkov,Podmokly s clem na Březníku."

                 Martin I. jako jeden z nejvýznamějších břevnovských opatů,vyměnil Kejnice s Krejnicemi se Zdeslavem z Kasejovic  a jeho bratrem Zdeňkem ze Střely za jejich ves Třebovice ,které ležely poblíž Břevnova, toto proběhlo kolem roku 1260.Pánové z Kasejovic ,jejichž potomci Kaničtí ,dlouho pobívali v Kanicích a psali se z Kanic.Roku 1417 byl hrad ve Frymburku zničen a tím i kejnice připadly k hradu v Rabí.Král Zikmund dal za své dluhy zástavu a to roku 1437, rodu Rýzmberků,tím se Kejnice definitivně dostávají do  rukou  tohoto rodu. Roku 1546 přechází majetek ne Břetislava z Rýzmberka a Švihova  a ten Kejnice prodává blízkému sousedovi Zbynku Berkovi z Dubé na strakonicku.Od Švihovských z Rýzmberka odkoupil rábské panství roku 1547 Jindřich Kurzpach,který byl příbuzný přes manželku Půty Švihovského.Švihovští chtěli nejdříve odprodat jen část panství,ale nakonec prodali skoro celé a to právě Kurzpachovi a to jak je psáno v deskách zemských za 1750 kop,do tohoto panství spadaly samozřejmě i Kejnice.Kurzpach některé části panství zastavoval a odprodal je roku 1557 Divišovi Malovcovi z Libějovic a na Libějovicích, a z tohoto prodeje je i záznam o největších usedlících v obci Kejnice,kteří museli platit dávky. Tedy pro zajímavost to byli :

                              Přetrhdílo Jan  -     1 a půl kopy

                              Kovář Petr       -     1 kopu

                              Silnej Pavel      -     1 kopa a 4 groše

                              Šafář Jan         -                   24 groše

                              Vacek              -      1 a půl kopy

                              Brabec Jan     -      1 a půl kopy,8 grošů

                               Kříž              -       1 a půl kopy,8 grošů

Dluhy Diviše Malovce převzal roku 1574 Vilém z Rožmberka a prodal Frymburk a Kejnice Janovi Vojslavovi z Branišova ,který ve Frymburku postavil novou tvrz a na to potřeboval finance a proto prodal Kejnice Janovi Kavkovi z Říčan.Jeho syn  prodal panství i s obcí Kejnice roku 1603 Jindřichu Libštejnskému z Kolovrat , a od této doby je historie Kejnic svázána s Žichovicemi.Při tomto prodeji byl  proveden zápis o stavu jednotlivých obcí,v Kejnicích byl stav obyvatel a hospodářských zvířat takovýto:     

                          rolníci           -     6                                             krávy      -       15

                          chalupníci    -     0                                              jalovice    -        9

                          zahrady        -     0                                              vepř         -       17

                          role               -     126                                          ovce         -       21

                          koně             -       11                                           V této době měly Kejnice svého ovčáka,

                          voli              -         6                                            který měl až několik pomocníků.

   

V roce 1707 i v bylo panství prodáno knížeti Janu Filipovi z Lamberka.V této době byly Kejnice uváděny již se dvorem,což dokazuje záznam ,že na podzim roku 1836 pořádal kníže Gustav Lamberk hon, a mimo jiné  v Kejnicích ,ale hon byl Bohužel přerušen špatným počasím,byla sněhová  metelice, a proto  úlovek byl sotva poloviční oproti jiným honům,i přesto kníže nařídil , aby se ulovení zajíci rozdali vesničanům a honcům a tím hon skončil a panstvo odjelo z Kejnice na zámek v Žihobcích. a chlapců

                 Kejnice prošly mnoha změnami a také mnoha pohromami,které se zde staly.S příchodem 20.století byly největšími změnami a nejen pro Kejnice ,ale celý svět dvě světové války,kdy bylo obilí zabavováno již na polích a to ve prospěch státu,mléko bylo na lístky a to jen určité množství,obilí se prodávalo na černo a to za velmi vysoké ceny ,až za 500-600korun.S válkami bylo samozřejmě spjato i rukování mužů .V první sv.válce nejprve rukovali jen muži do 36 let,potom od 46 let do 52 let.V roce 1915 začali rukovat i hoši od 19ti let a v roce 1916 již od 18ti let.Z naší vesnice narukovalo do první světové války 54 mužů z historických pramenů se dochovala tato jména:

     Hejpetr František , zedník , zemřel v Praze 1916

     Hejpetr Josef        , zahradník , zemřel ve Strakonicích 1915

     Kohel Václav       , rolník , zemřel  jako nezvěstný v Rusku

     Smetana Alois     , zedník , zemřel doma na následky poranění 1920

     Štěpánek Václav , tesař , zemřel v Tyrolích 1918

     Turek František  , zemědělec , zemřel  nezvěstný v Itálii 1917

     Vojtěch Jan        , dělník , padl na italském bojišti 1916

     Vokatý  Josef     , krejčí , padl v Karpatech 1917

     Vokatý Václav  , obuvník , zemřel v Pešti 1917

     Vokatý Vincenc , pekař , padl na Rusi 1915

     Zemen Jan        , zemědělec , zemřel v Praze 1916

V roce 1918 válka skončila.I přesto,že byla bída ,tak se ve vsi budovalo,a to hlavně komunikace a přejezdové kanály.

               V roce 1930 byly vysázeny lípy na návsi a to již druhá řada,ta první byla vysázena v roce 1916, a na jaře roku 1931 byly vysázeny topoly podél silnice,v roce 1932 byly vysázeny topoly u obecní louky v Ložích a podél silnice vedoucí na Karlovce.

               Během dalších let byl založen sbor dobrovolných hasičů,proběhla druhá světová válka,byla nouze a bída ,ale  někdy i lepší časy.Obec vybudovala obecní vodovod, a nakonec po revoluci v roce 1989 kdy byla možnost osamostatnění se Kejnice osamostatnily a tak máme svůj obecní úřad a zastupitele a rozhodujeme si sami za sebe,což není vůbec k zahození.Chtěla bych znovu podotknout,že toto je je malý výtah z kroniky, a proto kdo by měl zájem se dozvědět o Kejnicích více má kdykoli možnost nahlédnout a přečíst si  podrobně jak to všechno vlastně bylo.

              Jako ukončení tohoto nástinnu naší minulosti bych si dovolila napsat o naší malé kapličce,které stojí  uprostřed návsi.

              Naše kaplička je zasvěcena navštívení Panny Marie,přesné datum jejího vzniku není známo.První zmínka o kapli pochází z pamětní knihy a to z roku 1846.Kaple tato je barokní,lidová,obdelníková se štítem členěným pilastry. Uvnitř se nachází obrazy "křížové cesty", a niky se sochami sv.Šebestiána a sv.biskupa.Je zde též barokní,lidový oltářík na němž je socha Panny Marie v náručí držícího Ježíška.Kaple má svůj kalich ,bílé mešní roucho i misál. V roce 1861 byla kaple opravena a hned toho roku 30.června byla posvěcena panem děkanem Dubnem za přitomnosti p.faráře bukovnického Václava Veselého a p.faráře volenického Františka Šmidingera.Na první neděli v červenci připadla pouť, o které se ráno konala  velká slavná bohoslužba v kapli.Avšak stalo se , že místní občané spojili si s touto poutní slavností veselost a hojné pití,jak je doslovně psáno : " spojili si mnozí opilství do němoty a pranice." A proto p.děkan Duben rozhodl a pouť v Kejnicích zrušil,a to na celých 78 let.Tedy až v roce 1939 14.července byla pouť obnovena a velice se vydařila,bylo mnoho lidí a mládenci zdejší chasy zajistili hudební doprovod a průvod.Děvčata zase nazkoušela písně s mariánskými náměty,které zde zazpívaly.Od této doby je zde pouť  slavena každoročně.V roce 1922 byla kaple vykradena.Teď v poslední době byla každoročně obílena panem Václavem Rebanem z čp.10,který však zemřel a tak jeho štafetu přebral syn,také Václav.V roce 1993 byla opravena a přeložena střecha  a bylo uděláno nové plechování.Nyní kaple slouží  při mších o pouti a ke květnovému pomodlení spíše těch starších občanů na památku navštívení Panny Marie.Také je na kapli umístěn zvon ,kterým se vyzvání poledne a večer klekání a také umíráček ,když někdo ze vsi zemře.Dříve se zvinilo ručně a byl určen člověk ,který to měl na starosti,byl to také pan Reban Václav z čp 10,ale ten úplně nejstarší.Po jeho smrti byl zvon připojen na elektrický strojek a hodiny ,které zvonění sami spouští .

                  Tímto bych ukončila své krátké vyprávění o historii Kejnic.Budu se těšit na to ,že bude mít někdo zájem se podívat do historie místa odkud pochází , a že mu budu moci být v jeho poznávání nápomocna.

                                                                               kronikářka obce Kejnice  Jana Vrzalová (roz.Vítovcová čp.5)

 

 

 

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Kejnice

Počasí meteostanice Novosedly

Vzdálenost meteostanice od obce Kejnice: 7 km

Poslední data: 28.5.2024 17:50

Umístění: 428 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Novosedly

Teplota
15,5
°C
Zdánlivá teplota
15,5
°C
Rosný bod
9,5
°C
Vlhkost
69,6
%
Denní srážky
4,2
mm/den
Osvit
115,5
W/m2
Atmosférický tlak
1016,5
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Novosedly

Dnes
10/16
°C
Zítra
7/19
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Kejnice se také nachází

Babín

Babín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Bešetín

Bešetín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Bílenice

Bílenice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Bojanovice

Bojanovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Boubín

Boubín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Budětice

Budětice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 293

/
Bukovník

Bukovník

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 64

/
Čepice

Čepice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Černíč

Černíč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Chmelná

Chmelná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Čímice

Čímice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 162

/
Damětice

Damětice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Damíč

Damíč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Dobršín

Dobršín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 109

/
Dolní Poříčí

Dolní Poříčí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Domoraz

Domoraz

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 54

/
Dražovice

Dražovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 158

/
Frymburk

Frymburk

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (JV)
Počet obyvatel: 112

/
Hejná

Hejná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (SZ)
Počet obyvatel: 152

/
Hliněný Újezd

Hliněný Újezd

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Hodějov

Hodějov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Horažďovice

Horažďovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 5 047

/ /
Horní Poříčí

Horní Poříčí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 303

/
Hoslovice

Hoslovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 172

/
Hradešice

Hradešice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 428

/
Kadešice

Kadešice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Kalenice

Kalenice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 2 km (V)
Počet obyvatel: 83

/
Karlovce

Karlovce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 1 km (S)

/
Katovice

Katovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 1 341

/
Kladruby

Kladruby

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 135

/
Kozlov

Kozlov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Kraselov

Kraselov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 227

/
Krejnice

Krejnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 77

/ /
Lhota u Svaté Anny

Lhota u Svaté Anny

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Mačice

Mačice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Makarov

Makarov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Malé Hydčice

Malé Hydčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Malý Bor

Malý Bor

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 495

/
Milčice

Milčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Mladotice

Mladotice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Nezamyslice

Nezamyslice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 1 km (Z)
Počet obyvatel: 203

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 93

/
Novosedly

Novosedly

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 356

/
Ohrazenice

Ohrazenice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Podmokly

Podmokly

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 145

/
Rabí

Rabí

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 474

/
Rozsedly

Rozsedly

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Sedlo

Sedlo

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Škrobočov

Škrobočov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Škůdra

Škůdra

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Soběšice

Soběšice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 381

/
Štěchovice

Štěchovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 196

/
Strašice

Strašice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 175

/
Střelské Hoštice

Střelské Hoštice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 905

/ /
Svaté Pole

Svaté Pole

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Tažovice

Tažovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Tažovická Lhota

Tažovická Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Třebomyslice

Třebomyslice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Týnec

Týnec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Velké Hydčice

Velké Hydčice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 230

/
Veřechov

Veřechov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Věštín

Věštín

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Víska

Víska

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Vlkonice

Vlkonice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Vojnice

Vojnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Volenice

Volenice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 553

/
Žichovice

Žichovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 616

/
Žihobce

Žihobce

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 572

/
Zvotoky

Zvotoky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 62

/ / / / / /
Rozhledna Kbíl

Rozhledna Kbíl

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 12 km (JV)

/
Rozhledna Na Sedle

Rozhledna Na Sedle

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 12 km (JZ)

/ / / /
Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 15 km (JZ)

/
Rozhledna Pětnice

Rozhledna Pětnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 15 km (SV)

/
Hrad Strakonice

Hrad Strakonice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 15 km (V)

/
Rozhledna Svatobor

Rozhledna Svatobor

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 15 km (Z)

/
Rozhledna Chanovice

Rozhledna Chanovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 16 km (S)

/
Skanzen Chanovice

Skanzen Chanovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 16 km (S)

/ / /

Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Plzeň

Nejbližší obec nad 40 000 obyvatel je Plzeň s 153 649 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 57 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Aquapark Horažďovice

Aquapark Horažďovice je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Kejnice?

Moderně vybavený krytý aquapark Horažďovice nabízí zdejším obyvatelům i turistům mnoho atrakcí a sportovních možností, v ceně vstupného.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel, z toho 288 879 mužů a 292 557 žen?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

UNESCO - Holašovice

UNESCO - Holašovice je ve vzdušné vzdálenosti 54 km od obce Kejnice?

Vesnická rezervace v Holašovicích u Českých Budějovic byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Kejnice 49 mužů a 53 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Zřícenina hradu Prácheň

Zřícenina hradu Prácheň je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Kejnice?

Na vrcholu kopce Prácheň (504 m) na ostrožně nad řekou Otavou se nalézá zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň, necelé 3 km jihozápadně od města Horažďovice.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

Lyžařský areál Javorník

Lyžařský areál Javorník je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Kejnice?

Lyžařský areál leží v obci Javorník na Šumavě, nedaleko Kašperských Hor.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Název obce Kejnice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Vodní nádrž Husinec

Vodní nádrž Husinec je ve vzdušné vzdálenosti 33 km od obce Kejnice?

Vodní nádrž Husinec na řece Blanici byla vybudována v letech 1934–1939 jako ochrana proti povodním. V letech 1950–1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna. Po hrázi dlouhé téměř 200 m a 34 m vysoké vede silniční vozovka.

Reklama