Obecní znak
Základní informace
Kraj:Středočeský
Okres:Beroun
Správní obvod:Beroun
GPS souřadnice:49.967205N, 14.086284E
Nadmořská výška:235 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1303 (721 let)
Katastrální výměra:3 128 ha
Počet obyvatel:18 989
PSČ:266 43
Adresa URL:www.mesto-beroun.cz

Památky a zajímavosti Beroun

Městská památková zóna byla v Berouně vyhlášena 10. září 1992. Do vlastní obnovy historického jádra se město pustilo o dva roky později. Postupně se podařilo s využitím státních, vlastních i soukromých zdrojů opravit desítky památek a historických objektů.

Dne 13. dubna 2010 převzal ve Španělském sále Pražského hradu pro své město starosta Berouna Jiří Besser cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2009 a s ní spojený titul Historické město roku 2009.


Berounská radnice

Budova berounské radnice tvoří dominantu Husova náměstí. Její dnešní, pseudobarokní podoba pochází z roku 1903, kdy byla radnice zcela přestavěna podle plánu místního rodáka Františka Coufala. Další rozsáhlá a náročná přestavba celého radničního areálu byla dokončena v září 1998, kdy bylo zároveň přistavěno moderní křídlo s částečně prosklenými plochami a celý radniční blok byl tak opět uzavřen. Na jeho dvoře vzniklo pěkné atrium s historickou studnou uprostřed a stylovým podloubím.
Jednou z nejpůsobivějších částí radnice je obřadní síň se zajímavým stropem se soškami a bohatými ornamenty, přičemž hlavními motivy jsou trilobiti, kteří představují nejčastěji se vyskytující druhy zkamenělin v okolí Berouna.

Pražská brána

Pražská brána vznikla na přelomu 13. a 14. století přímo proti původnímu brodu přes řeku. Jejím hlavním účelem bylo chránit vstup do města a zároveň sloužit jako pozorovatelna.
V rámci poslední rekonstrukce věžové brány v roce 2004 byla opravena fasáda, včetně obnovy původního kvádrování, dále poškozené části střechy a došlo i na restaurování střešních makovic a korouhví se symbolem českého lva a znakem královského města.
Interiéry brány jsou přístupné veřejnosti. Točité schodiště vede do dvou klenutých místností, v nichž je dnes Výstavní síň Jiřího Jeníčka. Aktuální soubory fotografií zde vystavují studenti pražské FAMU. Z okének brány je krásný výhled na centrum města.

Plzeňská brána

Plzeňská brána je patrně nejstarší částí městského opevnění, svou gotickou podobu si však nedochovala. Po ničivém požáru v roce 1735 byla barokně opravena. Touto branou procházela obchodní stezka z Prahy do Plzně a vybíralo se zde až do roku 1752 clo.
Díky své vyvýšené věži se jde točitým schodištěm, kde je v prostorách bývalé zbrojnice umístěna stálá expozice zaměřená na historii této kulturní památky a celý hradební systém města.
Do druhého patra pak vede původní středověké schodiště v šířce zdi.
Až do roku 1972 zde býval byt hlásného, dnes je zde k vidění expozice věnovaná Berounu a jeho privilegiím.
Pro návštěvníky je zajímavá i prohlídka mechanismu věžních hodin. Z ochozu je krásný výhled na město.

Městské hradby

Berounské městské opevnění je jedním z nejzachovalejších hradebních systémů v Česku a má své nezastupitelné místo také v širším středoevropském prostoru. Vzniklo z popudu krále Václava II. na přelomu 13. a 14. století, kdy byly hradby šest až devět metrů vysoké, asi dva metry silné a bylo do nich vestavěno 37 bašt. V této době bylo typické užívání hranolových, dovnitř otevřených hradebních věží. Z tohoto systému můžeme dnes vidět vedle zbytků hradeb, hradebního příkopu a bašt zejména Plzeňskou a Pražskou bránu postavené patrně jednou stavební hutí, což je samo o soměstské hradby - západní částbě unikátní.
Originální partie zdiva se nacházejí zejména při jihovýchodní a jihozápadní nárožní věži, kde se dochovaly části cimbuří, místy s pozdně gotickou nadezdívkou se střílnami. Dochované hradby na jihu města vytváří ve spojení s městskou zelení malebná a romantická zákoutí. Na severu města se okolo hradeb vine Zámečnická ulička, která svými malými domečky připomíná pražskou Zlatou uličku.

Husovo náměstí

Husovo náměstí tvoří přirozené centrum města. Po ničivé povodni v srpnu 2002 prošlo náměstí komplexní opravou, při níž se výrazně změnila jeho tvář. Vynikly opravené fasády domů i starobylost historického jádra města, kterou podtrhl stylový mobiliář.
Do jeho horní části se vrátila po 85 letech historická kašna z roku 1729 s replikou sochy sv. Jana Nepomuckého. Ta společně se sochou Záboje na pomníku padlým v I. světové válce od sochaře Karla Opatrného z roku 1924 a sochou mistra Jana Husa od kameníka Františka Velíka z roku 1908 připomíná historický původ náměstí.

Měšťanské domy

Pro berounské náměstí je charakteristická skupina měšťanských domů na jeho jižní straně. Domy se zachovalými kamennými klenutými sklepy, renesančními prvky a barokními štíty stojí na místě původních gotických domů. Patří mezi ně hotel Český dvůr, kde byla v roce 1720 zřízena první berounská pošta s hostincem či dům U Tří korun, kde podle pověsti měla být mincovna a kde je uschován poklad, který ještě nikdo nevyzvedl. V dalším měšťanském domě čp. 89, zvaném též Frišmanovský, se narodil významný matematik Václav Řehořovský. Dům dnes využívá Drogerie Endrle, včetně nádherného středověkého klenutého sklepení v podzemí.

Jenštejnský dům

Nejstarším historicky doloženým a architektonicky nejcennějším domem v Berouně je Jenštejnský dům. Původně zde stával dům gotický, který byl patrně celý zničený při požáru na konci 16. století. Nový dům nechal postavit císařský rychtář a ve své době nejbohatší a nejvlivnější muž Berouna Jindřich Čížek z Jenštejna.
Překrásný renesanční obloukový portál z červeného mramoru od stavitele Jiříka Táborského nese datum přestavby 1612. Od roku 1965 sídlí v Jenštejnském domě Muzeum Českého krasu, stejně jako v domě sousedním z druhé poloviny 17. století.
Při prohlídce portálu Jenštejnského domu by neměly pozornosti návštěvníků ujít také tabulky na levé straně domu. Je na nich zaznamenána hladina vody při povodních v roce 2002, kdy voda dosáhla v tomto místě náměstí výšky 186 cm, i také v roce 1872, kdy se hladina zastavila na 259 cm.

Kostel sv. Jakuba

Kostel vznikl patrně ve 13. století současně s městem a až do 16. století byl obklopen hřbitovem. V polovině 17. století byla přistavěna barokní zvonice. Uvnitř kostela zaujmou obrazy sv. Jakuba a sv. Jana Nepomuckého od Jana Petra Molitora, Snímání z kříže Van Dyckovy školy či cínová křtitelnice a vyřezávaná kazatelna. Zvláštní památkou je železná deska manželů Henikových, připomínající konstituční rok 1848, umístěná na východní vnější straně kostela. Nad deskou je vysoký litinový kříž s Kristem, vyrobený v nedalekém Novém Jáchymově.

Kostel se od konce roku 2000 může pochlubit i čtyřmi novými zvony, které vyrobila zbraslavská zvonařská dílna Rudolfa Manouška. Zvony získaly jména po českých světcích - Václavovi, Ludmile, Anežce a Vojtěchovi. Obnovení svatojakubských zvovarhany v kostele sv. Jakubanů v berounském děkanském chrámu bylo financováno z veřejné sbírky.

V roce 2004 získala farnost darem od farníků z holandského partnerského města Rijswijk plně funkční varhany s nádherně měkkým zvukem, které doprovázejí chrámový sbor při koncertech. Ty se v kostele sv. Jakuba konají zejména v době adventu a vánočních svátků.

Morový sloup

Před hlavním vchodem do kostela sv. Jakuba stojí morový sloup, který byl vztyčen na náměstí v době moru v roce 1680. Této nemoci tehdy padlo v Berouně za oběť 341 lidí, což byla téměř polovina obyvatel města.
Obrázky na stěnách sloupu jsou mnohem mladší než vlastní stavba a byly zde nainstalovány v roce 1936 náhradou za plechové malby z 19. století, které jsou nyní ve sbírkách Muzea Českého krasu v Berouně.

Areál děkanství

Mezi kulturní památky patří také barokní budova děkanství římskokatolické farnosti naproti kostelu. Stavba s pětiosým průčelím, členěná římsami a osazená okny se srdčitými mřížemi, nahradila na počátku 18. století původní gotickou faru. Z té se dochovaly pouze sklepy s valenou klenbou, které jsou propojeny chodbami.

Duslova vila

Nejkrásnějším a zároveň i jediným pseudorenesančním domem v Berouně je Duslova vila. Byla postavena architektem Antonínem Wiehlem v roce 1890 pro místního podnikatele Martina Dusla. Pro své architektonické kvality byla v roce 1996 zapsána do státního seznamu kulturních památek. Vila se zahradou hostila i takové osobnosti, jako byl korunní princ Rudolf či francouzský paleontolog Joachim Barrand. V letech 2002 - 2003 prošel objekt rekonstrukcí, po níž se do zrestaurovaných místností v přízemí přestěhovala Městská galerie Beroun.
Součástí galerie je i zimní zahrada, která vede do Pakostova sadu. Interiéry vily s překrásnými nástropními malbami a štukovou výzdobou jsou přístupné veřejnosti vždy druhý zářijový víkend, v rámci oslav Dnů evropského dědictví.


Památky mimo památkovou zónu

Zábranský kostel

Hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie je často nazýván Zábranský podle toho, že byl postaven za branami města. Vznikl v roce 1528 za času moru společně se hřbitovem. Původně pozdně gotický kostel byl však v průběhu třicetileté války zpustošen a časem zchátral natolik, že musel být zbourán, a v letech 1739–1744 byl postaven znova v barokní podobě. Poté, co byla v Berouně nedaleko kostela zřízena v roce 1773 piaristická kolej, kterou v letech 1785–1787 navštěvoval i slavný buditel Josef Jungmann, sloužili zde piaristé mše svaté každý den, a to až do roku 1870. Po jejich odchodu kostel chátral. Přesto se v roce 1875 podařilo namísto staré dřevěné zvonice postavit novou věž. Úplného restaurování se kostel dočkal až v roce 1923, kdy byla opravena i hřbitovní zeď.
Uvnitř kostela zaujme rokoková kazatelna s reliéfy Nabevzetí a Beránka božího, hlavní oltář od pražského řezbáře Ferdinanda Ublakera a starobylé varhany, na jejichž obnovu proběhla veřejná sbírka.

Kaple Bolestné Panny Marie

Kaple Bolestné Panny Marie byla postavena u studánky, u níž se v roce 1723 udála řada zázraků a jejíž vodě byla připisována léčebná moc. Kapli nechal v roce 1724 postavit berounský děkan Jiří Procházka de Lauro. V roce 1737 byl do kaple darován obraz Bolestné Panny Marie, který dnes zdobí jeden z vedlejších oltářů v kostele sv. Jakuba.
K prameni se zázračnou vodou se často konala procesí věřících zblízka i zdaleka. Z tohoto důvodu byla ke kapli zřízena křížová cesta. V letech 1733–1786 u kapličky postupně žili různí poustevníci, aby tuto svatyni ochraňovali a zároveň udržovali. Císař Josef II. však v letech 1786 a 1787 vydal dekrety, kterými zrušil kapli i poustevnu. Kaple byla později obnovena a v roce 1893 podle návrhu architekta Josefa Mockera přestavěna v novogotickém slohu. V té době se však už procesí nekonala a věhlas kaple i sláva zázračné studánky definitivně pohasly.
Kaplička je přístupná veřejnosti jednou v roce, a to vždy druhý zářijový víkend v rámci oslav Dnů evropského dědictví.

Duslova vila

Pro průmyslníka a mecenáše Martina Dusla navrhl v roce 1890 významný pražský architekt Antonín Wiehl vilu v pseudorenesančním slohu. Patrový dům s mansardovou střechou je směrem do zahrady protažen o zasklenou přízemní lodžii. V roce 1924 koupilo vilu město Beroun a umístilo sem městskou knihovnu a muzejní sbírky.

Městské kino

V roce 1914 postavil stavitel Josef Jelínek na místě městského příkopu kinematografické divadlo. V březnu téhož roku bylo otevřeno pro veřejnost pod názvem Bio Excelsior a v této budově existuje dodnes. Od roku 1930, po instalování zvukové aparatury, byly promítány zvukové filmy. V roce 1945 bylo kino znárodněno a z Bia Excelsior se stalo Kino Stalingrad. V roce 1957 prošlo kino modernizací, bylo zavedeno promítání širokoúhlých filmů a přešlo do vlastnictví města. V roce 1968 bylo přejmenováno na Kino Mír. Nyní nese název Městské kino Beroun.

Stará pošta

V ulici Plzeňská najdeme dům čp. 27 – patrový barokní dům ze druhé třetiny 18. století s nádvorním křídlem. Průčelí budovy má plochý střední rizalit s vjezdem se štukovou výzdobou. V letech 1845–1935 zde sídlila berounská pošta, a proto je v písemnostech nazýván Stará pošta.

Zajíčkův mlýn

Mlýn se připomíná již v roce 1437 jako dřevěný dolejší ostrovní mlýn. V 17. století měl vedle mlecího zařízení i pilu a stoupu. Byl několikrát vážně poškozen požáry a povodněmi, ale vždy byl opraven a dostavěn.

Talichova vila

V zalesněném údolí Brdatky postupně vybudoval berounský okrašlovací spolek s klubem českých turistů lesopark. V roce 1936 koupil secesní vilu od stavitele Františka Dudy významný český dirigent Václav Talich. V roce 1958 byla část údolí, kde stojí umělcova vila, pojmenována na jeho počest Talichovým údolím.

Lehké opevnění - řopík

Pevnůstka, oficiálně označovaná jako LO vz. 37 A-160 Z, byla součástí opevnění, které mělo chránit Prahu. Byla vybudován v roce 1938.


Městská rozhledna

Téměř 13,6 m vysoká rozhledna na Městské hoře byla poprvé otevřena o velikonočních svátcích roku 1936. Provozovalo ji město a za návštěvu rozhledny vybíralo vstupné, které v té době činilo 50 haléřů. Částečně zchátralá rozhledna byla v devadesátých letech uzavřena. Po rekonstrukci firmou Radiomobil je od roku 1999 opět přístupná veřejnosti. V současné době spravují rozhlednu Technické služby Beroun, s. r. o. Každý návštěvník obdrží za symbolické vstupné pamětní list s razítkem.

Rozhledna na vrchu Děd

Na vrcholku kopce Děd (492 m. n. m.), jež se zvedá západně nad městem Beroun, stojí uprostřed lesního porostu stejnojmenná cihlová rozhledna, vysoká 12 m. Výhled z rozhledny již částečně omezily přerostlé okolní stromy.
Rozhledna v podobě romantické hradní věže byla dokončena v roce 1893 a byla první, kterou postavil Klub českých turistů. Na vyhlídkový ochoz s cimbuřím vystoupáme po 56 schodech. Rozhledna je volně přístupná. Z Berouna se k rozhledně můžeme vydat po modré a nebo po červené turistické značce. Z města Králův Dvůr vede k rozhledně zelená turistická značka.

Tipy na výlet v obci Beroun a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Beroun

Počasí meteostanice Beroun

Vzdálenost meteostanice od obce Beroun: 1 km

Poslední data: 27.2.2024 10:30

Umístění: 310 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Beroun

Teplota
1,6
°C
Zdánlivá teplota
-0,9
°C
Rosný bod
2,2
°C
Vlhkost
100,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
80,3
W/m2
Atmosférický tlak
1013,2
hPa
Směr větru
J
Rychlost větru
1,0
m/s
Nárazový vítr
1,4
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Beroun

Dnes
0/8
°C
Zítra
4/7
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Beroun se také nachází

Běleč

Běleč

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Beroun-Centrum

Beroun-Centrum

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 1 km (Z)

/
Beroun-Hostim

Beroun-Hostim

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Beroun-Jarov

Beroun-Jarov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Beroun-Město

Beroun-Město

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 0 km (S)

/
Beroun-Zavadilka

Beroun-Zavadilka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JZ)

/
Beroun-Závodí

Beroun-Závodí

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 0 km (JZ)

/
Beroun-Zdejcina

Beroun-Zdejcina

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Bítov

Bítov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Borek

Borek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Bubovice

Bubovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 561

/
Bykoš

Bykoš

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 245

/
Černín

Černín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Chrustenice

Chrustenice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 1 008

/
Chyňava

Chyňava

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 1 834

/
Dolní Vlence

Dolní Vlence

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Hlásná Třebaň

Hlásná Třebaň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 1 189

/
Hudlice

Hudlice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 1 225

/
Hýskov

Hýskov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 2 042

/
Jánská

Jánská

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Karlova Huť

Karlova Huť

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Karlštejn

Karlštejn

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 791

/
Koda

Koda

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Koněprusy

Koněprusy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 251

/
Korno

Korno

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 125

/
Kozolupy

Kozolupy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Králův Dvůr

Králův Dvůr

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 9 680

/
Křižatky

Křižatky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Leč

Leč

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Levín

Levín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Lhotka u Berouna

Lhotka u Berouna

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Libečov

Libečov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Liteň

Liteň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 1 226

/
Loděnice

Loděnice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 1 706

/
Lounín

Lounín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Lužce

Lužce

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 133

/
Malé Přílepy

Malé Přílepy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Málkov

Málkov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 107

/
Měňany

Měňany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 307

/
Mořina

Mořina

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 817

/
Nenačovice

Nenačovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 292

/
Nesvačily

Nesvačily

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 173

/
Nižbor

Nižbor

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 2 088

/
Otročiněves

Otročiněves

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 485

/
Počaply

Počaply

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Podkozí

Podkozí

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Popovice

Popovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Sedlec

Sedlec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Slavíky

Slavíky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Srbsko

Srbsko

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 542

/
Stradonice

Stradonice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Suchomasty

Suchomasty

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 510

/
Svatá

Svatá

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 515

/
Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 190

/
Tetín

Tetín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JV)
Počet obyvatel: 845

/
Tmaň

Tmaň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 200

/
Tobolka

Tobolka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Trněný Újezd

Trněný Újezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Trubín

Trubín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 537

/
Trubská

Trubská

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 193

/
Vinařice

Vinařice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 102

/
Vráž

Vráž

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 1 182

/
Vysoký Újezd

Vysoký Újezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 1 586

/
Zahořany

Zahořany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Záhrabská

Záhrabská

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Zdice

Zdice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 3 917

/
Železná

Železná

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 307

Aquapark Beroun

Aquapark Beroun

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 1 km (JZ)

/ / /
Rozhledna Děd

Rozhledna Děd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/ /
Zámek Nižbor

Zámek Nižbor

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/ / / / /
Hamousův statek

Hamousův statek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 14 km (SZ)

/
Rozhledna Veselov

Rozhledna Veselov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 15 km (S)

/ / /
Hrad Točník

Hrad Točník

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 17 km (JZ)

/ /
Hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 17 km (SZ)

/ / /
Aquapark Kladno

Aquapark Kladno

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 19 km (S)

/ / /
Zámek Hořovice

Zámek Hořovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 19 km (JZ)


Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Středočeském kraji 1 415 463 obyvatel, z toho 702 541 mužů a 712 922 žen?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Rotunda sv. Martina v Karlíku

Rotunda sv. Martina v Karlíku je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Beroun?

Románská rotunda sv. Martina, kterou najdeme v obci Karlík u Dobřichovic, byla postavena koncem 12. století, za vlády Přemysla Otakara I.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Praha

Nejbližší obec nad 150 000 obyvatel je Praha s 1 129 145 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 28 km?

Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí.

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Beroun?

Koněpruské jeskyně leží ve středních Čechách 7 km jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras nedaleko hradů Křivoklát a Karlštejn.

Nejvyšším bodem ve Středočeském kraji je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.).

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Japonská zahrada Oleško

Japonská zahrada Oleško je ve vzdušné vzdálenosti 24 km od obce Beroun?

Japonská zahrada se nachází v obci Březová-Oleško, zhruba 8 km od Dolních Břežan na pravém břehu Vltavy. Její počátky sahají do roku 1937, kdy na nově získaném pozemku vysadil Václav Wiesner listnaté i jehličnaté dřeviny ve stylu anglického parku.

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Beroun 8 981 mužů a 10 008 žen?

Rozhledna Městská hora

Městská hora (290 m) je kopec v Berouně, západně od historického centra města, v části Beroun-Město. U vrcholu se nachází rozhledna postavená v roce 1936

Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Beroun?

Symbol české státnosti, monument, připomínka významu a moci Karla IV. a národní kulturní památka stojí na skalnatém výběžku poblíž levého břehu řeky Berounky.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Název obce Beroun se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 2x?

Název obce Beroun v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Karlovarský: 1x.

Reklama