Obecní znak
Základní informace
Kraj:Vysočina
Okres:Jihlava
Správní obvod:Jihlava
GPS souřadnice:49.398378N, 15.587042E
Nadmořská výška:550 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1233 (791 let)
Katastrální výměra:8 824 ha
Počet obyvatel:47 602
PSČ:586 01
Adresa URL:www.jihlava.cz
Facebook:www.facebook.com

Památky a zajímavosti Jihlava

Centrem historické části Jihlavy je Masarykovo náměstí, které svou rozlohou patří k největším historickým náměstím v České republice. Jeho obdélný tvar a pravidelná síť okolních ulic byly určeny stavebním řádem krále Přemysla Otakara II.

Většina domů původně měla podloubí, které zaniklo při přestavbách v průběhu 14. století. V dalších staletích byly domy přestavěny v renesančním a barokním slohu a nakonec většina z nich získala klasicistní průčelí.

Raně gotická architektura se zachovala jen ve fragmentech a stopy po bývalém podloubí si můžeme prohlédnout v domech čp. 7 a čp. 66-67.

Dominantní stavbou náměstí  je budova radnice. Jedná se o tři původně samostatné a oddělené měšťanské domy, které byly uvnitř propojeny a jejich vnější vzhled sjednotila klasicistní fasáda. Dnes je možné na radnici vidět znovu odhalenou velkou gotickou síň, autentickou černou kuchyni, středověkou toaletu - tzv. prevét, vzácné fresky nebo barokní obřadní síň. Dvorní trakt byl zcela nově parkově upraven a nabízí možnost nahlédnout do nově zpřístupněných prostor někdejší hladomorny, propojené s labyrintem podzemích chodeb.

Další dominantní stavbou na Masarykově náměstí je barokní jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly, který vznikl v letech 1683–1689. Jednolodní kostel s dvěma věžemi vyniká bohatě zdobeným interiérem a cenným vnitřním zařízením. Nástropní freska je dílem malíře Karla Teppera z roku 1717, barokní kazatelnu vytvořil roku 1771 Tobiáš Süssmayer. Cennou součástí interiéru byla do roku 1994 gotická socha Ukřižovaného, tzv. Přemyslovský krucifix, pocházející z poloviny 14. století, která je dnes umístěna ve Strahovské obrazárně v Praze. Pýchou kostela je v kapli Panny Marie umístěná gotická Pieta z doby kolem roku 1400, řazená do kruhu krásných českých madon, a na kruchtě jsou cenné varhany z roku 1732.

Ke kostelu přiléhá bývalá jezuitská kolej. V současné době je v ní umístěna městská knihovna. Na nádvoří koleje se nachází vstup do jihlavského podzemí, které patří mezi nejzajímavější památky na území města. Rozsahem podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území naší republiky. Jeho celková délka činí 25 km a zaujímá plochu 50 000 m2. Chodby jsou raženy ve skále ve dvou až třech podlažích téměř pod všemi objekty historického jádra města. Praktická stavba začala ve 14. století, kdy měšťané začali ve velkém rozšiřovat svoje sklepy. Ražbu prováděli místní zkušení havíři. Hlubší prostory se hloubily v pozdějších dobách (16.–17. století).

V Jihlavě je zachováno opravdu velké množství dobře zachovaných a cenných měšťanských domů z 13. až 16. století, často s novější fasádou, ale mimořádně zachovaným historickým vnitřkem – zejména charakteristickou schodišťovou síní nebo mázhauzem v přízemí. Mezi ně patří téměř všechny domy na Masarykově náměstí, další jsou v ulicích Brněnská, Havířská, Komenského, Matky Boží a dalších.

Barokní mariánský sloup byl umístěn na jihlavské náměstí v letech 1686–1691 jako výraz vděku, že se městu vyhnula krutá morová epidemie. Původní pískovcová socha Neposkvrněné Panny Marie je nyní umístěna v síni radnice, na sloupu je její kopie. Obklopují ji sochy sv. Františka Xaverského, sv. Josefa, sv. Šebestiána a sv. Jakuba. Autorem architektonického řešení je italský stavitel jihlavského kostela sv. Ignáce z Loyoly Jacopo (Giacomo) Brascha a jeho bratr Agostino, sochy jsou dílem italského barokního sochaře Antonia Laghi.

Na Masarykově náměstí najdeme dvě kamenné kašny, které byly postaveny v roce 1797 na místě středověkých kašen dřevěných. Jsou ozdobeny pískovcovými sochami antických bohů vod Poseidona (Neptuna) a Amfitrité, jež jsou dílem sochaře Jana Václava Prchala. Okolo obou kašen je zachován pás původní dlažby tzv. kočičích hlav ze 19. století.

Východně od Masarykova náměstí stojí kostel sv. Jakuba Většího, jehož věže tvoří zdaleka viditelnou dominantu města Jihlava. Byl založen roku 1257. Začátkem 14. století vznikla jeho 63 m vysoká severní věž, která městu původně sloužila jako strážní. Roku 1991 byla věž zpřístupněna veřejnosti a návštěvníkům poskytuje nádherný výhled na historickou část města a jeho okolí. V polovině 14. století byla ke kostelu přistavěna jižní věž, která však posléze musela být snížena na dnešní výšku 54 m, neboť se začala vyklánět ze své osy. Roku 1702 byla k severní stěně přistavěna barokní osmiboká kaple Panny Marie bolestné a upraveno západní průčelí. V letech 1898–1906 byl kostel novogoticky upraven a zvenčí dostal místo omítky vyspárované zdivo. Z vnitřního zařízení je zvláště cenná pozlacená křtitelnice z roku 1599, dřevěná socha Madony s dítětem (kolem 1370), kamenná socha sv. Kateřiny (kolem 1400) a varhany z roku 1740.

Nedaleko Masarykova náměstí stojí dům Gustava Mahlera. V přízemí se nachází nekuřácká kavárna, informační a prodejní místo. V prvním patře je expozice Gustava Mahlera a Jihlava. Ve druhém patře jsou k dispozici nově zrekonstruované prostory, kde se konají výstavy a kulturní akce. Ostatní prostory v domě se věnují osobitým dílům scénografky, výtvarnice a módní designérky They Weltner, příbuzné Gustava Mahlera.

Ulice Matky Boží končí na okraji historického centra bránou Matky Boží, jedinou zachovalou bránou středověké Jihlavy. Byla postavena kolem poloviny 13. století spolu se opevněním města a na začátku 16. století ji nahradila pozdně gotická brána s vyšším průjezdem. Po požáru roku 1551 byla zvýšena 4. a 5. patro. V roce 1853 byla brána opatřena hodinami. Složité předbraní s obranými systémy bylo v roce 1862 zbouráno. Brána je veřejnosti přístupná, v mezipatrech jsou pořádány výstavy, z koruny je pěkný výhled na město Jihlava.

Původní palisádové hradby byly ve 14. století nahrazeny kamennými, které se z velké části zachovaly. Několikakilometrové opevnění tvořila vnitřní hradební zeď vysoká 6 m, parkán s parkánovou zdí a příkop hluboký až 7 m. Hradební zeď zpevňovaly věže, v parkánovém pásu bašty. Hradby byly přerušeny pěti branami, které disponovaly mnoha bezpečnostními prvky. Postupem doby byla pevnostní soustava neustále zdokonalována. V 15. století byla vybudována řada předsunutých stanovišť a opevnění. V roce 1755 byla jihlavská pevnost zrušena – díky vývoji techniky byla již tato koncepce opevnění překonána. V první polovině 19. století byly bourány brány, protože bránily narůstající dopravě. Z pěti bran zůstala zachována jen jediná – brána Matky Boží. Dnes zachovaný pás hradeb je rekonstruován podle barokní podoby ze 17. století včetně parkové úpravy parkánu. Severně od brány Matky Boží se zachoval kus hradby s příkopem a valem. V Březinových sadech stojí velitelský bunkr ze studené války K 9.

Minoritský klášter s kostelem Nanebeveztí Panny Marie v ulici Matky Boží blízko brány byl patrně založen v polovině 13. století, kostel ještě před rokem 1240. Na stěnách se zachovaly zbytky fresek z 13. až 15. století, v kostele je řada gotických kamenných soch a barokní dřevěné zařízení. Z přilehlé budovy kláštera se zachovala tři křídla, v barokní době byl přestavěn.

Na Jánském vršku stojí malý jednolodní kostelík sv. Jana Křtitele, který je nejstarší dochovanou kamennou stavbou na Českomoravské vrchovině. Jeho stavba byla dokončena krátce před rokem 1200. Pod dnešním pozdně gotickým kněžištěm byly nalezeny základy původního románského presbytáře. Kostelík byl centrem původní trhové vsi, která po založení města na protějším břehu řeky postupně ztratila svůj význam. Románské jsou z větší části i obvodové zdi. Dnešní podoba kostela je výsledkem barokní přestavby z konce 18. století.

Na Husově ulici najdeme kostel sv. Pavla, který byl postaven v letech 1875–1878 v novogotickém slohu, podle návrhu A. Netsche. Byl nazván na počest proslulého protestantského kazatele Pavla Sperata, který působil v Jihlavě počátkem 20. let 16. století. Pod jeho vlivem se značná část obyvatel přiklonila k protestantství.

Na severozápadním okraji historického města Jihlava v parku Bedřicha Smetany byla postavena roku 1661 kaple sv. Ducha. Původně hřbitovní kaple byla romanticky přestavěna roku 1892. Do jeho interiéru bylo umístěno 12 náhrobních kamenů ze zrušeného hřbitova. Park Smetanovy sady vznikl v roce 1891. Jeho sochařskou výzdobu tvoří pětice plastik ze sochařského sympozia v roce 2007, které nahradily původní soubor soch od Jana Václava Prchala z roku 1775.

Kousek odsud se nachází park Gustava Mahlera, jež byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2009. Park svým řešením připomíná historické stopy místa – plochu hradebního parkánu, linii městských hradeb v místech, kde byly zbořeny (vydlážděno kamennými odseky), a odkryté základy bývalé synagogy vypálené nacisty. Na celé místo je krásný pohled z bašty s vyhlídkovou věží. Park byl doplněn kamennými plastikami ptáků a ryb symbolizujícími Mahlerovu hudební tvorbu od Jana Koblase a bronzovou sochou Gustava Mahlera z roku 2010.

Mezi historickým centrem města a severovýchodně ležícím sídlištěm se rozkládá lesopark Březinovy sady, který byl založen roku 1824. Jeho součástí je i zoologická zahrada založená roku 1957, v níž si návštěvníci mohou prohlédnout asi 100 druhů zvířat. Za severním okrajem města se zdvíhá vrch Rudný, jehož zalesněnými svahy vede okružní Hornická naučná stezka.

Jihlavskou zajímavostí jsou také hraniční kameny (polygony) pocházející z poloviny 18. století, kdy byly vystavěny na příkaz Marie Terezie, aby opticky oddělovaly a znázorňovaly hranice mezi Čechami a Moravou. Nazývají se také hraničníky. Jsou to čtyři zachovalé čtyřboké jehlany, mají stejnou výzdobu i tvar, vybíhají z hranolových soklů, na protilehlých stranách mají dva výrazné reliéfy heraldických znaků Čech (český lev) a Moravy (moravská orlice).

Tipy na výlet v obci Jihlava a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Jihlava

Počasí meteostanice Jihlava

Vzdálenost meteostanice od obce Jihlava: 3 km

Poslední data: 12.6.2024 18:10

Umístění: 550 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Jihlava

Teplota
15,8
°C
Zdánlivá teplota
15,6
°C
Rosný bod
8,4
°C
Vlhkost
66,2
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
362,2
W/m2
Atmosférický tlak
1016,2
hPa
Směr větru
JV
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz


V okolí obce Jihlava se také nachází

Antonínův Důl

Antonínův Důl

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Beranovec

Beranovec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Bílý Kámen

Bílý Kámen

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 291

/
Bradlo

Bradlo

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Cejle

Cejle

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 515

/
Cerekvička

Cerekvička

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Cerekvička-Rosice

Cerekvička-Rosice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 230

/
Červený Kříž

Červený Kříž

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Čížov

Čížov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 303

/
Dobronín

Dobronín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 1 871

/
Dvorce

Dvorce

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 210

/
Henčov

Henčov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Heroltice

Heroltice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Hlávkov

Hlávkov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Horní Kosov

Horní Kosov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Hosov

Hosov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Hruškové Dvory

Hruškové Dvory

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Hubenov

Hubenov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 140

/
Hybrálec

Hybrálec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 477

/
Jeclov

Jeclov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Jedlov

Jedlov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Ježená

Ježená

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 120

/
Jiřín

Jiřín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Komárovice

Komárovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Kosov

Kosov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Kostelec

Kostelec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 821

/
Kozlov

Kozlov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 469

/
Loučky

Loučky

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Luka nad Jihlavou

Luka nad Jihlavou

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 3 074

/
Malý Beranov

Malý Beranov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 627

/
Měšín

Měšín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 266

/
Mirošov

Mirošov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 165

/
Otín

Otín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Pávov

Pávov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Petrovice

Petrovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Pístov

Pístov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (JZ)

/
Plandry

Plandry

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 190

/
Popice

Popice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Předboř

Předboř

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Příseka

Příseka

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Puklice

Puklice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 864

/
Rančířov

Rančířov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 453

/
Rantířov

Rantířov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 458

/
Rosice

Rosice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Rounek

Rounek

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Sasov

Sasov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Smrčná

Smrčná

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 472

/
Staré Hory

Staré Hory

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Střítež

Střítež

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 463

/
Studénky

Studénky

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Svatoslav

Svatoslav

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Uhřínovice

Uhřínovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Velký Beranov

Velký Beranov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 1 318

/
Vílanec

Vílanec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 315

/
Vyskytná nad Jihlavou

Vyskytná nad Jihlavou

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 956

/
Vysoká

Vysoká

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Zborná

Zborná

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Ždírec

Ždírec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 438


Reklama
Víte že?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Zámek Telč

Zámek Telč je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce Jihlava?

Zámek Telč stojí ve městě Telč, v části Vnitřní Město, na náměstí Zachariáše z Hradce, nad meandrem Telčského potoka mezi Ulickým a Štěpnickým rybníkem. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Chýnovská jeskyně

Chýnovská jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 55 km od obce Jihlava?

Chýnovská jeskyně je národní přírodní památka ležící v katastrálním území obce Dolní Hořice východně od Tábora v Chýnovském krasu, která představuje nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasový útvar jižních Čech.

Hamzův park a arboretum

Hamzův park a arboretum je ve vzdušné vzdálenosti 63 km od obce Jihlava?

Park založil profesor MUDr. František Hamza v prvním desetiletí 20. století cíleně jako lesopark v severní části Českomoravské vrchoviny, v obci Luže-Košumberk, zhruba 12 km jihozápadně od města Vysoké Mýto.

Zřícenina hradu Rokštejn

Zřícenina hradu Rokštejn je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Jihlava?

Velká hradní zřícenina Rokštejn se vypíná na skalním ostrohu v údolí říčky Brtnice mezi Přímělkovem a Panskou Lhotou.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Jihlava snížil o 1 777?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Název obce Jihlava se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšším bodem v kraji Vysočina je hora Javořice (837 m n.m.), Jihlavské vrchy, nejnižším bodem je hladina řeky Jihlava (239 m n.m.).

Dřevěná kaple sv. Antonína v Černé

Dřevěná kaple sv. Antonína v Černé je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Jihlava?

Příprava stavby kaple sv. Antonína v obci Černá začala v roce 2001.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Brno

Nejbližší obec nad 100 000 obyvatel je Brno s 374 627 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 77 km?

Brno, krajské město Jihomoravského kraje, leží v centrální části Evropy. Je druhým největším městem České republiky. Statutární město Brno je rozděleno do 29 městských částí:

Ke dni 26.3.2021 žilo v kraji Vysočina 497 661 obyvatel, z toho 247 368 mužů a 250 293 žen?

Reklama