Obecní znak
Základní informace
Kraj:Liberecký
Okres:Česká Lípa
Správní obvod:Česká Lípa
GPS souřadnice:50.565845N, 14.654277E
Nadmořská výška:266 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1293 (731 let)
Katastrální výměra:7 496 ha
Počet obyvatel:5 002
PSČ:472 01
Adresa URL:www.mesto-doksy.cz

Části obce Doksy: Břehyně, Kruh, Obora, Staré Splavy, Vojetín, Zbyny, Žďár

Historie obce Doksy

Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z r. 1293 v listině krále Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská privilegia a v r. 1367 nechal založit Velký rybník - dnešní Máchovo jezero. Pro turistiku se otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu Velkého rybníka (Máchova jezera) zřízena pláž.

Značného významu dosáhly Doksy ve druhé polovině 16. století , kdy se staly centrem tzv. dokského panství, které vzniklo rozdělením bezdězského panství v roce 1553. Jeho majitel, šikovný a prozíravý hospodář Jan z Vartemberka, nechal koncem 16. století vystavět právě v Doksech panský dvůr a zámek. Dnešní podoba zámku však pochází až z 19. století. Janovi z Vartemberka se podařilo rozdělené panství zase spojit a v roce 1588 od císaře Rudolfa II. za 22 tisíc kop grošů odkoupit. Královské, byť od časů Václava IV. zastavované zboží, se stalo majetkem Jana z Vartemberka a Doksy se staly poddanským městečkem.

Václav Berka z Dubé, majitel panství od roku 1595, jako jeden z čelných představitelů českého stavovského odboje v letech 1618-1620, musel po nešťastné bitvě na Bílé hoře uprchnout ze země. Jeho zkonfiskovaný majetek koupil za babku Albrecht z Valdštejna a včlenil jej do svého Frýdlantského vévodství. Po Albrechtově násilné smrti v únoru 1634 bylo ohromné Valdštejnovo panství rozděleno mezi jeho vrahy. Doksko připadlo irskému plukovníkovi Walteru Buttlerovi. Valdštejnové získali Doksy zase v roce 1680 a až do roku 1945 byli jejich držiteli.

Třicetiletá válka s sebou přinesla nejen hmotné strádání, ale vedla i k vylidňování celých oblastí. Novými dosídlenci byli převážně Němci, rekatolizace vyhnala spoustu protestantských Čechů ze země. Tak tomu bylo i zde. V okolních lesích v pískovcových skalách si pronásledovaní protestanti zbudovali své svatyně. Dnes zbytky těchto tzv. Pustých (Psích) kostelů (německy Hundskirche) nalezneme hlavně v Hradčanských stěnách. Bezprostřední vliv na posílení katolické víry na Doksku měl benediktinský klášter na Bezdězu. Když byla 8. 9. 1666 do opravené hradní kaple přenesena kopie sošky Panny Marie Montserratské, stal se Bezděz vyhledávaným poutním místem.

Baroko podstatně změnilo architektonickou tvář městečka. V jihovýchodním cípu náměstí byl postaven kostel sv. Bartoloměje, v centru náměstí mariánský sloup a severně pod náměstím tzv. Hospitálek, dnes Muzeum Karla Hynka Máchy, nejstarší dochovaná budova v Doksech.

Ke značnému zbídačení a vylidnění Doks přispěly prusko-rakouské války v 18. století. Obyvatelé nacházeli před drancujícími vojáky úkryt v okolních lesích, jak o tom svědčí tzv. Braniborská jeskyně. Na skalním převisu je vytesán nápis informující o úkrytu lidu prostého i panského s datem 21. 12. 1741. Co nezničily války a následný hladomor, kdy v krátké době pomřelo pouze na Doksku 1200 lidí, dokonal požár v roce 1750. Tyto rány osudu poškodily Doksy natolik, že jim císař Josef II. nepotvrdil jejich městská privilegia.

V prvním desetiletí 19. století nastala v českých zemích konjunktura textilního průmyslu, čehož využil František Wünsche, syn místního mlynáře, a v roce 1813 postavil na Továrním vrchu v Doksech kartounku. Pro své dělníky nechal v blízkosti továrny vybudovat celou čtvrť přízemních dřevěných domků, tzv. Malou stranu (dnes Horní a Josefská ulice). Ve 30. letech měly Doksy díky továrně a pracovním místům okolo 2 tisíc obyvatel! S tímto přílivem obyvatel souvisí i nárůst počtu hospod.

O jedné se zmíníme podrobněji, neboť je spjata s českým romantickým básníkem Karlem Hynkem Máchou. Byl to vinný šenk, který zřídil počátkem 19. století dokský rodák Johan Nepomuk Kampe na poloostrově Klůčku, nacházejícím se na severovýchodní straně Velkého rybníka (Máchova jezera). Na jižních svazích Klůčku se totiž výborně dařilo vinné révě. Ve vinném šenku na Klůčku bylo stále živo. Nejen že se zde prodávalo výborné víno, ale v Břehyňském zálivu Velkého rybníka bylo i koupaliště, k němuž patřila i půjčovna loděk. Roku 1825 dal Antonín Tietze, zeť Johana Kampeho a po jeho smrti v roce 1811 také majitel šenku, postavit na Myším ostrůvku besídku, která se stala oblíbeným výletním místem. Loďky vozily hosty na ostrůvek a zpět. V roce 1828 vichřice vyhlídkovou besídku zničila. Výletní místo s vinným šenkem na Klůčku zaniklo mezi léty 1839-1841.

Hostem vinného šenku býval i Karel Hynek Mácha, tehdy student práv. Doksy poprvé navštívil v srpnu roku 1832 na pozvání svého přítele ze studií Eduarda Hindla, který pracoval na valdštejnském statku. Kopcovitý kraj, plný tajemných roklí, obklopený vrchy se zříceninami hradů, hlubokými lesy, v nichž řádili pověstní loupežníci - to bylo místo blízké duši rozervaného romantika. Eduard Hindl seznámil svého přítele s místní pověstí o loupeživém rytíři Pancířovi. Starý hospodský Antonín Tietze zase vyprávěl Máchovi tragický příběh otcovraždy z nešťastné lásky, který se udál v květnu 1774 v Dubé, v rodině bohatého sedláka Schifnera. Tietze o této události musel vědět dost, neboť byl s dubskými Schifnery spřízněn. Mácha ho ve své básni Máj zašifroval do podoby starého hospodského. Svědkem tragédie byla pouze socha sv. Prokopa, jejíž originál dnes stojí před Muzeem Karla Hynka Máchy. V živé paměti zdejších starousedlíků byl také neslavný konec obávaného loupežníka Václava Kumra, zvaného Český Vašek, který byl v roce 1798 v jedné dokské hospodě dopaden. Všechny tyto pověsti a události, jezero, které však tenkrát ještě nebylo skryto ve stinných křovinách, ruiny gotického hradu Bezdězu a romantika celého kraje se promítly do Máchovy lyricko-epické básně "Máj". Jak sám autor uvádí: "Děj básně této koná se u města Hiršberg mezi horami, na nichž hrady Bezděz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll k východu, západu, poledni a půlnoci ukazují."

Po přechodné průmyslové konjunktuře se Doksy ve 2. polovině 19. století vrátily zpět k zemědělství. Vyhledávaným se stal dokský chmel. Dobrou tradici si nadále udrželo rybníkářství a chov dobytka. Zelenou dostává obchod se dřevem a zpracování dřeva. V roce 1878 byla za tím účelem postavena na severním konci Doks u železnice parní pila.

V této době Doksy mění svůj vzhled po stránce urbanistické. Po zkušenosti z požáru v roce 1842, kdy shořely všechny dřevěné domy na náměstí a v přilehlých ulicích, jsou nově stavěné budovy již kamenné. V roce 1852 byla v západní části náměstí postavena radnice. Na severovýchodním konci náměstí v roce 1845 vyrostla nová jednopatrová budova školy.

V 80. letech 19. století začínají lékaři doporučovat zemědělské Doksy, ležící v malebné zalesněné krajině u Velkého rybníka, jako místo příjemného odpočinku, zdravého vzduchu a léčivého bahna. Doksy se pomalu proměňují v rekreační a lázeňské letovisko. Po roce 1900 se do povědomí lidí svou luxusní vilovou zástavbou dostávají i Staré Splavy, obec ležící na severním břehu Velkého rybníka. Lázeňské a rekreační proslulosti Doksy a Staré Splavy dosáhly až po první světové válce. V průvodcích z dvacátých a třicátých let se o Doksech píše jako o Severočeských jezerních lázních nebo jako o Severočeské riviéře. Od roku 1928 je zřízena na jižním břehu Velkého rybníka velká pláž, vodní hladinu začínají brázdit první motorové lodě. Městské lázně, založené v roce 1906 nabízejí hostům různé druhy zdravotních koupelí. Nejvyhledávanější byly rašelinové koupele. Lázně byly v provozu celoročně. Léčily se zde katary dýchacích cest, nervové potíže, nespavost a revmatismus. Kulturnímu vyžití návštěvníků nabízela své služby knihovna s veřejnou čítárnou v přízemí německé školy na náměstí. Hoteliér Gustav Heller provozoval kino. U Čepelského rybníka si místní ochotníci divadelního spolku Karel Hynek Mácha upravili romantickou přírodní divadelní scénu. Rozmáhá se výstavba hotelů a penzionů.

Ve 30. letech usiluje turistický spolek v Doksech o spojení turisticky zajímavých míst se jménem Karla Hynka Máchy. Tato aktivita Čechů se Němcům příliš nelíbila, neboť Mácha pro ně nic neznamenal. Spor vyvrcholil kolem přejmenování Velkého rybníka na Máchovo jezero. Úřední název jezera se stal kolem roku 1928 předmětem národnostního sporu o pohraničí. V roce 1936 Názvoslovná komise při geografickém komitétu Národní rady badatelské odmítá oficiálně uznat změnu názvu Velkého rybníka. V tomtéž roce Klub českých turistů odhalil pomník básníkovi Karlu Hynku Máchovi na tzv. Jarmilině skále nad jezerem u Starých Splavů. Stalo se tak u příležitosti stého výročí básníkovy smrti a prvního vydání Máje.

Šíření fašistických myšlenek a rozmach henleinovského hnutí v pohraničí úplně zastavil boj o přejmenování Velkého rybníka a Máchův pomník byl z Jarmiliny skály odstraněn. Po druhé světové válce Češi již běžně užívají názvu Máchovo jezero. V turistickém průvodci z roku 1956 je Velký rybník nazýván pouze Máchovým jezerem a v roce 1961 vychází turistický průvodce s názvem Máchův kraj. Dnes již nikdo, ať Češi nebo Němci, nenazve Máchovo jezero jinak.

Původ jména městečka lze najít v anglosaském jméně "dox" = temný, tedy podle temného bažinatého místa u Dokského potoka. Vedle německého názvu Hirschberg se používal český název Dokzy, Dokzí, Doxa ap. České obyvatelstvo v Doksech převládalo do 17. století, kdy se také používal český název městečka.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Doksy

Počasí meteostanice Hoštka

Vzdálenost meteostanice od obce Doksy: 24 km

Poslední data: 19.4.2024 11:20

Umístění: 187 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Hoštka

Teplota
6,3
°C
Zdánlivá teplota
2,9
°C
Rosný bod
1,0
°C
Vlhkost
69,1
%
Denní srážky
0,3
mm/den
Osvit
143,1
W/m2
Atmosférický tlak
1008,6
hPa
Směr větru
JZ
Rychlost větru
2,0
m/s
Nárazový vítr
3,7
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz


V okolí obce Doksy se také nachází

Beškov

Beškov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Bezdědice

Bezdědice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Bezděz

Bezděz

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 342

/
Blatce

Blatce

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 118

/
Blatečky

Blatečky

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Boreček

Boreček

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Bořejov

Bořejov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Břehyně

Břehyně

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Chlum

Chlum

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 259

/
Dražejov

Dražejov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Drchlava

Drchlava

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Dubá

Dubá

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 1 671

/
Hlínoviště

Hlínoviště

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Horky

Horky

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Houska

Houska

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Hradčany

Hradčany

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Jestřebí

Jestřebí

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 821

/
Kluk

Kluk

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Korce

Korce

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Křenov

Křenov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Kruh

Kruh

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Luka

Luka

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 99

/
Maršovice

Maršovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Nedamov

Nedamov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Nový Berštejn

Nový Berštejn

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Obora

Obora

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Okna

Okna

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 316

/
Panská Ves

Panská Ves

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Pavlovice

Pavlovice

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Plešivec

Plešivec

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Provodín

Provodín

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 728

/
Skalka u Doks

Skalka u Doks

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 2 km (Z)
Počet obyvatel: 174

/ /
Staré Splavy

Staré Splavy

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Šváby

Šváby

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Tachov

Tachov

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 225

/
Tubož

Tubož

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Týn

Týn

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Újezd

Újezd

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Veselí

Veselí

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Vlkov

Vlkov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Vojetín

Vojetín

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Vrchovany

Vrchovany

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 117

/
Zbyny

Zbyny

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Žďár

Žďár

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Ždírec

Ždírec

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 117

/
Ždírecký Důl

Ždírecký Důl

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)

Máchovo jezero

Máchovo jezero

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Hrad Bezděz

Hrad Bezděz

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Hrad Houska

Hrad Houska

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/ / /
Zámek Zákupy

Zámek Zákupy

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 14 km (S)

/ /
Hrad Kokořín

Hrad Kokořín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 15 km (J)

/
Vodní hrad Lipý

Vodní hrad Lipý

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 15 km (SZ)

/ / /
Skalní hrad Sloup

Skalní hrad Sloup

Kraj: Liberecký
Vzdálenost: 20 km (S)


Reklama
Víte že?

Název obce Doksy se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 2x?

Název obce Doksy v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Liberecký: 1x.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Rozhledna Vrchbělá

Rozhledna Vrchbělá je ve vzdušné vzdálenosti 9 km od obce Doksy?

Dřevěná rozhledna s ocelovými prvky stojí ve volnočasovém areálu Vrchbělá zhruba 3 km severozápadně od Bělé pod Bezdězem a 25 km severozápadně od Mladé Boleslavi. Rozhledna byla oficiálně zpřístupněna v srpnu 2016.

Zoopark Zelčín

Zoopark Zelčín je ve vzdušné vzdálenosti 31 km od obce Doksy?

Zoopark Zelčín se nachází v obci Zelčín kousek od Mělníka, cca 25 minut jízdy autem z Prahy po dálnici D8.

Nejvyšším bodem v Libereckém kraji je vrchol Kotel v Krkonoších (1 435 m n.m.), nejnižším bodem je hladina řeky Smědá (208 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území ČR.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Ke dni 26.3.2021 žilo v Libereckém kraji 435 220 obyvatel, z toho 215 420 mužů a 219 800 žen?

Česká Lípa

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Česká Lípa s 34 245 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 15 km?

Historické město Česká Lípa leží v turisticky atraktivní oblasti mezi Lužickými horami, Českým středohořím a rekreační oblastí Máchův kraj.

Arboretum Nové Zákupy

Arboretum Nové Zákupy je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Doksy?

Arboretum Nové Zákupy založila poblíž Zákup lesnická škola v roce 1905. Areál u říčky Svitávky byl po roce 1940 neudržován, velmi zpustl a teprve po roce 2008 je postupně městem Zákupy obnovován.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Doksy snížil o 96?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Dřevěný kostel sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí

Dřevěný kostel sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí je ve vzdušné vzdálenosti 30 km od obce Doksy?

Dřevěný kostel sv. Kryštofa je vskutku jedinečnou památkou s bohatou historií. Kostelík stojí uprostřed hřbitova, ve stráni, na pravém břehu Rokytky

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Hrad Bezděz

Hrad Bezděz je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Doksy?

Hrad Bezděz se nachází se na kopci Velký Bezděz (603 m) v Dokeské pahorkatině, nad vsí Bezděz, v blízkosti Máchova jezera, asi 6 km jihovýchodně od města Doksy.

Reklama