Obecní znak
Základní informace
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Správní obvod:Holešov
GPS souřadnice:49.333311N, 17.578321E
Nadmořská výška:232 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1141 (882 let)
Katastrální výměra:3 396 ha
Počet obyvatel:11 486
PSČ:769 01
Adresa URL:www.holesov.cz
Facebook:www.facebook.com

Části obce Holešov: Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly, Žopy

Památky a zajímavosti Holešov

Na katastrálním území města Holešov se dochovala celá řada historických památek, mezi něž patří:

Trinitářský klášter s areálem

Trinitářský klášter čp. 182 r.č. 5931
kostel sv. Anny r.č. 5931/1
budova předzámčí čp. 1212 r.č. 5931/3
budova předzámčí čp. 8 r.č. 5931/4
budova předzámčí čp. 985 r.č. 5931/5
socha sv. Jana Nepomuckého r.č. 5931/6

V letech 1742–1748 byl na místě někdejšího bratrského sboru vystavěn pro triniářský řád kostel sv. Anny, k jehož závěru přiléhají řádové budovy, tvořící tak architeknonicky uzavřenou formu proti monumentální hmotě zámku. V kostele sv. Anny je nad hlavním oltářem obraz, který je připisován F. K. Palkovi.

Stará židovská synagoga čp. 2962

malířská a štuková výzdoba r.č. 5935/a

V majetku Židovské obce Brno, spravuje MKS Holešov, instalována výstava Židé a Morava. Stará synagoga měla být vystavěna s povolením tehdejší vrchnosti Jindřicha ze Šternberka v r. 1560 na místě starší dřevěné svatyně, která vyhořela. Na podzim roku 1725 holešovští Židé modlitebnu opravili a přistavěli další části. Stavební úpravy byly dokončeny v roce 1737. Další jeden a půl století absolvovala synagoga bez podstatných stavebních zásahů. Po vystavění Nového templu v r. 1893 přestala být Stará synagoga využívána k bohoslužebným účelům a chátrala. Později se stala provizorním bytem. V r. 1955 bylo rozhodnuto o její komplexní obnově k muzejním účelům. V roce 1961 došlo k bezplatnému převodu vlastnictví nemovitosti ze židovské obce na město Holešov. Po třiceti letech provozu jevila Stará synagoga známky opotřebení. Proto se v letech 1993–1994 uskutečnila celková stavební oprava budovy. Je situována v Příční ulici ve "dvorním traktu" domu čp. 123.

Židovský hřbitov

V majetku Židovské obce Brno, spravuje MKS Holešov. Od roku 1999 je hřbitov i jeho okolí průběžně čištěn a upravován. Počátek existence židovského hřbitova se předpokládá v Holešově již ve druhé polovině 15. století. První zmínka o něm spadá do r. 1651 a nejstarší dochovaný náhrobek je z r. 1647. Je zde také v hrobce s tumbou pochován rabín Sabbataj Meir ha-Kohen, zvaný Šach – nejvýznamnější z tehdejších obyvatel Židovské obce v Holešově. Počet náhrobků je asi 1 500.

Kříž pamětní (za Plačkovem)

Kaple sv. Kříže

nástěnné malby r.č. 5936/a

Nachází se ve Smetanových sadech, v současné době ji vlastní a spravuje město. Byla postavena v roce 1662, jejím autorem je císařský architekt italského původu Filiberto Luchese, stavitel rottalovského zámku v Holešově. Kaple je osmiboká ranně barokní stavba. Její stáří potvrzují i čtyři náhrobky v podlaze. Na čelném místě je náhrobní kámen z roku 1703, opatřený velkým křížem. Přináleží pravděpodobně pozůstatkům stavebníka kaple Jana Ležatky, protože po jeho levém boku je náhrobní deska Mariany Ležatkové. V roce 1970 byla kaple podstatně zrenovována. Jsou zde staré nástěnné malby. Všechny náměty na stěnách znázorňují scény z písma svatého i Nového zákona. V nejvyšším místě je otvor pro provaz ke zvonu. Zvonek ve věžičce již není.

Kaple sv. Martina

Soubor dvou soch (Plačkov)

socha Immaculaty r.č. 945/1
socha sv. Floriána r.č. 5945/2

Socha sv. Jana Nepomuckého (ul. Zlínská)

Na čtyřhranné základně čtyř boký podstavec bohatě římsovaný, vysoký 150 cm. Je vysekán z hrubozrnného pískovce, chronografu je datum 16 May 1722. Socha světce je v obvyklém ikonografickém pojetí v nadživotní velikosti (210 cm). Jedná se o kvalitní sochařské dílo vysekané z jemnozrnného pískovce. Na čelní straně podstavce je ovál s latinským textem o vzniku sochy a mecenáši p. hraběti Rottalovi. Památka celkově restaurována v roce 2001. Restaurátorské práce provedl ak. sochař Jiří Lendr z Prahy.

Pomník Bedřicha Smetany

Ve Smetanových sadech stojí od roku 1924, v té době první Smetanův pomník na Moravě. Skladatelovu bustu vytvořil z pískovce význačný sochař, vsetínský rodák Emil Hlavica. Emil byl na Akademii výtvarných umění v Praze žákem J. V. Myslbeka (tvůrce pomníku sv. Václava v Praze) a později jeho spolupracovníkem.

Náhrobek Jana Tomaštíka (hřbitov)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí

erb v průčelí r.č. 5933/1a
socha Immaculaty r.č. 5933/b
socha bl. Jana Sarkandra r.č. 5933/1c
socha sv. Jana Nepomuckého r.č. 5933/1d
nástropní malba Černé kaple r.č. 5933/1e
kříž pamětní r.č. 5933/2
kříž pamětní r.č. 5933/3
soška Bol. P. Marie r.č. 5933/a

Autorem přestavby je architekt F. Luchese. Kostel podélného půdorysu s bočními loděmi, je vyzdoben barokními plastikami J. J. Schaubergera (+1744). Hlavní oltář je zdoben barokními sochami patronů donátů a dvěmi světlonoši před oltářem, kteří pocházejí z dílny O. Zahnera (1675–1752). K presbiteriu kostela na jižní straně patří tzv. Černá kaple, přistavěná v r. 1748 jako kaple nad hrobkou rottalovského rodu. Vnitřní plastická výzdoba Černé kaple je dílem B. Fritsche (1706–1750), a to jak na protilehlých oltářích a tak i na bočních nikách, kde jsou vytvořeny v životní velikosti portréty donátora F. A. Rottala a jeho manželky. Černá kaple působí svou uceleností a patří k nejvýznamějším holešovským kulturním památkám. Kostel je v dobrém stavu, patří do majetku církve.

Dům čp. 2 (nám. dr. E. Beneše)

kartuš s obrazem Nejsvatější Trojice r.č. 5938/a

Dům čp. 32, býv. soudní (nám. dr. E. Beneše)

Zeď r.č. 5940

Dům s výrazně luchesovským pojetím fasády velkého pilastrového řádu a někdejší hřbitovní kaple sv. Kříže, centrální oktogon z let 1652–1669, narušený bohužel pozdějšími úpravami fasád natolik, že láková atribuce autorství F. Luchesovi je prokazatelná jen v hrubých rysech.

Morový sloup

socha P. Marie r.č. 5944/a
socha sv. Jana Nepomuckého r.č. 5944/b
socha sv. Rocha r.č. 5944/e
socha bl. Sarkandra r.č. 5944/d

Stojí na holešovském náměstí u farního kostela se sochou Panny Marie, vysoký je 7 m. Tyto sloupy se u nás stavěly v době baroka. Morový sloup v Holešově pochází ze začátku 18. století a byl postaven z vděčnosti za odvrácení moru. Kdo je tvůrcem, dnes už nevíme, zřejmě někdo z těch, kdo vyzdobili farní kostel. Je složen ze tří základních částí: trojúhelníkového zábradlí, sestaveného z kuželů, se třemi světci v rozích, z podstavce, na němž stojí vysoký sloup, a vlastní sochy Panny Marie s andílky, umístěné na hlavici sloupu. V rozích jsou umístěny 135 cm vysoké sochy světců, předstvující sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a bl. Jana Sarkandra. Morový sloup celkově restaurován v roce 2000. Odborné práce prováděl ak. sochař Jiří Lendr a kamenické místní kamenictví Rudolfa Pecháčka.

Dům čp. 65 (ul. Masarykova)

Pivovar čp. 655

Patří mezi nejstarší a nejvzácnější stavby v Holešově (klenby, sklepení aj.).

Kříž pamětní (z pole u vodárny)

Kříž povalený asi v polovině 80. let – rozlomen na 4 části. V r. 1999 byl restaurován kříž s korpusem (ak. soch. J. Lendr). Kříž s Ježíšem byl 2 roky uskladněn v kapli sv. Kříže. Stojan a sokl kříže byl restaurován v roce 2001 a památka postavena na Palackého ulici na trávníku před Domem u sv. Martina.

Zámek s parkem

Zámek čp. 190 r.č. 5929/1
erb ve štítu průčelí r.č. 5929/1a
kašna na nádvoří r.č. 5929/1b
malířská a štuková výzdoba r.č. 5929/1c

Zámek byl založen roku 1650 dle projektu Filiberta Luchese. V tomtéž roce se majitelem panství stává Jan Rottal, který jej koupil od Lobkoviců. Zámek je komplex budov kolem vnitřního pravoúhlého nádvoří. Zámek s nárožními šestibokými věžemi je obehnán vodním příkopem. Objekt je dvoupatrový s jedenácti průčelími a sklepením. Vnitřní nádvoří s otevřenou přízemní arkádou, boční schodiště - přístup do prvního patra, kde jsou zachovány původní bohaté figurální a vegetabilní štukatury, lemující nástropní malby s mytologickými náměty. Boční křídlo zámecké budovy zaujímá přes obě patra jdoucí sál s velkým řádem pilastrů, jejichž hlavice jsou naneseny mohutnými polopostavami mužských karyatid na konzolách. V roce 2005 koupilo celý zámecký areál včetně zámku město Holešov. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Park r.č. 5929/2
brána se 2 vázami r.č. 5929/2a
váza se čtyřmi lvími hlavami r.č. 5929/2a
pavilon s hvězdárnou r.č. 5929/2d
torso sloupu r.č. 5929/2e
busta F. X. Richtera r.č. 5929/2f

Podstavec s křížkem (Jatky)

Zemanova kovárna čp. 3 Holajka

Od roku 1996 byly zahájeny celkové opravy této historické památky. Stojí na kraji ul. Holajka. V současné době ji vlastní a spravuje město (MKS) a po celkových opravách, které byly zahájeny v roce 1996, již opět slouží veřejnosti. Vznikla již před příchodem rodu Rottalů do Holešova v šerém dávnověku. Poslednímu majiteli Zemanovi byla povolena živnost na doživotí. Od roku 1953 zůstala kovárna nevyužita.

Tipy na výlet v obci Holešov a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Holešov

Počasí meteostanice Holešov

Vzdálenost meteostanice od obce Holešov: 1 km

Poslední data: 21.9.2023 23:50

Umístění: 232 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Holešov

Teplota
20,5
°C
Zdánlivá teplota
21,9
°C
Rosný bod
18,2
°C
Vlhkost
87,7
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1008,3
hPa
Směr větru
JV
Rychlost větru
2,2
m/s
Nárazový vítr
6,3
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Holešov

Dnes
16/27
°C
Zítra
18/24
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Holešov se také nachází

Bílavsko

Bílavsko

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Bořenovice

Bořenovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 207

/
Brusné

Brusné

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 383

/
Chomýž

Chomýž

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 358

/
Chrášťany

Chrášťany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Dobrotice

Dobrotice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Dolní Ves

Dolní Ves

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Fryšták

Fryšták

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 3 814

/ /
Horní Lapač

Horní Lapač

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 275

/
Horní Ves

Horní Ves

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Hostišová

Hostišová

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 548

/
Hulín

Hulín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 6 506

/
Jankovice

Jankovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 402

/
Karlovice

Karlovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Količín

Količín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 991

/
Křtomil

Křtomil

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 425

/
Kurovice

Kurovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 258

/
Lechotice

Lechotice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 445

/
Lipová

Lipová

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 269

/
Líšná

Líšná

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 247

/
Ludslavice

Ludslavice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 501

/
Lukoveček

Lukoveček

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 461

/
Machová

Machová

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 693

/
Martinice

Martinice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 831

/
Míškovice

Míškovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 694

/
Mysločovice

Mysločovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 674

/
Němčice

Němčice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 364

/
Pacetluky

Pacetluky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 245

/
Pravčice

Pravčice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 721

/
Přestavlky

Přestavlky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 255

/
Přílepy

Přílepy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 998

/
Prusinovice

Prusinovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 1 216

/
Racková

Racková

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 842

/
Roštění

Roštění

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 676

/
Rusava

Rusava

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 549

/
Rychlov

Rychlov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Rymice

Rymice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 600

/
Slavkov pod Hostýnem

Slavkov pod Hostýnem

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 659

/
Stará Ves

Stará Ves

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 614

/
Třebětice

Třebětice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 276

/
Tučapy

Tučapy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Všetuly

Všetuly

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Záhlinice

Záhlinice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Zahnašovice

Zahnašovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 312

/
Žeranovice

Žeranovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 826

/
Žopy

Žopy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (V)

Skanzen Rymice

Skanzen Rymice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/ / / /
Přehrada Fryšták

Přehrada Fryšták

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 11 km (JV)

/
ZOO Zlín

ZOO Zlín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 12 km (JV)

/ /
Zámek Kroměříž

Zámek Kroměříž

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 14 km (Z)

/
Hrad Malenovice

Hrad Malenovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 15 km (J)

/ /
Skiareál Tesák

Skiareál Tesák

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 15 km (V)

/ /
Zámek Přerov

Zámek Přerov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 16 km (SZ)

/
Skiareál Troják

Skiareál Troják

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 17 km (V)

/
Rozhledna Maruška

Rozhledna Maruška

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 18 km (V)


Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Zámek Kroměříž

Zámek Kroměříž je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Holešov?

Arcibiskupský zámek Kroměříž je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přehrada Fryšták

Přehrada Fryšták je ve vzdušné vzdálenosti 11 km od obce Holešov?

Přehradní vodní nádrž Fryšták byla dostavena v roce 1939 z důvodu zásobování pitnou vodou města Zlín.

Zlín

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Zlín s 72 850 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 14 km?

Krajské město Zlín leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů a je průmyslově-podnikatelským centrem širšího regionu.

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Zlínském kraji 564 331 obyvatel, z toho 277 146 mužů a 287 185 žen?

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 25 km od obce Holešov?

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou v Hranickém krasu. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Holešov snížil o 289?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Název obce Holešov se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

V první polovině 19. století sídlila v Holešově čtvrtá největší židovská obec na Moravě. Větší židovské komunity byly jen v Mikulově, Prostějově a Boskovicích.

Lyžařský areál Rusava

Lyžařský areál Rusava je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Holešov?

Ski areál Rusava leží v Hostýnských horách v obci Rusava ve výšce 410 m n. m.

Nejvyšším bodem ve Zlínském kraji je Čertův Mlýn (1 206 m n.m.) v pohoří Moravskoslezské Beskydy, nejnižším bodem je hladina Moravy (173 m n.m.).

ZOO Zlín

ZOO Zlín je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Holešov?

ZOO Zlín je od centra Zlína vzdálena asi 10 km a známější je pod označením ZOO Lešná. Jde o jednu z nejoblíbenější zoologických zahrad v České republice.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Reklama