Obecní znak
Základní informace
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Správní obvod:Holešov
GPS souřadnice:49.333311N, 17.578321E
Nadmořská výška:232 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1141 (876 let)
Katastrální výměra:3 396 ha
Počet obyvatel:11 638
PSČ:769 01
Adresa URL:www.holesov.cz
Facebook:www.facebook.com

Části obce Holešov: Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly, Žopy

Památky a zajímavosti Holešov

Na katastrálním území města Holešov se dochovala celá řada historických památek, mezi něž patří:

Trinitářský klášter s areálem

Trinitářský klášter čp. 182 r.č. 5931
kostel sv. Anny r.č. 5931/1
budova předzámčí čp. 1212 r.č. 5931/3
budova předzámčí čp. 8 r.č. 5931/4
budova předzámčí čp. 985 r.č. 5931/5
socha sv. Jana Nepomuckého r.č. 5931/6

V letech 1742–1748 byl na místě někdejšího bratrského sboru vystavěn pro triniářský řád kostel sv. Anny, k jehož závěru přiléhají řádové budovy, tvořící tak architeknonicky uzavřenou formu proti monumentální hmotě zámku. V kostele sv. Anny je nad hlavním oltářem obraz, který je připisován F. K. Palkovi.

Stará židovská synagoga čp. 2962

malířská a štuková výzdoba r.č. 5935/a

V majetku Židovské obce Brno, spravuje MKS Holešov, instalována výstava Židé a Morava. Stará synagoga měla být vystavěna s povolením tehdejší vrchnosti Jindřicha ze Šternberka v r. 1560 na místě starší dřevěné svatyně, která vyhořela. Na podzim roku 1725 holešovští Židé modlitebnu opravili a přistavěli další části. Stavební úpravy byly dokončeny v roce 1737. Další jeden a půl století absolvovala synagoga bez podstatných stavebních zásahů. Po vystavění Nového templu v r. 1893 přestala být Stará synagoga využívána k bohoslužebným účelům a chátrala. Později se stala provizorním bytem. V r. 1955 bylo rozhodnuto o její komplexní obnově k muzejním účelům. V roce 1961 došlo k bezplatnému převodu vlastnictví nemovitosti ze židovské obce na město Holešov. Po třiceti letech provozu jevila Stará synagoga známky opotřebení. Proto se v letech 1993–1994 uskutečnila celková stavební oprava budovy. Je situována v Příční ulici ve "dvorním traktu" domu čp. 123.

Židovský hřbitov

V majetku Židovské obce Brno, spravuje MKS Holešov. Od roku 1999 je hřbitov i jeho okolí průběžně čištěn a upravován. Počátek existence židovského hřbitova se předpokládá v Holešově již ve druhé polovině 15. století. První zmínka o něm spadá do r. 1651 a nejstarší dochovaný náhrobek je z r. 1647. Je zde také v hrobce s tumbou pochován rabín Sabbataj Meir ha-Kohen, zvaný Šach – nejvýznamnější z tehdejších obyvatel Židovské obce v Holešově. Počet náhrobků je asi 1 500.

Kříž pamětní (za Plačkovem)

Kaple sv. Kříže

nástěnné malby r.č. 5936/a

Nachází se ve Smetanových sadech, v současné době ji vlastní a spravuje město. Byla postavena v roce 1662, jejím autorem je císařský architekt italského původu Filiberto Luchese, stavitel rottalovského zámku v Holešově. Kaple je osmiboká ranně barokní stavba. Její stáří potvrzují i čtyři náhrobky v podlaze. Na čelném místě je náhrobní kámen z roku 1703, opatřený velkým křížem. Přináleží pravděpodobně pozůstatkům stavebníka kaple Jana Ležatky, protože po jeho levém boku je náhrobní deska Mariany Ležatkové. V roce 1970 byla kaple podstatně zrenovována. Jsou zde staré nástěnné malby. Všechny náměty na stěnách znázorňují scény z písma svatého i Nového zákona. V nejvyšším místě je otvor pro provaz ke zvonu. Zvonek ve věžičce již není.

Kaple sv. Martina

Soubor dvou soch (Plačkov)

socha Immaculaty r.č. 945/1
socha sv. Floriána r.č. 5945/2

Socha sv. Jana Nepomuckého (ul. Zlínská)

Na čtyřhranné základně čtyř boký podstavec bohatě římsovaný, vysoký 150 cm. Je vysekán z hrubozrnného pískovce, chronografu je datum 16 May 1722. Socha světce je v obvyklém ikonografickém pojetí v nadživotní velikosti (210 cm). Jedná se o kvalitní sochařské dílo vysekané z jemnozrnného pískovce. Na čelní straně podstavce je ovál s latinským textem o vzniku sochy a mecenáši p. hraběti Rottalovi. Památka celkově restaurována v roce 2001. Restaurátorské práce provedl ak. sochař Jiří Lendr z Prahy.

Pomník Bedřicha Smetany

Ve Smetanových sadech stojí od roku 1924, v té době první Smetanův pomník na Moravě. Skladatelovu bustu vytvořil z pískovce význačný sochař, vsetínský rodák Emil Hlavica. Emil byl na Akademii výtvarných umění v Praze žákem J. V. Myslbeka (tvůrce pomníku sv. Václava v Praze) a později jeho spolupracovníkem.

Náhrobek Jana Tomaštíka (hřbitov)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí

erb v průčelí r.č. 5933/1a
socha Immaculaty r.č. 5933/b
socha bl. Jana Sarkandra r.č. 5933/1c
socha sv. Jana Nepomuckého r.č. 5933/1d
nástropní malba Černé kaple r.č. 5933/1e
kříž pamětní r.č. 5933/2
kříž pamětní r.č. 5933/3
soška Bol. P. Marie r.č. 5933/a

Autorem přestavby je architekt F. Luchese. Kostel podélného půdorysu s bočními loděmi, je vyzdoben barokními plastikami J. J. Schaubergera (+1744). Hlavní oltář je zdoben barokními sochami patronů donátů a dvěmi světlonoši před oltářem, kteří pocházejí z dílny O. Zahnera (1675–1752). K presbiteriu kostela na jižní straně patří tzv. Černá kaple, přistavěná v r. 1748 jako kaple nad hrobkou rottalovského rodu. Vnitřní plastická výzdoba Černé kaple je dílem B. Fritsche (1706–1750), a to jak na protilehlých oltářích a tak i na bočních nikách, kde jsou vytvořeny v životní velikosti portréty donátora F. A. Rottala a jeho manželky. Černá kaple působí svou uceleností a patří k nejvýznamějším holešovským kulturním památkám. Kostel je v dobrém stavu, patří do majetku církve.

Dům čp. 2 (nám. dr. E. Beneše)

kartuš s obrazem Nejsvatější Trojice r.č. 5938/a

Dům čp. 32, býv. soudní (nám. dr. E. Beneše)

Zeď r.č. 5940

Dům s výrazně luchesovským pojetím fasády velkého pilastrového řádu a někdejší hřbitovní kaple sv. Kříže, centrální oktogon z let 1652–1669, narušený bohužel pozdějšími úpravami fasád natolik, že láková atribuce autorství F. Luchesovi je prokazatelná jen v hrubých rysech.

Morový sloup

socha P. Marie r.č. 5944/a
socha sv. Jana Nepomuckého r.č. 5944/b
socha sv. Rocha r.č. 5944/e
socha bl. Sarkandra r.č. 5944/d

Stojí na holešovském náměstí u farního kostela se sochou Panny Marie, vysoký je 7 m. Tyto sloupy se u nás stavěly v době baroka. Morový sloup v Holešově pochází ze začátku 18. století a byl postaven z vděčnosti za odvrácení moru. Kdo je tvůrcem, dnes už nevíme, zřejmě někdo z těch, kdo vyzdobili farní kostel. Je složen ze tří základních částí: trojúhelníkového zábradlí, sestaveného z kuželů, se třemi světci v rozích, z podstavce, na němž stojí vysoký sloup, a vlastní sochy Panny Marie s andílky, umístěné na hlavici sloupu. V rozích jsou umístěny 135 cm vysoké sochy světců, předstvující sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a bl. Jana Sarkandra. Morový sloup celkově restaurován v roce 2000. Odborné práce prováděl ak. sochař Jiří Lendr a kamenické místní kamenictví Rudolfa Pecháčka.

Dům čp. 65 (ul. Masarykova)

Pivovar čp. 655

Patří mezi nejstarší a nejvzácnější stavby v Holešově (klenby, sklepení aj.).

Kříž pamětní (z pole u vodárny)

Kříž povalený asi v polovině 80. let – rozlomen na 4 části. V r. 1999 byl restaurován kříž s korpusem (ak. soch. J. Lendr). Kříž s Ježíšem byl 2 roky uskladněn v kapli sv. Kříže. Stojan a sokl kříže byl restaurován v roce 2001 a památka postavena na Palackého ulici na trávníku před Domem u sv. Martina.

Zámek s parkem

Zámek čp. 190 r.č. 5929/1
erb ve štítu průčelí r.č. 5929/1a
kašna na nádvoří r.č. 5929/1b
malířská a štuková výzdoba r.č. 5929/1c

Zámek byl založen roku 1650 dle projektu Filiberta Luchese. V tomtéž roce se majitelem panství stává Jan Rottal, který jej koupil od Lobkoviců. Zámek je komplex budov kolem vnitřního pravoúhlého nádvoří. Zámek s nárožními šestibokými věžemi je obehnán vodním příkopem. Objekt je dvoupatrový s jedenácti průčelími a sklepením. Vnitřní nádvoří s otevřenou přízemní arkádou, boční schodiště - přístup do prvního patra, kde jsou zachovány původní bohaté figurální a vegetabilní štukatury, lemující nástropní malby s mytologickými náměty. Boční křídlo zámecké budovy zaujímá přes obě patra jdoucí sál s velkým řádem pilastrů, jejichž hlavice jsou naneseny mohutnými polopostavami mužských karyatid na konzolách. V roce 2005 koupilo celý zámecký areál včetně zámku město Holešov. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Park r.č. 5929/2
brána se 2 vázami r.č. 5929/2a
váza se čtyřmi lvími hlavami r.č. 5929/2a
pavilon s hvězdárnou r.č. 5929/2d
torso sloupu r.č. 5929/2e
busta F. X. Richtera r.č. 5929/2f

Podstavec s křížkem (Jatky)

Zemanova kovárna čp. 3 Holajka

Od roku 1996 byly zahájeny celkové opravy této historické památky. Stojí na kraji ul. Holajka. V současné době ji vlastní a spravuje město (MKS) a po celkových opravách, které byly zahájeny v roce 1996, již opět slouží veřejnosti. Vznikla již před příchodem rodu Rottalů do Holešova v šerém dávnověku. Poslednímu majiteli Zemanovi byla povolena živnost na doživotí. Od roku 1953 zůstala kovárna nevyužita.

Tipy na výlet v obci Holešov a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Holešov

Počasí meteostanice Holešov

Vzdálenost meteostanice od obce Holešov: 1 km

Poslední data: 19.8.2017 07:14

Umístění: 232 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Holešov

Teplota
19,9
°C
Zdánlivá teplota
18,8
°C
Rosný bod
14,7
°C
Vlhkost
72,1
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
43,2
W/m2
Atmosférický tlak
1017,5
hPa
Směr větru
SZ
Rychlost větru
3,7
m/s
Nárazový vítr
4,9
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Holešov

Dnes
12/22
°C
Zítra
9/21
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Holešov se také nachází

Bílavsko

Bílavsko

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Bořenovice

Bořenovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 194

/
Brusné

Brusné

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 371

/
Chomýž

Chomýž

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 357

/
Chrášťany

Chrášťany

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Dobrotice

Dobrotice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (SV)

/
Dolní Ves

Dolní Ves

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Fryšták

Fryšták

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 3 724

/ /
Horní Lapač

Horní Lapač

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 275

/
Horní Ves

Horní Ves

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Hostišová

Hostišová

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 507

/
Hulín

Hulín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 6 931

/
Jankovice

Jankovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 378

/
Karlovice

Karlovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Količín

Količín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 970

/
Křtomil

Křtomil

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 430

/
Kurovice

Kurovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 263

/
Lechotice

Lechotice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 414

/
Lipová

Lipová

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 276

/
Líšná

Líšná

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 243

/
Ludslavice

Ludslavice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (JZ)
Počet obyvatel: 502

/
Lukoveček

Lukoveček

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 447

/
Machová

Machová

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 656

/
Martinice

Martinice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 765

/
Míškovice

Míškovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 611

/
Mysločovice

Mysločovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 629

/
Němčice

Němčice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 360

/
Pacetluky

Pacetluky

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 225

/
Pravčice

Pravčice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 730

/
Přestavlky

Přestavlky

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 270

/
Přílepy

Přílepy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 960

/
Prusinovice

Prusinovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 1 216

/
Racková

Racková

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 809

/
Roštění

Roštění

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 678

/
Rusava

Rusava

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 586

/
Rychlov

Rychlov

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Rymice

Rymice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 610

/
Slavkov pod Hostýnem

Slavkov pod Hostýnem

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 634

/
Stará Ves

Stará Ves

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 621

/
Třebětice

Třebětice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 274

/
Tučapy

Tučapy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Všetuly

Všetuly

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Záhlinice

Záhlinice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Zahnašovice

Zahnašovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 309

/
Žeranovice

Žeranovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 789

/
Žopy

Žopy

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 2 km (V)

Skanzen Rymice

Skanzen Rymice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/ / /
Přehrada Fryšták

Přehrada Fryšták

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 11 km (JV)

/
ZOO Zlín

ZOO Zlín

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 12 km (JV)

/
Zámek Kroměříž

Zámek Kroměříž

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 14 km (Z)

/
Hrad Malenovice

Hrad Malenovice

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 15 km (J)

/ / /
Zámek Přerov

Zámek Přerov

Kraj: Olomoucký
Vzdálenost: 16 km (SZ)

/
Rozhledna Maruška

Rozhledna Maruška

Kraj: Zlínský
Vzdálenost: 18 km (V)


Reklama
Víte že?
Událost

Dožínky Kroměříž 2017

Ve dnech 18. až 20. srpna 2017 proběhnou v Kroměříži Dožínky Zlínského kraje 2017

Název obce Holešov se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Skanzen Rymice

Skanzen Rymice je ve vzdušné vzdálenosti 3 km od obce Holešov?

Soubor lidových staveb východní Hané Rymice u Holešova je známý rovněž jako Muzeum Kroměřížska v Rymicích. Muzeum představuje několik objektů situovaných v historickém jádru obce a v místní části Hejnice.

Zámek Kroměříž

Zámek Kroměříž je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Holešov?

Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Událost

Kovářské fórum 2017 Helfštýn

Ve dnech 20. – 25. srpna 2017 proběhne na hradě Helfštýn Kovářské fórum 2017

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Nejvyšším bodem ve Zlínském kraji je Čertův Mlýn (1 206 m n.m.) v pohoří Moravskoslezské Beskydy, nejnižším bodem je hladina Moravy (173 m n.m.).

Ke dni 1.1.2016 bylo ve Zlínském kraji 307 obcí, z toho se statutem města 30?

Hrad Malenovice

Hrad Malenovice je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Holešov?

Mohutný gotický hrad stojí na skalnatém výběžku asi 5 km od Zlína. Z původního středověkého hradu se vyvinul na renesanční a později barokně upravené sídlo zámeckého typu.

Ke dni 1.1.2016 žilo ve Zlínském kraji 584 676 obyvatel, z toho 286 156 mužů a 298 520 žen?

Ke dni 1.1.2017 žilo v obci Holešov 5 600 mužů a 6 038 žen?

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Ostrava-Jih

Nejbližší obec nad 100 000 obyvatel je Ostrava-Jih s 102 781 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 71 km?

Městský obvod Ostrava-Jih se rozkládá na území tří původních obcí – Zábřeh nad Odrou, Výškovice, Hrabůvka a tvoří ho ještě další dvě části – sídliště Dubina a Bělský Les.

Nejčastější jména ve správním obvodu Holešov jsou: Marie (735x), Petr (577x), Jiří (545x), Josef (539x), Jana (483x), Pavel (407x), Tomáš (405x), Jaroslav (380x), František (379x), Jan (378x), Martin (372x), Miroslav (355x), Ludmila (311x), Zdeněk (297x), Eva (297x)?

Událost

Prohlídky Tajemství staré Kroměříže 2017

Během prázdnin, od 30. června do 1. září, probíhají prohlídky Tajemství staré Kroměříže

Zámek Kroměříž

Zámek Kroměříž je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Holešov?

Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V první polovině 19. století sídlila v Holešově čtvrtá největší židovská obec na Moravě. Větší židovské komunity byly jen v Mikulově, Prostějově a Boskovicích.

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Holešov jsou: Pospíšilová (111x), Pospíšil (103x), Navrátil (99x), Navrátilová (95x), Krejčí (95x), Zapletalová (91x), Zapletal (81x), Nováková (79x), Konečná (77x), Doleželová (74x), Doležel (71x), Sklenářová (70x), Novák (69x), Sklenář (68x), Konečný (66x)?

Ke dni 1.1.2016 měl Zlínský kraj rozlohu 3 963 km2 a hustota osídlení činila 148 obyvatel na 1 km2?

Dnes má svátek Ludvík a ve správním obvodu obce Holešov se toto jméno vyskytuje přibližně 25x?

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Událost

Hefaiston 2017 Helfštýn

Ve dnech 25. - 27. srpna 2017 proběhne na hradě Helfštýn tradiční již 36. ročník kovářského setkání Hefaiston 2017

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Zlínského kraje evidováno: 2 CHKO, 2 národní přírodní památky, 6 národních přírodních rezervací, 154 přírodních památek a 44 přírodních rezervací?

ZOO Zlín

ZOO Zlín je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Holešov?

ZOO Zlín je od centra Zlína vzdálena asi 10 km a známější je pod označením ZOO Lešná. Jde o jednu z nejoblíbenější zoologických zahrad v České republice.

Reklama