Obecní znak
Základní informace
Kraj:Jihočeský
Okres:Prachatice
Správní obvod:Prachatice
GPS souřadnice:49.049301N, 14.196998E
Nadmořská výška:432 m n. m.
První pís. zmínka:rok 981 (1043 let)
Katastrální výměra:2 635 ha
Počet obyvatel:2 443
PSČ:384 11
Adresa URL:www.netolice.cz

Části obce Netolice: Petrův Dvůr

Památky a zajímavosti Netolice

Historické jádro města je od roku 1994 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Po památkách města je vybudována naučná stezka Historická krajina Netolicko, tzv. malý okruh, a po památkách regionu naučná cyklostezka, tzv. velký okruh.

Státní zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Okázalý lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic vznikl v sousedství původní tvrze s hospodářským dvorem Leptáč, kterou v 16. století nově přestavěl a rozšířil rožmberský regent a budovatel jihočeských rybníků Jakub Krčín z Jelčan. Roku 1579 s ním dvůr směnil Vilém z Rožmberka, který se rozhodl vystavět v jeho sousedství letní sídlo po vzoru venkovských italských vil.

www.zamek-kratochvile.eu

Přemyslovské hradiště se rozkládalo na vrchu sv. Ján. Z knížecího správního hradu, střežícího důležité obchodní cesty, se zachovaly mohutné valy. Nálezy slovanské keramiky pocházejí z 10. až 13. století. Bylo zahájeno budování archeologického parku jako turistického východiště. Strážní věž s ochozy a palisádou z doby přemyslovské - to je zajímavá atrakce archeologického parku, který vyrůstá na vrchu Sv. Ján nad jihočeskými Netolicemi. Jedná se o místo bývalého hradiště se zbytky valů a s četnými nálezy předmětů z 10.-13. století. Do roku 1788 zde stával kostel sv. Jána (tehdy zrušen reformami císaře Josefa II.). Později se sv. Ján stal oblíbeným výletním místem turistů díky parkové úpravě. Byl zde postaven výletní hostinec, kuželník a taneční parket. Po 2. světové válce se však stal zarůstajícím zapomenutým místem, později využívaný jako kynologické cvičiště.
Původní záměr vybudovat na sv. Jánu archeopark sahá do roku 1996. S jeho realizací bylo započato v roce 2003. Replika kamenných základů části středověkého hradebního tělesa byla dokončena v roce 2004. O rok později byla doplněna o 25 metrů dlouhou dubovou palisádu. Dřevěná věž s navazujícími ochozy byla dokončena na konci roku 2007. Projekt do budoucna počítá i s vybudováním srubů, kostela, dřevěného paláce a návštěvnického centra. Více informací o archeoparku naleznete na této adrese: archeopark Netolice.
Věž, obdobně jako palisáda a ochozy, byla postavena tradičními historickými postupy pod vedením tesařského mistra Petra Růžičky z pražské společnosti Ars Tignaria. Autorem projektu byl Pavel Šlechta z firmy PaP Servis Praha. Budování archeoparku je financováno z městské pokladny, krajských dotací, programu MZ ČR - Leader a programu EU - Interreg IIIA.
Slavnostní zpřístupnění věže, která bude sloužit jako rozhledna s výhledem na Netolice a panorama Šumavy, se plánuje na květen 2008. Areál archeoparku (stejně jako věž) je volně přístupný.

Kostel sv. Václava, původně gotická stavba s románskými prvky. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století, zástavba je ale patrně starší. Byl vystavěn v podhradí sv. Jána a kolem něj se soustředila trhová osada. S novým založením města Přemyslem Otakarem II. a jeho donací klášteru ve Zlaté Koruně se ocitl mimo centrální polohu. Renesanční věž byla zvýšena v 18. století, do téže doby je datována nástropní malba s legendou o sv. Václavovi a nová výmalba přilehlé barokní kaple sv. Michala. Rekonstrukce kostela byla provedena v letech 1995 až 1997.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu, patří k dílům stavební huti kláštera Zlatá Koruna. Po požáru roku 1619 došlo ke zhroucení krovu a klenby lodi i presbytáře, které byly obnoveny v raně barokní úpravě až na konci třicetileté války. Hlavní oltář je z roku 1634. Barokní klenba původně gotické kaple sv. Barbory nese malby datované k 1760, nová věž byla postavena o deset let později. Chrám zdobí četné řezbářské práce z 2. poloviny 18. století z dílny rodiny Wernerů, usedlých v Netolicích. V rámci rekonstrukce, zahájené 1997, získala věž zcela novou báň.

Děkanství představuje soubor pozdně klasicistních staveb, vzniklých přestavbou starší fary v letech 1840 až 1843. Na hlavní budovu navazuje nové dvorní křídlo a hospodářské budovy. Děkanství bylo vážně poškozen při plenění města roku 1619. Velké množství dochovaných detailů z doby přestavby řadí objekt k nejhodnotnějším kulturním památkám v regionu.

Rožmberský dům, renesanční budova s podloubím na severním rohu náměstí, dnes Muzeum JUDr. Otakara Kudrny. Z doby renesance se zachovalo rovněž sgrafito na průčelích a nárožní kvádrování (viz též Muzeum JUDr. Otakara Kudrny).

Škola na Starém Městě byla vystavěná v místě dvou starších škol r. 1863. Architektonicky velmi
výrazná dvoupatrová školní budova v neogotickém slohu je citlivě vsazená do komorního prostředí. Osvědčuje tak zdařilý rukopis zřejmě někoho ze schwarzenberských architektů. Zajímavě je řešen i další školní objekt v Bavorovské ulici, datovaný k roku 1911.

Radnice, neorenesanční monumentální stavba, dominuje prostoru náměstí. Byla vystavěna počínaje rokem 1869 podle projektu A. Niklase v místě starého domu, sloužícího potřebám města v 17. a 18. století. Umístění radnice v předbělohorské době není známé, od r. 1786 měla dočasné sídlo v domě na náměstí čp.1, který dodnes nese na průčelí fresky se znaky města.

Kašna na náměstí z roku 1677 je z dílny českokrumlovského kameníka Jiřího Plánského. U barokní kašny s chrliči byla roku 1879 slavnostně vysazena pamětní lípa na počest stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, situované na náměstí mezi radnicí a kašnou, je výrazem svatojánského kultu, šířeného v českých zemích v 18. století. Vysvěceno bylo roku 1738.

Měšťanský pivovar v Obecní ulici čp. 58 stojí na místě renesančního pivovaru, který město založilo 1663. V současném objektu z 2. poloviny 19. století se z původní stavby uchoval pouze portál s rožmberskými růžemi v ohradní zdi do ulice.

Hotel Beseda představuje areál, jehož hlavní barokní objekt směruje průčelím do náměstí. Boční křídlo do Bavorovské ulice má renesanční konstrukce, mladší objekt, navazující do Gregorovy ulici, je hodnotný hlavně plasticky řešeným průčelí. Dochovala se řada cenných detailů z přestavby areálu v polovině 19. století, nyní je objekt v rekonstrukci.

Barokní špýchar ve Školní ulici sloužil podle ústní tradice jako solnice. Objekt odsouzený k zániku byl v letech 1996 až 1997 zachráněn a zrekonstruován.

Ziegrosserův mlýn svůj starobylý původ připomíná deskou ve štítě, umístěnou sem roku 1663 na paměť velké povodně, kdy voda protrhla hráze několika rybníků.

Rybník Mnich byl založen v 15.-16. století. V hrázi jsou dva historicky cenné kamenné mosty. Na jednom z nich je umístěná socha Jana Nepomuckého, ochránce před povodněmi. V místě hráze zvaném Slepicí vršek stával na dnes zastavěném skalnatém ostrohu středověký hrádek. Pod hrází jsou dva vodopády a romantické uličky. Řada drobných lidových staveb z 18. a 19. století lemuje tok potoka Rapačov.

Petrův Dvůr, část obce 1 km od města. Tento typický renesanční zemědělský statek se uvádí již k roku 1378, byť z tohoto období se nedochovaly žádné stavební konstrukce. Převážně v renesančním stylu je vystavěno severní a malé jižní křídlo. V období 1592 až 1600 Petrův Dvůr tvořil hospodářské zázemí Kratochvíle a byl odtud také veden vodovod s pitnou vodou do zámecké kuchyně. Během druhé poloviny 17. století vzniklo křídlo východní, přestavbou po požáru 1743 se zvýšily hospodářské budovy. V novogotickém stylu byl koncem 19. století na jižní straně objektu zřízen pivovar.

Kaple Panny Marie na vrchu Peklo, pochází z 18. století.

Kaple sv. Gertrudy v Budějovické ulici je dnes nepřístupná, objekt je používán k bydlení. Po zrušení kaple v důsledku reforem Josefa II. zde bydlel poustevník.


Pamětní desky
-----------------
Pamětní deska na náměstí na budově České spořitelny připomíná, že zde byla v roce 1945 podepsána smlouva o demarkační čáre mezi americkou a Rudou armádou.

Pamětní deska na budově muzea - na památku rodáka rybníkáře a rožmberského fišmistra Štěpánka Netolického.

Pamětní deska na rodném domě hudebního skladatele Františka Gregory v Gregorově ulici čp. 24.

Pomníky obětem I. a II. světové války u kostela sv. Václava.

Hrob sovětských vojáků padlých za II. svět. války, na hřbitově.

Pamětní deska na budově muzea - na památku zakladatele muzea, starosty Netolic a rodáka JUDr. Otakara Kudrny.

Pamětní deska na Petrově Dvoře čp. 1 - na památku rodáka Josefa Johna (1802-1871);
schwarzenberský lesník, přispěl k vyhlášení Boubínského pralesa přírodní rezervací; na Boubíně ho připomíná tzv. Johnův kámen.


Technické památky
----------------------
Stoka Krčínka

Zapomenutá technická památka, umělá stoka, zvaná Krčínka, je vynikající měřičské dílo. Leží v bývalé rožmberské, tvz. Netolické oboře, je dlouhá asi 8 km. Nechal ji koncem 16. stol. vybudovat rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Přiváděla vodu od Hrbova z potoka Melhutka přes rybníky Dolní Nadýmač a Čichtický až na zámek Kratochvíle, kde sloužila k vodnímu pohonu různých, tehdy módních pohyblivých atrakcí, strojů, obrazů a fontán v zámecké zahradě. K vůli ní vedlo město Netolice s Krčínem spor, protože odvedl velkou část vody z potoka, který napájel největší rybníky na této soustavě, Hrbovské, Podroužek a Mnich, a poháněl i mlýny ve městě. Podle pověsti stoku v noci proorává čert s Krčínem zapřaženým do pluhu.

Kálečka

Na hladině starobylého netolického rybníka Mnich se nachází replika původní historické kálečky. Že nevíte co je to kálečka? Kálečka je netolickou raritou, která se již nikde jinde nedochovala. Byl to dřevěný vor na rybníku, ukotvený ke břehu, který sloužil ženám k máchání prádla (v netolickém nářečí - kálení). Kálečka se z tradice stále obnovovala a ta poslední se rozpadla při odbahňování rybníka před několika lety. Vrátila se na místo, kde sloužila možná stovky let. Kálečka vždy patřila ke koloritu města.

Tipy na výlet v obci Netolice a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Netolice

Počasí meteostanice Dubenec

Vzdálenost meteostanice od obce Netolice: 11 km

Poslední data: 19.6.2024 18:30

Umístění: 400 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Dubenec

Teplota
30,3
°C
Zdánlivá teplota
32,2
°C
Rosný bod
16,0
°C
Vlhkost
41,7
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
281,2
W/m2
Atmosférický tlak
1012,2
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
0,0
m/s
Nárazový vítr
0,0
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Dubenec

Dnes
16/31
°C
Zítra
13/26
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Netolice se také nachází

Babice

Babice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 150

/
Černěves

Černěves

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Česká Lhota

Česká Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Chelčice

Chelčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 359

/
Chvalovice

Chvalovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 154

/
Čichtice

Čichtice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Dehtáře

Dehtáře

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Dlouhá Ves

Dlouhá Ves

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Dobčice

Dobčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/ /
Hláska

Hláska

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Hlavatce

Hlavatce

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 145

/
Holečkov

Holečkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Holubovská Bašta

Holubovská Bašta

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Hoříkovice

Hoříkovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/ /
Hracholusky

Hracholusky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 492

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Hrbov

Hrbov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Hvožďany

Hvožďany

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Kralovice

Kralovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Křepice

Křepice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Krtely

Krtely

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Lékařova Lhota

Lékařova Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Lhenice

Lhenice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 942

/
Libějovice

Libějovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 459

/ /
Lipanovice

Lipanovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Lužice

Lužice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 2 km (J)
Počet obyvatel: 40

/
Mahouš

Mahouš

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 165

/ /
Malovice

Malovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 663

/
Malovičky

Malovičky

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Malý Bor

Malý Bor

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Mičovice

Mičovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 365

/
Němčice

Němčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 180

/
Nestanice

Nestanice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Novosedly

Novosedly

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Obora

Obora

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Olšovice

Olšovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 61

/
Pašice

Pašice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Petrův Dvůr

Petrův Dvůr

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (Z)

/
Plástovice

Plástovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Podeřiště

Podeřiště

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Protivec

Protivec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Radomilice

Radomilice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Radošovice

Radošovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 199

/
Ratiborova Lhota

Ratiborova Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Sedlec

Sedlec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 524

/
Sedlovice

Sedlovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Šipoun

Šipoun

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Stožice

Stožice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 449

/
Strýčice

Strýčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 55

/
Svojnice

Svojnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Třebanice

Třebanice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/ /
Truskovice

Truskovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 204

/
Tupesy

Tupesy

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Újezd

Újezd

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Vadkov

Vadkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Velký Bor

Velký Bor

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Vitějovice

Vitějovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 520

/
Vlhlavy

Vlhlavy

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Vodice

Vodice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Vrbice

Vrbice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Záboří

Záboří

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 373

/
Zbudov

Zbudov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Žitná

Žitná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Zvěřetice

Zvěřetice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)


Reklama
Víte že?

České Budějovice

Nejbližší obec nad 40 000 obyvatel je České Budějovice s 89 509 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 22 km?

České Budějovice (německy Budweis, popřípadě Böhmisch Budweis) jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Název obce Netolice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 3x?

Název obce Netolice v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Jihočeský: 1x, Královéhradecký: 1x.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Jihočeském kraji 631 803 obyvatel, z toho 312 168 mužů a 319 635 žen?

Dřevěná kaple sv. Huberta na Boubínu

Dřevěná kaple sv. Huberta na Boubínu je ve vzdušné vzdálenosti 28 km od obce Netolice?

Dřevěná kaple sv. Huberta stojí pod vrchem Boubín, nedaleko obce Kubova Huť. Na místě dnešní dřevěné kaple sv. Huberta byla postavena stejnojmenná kaple již v roce 1905

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Nejvyšším bodem v Jihočeském kraji je Plechý, pohoří Šumavy (1 378 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Orlické přehrady (330 m n.m.).

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Single trail Moravský Kras

Single trail Moravský Kras je ve vzdušné vzdálenosti 189 km od obce Netolice?

Singletrail Moravský kras je síť úzkých přírodních stezek pro horská kola v Moravském krasu. Stezky jsou rozděleny do tří okruhů, které jsou vhodné pro všechny úrovně jezdců.

Rybářské muzeum ve Vodňanech

Rybářské muzeum ve Vodňanech je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Netolice?

Muzeum Střední rybářské školy ve Vodňanech má dvě části – akvária se živými rybami a historickou část, která dokumentuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Netolice snížil o 131?

Vodní nádrž Husinec

Vodní nádrž Husinec je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Netolice?

Vodní nádrž Husinec na řece Blanici byla vybudována v letech 1934–1939 jako ochrana proti povodním. V letech 1950–1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna. Po hrázi dlouhé téměř 200 m a 34 m vysoké vede silniční vozovka.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Zřícenina hradu Hrádek u Purkarce (Karlův hrádek)

Zřícenina hradu Hrádek u Purkarce (Karlův hrádek) je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Netolice?

Hrádek u Purkarce (též Karlshaus nebo Karlův Hrádek) je zřícenina hradu na ostrožně v nadmořské výšce okolo 400 m nad levým břehem Vltavy

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Reklama