Obecní znak
Základní informace
Kraj:Plzeňský
Okres:Rokycany
Správní obvod:Rokycany
GPS souřadnice:49.954078N, 13.688537E
Nadmořská výška:323 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1229 (793 let)
Katastrální výměra:399 ha
Počet obyvatel:213
PSČ:338 08
Adresa URL:www.zvikovec.cz

Historie obce Zvíkovec

Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci je z roku 1229. kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Roku 1263 je ve Zvíkovci uváděn Bozděch, předek vladyků z Bělbožic, Dubjan, Milíčova, Ptyče a Slatiny. Z roku 1327 pochází zápis o Bozděchovi mladším ze Slatiny na Zvíkovci. Další zmínky o vsi pocházejí z let 1363-1387, kdy byl jejím držitelem Beneš z Chrástu. V letech 1406-1423 se tu připomíná horlivý přívrženec císaře Zikmunda, Bozděchův vnuk. Ondřej Špalek ze Slatiny.
Roku 1416 ve Zvíkovci zemřel Petr Milíčovec z Milíčova, bratranec Ondřeje Špalka, který byl ve službách Václava IV. - purkrabním hradu MOST. V roce 1437 je na Zvíkovci zmiňován Janek z Dubjan, se svou manželkou Markétou z Křesína a od druhé pol. 15. stol. Zvíkovští z Brodů. V květnu 1425 Táboři a Sirotci dobývali Libštejn, poplenili Dubjany, Chříč a snad i Zvíkovec. O středověké podobě vesnice se nedochovaly žádné zprávy.

Rytíři z Brodu, zvaní také Zvíkoveckými z Brodu, přikoupili v 16.stol. Chlum, spojili ho se Zvíkovcem, a podle zápisu z roku 1543 v Obnovených zemských deskách Linhart Zvíkovecký z Brodu "vložil sobě statek po otci zděděný s městečkem, grunty i s činžemi na Chlumě a v Slatině, a se vším co tu měl, s pivovarem a kostelem ve Zvíkovci". Roku 1595 se ujal dědictví poslední mužský potomek tohoto roku Bohuslav. Po jeho smrti postoupila majetek jeho dcera svému manželovi, pánu z Kokořova. Krištov Kokořovec z Kokořova roku 1601 prodal Václavu Varleichovi z Budna městečko Zvíkovec se zámkem, ves Chlum, jednoho poddaného ve vsi Hliněč, a ve vsi Prašný újezd pustý grunt s dvorem, ovčínem, polmi, lukami, řekou, mlýnem, pivovarem a třemi lesy. Václav Varleich, zavilý odpůrce Ferdinanda II., se po porážce stavovského povstání zachránil před popravou útěkem do ciziny. Jeho statky byly prodány následujícího roku za nízkou cenu katolickému pánovi Václavu Heraklivci z Kumburka a z Blíziva. Tehdy nastaly pro poddané zlé časy. Robota byla zvyšována i za nového majitele Viléma, hraběte Klenovského z Janovic, který zvíkovecký majetek odevzdal své dceři Eufrosině, provdané za Adama Tejřovského, pána na Chříči.

Třicetiletá válka postihla Zvíkovec jako jiná města a vesnice v Čechách. Roku 1623 zde byla provedena za přítomnosti vojska násilná protireformace. Druhou postní neděli roku 1624 Švédové přepadli Zvíkovec, městečko vydrancovali, vypálili a zpustošili tak, že po svém novém obnovení poklesl na pouhou vesnici, a od té doby se připomíná již jen jako "vypálené městečko s kostelem". Dokladem toho je i odevzdávací listina pro Mikuláše Brauna z Miřetic, kde čteme, že zámek i městečko i chrám jsou ohněm velmi popálené a pobořené. Po smrti Mikuláše Brounaz Mitěřic a jeho manželky připadl Chlum jejich synovi Františkovi, Zvíkovec Mikuláši. Od roku 1701, kdy František zemřel, byl Chlum znovu připojen ke Zvíkovci.

Za vlády Karla VI. roku 1731 prodal Milkuláš Braun Zvíkovec a Chlum "s dílem pivovaru v Prašném Újezdě, mastnými krámy, s kameným mlýnem na řece, s dílem řeky a rybářstvím na ní", jak dosvědčují archivní doklady, FrantiškuLadislavu Neschlingerovi z Selchengrabenu. Za jedenáct let Neschlinger prodal vše Františce Rabenhauptové ze Suché, která s velkým nákladem přebudovala roku 1753 zámek a odkázala Zvíkovec s Chlumem Anně Marii z Vydří. Nová majitelka však hned za rok prodala dědictví Františku Josefu Kinskému, dědičnému hofmistrovi Českého království. Jeho nástupce Josef odkoupil odpražskéhořádu servitů část lesa u Chlumu a připojil ho ke Zvíkovci.

Nevolnický patent vydaný Josefem II. ulevil jistě poddaným zvíkoveckého panství, ale nemáme zprávy, kolik osob se z obce vystěhovalo. Ještě za vlády Josefa II. byl Zvíkovec prodán Prokopu Hartmanovi z Klarsteina, který ze svých velkých plánů uskutečnil jen přístavbu druhého patra zámku. Nespokojen s výnosem zvíkoveckého panství prodal jej Antonínu Sánovcovi. Ale ani ten nebyl dlouho majitelem a prodal Zvíkovec svobodnému pánu z Rummerkirchenu na Prašném Újezdě, který připojil ke Zvíkovci rozsáhlý a dobrý les Bolovec. Nový majitel František Hildprant z Othenhausenu "zbrusu nový dvůr na Chlumě postavil, který ve vsi dříve stával, na kterém místě nyní domky stojí". 22.srpna 1809 prodal opět zvíkovec, a to za 285 000 zlatých JUDr. Matěji rytíři Kalinovi z Jathensteinu a - podle Drachovského - horlivému příteli starožitností a památek země České.

Kalina byl skutečně pilným archeologem a jeho dílo Bohmnes heindsche Opferplatze, Graber und Alrerthumer, vydané roku 1836, svědčí o jeho obětavosti. Na 40 stránkách popisuje archeologické nálezy v okolí Zvíkovce a dochází k názoru, že původnímu Zvíkovci patřil dvůr hamouz, který byl ve starších dobách ještě samostatným a jiného jména. Kalina byl však také dobrým pokrokovým hospodářem, neboť - jak zaznamenává kronikář - "nad Dolskou loukou stráně okolní, rokel k Podmoklům a ke zvíkoveckému mlýnu 18ti tisíci ovocnými stromky vysázeti rozkázal". dále roku 1824-25 dal postavit nový dvůr Sádka, obnovil zrušený Chlumský rybník, rozmnožoval chov skotu a na svých statcích začal sázet lepší druh brambor a sázet jetel. Postavil sušárnu na ovoce a zavedl ponocné ve Zvíkovci a Chlumu, kterýmž "trouby rohové koupil". Dal zrušit mokrý hřbitov pod Lyscem a za ovčínem směrem k Podmoklům zbudoval nový hřbitov, uprostřed něhož je dodnes jeho hrobka. Jeho jméno připomíná jím založená nová část Zvíkovce - Kalinova ves. Přes všechny tyto zásluhy zůstal Kalina německým šovinistou. Udal svého přítele a spolupracovníka, zvíkoveckého faráře, Krolmuse arcibiskupské kozistoři, že šíří mezi lidmi vlastenecké názory. Krolmus, osvícený vlastenecký kněz, byl přeložen a záhy předčasně penzionován.

Roku 1888 byl otevřen nový c.k. poštovní úřad, který jednou denně spojoval Zvíkovec s Terešovem. Kalinovi potomci prodali Zvíkovec 4.10.1894 se vším příslušenstvím a celým inventářem Františku H. Kindlovi, pražskému staviteli, za 300 000 zlatých. Nový majitel dal nákladně opravit všechny čtyři poplužní dvory - Zvíkovec, Sádka, Hamouz, Chlum. Jeho dcera se provdala za poručíka Jirzu. Ten byl špatným hospodářem a byl nucen již roku 1905 Zvíkovec prodat. Nový majitel, pruský Polák Grabovský (vlastnil také součastně Chříč se 14 dvory) také kvůli dluhům odprodal dvůr Sádka za 106 000,- K Janu Jiřičkovi, obchodníku a statkáři z Přední Ždírnice u Nové Paky. Zvíkovec byl prodán v exekuční dražbě za 650 000,- KF. Rudolfovi, vídeňskému průmyslníkovi. Snahou Rudolfa bylo vystavět drůbežárnu na umělý chov slepic, zvíkovecký ovčín přestavěl na stáj pro 200 krav a postavil i moderní mlékárnu a lednici.

První světová válka finančně zničila i Rudolfa, který velkostatek prodal Hedvice Pelikánové. Ta ho roku 1924 prodala Janu Hofmanovi. Jako majitelé Zvíkovce a okolních statků se ještě vystřídali František Dubenus, Matěj Jílek, Josef Melichar. Posledním majitelem zbytku Chlumu a Zvíkovce byl pražský advokát Karel Růžička.

Po 2. světové válce byl Zvíkovec znárodněn a zámek sloužil jako rekreační objekt ministerstva zemědělství. Po roce 1991 byl zámek s pozemky vrácen potomkům posledního majitele Karla Růžičky. V součastné době ho vlastní společně jeho vnuk a vnučka. V první a druhé sv. válce Zvíkovec zaplatil také svou krvavou daň, jak svědčí jména na pomníku padlých před bývalou školou a záznamy v pamětních knihách.

V roce 1930 se zvíkovečtí a celé okolí zúčastnilo slavnostního otevření nového mostu přes řeku. Starosty obce v období první republiky byli František Machek, František Hendrych, Alois Veselý a Josef Opatrný. Hospodářská krize zasáhla i zvíkovecké občany.

Po druhé sv. válce někteří občané odešli do pohraničí. Ti, co zůstali, ze všech sil pracovali na zlepšení hospodářského i společenského života. Jako předsedové národního výboru v těch letech pracovali Josef Rejšek, Rudolf Hendrych, Josef Cipl, František Hůla, Adolf Haut, Vilém Opatrný, Marie Ciplová a Václav Machek.

Pak byl Zvíkovec připojen pod MNV Podmokly, v němž bylo pouze několik zástupců. Po demokratických volbách v roce 1990 se na místě starosty v obnoveném samostatném obecním zastupitelstvu vystřídali pan Jaroslav Rédl a Pavel Cajthaml, pod jejichž vedením se podařilo vykonat mnohé pro zvelebení obce i snadnější život občanů.

V roce 2008 dne 10. listopadu byla obec Zvíkovec znovu povýšena na městečko a získala status městys.

Reklama

V okolí obce Zvíkovec se také nachází

Bělbožice

Bělbožice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Bílá Skála

Bílá Skála

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Biskoupky

Biskoupky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Bohy

Bohy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 122

/
Břežany

Břežany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 125

/
Brodeslavy

Brodeslavy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 70

/
Bujesily

Bujesily

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 70

/
Černíkovice

Černíkovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 89

/
Chlum

Chlum

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 51

/
Chříč

Chříč

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 230

/
Čilá

Čilá

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 20

/
Drahoňův Újezd

Drahoňův Újezd

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 127

/
Hedčany

Hedčany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Hlince

Hlince

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 69

/
Hlohovice

Hlohovice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 339

/
Hlohovičky

Hlohovičky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Holovousy

Holovousy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 53

/
Hracholusky

Hracholusky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 77

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 35

/
Hřebečníky

Hřebečníky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 250

/
Hřešihlavy

Hřešihlavy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Jablečno

Jablečno

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Kladruby

Kladruby

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 153

/
Kostelík

Kostelík

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (SV)

/
Krakov

Krakov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 143

/
Krakovec

Krakovec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 70

/
Lhota

Lhota

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Lhotka

Lhotka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Malé Slabce

Malé Slabce

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Milíčov

Milíčov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Mlečice

Mlečice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 303

/
Modřejovice

Modřejovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Mostiště

Mostiště

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Novosedly

Novosedly

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Ostrovec

Ostrovec

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Ostrovec-Lhotka

Ostrovec-Lhotka

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 106

/
Panoší Újezd

Panoší Újezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 280

/
Podmokly

Podmokly

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 2 km (JV)
Počet obyvatel: 242

/
Prašný Újezd

Prašný Újezd

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Přísednice

Přísednice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Rakolusky

Rakolusky

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Rousínov

Rousínov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Sebečice

Sebečice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 75

/
Šípy

Šípy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 161

/
Skoupý

Skoupý

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Skřivaň

Skřivaň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Skryje

Skryje

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 151

/
Skupá

Skupá

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Slabce

Slabce

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 716

/
Slatina

Slatina

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 5 km (SZ)
Počet obyvatel: 59

/
Šlovice

Šlovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Studená

Studená

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 35

/
Svinařov

Svinařov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Svinná

Svinná

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Terešov

Terešov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 178

/
Třebnuška

Třebnuška

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Třímany

Třímany

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Týřovice

Týřovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Tytry

Tytry

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Újezdec

Újezdec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Vejvanov

Vejvanov

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 10 km (J)
Počet obyvatel: 243

/
Vojenice

Vojenice

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Všehrdy

Všehrdy

Kraj: Plzeňský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 58

/
Zhoř

Zhoř

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)


Reklama
Víte že?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Plzeňském kraji 501 obcí, z toho se statutem města 57?

Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Zvíkovec?

Zbiroh je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Rokycany. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Ke dni 1.1.2022 žilo v obci Zvíkovec 71 mužů a 142 žen?

Název obce Zvíkovec se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Aquapark Hořovice

Aquapark Hořovice je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Zvíkovec?

Aquapark Hořovice má letní i krytou část, takže si v každém ročním období vyberete to své.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Přehrada Záskalská

Přehrada Záskalská je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Zvíkovec?

Vodní nádrž Záskalská na Červeném potoce nedaleko Komárova byla vybudována v roce 1959. Nádrž se nachází na severním okraji bývalého vojenského újezdu Brdy, maximální hloubka v ní činí 13,5 m a objem nádrže je 74 tis. m3.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 26.3.2021 žilo v Plzeňském kraji 581 436 obyvatel, z toho 288 879 mužů a 292 557 žen?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Nejčastější jména ve správním obvodu Rokycany jsou: Jiří (1 502x), Václav (1 375x), Jan (1 302x), Jana (1 271x), Petr (1 199x), Josef (1 194x), Marie (1 170x), Pavel (1 035x), Jaroslav (933x), Martin (805x), Hana (770x), František (751x), Tomáš (703x), Eva (694x), Miroslav (680x)?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 ha chmelnic, 1 761 ha ovocných sadů, 308 703 ha lesních pozemků a 12 291 ha vodních ploch?

Ke dni 31.12.2016 měl Plzeňský kraj rozlohu 7 649 km2 a hustota osídlení činila 76 obyvatel na 1 km2?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Rokycany jsou: Svobodová (184x), Černá (177x), Svoboda (157x), Novák (153x), Černý (152x), Nováková (127x), Nová (107x), Veselá (104x), Kratochvílová (103x), Králová (100x), Nový (96x), Procházková (94x), Král (92x), Veselý (91x), Procházka (91x)?

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Arboretum Sofronka

Arboretum Sofronka je ve vzdušné vzdálenosti 28 km od obce Zvíkovec?

Arboretum Sofronka v Plzni-Bolevci bylo založeno v roce 1956 Ing. Karlem Kaňákem, CSc. jako pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti po té, co byl Československou akademií zemědělských věd vypsán úkol "Šlechtění borovice".

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m n.m.), pohoří Šumavy, nejnižším bodem je údolí Berounky (250 m n.m.) v místě, kde řeka opouští území kraje?

Plzeň

Nejbližší obec nad 20 000 obyvatel je Plzeň s 155 566 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 33 km?

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. V počtu obyvatel je čtvrtým největším městem v České republice (po Praze, Brnu a Ostravě) a druhým největším městem v Čechách (po Praze).

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Zřícenina hradu Krakovec

Zřícenina hradu Krakovec je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Zvíkovec?

Krakovec je zřícenina gotického hradu přestavěného na renesanční zámek. Zřícenina stojí na široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského potoka

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Reklama