Obecní znak
Základní informace
Kraj:Středočeský
Okres:Kladno
Správní obvod:Slaný
GPS souřadnice:50.263029N, 14.055807E
Nadmořská výška:241 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1382 (638 let)
Katastrální výměra:364 ha
Počet obyvatel:241
PSČ:274 01
Adresa URL:www.obeckralovice.cz

Historie obce Královice

Místo, kde nyní leží Královice, bylo osídleno již odpradávna. Potvrzuje to nejen nález základů keltských chat, ale také mnoho pozůstatků z doby bronzové.

Osada Královice vznikla pravděpodobně někdy koncem 13. nebo začátkem 14. století a od svého počátku byla rozdělena na větší množství majetků různých vladyckých rodin. V letech 1316 - 18 se tu připomínají Lipold, Jakub, Vojtěch, Vaněk, Prosimír, Hodislav, Jílek, Svatoslav, Chotek a Bohuslav a ještě Bochlín, ale ten již jako mrtvý (Sedláček) a Lacina uvádí k roku 1316 také Matěje z Královic. Z této vsi pocházel snad i Václav z Královic, který byl roku 1386 místopísařem.

Pocházeli odtud i Hašek a Jiřík, bratři Trčkové z Královic sezením na Hospozíně. Hašek koupil roku 1391 od Petra z Hospozína dvory Příbkovský a Bradačovský a Jiřík se mimo Hospozína zakoupil ještě na Třešňovicích. Hašek uzavřel roku 1396 smlouvu s farářem o desátky a jako dobrý hospodář přikoupil roku 1400 statek v Telcích. Roku 1404 podávají oba, Hašek i Jiřík, do Hospozína nového faráře. Od roku 1413 hospodaří Hašek na Hospozíně se svými syny. Se Strachotou držel Ořech a s Janem Hospozín. Synu Janovi vykázal Hašek Hašek roku 1410 ještě 30 kop úroků na Telcích. Tvrz v Telcích ale šest let nato prodali Sestřenkům ze Slavic. Strachota převedl roku 1415 věno své manželky Anny z Hospozína na ves Předhvozdí. Jeho potomci se nazývali Strachotové z Královic. Jan seděl na Hospozíně ještě roku 1442.

Ale vraťme se z Hospozína do Královic. Roku 1404 daroval Markvart Alšův z Královic na spásu duše své a příbuzných svých faráři Jindřichovi ze Dřínova a jeho nástupcům dvě louky a desátky z jistého pole řečeného „Niva“ v Královicích se závazkem, aby dřínovští faráři každý rok v pondělí po svátku Odkazování ostatků konali výroční zádušní bohoslužby. A to aby slouženo bylo v ten den šest mší svatých farářem , jeho kaplanem a čtyřmi sousedními kněžími. Ony čtyři kněze byli pak dřínovští faráři povinni pohostit. Tenhle Markvart, syn Alšův a Annin, seděl na Slánsku ještě roku 1405, roku 1409 přidal Toužetín a k roku 1411 se přestěhoval na Čáslavsko, kde kolem roku 1419 zemřel. Za jeho doby zřejmě již stála v Královicích tvrz. Řada Královických rodů tím zdaleka nekončí. Jedním z věřitelů Jana z Kvice byl v letech 1407-1408 Jan Skopec z Královic, který později, roku 1414 koupil od Slavibora z Hnidouz tvrz Hnidousech. Další zpráva dokládá , že Sulek z Hřebněník, purkrabí na Krakovci, dovolil roku 1419 Martinovi z Kozlan, aby „prodal dvůr služebný v Kotlánech Václavovi Krejčímu z Královic za 300 kop“. Z Královic pocházel i rod Čelechovců z Královic, kteří zde kolem poloviny 15. století také měli nějaké majetky.

Tvrz v královicích držel do roku 1409 Vilém Zajíc z Valdeka a toho roku ji prodal Hanuši Nešporovi z Bišovswerdu, který na tvrzi v Královicích, dvoru a části vsi a lesa u Milého zapsal věno své manželce Markétě. Roku 1414 směnil Hanuš Nešpor od věna "očištěné" Královice za zboží Vrapické s Václavem z Vrapic. Od Václava (Vaňka) koupil potom ještě pře rokem 1419 Královice bratří Jindřich a Jan odtud řečení z Královic, kteří roku 1437 jmenují také jako majitelé poloviny poplužního dvora a dvora kmecího ve Skryjích, které jim prodala Johanka, vdova po Janu Šrákovi ze Skryj.

Za husitských válek seděl na Královicích také Dobeš, slánský rychtář, který tu měl dvůr se dvěma podsedky. Jeho dcera Machna se provdala za Jíru Rubáše a po smrti jeho a otcově (před rokem 1437) se provdala za Vaňka z Královic, se kterým měla syna Vaňka., řečeného Čelechovec z Královic. Jemu a svému muži odkázala roku 1448 všechny své statky. Dvůr slánského rychtáře a jeho dcery se pak i nadále nazýval "U Rubášů". 25. června 1437 prodal svůj díl na tvrzi v Královicích se dvorem a vsí Pešík z Blahotic Haškovi z Bysně.

Martin z Královic měl na pečeti roku 1444 misku ve tvaru růže položenou na štítě a Vaněk Čelechovec z Královic pečetil roku 1460 růží na štítě, zdobenou sedmi tečkami. Výčet jmen a rodů pocházejících z obce Královic můžeme uzavřít rodem Ostrovců z Královic, kteří byli větví již jmenovaných Strachotů. Erbovní znamení tohoto rodu a v jeho příbuzných rodinách doznalo nejrozmanitějších změn.

Roku 1488 se město Slaný soudilo s Bartošem Ptáčkem z Kamnomosta o rybník položený u Studeněvse, o dědiny v Královicích a o platy v Rřínově. V této při získali Slánští Dřínov s tím, že jim bude patřit až po smrti Ptáčkově, a to ne z donucení, ale... "dobrovolným dáním a dobrú svobodnú volú , to činu z lásky své a milosti, kterúž k tomu miestu a obyvatelóm tého mista (dárce = Ptáček) má". Město přijalo tento dar listem datovaným v úterý po sv. Valentinu - 17. února 1489.

Někdy v polovině 15. století patří Královice, ale zřejmě již bez tvrze, která zanikla v husitských válkách, k Telcům. Syn Jindřich Sestřenka ze Slavic, majitel Telce (1496), Václav Sestřenek, zapsal roku 1531 všechno své dědictví po otci, včetně vsi Královic své "mateři" paní Eufrozině z Martinic.

Při dělení dědictví roku 1549 po "tetě Frozíně" mezi Jana a Volfa Bořity z Martinic získal Jan Královice, Hořešovice, Lisovice, Knovíz a Čeradice. Martinické vsi Královice a Plchov vyměnil později roku 1614 Jaroslav Bořita z Martinic s kapitolou u sv. Víta za Tuchlovice.

V předbělohorských událostech byly Královice kapitole odňaty a jejich majitelem se krátkodobě stal Vodolan starší Pětipaský.

Dějiny konfiskací nám o rozsudku dokládají následovné:
Mimo statky vytčené musil navrátit Vodolan starší Pětipaský ....... komise ze dne .... listopadu 1623, kde byl odsouzen všeho jmění i "statek duchovní kapitoly kostela sv. Víta na hradě Pražském, ves celou Královice (Vraný) s jedním poddaným ve vsi Kutrovicích a příslušenstvím (mimo plat komorní roč. 8 kop míš. ze vsi Královic vycházející ke kostelu Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském), kterýžto statek v čas zpoury l. 1620 od stavů odbojných za sumu odhadní nevyřčenou koupil:.

O své platy v Královicích přišlo při pobělohorských konfiskacích i město Slaný.

O tom, jak se na Královicích podepsala třicetiletá válka, svědčí zpráva děkana Bláhy z roku 1676, kdy v Královicích a Drchkově zbylo 45 duší schopných svatého přijímání.

Podle Berní ruly z roku 1654 patří Královice celé k panství Třebíz, kapitoly sv. Vítana hradě prežském. Roku 1709 bylo z panství Třebíz (Střebíz) separováno na žádost rychtářů obcí statku klobuckého 12 obcí, mezi nimi i Královice, pod statek s titulem Klobuky, zbytek nazván Chrášťany. Roku 1715 byl statek Klobuky, včetně Královic, zařazen pod kapitolní panství Vraný.

V Popisu okresního hejtmanství Slanského z roku 1887 bylo v Královicích 42 domů s 333 obyvateli českými a katolickými, z toho 148 mužů a 185 žen.

Kaple na návsi je ze 2. poloviny 18 století, socha sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého (Václav nyní restaurován) pochází ze 2. třetiny 18. století.

Někdy je velmi obtížné vyznat se ve změti různě se prolínajících majitelů jednotlivých statků té které obce a jen těžko je seřadit tak, aby se čtenář nemusel v chronologii jejich bytí vracet. Královice a jejich majitelé k takovým obcím patří a vy mi promiňte, že se v tom dnešním čtení budete asi trochu obtížně orientovat.

 

 

Tvrz v Královicích obývali vladykové

Místo, kde nyní leží Královice, bylo osídleno již odpradávna. Potvrzuje to nejen nález základů keltských chat, ale také mnoho pozůstatků z doby bronzové.

Samotné Královice, tehdy ještě jako osada, vznikly na přelomu 13. a 14. století.

Od počátku byly Královice rozdělené mezi několik vladyckých rodin. Královickou tvrz držel od roku 1409 Vilém Zajíc z Valdeka.

V  období  husitských válek  vlastni]  Královice slánský rychtář Dobeš. Jeho dcera Machna se provdala za Jíru Rubáše.

Po smrti svého otce i manžela se znovu provdala, tentokrát za Vaňka z Královic. S ním měla syna Vaňka, řečeného Čelechovec z Královic.

Jemu a svému muži odkázala roku 1448 všechny své statky. Dvůr se ale i nadále nazýval ,,U Rubášů."

Majitelé Královic používali různé znaky. Martin z Královic mel na pečeti z roku 1444 misku ve tvaru růže položenou na štítě a Vaněk Čelechovec pečetil roku 1460 růží na štítě zdobenou sedmi tečkami.

Tvrz v Královicích zanikla v období husitských válek. Královice vsak vydržely.

Vesnici se nevyhnuly ani pohromy v podobě válek. V roce 1676 zbylo po třicetileté válce jen 45 lidí.

Nakonec skončily Královice pod okresním hejtmanstvím ve Slaném.

Podle zápisu z roku 1887 zde bylo 42 domů a celkem 333 obyvatel.

 

 

 

 Královice se proslavily hromadným nálezem zlomků bronzových předmětů z období knovízské kultury (nazvané podle obce Knovíz nedaleko Slaného), která patří do mladší doby bronzové (tj. do doby asi 1300 až 1000 let př. n. l.). V té době se objevují tzv. „hromadné nálezy zlomků“, které obsahují poškozené bronzové předměty (ozdoby, nástroje, zbraně) určené k přetavení a novému zpracování. Otázkou je, zda tyto předměty představují jen sklady materiálu starých kovolitců, nebo zda byly uloženy do země z důvodů jiných, např. náboženských.
Nejpodrobnější zprávu o takovém nálezu nám zanechal královický rodák a spisovatel PhDr. Josef Leopold Hrdina (1856-1933), který navštěvoval tehdejší piaristické gymnázium ve Slaném. Spisovatel v jedné své vzpomínce uvádí, že bronzové předměty, které od dělníků odkoupil místní kovář, vážily jistě tři centy. To velké množství učinilo na spisovatele hluboký dojem, takže ještě po letech vyjadřuje své pocity: „Uprostřed kovárny na upěchované zemi byla veliká hromada bronzu. Dech se mi tajil. Meče celé i polámané, sekerky, kopí, náramky, kruhy, řetízky a řetězy, vše pokryto zelenou rzí a pak celé balvany dosud nezpracovaného kovu.“ Z celého obrovského nálezu se do dnešních dnů dochovaly jen dvě sekerky s odlomeným břitem a zlomky dvou srpů. Celý nález totiž skončil v místní kovárně Bolzano-Tedesco, kde byl roztaven a ze získaného kovu se vyrobily drážní signalizační zvonky. A pokud nebyly vyměněny, můžeme je na trati Slaný – Louny slyšet dodnes. Královice byly také přechodným bydlištěm zlonického rodáka, dělnického spisovatele, povídkáře – kováře Valeriána Pejši (1858-1893). Do Královic přišel jako třináctiletý mladík s rodiči z Řisut. Tady se seznámil se studenty slánského gymnázia, především s pozdějším spisovatelem, o dva roky starším Josefem Leopoldem Hrdinou. Hodně se od nich učil a poslouchal jejich vyprávění. Mezery ve vzdělání si doplňoval četbou od nich vypůjčených knih. Četl Hálka, Šmilovského a další autory, později hlavně Václava Beneše Třebízského, který byl jeho tvůrčím vzorem. Na konci sedmdesátých let byl spoluzakladatelem, organizátorem a hercem zdejšího ochotnického divadla. Na konci roku 1880 se s rodiči odstěhoval do Beřovic, kde také začal, vedle kovářského řemesla, psát své první povídky a kde také v nedožitých pětatřiceti letech zemřel.
Na návsi stojí kaplička ze 2.poloviny 18 století. Přes bakovský potok vede pískovcový most se dvěma sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.
V obci se nachází dva bývalé mlýny, vysoký železniční most z konce 19.století, hrázděný špýchar usedlosti č.7. Nad vsí se tyčí zalesněný vrch Řipec (316 m.n.m.)

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Královice

Počasí meteostanice Slaný

Vzdálenost meteostanice od obce Královice: 4 km

Poslední data: 25.5.2020 19:56

Umístění: 315 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Slaný

Teplota
9,3
°C
Zdánlivá teplota
8,3
°C
Rosný bod
7,9
°C
Vlhkost
90,6
%
Denní srážky
1,8
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1031,2
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
0,6
m/s
Nárazový vítr
0,8
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Slaný

Dnes
8/16
°C
Zítra
7/17
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Královice se také nachází

Bakov

Bakov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Beřovice

Beřovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 354

/
Bílichov

Bílichov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 189

/
Blahotice

Blahotice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Bratkovice

Bratkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Břešťany

Břešťany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)

/
Budenice

Budenice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Budeničky

Budeničky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Byseň

Byseň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Čanovice

Čanovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Čeradice

Čeradice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Dolín

Dolín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Drchkov

Drchkov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 1 km (V)

/
Dřínov

Dřínov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 325

/
Drnek

Drnek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 173

/
Drnov

Drnov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Hobšovice

Hobšovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 356

/
Hořešovice

Hořešovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 251

/
Hořešovičky

Hořešovičky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 143

/
Horní Kamenice

Horní Kamenice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Hospozín

Hospozín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 527

/
Hradečno

Hradečno

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 485

/
Hrdlív

Hrdlív

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 491

/
Humny

Humny

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Hvězda

Hvězda

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Jarpice

Jarpice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 293

/
Jedomělice

Jedomělice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 410

/
Jemníky

Jemníky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 266

/
Ješín

Ješín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Klobuky

Klobuky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 1 018

/
Kmetiněves

Kmetiněves

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 288

/
Knovíz

Knovíz

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 569

/
Kobylníky

Kobylníky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Kokovice

Kokovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Kutrovice

Kutrovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (Z)
Počet obyvatel: 108

/
Kvíc

Kvíc

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Kvíček

Kvíček

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Kvílice

Kvílice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 83

/
Ledce

Ledce

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 470

/
Libovice

Libovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 368

/
Líský

Líský

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 98

/
Lisovice

Lisovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Lotouš

Lotouš

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Lukov

Lukov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Luníkov

Luníkov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Malíkovice

Malíkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 370

/
Neprobylice

Neprobylice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (Z)
Počet obyvatel: 162

/
Netovice

Netovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Osluchov

Osluchov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Otruby

Otruby

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Páleč

Páleč

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 223

/
Páleček

Páleček

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Pchery

Pchery

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 1 895

/
Plchov

Plchov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 197

/
Podlešín

Podlešín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 321

/
Poštovice

Poštovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 209

/
Pozdeň

Pozdeň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 436

/
Přelíc

Přelíc

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 380

/
Ředhošť

Ředhošť

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Řisuty

Řisuty

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 351

/
Saky

Saky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Skůry

Skůry

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Slaný

Slaný

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 15 009

/
Šlapanice

Šlapanice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 169

/
Smečno

Smečno

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 1 968

/
Stradonice

Stradonice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 132

/
Studeněves

Studeněves

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 461

/
Svinařov

Svinařov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 719

/
Telce

Telce

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Tmáň

Tmáň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Třebichovice

Třebichovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 567

/
Třebíz

Třebíz

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 235

/
Trpoměchy

Trpoměchy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Tuřany

Tuřany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 602

/
Úherce

Úherce

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 86

/
Vítov

Vítov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Vraný

Vraný

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 742

/
Vrbičany

Vrbičany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 212

/
Vyšínek

Vyšínek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Želenice

Želenice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JV)
Počet obyvatel: 186

/
Želevčice

Želevčice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Zichovec

Zichovec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 174

/
Žižice

Žižice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 664

/
Zlonice

Zlonice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 2 224

/
Zvoleněves

Zvoleněves

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 881

Aquapark Slaný

Aquapark Slaný

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Skanzen Třebíz

Skanzen Třebíz

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)

/
Rozhledna Líský

Rozhledna Líský

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/ / /
Rozhledna Stradonka

Rozhledna Stradonka

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 14 km (SZ)

/ /
Aquapark Kladno

Aquapark Kladno

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 14 km (J)

/ /
Zámek Libochovice

Zámek Libochovice

Kraj: Ústecký
Vzdálenost: 16 km (S)

/
Zoopark Zájezd

Zoopark Zájezd

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 16 km (JV)

/ / / /
Rozhledna Veselov

Rozhledna Veselov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 18 km (J)

/ / / /
Skanzen Ledčice

Skanzen Ledčice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 19 km (SV)

/
Zámek Veltrusy

Zámek Veltrusy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 20 km (V)


Reklama
Víte že?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 270 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Ke dni 31.12.2016 bylo ve Středočeském kraji 1 144 obcí, z toho se statutem města 84?

Kladno

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je Kladno s 65 256 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 14 km?

Statutární město Kladno je přirozeným centrem oblasti severozápadně od Prahy, nově nazvané Český Středozápad. Je největším sídlem Středočeského kraje a třináctým nejlidnatějším městem České republiky.

Zámek Libochovice

Zámek Libochovice je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Královice?

Zámek Libochovice je vyhledávaným turistickým cílem pro svoji romantickou polohu na břehu řeky Ohře v pozadí se zříceninou hradu Házmburk a vulkanickými kopci Českého středohoří.

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Královice zvýšil o 75?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Název obce Královice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 4x?

Název obce Královice v jednotlivých krajích: Hlavní město Praha: 1x, Středočeský: 1x, Jihočeský: 1x, Plzeňský: 1x.

Dnes má svátek Viola a ve správním obvodu obce Slaný se toto jméno vyskytuje přibližně 10x?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Ke dni 31.12.2016 žilo ve Středočeském kraji 1 338 982 obyvatel, z toho 660 919 mužů a 678 063 žen?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již více jak 380 rozhleden celé České republiky?

Aquapark Slaný

Aquapark Slaný je ve vzdušné vzdálenosti 4 km od obce Královice?

Aquapark Slaný vám nabídne odpočinek, zábavu, adrenalin. Hlavní plavecký bazén aquaparku je 25 m dlouhý a můžete zde plavat v pěti drahách.

Nejčastější jména ve správním obvodu Slaný jsou: Jiří (1 299x), Jana (1 009x), Petr (993x), Jan (986x), Jaroslav (836x), Marie (830x), Pavel (809x), Václav (798x), Josef (764x), Martin (742x), Tomáš (677x), Hana (641x), Miroslav (624x), Eva (573x), Kateřina (537x)?

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Ke dni 31.12.2016 měl Středočeský kraj rozlohu 10 929 km2 a hustota osídlení činila 123 obyvatel na 1 km2?

Zřícenina hradu Okoř

Zřícenina hradu Okoř je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Královice?

Zřícenina hradu Okoř se nachází v západní části stejnojmenné obce v údolí mezi poli na malé skalce obtékané Zákolanským potokem, zhruba 15 km severozápadně od centra Prahy.

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2018 bylo ve Středočeském kraji evidováno 2 976 ha chmelnic, 329 ha vinic, 10 843 ha ovocných sadů, 299 874 ha lesních pozemků a 20 999 ha vodních ploch?

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Slaný jsou: Nováková (182x), Novák (165x), Svobodová (120x), Černý (117x), Svoboda (115x), Černá (111x), Dvořáková (100x), Kučera (93x), Hájek (93x), Hájková (92x), Dvořák (90x), Novotná (87x), Kučerová (87x), Novotný (79x), Kratochvílová (70x)?

Rotunda sv. Petra a Pavla v Budči

Rotunda sv. Petra a Pavla v Budči je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Královice?

Rotunda v Budči, stojící na návrší nad obcí Zákolany, je nejstarší dochovanou stavbou v Čechách.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Vodní hrad Budyně nad Ohří

Vodní hrad Budyně nad Ohří je ve vzdušné vzdálenosti 16 km od obce Královice?

Hrad Budyně nad Ohří se nachází ve stejnojmenném městě zhruba 10 km západně od Roudnice nad Labem nedaleko řeky Ohře.

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšším bodem ve Středočeském kraji je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.).

Reklama