Obecní znak
Základní informace
Kraj:Jihočeský
Okres:Strakonice
Správní obvod:Strakonice
GPS souřadnice:49.260404N, 13.910309E
Nadmořská výška:393 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1235 (784 let)
Katastrální výměra:3 467 ha
Počet obyvatel:22 340
PSČ:386 21
Adresa URL:www.strakonice.eu

Památky a zajímavosti Strakonice

Ve Strakonicích se nachází řada historických památek, z nichž nejdominantnější je Strakonický hrad. Ve středu města na Velkém náměstí se pak nachází historické domy s bohatě zdobenými fasádami. Na rohu Velkého náměstí a ulice U Sv. Markéty nás zaujme budova České spořitelny se sgrafitovou výzdobou, kterou vytvořil akademický malíř Josef Bosáček podle návrhů Václava Malého. Na téže straně můžeme vidět také domy čp. 44 a 45, zvané Papežovy domy, se štítem zakončeným volutami. Naproti České spořitelně vévodí Velkému náměstí budova bývalé radnice vyzdobená podle návrhů Mikoláše Alše taktéž akademickým malířem Josefem Bosáčkem.

Na protější straně ulice U Sv. Markéty na bývalém hostinci U Švehlů čp. 140 je pamětní deska připomínající strakonického rodáka, Národního umělce Josefa Skupu. Z původní středověké zástavby se dochovaly Masné krámy čp. 142.

Stoupající ulicí Na Stráži, připomínanou již v 16. století, se můžeme vydat kolem budovy sokolovny, postavené v roce 1896, do Rennerových sadů, které byly založeny v místech městského opevnění. Nesou jméno Antonína Rennera, strakonického rodáka, který po smrti odkázal pozemky třem veřejným institucím ve Strakonicích. V roce 1837 zde byl na umělém návrší postaven pozdně empírový gloriet, drobná parková stavba v podobě otevřeného antického chrámu. Do dnešní podoby byly sady rozšířeny až počátkem 20. století. Nepřehlédněte ani pomník mistra Jana Husa a Antonína Rennera či kapličku sv. Jana Nepomuckého.
Procházka z Velkého náměstí ulicí Lidickou může končit u bývalého Siebertova ústavu s kaplí sv. Martina, který se nachází pod areálem strakonické nemocnice. V současné době zde sídlí domov důchodců.

Z Velkého náměstí můžeme stejnojmennou ulicí sejít ke kostelu sv. Markéty z roku 1583. Sousední malebné Palackého náměstí, nazývané také Malé, bylo odděleno od ostatní části města mlýnským náhonem. Jeho rameno dodnes vede od budov staré továrny Fezko a s řekou Otavou se spojuje pod sídlištěm 1. máje.

Dominantou Palackého náměstí je barokní mariánský sloup z let 1730–1740. Původně stával na Velkém náměstí. Morové sloupy byly stavěny jako výraz díků za odvrácení morové epidemie a současně jako prosba k Panně Marii, aby bylo město takovéto rány napříště uchráněno.

Průchodem uprostřed Palackého náměstí se vrátíme k řece Otavě a na Palachův most. Toto přemostění nahradilo dva původní železné mosty a začalo sloužit v roce 1977. Most je pojmenován po studentovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Janu Palachovi, který se dne 19. ledna 1969 upálil v Praze na Václavském náměstí na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

V ulici Bezděkovské stojí v malém parčíku při odbočce do ulice Dukelské pomník strakonického rodáka, významného českého básníka Františka Ladislava Čelakovského. Tuto výraznou postavu českého národního obrození zde připomíná umělecké dílo sochaře Břetislava Bendy. Zajímavou stavbou v ulici je i Husův sbor, ve kterém se nachází modlitebna Českobratrské církve evangelické.

Vedle vysoké budovy Fezka na kruhovém objezdu se nachází symbol města - velké dudy, jejichž autorem je Ing. Pavel Pavel.

Na prostranství u ulice Ellerova si můžeme prohlédnout repliku brány pravěké svatyně zvané Stonehenge. Autor Ing. Pavel Pavel ověřoval jeden ze způsobů stavby významné anglické památky z doby před 4000 lety.


Pýchu města tvoří kulturní památka STRAKONICKÝ HRAD ležící na soutoku řek Otava a Volyňka.

Středověké dějiny hradu jsou spojeny se šlechtickým rodem Bavorů, ti přicházejí do Strakonic kolem r. 1200 (to byli ještě komorníky biskupství Olomouckého). V roce 1235 se však mezi svědky na listině Václava I. již objevuje jméno Bavor ze Strakonic. Bavor I. ze Strakonic byl také komorníkem Království českého a správcem Prácheňského kraje. Hrad založili v první třetině 13. století. Již v roce 1243 daroval Bavor I. a jeho manželka Bolemila část strakonického hradu řádu johanitů. Krátce po roce 1243 vystavěli johanité mezi kostelem (tehdy ještě sv. Vojtěcha) a hradním palácem křížovou chodbu s ojedinělými cihlovými žebry a nechali ji vyzdobit nástěnnými malbami (1. třetina 14. století). Tyto fresky jsou nejrannějším cyklem nástěnných maleb severně od Alp a znázorňují učitelskou činnost Krista. Jeho syn Bavor II. začal kolem roku 1260 stavbu nového hradního paláce a věže, dnes zvané Rumpál (35 m vysoká).

V roce 1359 přechází strakonické panství do rukou Bavora IV. z blatenské větve Bavorů. Po smrti Bavora IV. v roce 1380 přejal správu panství Zdeněk z Rožmitálu, jako poručník nezletilých dětí Bavora IV., Jana a Břeňka. Ti se ujali správy panství o 14 let později. Hospodařili však velmi špatně. V roce 1402 museli celé panství prodat johanitům. V roce 1420 se Strakonice staly hlavním sídlem johanitů v českém království. Ze svého pražského sídla byli nuceni uprchnout před proticírkevním husitským hnutím.

O rozsáhlou přestavbu hradu (renesanční) se zasloužil velkopřevor Jan z Rožmberka. Byl přestavěn hradní kostel, postavena renesanční věž Jelenka a město bylo obehnáno novými hradbami, bylo přistavěno 2. patro hradního paláce. V roce 1618 vypukla třicetiletá válka, která měla dopad i na strakonický hrad. Již v roce 1619 obsadilo hrad vojsko Arnošta z Mansfeldu. O rok později obsadili město císařstí vojáci. V roce 1694 bylo velkopřevorství trvale přestěhováno zpět do Prahy. Tím význam Strakonic začal pomalu upadat. Hrad byl opuštěn a začal chátrat.

V letech 1714–1721 velkopřevor Leopold Dubský z Třebomyslic nechal postavit barokní palác a jeho nástupce, Václav Jáchym Čejka z Olbramovic upravil okolí hradu, u zámku nechal zřídit bažantnici, velkou zahradu s altánem směrem k Bezděkovu. Tím byl stavební vývoj ukončen.

Kostel sv. Prokopa

Nejvýchodnější část bývalé komendy řádu sv. Jana Jeruzalémského tvoří děkanský kostel sv. Prokopa. Nejstarší fáze jeho výstavby je pozdně románská z první třetiny 13. století. Románský charakter má i 40 m vysoká věž postavená kolem roku 1243. Kostel získal dnešní podobu na počátku 14. století, kdy byla dokončena přestavba v raně gotickém slohu. K dalším stavebním úpravám došlo až počátkem 16. století za Jana z Rožmberka, byly osazeny zvony (Jan Křtitel 180 q, Maria 160 q). Vnitřní úprava kostela byla dokončena koncem 18. století. Oltář je z roku 1693 a oltářní obraz, vyobrazení sv. Prokopa, je připisován významnému českému malíři Karlu Škrétovi. Varhany jsou součástí interiéru od roku 1892.

Gotická vež Rumpál

Gotická válcová věž s břitem zvaná Rumpál byla postavena na konci 13. století za Bavora II. jako věž obranná. Je 35 m vysoká a vede na ni 99 schodů. V dávné minulosti sloužila jako mučírna a vězení, do kterého spouštěli vězně zařízením zvaným rumpál. Byla symbolem pevnosti, ale zároveň středověkého práva. Výstup na Rumpál je součástí prohlídkové trasy muzea.

Kapitulní síň a ambity

Bývalá komenda johanitů, maltézských rytířů.

Komenda řádu sv. Jana Jeruzalémského vznikla v nejstarší části strakonického hradu během 13. století. Byla vybudována na skalním ostrohu nad soutokem Otavy a Volyňky v ose východ-západ. Její západní část, která oddělovala johanitské panství od majetku Bavorů, tvoří pozdně románská kapitulní síň. Bývala též nazývána kaplí sv. Jiří. Její výstavbu datujeme do první poloviny 13. století. Z původních architektonických prvků je v kapitulní síni zachován cenný portál ve východní zdi z 30. let 13. století a nad vstupem z nádvoří kruhové okno s profilovaným ostěním a bobulovým dekorem. Pozoruhodné jsou též dochované nástěnné malby, které vznikaly v několika fázích mezi lety 1320 až 1480. Dnes je kapitulní síň ve správě Muzea středního Pootaví. Slouží k pořádání různých kulturních akcí, koncertů, výstav, přednášek a vernisáží.

Na východní stěnu kapitulní síně navazuje raně gotický ambit. Byl vestavěn mezi kostel a kapitulní síň v 80. a 90. letech 13. století. Představuje cennou ukázku raně gotického stádia architektonického vývoje strakonického hradu. Svou typickou atmosférou evokuje dobu svého vzniku. Stěny ambitu jsou kryty fragmenty rozsáhlého cyklu gotických nástěnných maleb, kterými byla vyzdobena celá johanitská komenda. Během muzejní sezóny je ambit přístupný z kapitulní síně a je součástí její prohlídky. Nejvýchodnější část bývalé komendy tvoří děkanský kostel sv. Prokopa.

Nejstarší fáze jeho výstavby je pozdně románská z první poloviny 13. století.

Věž Jelenka

Sál se nachází ve stejnojmenné arkýřové věži, která byla postavena kolem roku 1508 za velkopřevora Jana z Rožmberka. Její výstavba byla součástí rozsáhlé přestavby hradu v renesančním slohu poč. 16. století.


Rozhledna Kbíl

Novým přírůstkem do rodiny vysílačů mobilních operátorů v kombinaci s vyhlídkovou plošinou pro turisty najdeme od roku 2008 na vrchu Kbíl (664 m) asi 6 km jihozápadně od Strakonic. Věž se nachází v blízkosti obce Libětice, přístup je možný po žluté TZ, která křižuje silnici Libětice-Úlehle.

Rozhledna je v současnosti volně přístupná. Na ochoz vede 147 schodů.

Z rozhledny je krásný výhled na Strakonice, Pootaví, Libín, Kleť, Bobík, Boubín a Pláně.

Tipy na výlet v obci Strakonice a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Strakonice

Počasí meteostanice Radošovice

Vzdálenost meteostanice od obce Strakonice: 2 km

Poslední data: 16.1.2019 06:50

Umístění: 408 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Radošovice

Teplota
2,2
°C
Zdánlivá teplota
-1,3
°C
Rosný bod
-1,9
°C
Vlhkost
74,2
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1011,3
hPa
Směr větru
Z
Rychlost větru
1,5
m/s
Nárazový vítr
1,9
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Radošovice

Dnes
-3/2
°C
Zítra
-2/4
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Strakonice se také nachází

Brusy

Brusy

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Čejetice

Čejetice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 923

/
Černíkov

Černíkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Chrášťovice

Chrášťovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 267

/
Dolní Poříčí

Dolní Poříčí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Domanice

Domanice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (S)

/
Drachkov

Drachkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (Z)
Počet obyvatel: 195

/
Dražejov

Dražejov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Droužetice

Droužetice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 132

/
Hajská

Hajská

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Horní Poříčí

Horní Poříčí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)
Počet obyvatel: 302

/
Hoštice

Hoštice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (J)
Počet obyvatel: 148

/
Hubenov

Hubenov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Jedraž

Jedraž

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Jemnice

Jemnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Jetišov

Jetišov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Jinín

Jinín

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 213

/
Kapsova Lhota

Kapsova Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Katovice

Katovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 1 344

/
Kbelnice

Kbelnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Klínovice

Klínovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Kraselov

Kraselov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 231

/
Krty-Hradec

Krty-Hradec

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 134

/
Kuřimany

Kuřimany

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 38

/
Láz

Láz

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Leskovice

Leskovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/ /
Libětice

Libětice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 88

/
Makarov

Makarov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Malá Turná

Malá Turná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Milčice

Milčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Milejovice

Milejovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 77

/
Milíkovice

Milíkovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Miloňovice

Miloňovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 278

/
Mladotice

Mladotice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Mnichov

Mnichov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 224

/
Modlešovice

Modlešovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Mutěnice

Mutěnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (JZ)
Počet obyvatel: 256

/
Nebřehovice

Nebřehovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 149

/
Němětice

Němětice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 111

/
Nihošovice

Nihošovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 297

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Nové Kestřany

Nové Kestřany

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Novosedly

Novosedly

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 347

/
Osek

Osek

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 624

/
Paračov

Paračov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 111

/
Petrovice

Petrovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Podolí

Podolí

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Pracejovice

Pracejovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 330

/
Přechovice

Přechovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (J)
Počet obyvatel: 117

/ /
Přední Zborovice

Přední Zborovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (J)
Počet obyvatel: 85

/
Přešťovice

Přešťovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (V)
Počet obyvatel: 454

/
Radkovice

Radkovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Radomyšl

Radomyšl

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 1 318

/
Radošovice

Radošovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 617

/
Řepice

Řepice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (SV)
Počet obyvatel: 433

/
Rohozná

Rohozná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Rovná

Rovná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 220

/
Sedlíkovice

Sedlíkovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Slaník

Slaník

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 149

/
Smiradice

Smiradice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Sousedovice

Sousedovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 297

/
Štěkeň

Štěkeň

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 850

/
Strakonice I

Strakonice I

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (SZ)

/
Strakonice II

Strakonice II

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 0 km (J)

/
Střela

Střela

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Strunkovice nad Volyňkou

Strunkovice nad Volyňkou

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 124

/
Sudkovice

Sudkovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Svaryšov

Svaryšov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 5 km (J)

/
Švejcarova Lhota

Švejcarova Lhota

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Třebohostice

Třebohostice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 316

/
Třešovice

Třešovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 78

/
Úlehle

Úlehle

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 97

/
Únice

Únice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 59

/
Velká Turná

Velká Turná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 153

/
Virt

Virt

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Vítkov

Vítkov

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Zadní Ptákovice

Zadní Ptákovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Zadní Zborovice

Zadní Zborovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Zahorčice

Zahorčice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 61

Hrad Strakonice

Hrad Strakonice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 1 km (Z)

/ /
Rozhledna Kbíl

Rozhledna Kbíl

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/ /
Rozhledna Hoslovice

Rozhledna Hoslovice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 13 km (JZ)

/ /
Rozhledna Pětnice

Rozhledna Pětnice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 15 km (SZ)

/ / / /
Hrad Písek

Hrad Písek

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 18 km (V)

/
Zámek Blatná

Zámek Blatná

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 18 km (S)


Reklama
Víte že?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2017 bylo v Jihočeském kraji evidováno 2 245 ha ovocných sadů, 379 319 ha lesních pozemků a 44 504 ha vodních ploch?

Název obce Strakonice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Lanovka Zadov - Kobyla

Lanovka Zadov - Kobyla je ve vzdušné vzdálenosti 30 km od obce Strakonice?

Čtyřmístná sedačková lanovka Zadov - Kobyla u obce Stachy na Šumavě je v provozu pouze v zimní lyžařské sezoně.

Od roku 2013 se počet obyvatel v obci Strakonice snížil o 279?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

České Budějovice

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je České Budějovice s 91 174 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 52 km?

České Budějovice (německy Budweis, popřípadě Böhmisch Budweis) jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše.

Ke dni 31.12.2016 žilo v Jihočeském kraji 638 782 obyvatel, z toho 315 113 mužů a 323 669 žen?

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Jihočeského kraje evidováno: 1 národní park, 3 CHKO, 13 národních přírodních památek, 11 národních přírodních rezervací, 208 přírodních památek a 113 přírodních rezervací?

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Ve Strakonicích lze shlédnout expozici České zbrojovky a jejího výrobního programu zbraní ale také i motocyklů - známých "čezet".

Nejvyšším bodem v Jihočeském kraji je Plechý, pohoří Šumavy (1 378 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Orlické přehrady (330 m n.m.).

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 268 zámků, hradů a zřícenin celé České republiky?

Zámek Horažďovice

Zámek Horažďovice je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Strakonice?

Zámek Horažďovice se nachází v severozápadním cípu historického centra Horažďovic v okrese Klatovy. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Nejčastější jména ve správním obvodu Strakonice jsou: Marie (1 864x), Václav (1 432x), Jan (1 319x), Jana (1 309x), Jiří (1 264x), Josef (1 180x), Petr (964x), Jaroslav (905x), Pavel (903x), František (894x), Miroslav (753x), Hana (742x), Karel (738x), Martin (731x), Anna (638x)?

Na portále Místopisy.cz jsou dohledatelné všechny podobce, osady a městské části, spadající pod dané města a obce?

UNESCO - Holašovice

UNESCO - Holašovice je ve vzdušné vzdálenosti 42 km od obce Strakonice?

Vesnická rezervace v Holašovicích u Českých Budějovic byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.

Hrad Strakonice

Ojediněle dochovaný hrad stojí v jihočeském městě Strakonice při soutoku zlatonosné Otavy a Volyňky. Dnešní komplex zahrnuje prvky románského slohu, gotiky i novějších renesančních a barokních zásahů

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Strakonice jsou: Nováková (195x), Novák (195x), Soukup (111x), Mrázová (109x), Soukupová (108x), Krejčí (104x), Kovářová (103x), Němcová (102x), Novotný (96x), Novotná (93x), Němec (92x), Mráz (92x), Krejčová (90x), Kovář (90x), Staňková (87x)?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 86 dřevěných kostelů a kaplí celé České republiky?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Jihočeském kraji 624 obcí, z toho se statusem města 55?

Skanzen Chanovice

Skanzen Chanovice je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Strakonice?

Skanzen Chanovice – muzeum lidové architektury jihozápadních Čech představuje expozici jak dobových forem bydlení, zemědělskou činnost, tak i podomáckou výrobu a řemesla na vesnici od 18. až do 20. století.

Ve Strakonicích na ulici Ellerova nalezneme repliku brány pravěké svatyně zvané Stonehenge. Autor Ing. Pavel Pavel si zde ověřoval jeden ze způsobů stavby významné anglické památky z doby před 4000 lety.

Dnes má svátek Ctirad a ve správním obvodu obce Strakonice se toto jméno vyskytuje přibližně 3x?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Na Strakonickém hradě lze shlédnout největší vystavenou kolekci českých dud v České republice. Nástroje pochází z doby od konce 18. století až do druhé poloviny 20. století.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Na portále Místopisy.cz jsou komplexní informace o všech městech a obcích ČR, kterých je v současnosti celkem 6 258?

Reklama