Obecní znak
Základní informace
Kraj:Středočeský
Okres:Benešov
Správní obvod:Vlašim
GPS souřadnice:49.686487N, 14.974494E
Nadmořská výška:312 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1352 (672 let)
Katastrální výměra:677 ha
Počet obyvatel:491
PSČ:257 64
Adresa URL:www.zdislavice.cz

Památky a zajímavosti Zdislavice

Radnice

Stará radnice byla v místech, kde je nyní dvůr nové radnice. Postavená byla roku 1767. V pamětní knize je o tom tento zápis:

Léta Páně 1767 vystavený byl nový rathauz za panování dobré paměti primasa Františka Šavrdy a konšelů městyse Zdislavic Matěje Slaniny, Jiřího Kondrdly, Jana Kalouse, Václava Šavrdy a nový hodiny na rathauz daný, koupený z Prahy a přivezl je forman Jiří Vosedla v den sv. Jiří. Velká sláva byla v naší počestné obci po hotovosti rathauzu a hodin. Že hodiny tloukly bylo veselo ve dne i v noci. Servus obecní Jiří Vocílka je natahovat má, což zvláštně odměněn bude a má nařízeno nikoho k nim nepouštěti, aby zkázu nevzaly a tak škoda počestné naší obci se nestala. Ponocný při tlučení hodin v noci musí vždy u primasa pod okny zazpívat píseň: "Desátá hodina odbila, chval každý duch Hospodina ..." pokud hlídá. Aby nás Bůh v naší počestné obci chránil a opatroval a dobré dal. První hromada byla na den sv. Martina roku 1767. Budova tato byla přízemní, ozdobená velkým barokním štítem, ve kterém byly zasazeny hodiny.

Nová radnice byla původně přízemní. Základní kámen ke stavbě této budovy byl položen 20. dubna 1889 a téhož roku byla budova dostavěná. Jednopatrová nástavba byla provedená v létech 1921 - 1922.

V současné době slouží tyto prostory Základní škole ve Zdislavicích. V přízemí je školní kuchyně s jídelnou, kuchyňka pro školní výuku, v prvním patře 1. a 2. třída a školní družina a žákovská knihovna.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3994.

Dle odhadu lze usuzovat, že socha byla zhotovená na konci 18. století. Jméno sochaře a datum zhotovení není známo. Původně se socha nalézala vedle školní budovy na jižní straně čelem k hlavní silnici. Z důvodu přístavby a přestavby školy v roce 1898 byla socha přemístěna na místo proti stavení pana Čiháka číslo popisné 34 a opravena synem Františka Šrankoty, zdejšího truhláře číslo popisné 80.

V roce 1965 byla provedena oprava sochy. Cihlová podezdívka byla odstraněna a nahrazena žulovým podstavcem s lucernou. Kolem byl upraven parčík.

V červenci 1995 byl povrch kamene sochy i architektury pečlivě očištěn od mechů a jiných nečistot a následně zpevněn. Chybějící části modelace byly doplněny materiálem, který imituje původní kámen. Po retuších provedena konzervace. Svatozář byla očištěna a natřena miniem. Restaurátorské práce provedli akademičtí sochaři Jiří Švec a Miloslav Hájek.

Socha je vysoká 155 cm. Světec je oblečen v tradičním kanovnickém oblečení s křížkem. Postava sv. Jana Nepomuckého je natočena doleva a je esovitě prohnutá. Pravou nohu má částečně v pokleku opřenou o oblaka, s hlavou andílka. Kolem hlavy má kruhový nimbus a pěti hvězdami.

Zdislavická kostnice

V našem kraji je mnoho památek, které zná jen malý okruh lidí. Mezi ně patří plným právem malá, ale pozoruhodná kostnice ve Zdislavicích.

Kostnice je nevelká stavba v těsné blízkosti kostela sv. Petra a Pavla. Mnoho lidí z okolí o ní vůbec neví, někteří snad o ní alespoň něco slyšeli, ale jen málokdo se na ni dojel podívat. Je to škoda, neboť podobných funerálních památek je v naší zemi velmi málo. Zdislavickou kostnici nemůžeme co do velikosti srovnávat s téměř světoznámou kostnicí v Sedlci u Kutné Hory. Svou vnitřní výzdobou a členěním ji sice připomíná, ale přesto je skutečným unikátem.

Prameny k jejímu postavení a uspořádání musíme hledat v 18. století a nejprve si připomenout alespoň několik důležitých skutečností.

Původně se pohřbívalo kolem kostela a celá plocha byla téměř pokryta hroby. Tehdy se šířila nákaza z Persie či dokonce až z Indie, ale jak se to přesně událo, historikové dodnes nezjistili. Mor postihl nejen obyvatelstvo naší země, ale šířil se až k pobřeží Baltu. Odtud přišla další vlna přes naše území až na východ. Mor zanechával za sebou poloprázdné vesnice. Nejhůře na tom byla v blízkosti Zdislavic Bolina, kde zemřely dvě třetiny tehdejšího obyvatelstva.

Morem byli nakaženi a umírali mladí, staří, bohatí i chudí. Lidé se z obavy před nákazou přestali stýkat a snažili se šíření této zhoubné nemoci zabránit. Nikdo netušil, jak se mor šíří. Někteří se domnívali, že nákazu šíří komáři, jiní tvrdili, že vzduchem a další, že vodou.

Jeden mlynář přehradil mezi Zdislavicemi a Bolinou cestu. Povozy, které převážely mrtvé, musely používat cestu, která končila ve Zdislavicích u č.p. 139. Tato cesta je dodnes nazývána Umrlčí cesta. Pohřbívalo se bez účasti příbuzných i faráře. Hroby museli kopat i členové rodiny zemřelých. Pokud v rodině nebyl nikdo schopný, byli zemřelí pohřbíváni do společného hrobu. Při pohřbech používali rukavice, roušku na ústa a v kapse mívali i lahvičku alkoholu. I mezi těmito lidmi si mor vybral jednoho muže.

Zápis o moru je z roku 1772, kde se píše: Tak velké nemoci byly, že funusů za den pět až šest bylo, takže při chrámu Páně Zdislavickém přes sto osob pochováno bylo, též u věže kostelní a neměli místa, kde klást a museli za městem půdu posvětit a tam je kladli.

Téhož roku 1772 v rohu nového hřbitova postavena nová márnice. Nový hřbitov posvětil roku 1772 kondracký farář Arnošt Radiměřský.

O tom, že hřbitov u kostela byl přeplněn, svědčí vyprávění, že u vchodu do kostelní věže byly dva hroby, které se při vstupu do věže musely přeskakovat.

Od odchodu posledního kališnického faráře roku 1624 patřily Zdislavice až do roku 1684 pod správu farářů vlašimských. V letech 1684 až 1787 převzali duchovní správu ve Zdislavicích faráři z Kondrace. Vlastního faráře dostaly Zdislavice až roku 1787. Byl to Jan Bonaventura Böhnisch, bývalý karmelitán z kláštera u sv. Havla v Praze. Tento klášter byl císařem Josefem II. jako mnoho dalších zrušen.

Farář Böhnisch byl člověk rozhodný a podnikavý. Při shlédnutí neutěšeného stavu, který byl kolem kostela, se rozhodl uvolnit tuto plochu. Nechával odstraňovat staré hroby. Vykopané kosti třídil, dával je na hromadu, nevhodné balil do bílého plátna a ukládal na novém hřbitově. Potom následovalo čištění kostí.

Podle vyprávění našich babiček dělaly tuto práci jejich babičky. Používaly přitom rukavice, na ústech měly roušky, k čištění měly škrabky a kartáče. Farář Böhnisch sám očištěné kosti vyvářel a odnášel do márnice. O tom, že se nebál infekce, svědčí skutečnost, že při práci i jedl.

Výstavba kostnice začala roku 1810 a pro veřejnost byla otevřena o dva roky později. Ze své práce se farář Böhnisch dlouho netěšil, neboť roku 1813 umírá v požehnaném věku 74 let.

V rohu vedle kostela sv. Petra a Pavla na místě, kde stávala márnice, stojí čtvercová budova naproti vchodu do sakristie. To je zdislavická kostnice. Dveře i okna jsou klenutá, podlaha je pokryta dlaždicemi. Střecha je tvarovaná, na vrcholku je věžička se znakem lebky a nahoře dvouramenný kříž. Střecha byla původně pokryta šindelem. Roku 1875 byla šindel nahrazena plechem.

Kostnice se vnitřní výzdobou podobá největší a nejznámější kostnici sedlecké. Proti vchodu je malý oltářík. V jeho spodní části jsou přihrádky s kostmi. Na oltáříku stojí křížek. Kolem okna jsou umístěny lebky a kosti. Na nejvyšším místě nad oknem je upevněna nazelenalá lebka. Místní pověst o ní vypráví, že při úpravě kostnice byla tato lebka umístěna na jiném místě, ale vždy do rána spadla na podlahu. Teprve když ji dali na nynější místo, tak tam zůstala. Prý je to lebka muže, který měl za svého života vysoké postavení, a proto i po smrti chce mít místo vysoko nad svými osadníky. Vedle oltáříku stojí pyramidky sestavené z lidských hnátů. Kolem zdí jsou umístěny přihrádky, v nichž jsou srovnány další lebky a jiné části lidských koster.

Bohužel, ani tato ojedinělá památka nebyla uchráněna před vandaly. Mnoho lebek bylo odcizeno a později z nich část vrácena. Nemálo jich bylo zničeno. Proto v současné době zeje několik přihrádek prázdnotou.

Pokud jste kostnici ve Zdislavicích neviděli, přijeďte se na ni podívat. Všichni milovníci i malých kulturních památek jsou srdečně zváni i vítáni.

Kostel

První zápis o kostele je z roku 1355, kdy Beneš a Heřman ze Zdislavic, jako patronové zdejšího toho času již farního chrámu, k němuž po smrti faráře Vlčka kněze Ruperta za faráře zvolili. Původní kostel stál v místech, kde je popisné číslo 84. Dokazují to kosti, které byly během zemních prací vykopávány. Kostel stál v prostorách bývalé tvrze. Po odchodu kališnického kněze, roku 1624, přešly Zdislavice pod správu farářů z Vlašimi. Starý kostel nesplňoval požadavky, které byly kladeny na katolický kostel a roku 1645 byl postaven na dnešním místě nový. Kostel i zvonice byly dřevěné. 7. května 1699 městečko bylo zachváceno požárem, při kterém zvony spadly a rozlily se. Kostel do dnešní podoby byl postaven roku 1701, pouze měl dřevěné stropy. 3. 11. 1833 v neděli, po službách Božích, zřitil se strop kostela. Nikdo nepřišel k úrazu. Roku 1839 byl celý kostel nově sklenut.

Roku 1898 byla provedená nástavba kamenné věže. Dříve dosahovala k římse kostela.

Farní kostel sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích je neslohová stavba. Vnitřek je prostý bez uměleckých ornamentů. Presbytář čtvercový s plackovou klenbou. Loď je rozdělena na tři díly a je sklenutá. V zadní části kůr, který má dva pilíře s klenutím. Okna jsou oblouková s freskami. Oltář je pseudorenesanční z roku 1845, na něm socha Ježíše Krista. Po stranách oltáře jsou sochy sv. Petra a Pavla, kterým je kostel zasvěcen. Na brankách u hladního oltáře jsou barokní sochy sv. Václava a sv. Lidmily. U jejich nohou jsou andělíčci, zdařilá to sochařská práce. Na levé straně Vítězného oblouku stojí pseudorománský oltářík z roku 1868, zasvěcený Panně Marii a na druhé straně barokní oltář, který byl dovezen v roce 1944 ze zrušeného kláštera. Naproti hlavnímu vchodu stojí čtvrtý oltář zasvěcený sv. Josefovi. I tento oltář byl dovezen z kláštera. Pod kůrem je oltář s Božím hrobem.

Na boční stěně evangelní visí obraz, na plátně malovaný Kristus Pán na kříži, dobrá, ale sešlá práce z XVIII. stol.. Obraz býval majetkem metrop. kanovníka a výtečného českého kazatele Jana Rychlovského. Po jeho smrti dostal se dědictvím jeho synovci, který jej daroval Janu Sikovi. Jmenovaný byl v létech 1840 kaplanem na zdejší faře a ten jej věnoval kostelu.

Dle povolení ministerstva kultury a vyučování ze dne 20. dubna 1911 č. 14875 byly objednány u firmy Skopek v Táboře nové varhany v částce 3.346 K. Staré varhany byly firmě prodány za 70 K. Tím cena klesla na 3.276 K. Tato částka se platila ve 3 splátkách, a to v roce 1911 - 1000 K, r. 1912 -1638 K a r. 1913 zbytek 638 K. V následujícím roce 1914 měl zdislavický kostel nové varhany.

Roku 1954 byl vchod do kostela z jižní strany zazděn a nové dveře probourány z druhé strany, kde byla postavená vstupní místnost a naproti ve zdi vstupní vrata.

Roku 1957 oprava střechy sakristie.

Roku 1986 po zrušení soutky mezi Olišarem a Jankovským byly zřízeny ve zdi vstupní dveře k sakristii.

Roku 1992 byla na zvonici nahražená tašková krytina měděným plechem.

Roku 1999 byla opravena střech sakristie, kde proběhla oprava trámů a byla provedena výměna taškové krytiny. U vstupní místnosti byla krytina nahrazena měděným plechem.

Fara

Podle starých zápisů se nedaleko stvrze nacházela fara, na místě, kde dnes stojí dům čp. 51. Vedle fary byla farská zahrada se studnou z 16. století, o které kolují různé pověry. Nyní je studna zasypána. V údolí jsou farské louky. Stará fara zanikla po odchodu posledního kališnického faráře po roce 1624. Církevní správu ve Zdislavicích převzali katoličtí děkani z Vlašimi.

Jmenováním Jana Bonaventury Bönische zdislavickým farářem, byla ve Zdislavicích roku 1787 postavená nová fara (dnes má číslo popisné 53). Stavba to byla malá, která nesplňovala požadavky faráře a kaplana. Proto byla provedena roku 1867 přestavba fary do současné podoby.

Tipy na výlet v obci Zdislavice a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Zdislavice

Počasí meteostanice Kondrac-Dub

Vzdálenost meteostanice od obce Zdislavice: 8 km

Poslední data: 23.5.2024 22:10

Umístění: 436 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Kondrac-Dub

Teplota
15,0
°C
Zdánlivá teplota
14,1
°C
Rosný bod
9,1
°C
Vlhkost
65,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
1017,2
hPa
Směr větru
SZ
Rychlost větru
0,7
m/s
Nárazový vítr
0,9
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Kondrac-Dub

Dnes
11/21
°C
Zítra
12/18
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Zdislavice se také nachází

Bolina

Bolina

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JZ)

/
Borovnice

Borovnice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 80

/
Buková

Buková

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Čechtice

Čechtice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 1 427

/
Černýš

Černýš

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Chlum

Chlum

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 126

/
Chmelná

Chmelná

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 153

/
Čížov

Čížov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Ctiboř

Ctiboř

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 172

/
Dalkovice

Dalkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Dobříkovice

Dobříkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Domašín

Domašín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)

/
Dub

Dub

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Dubějovice

Dubějovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Dubovka

Dubovka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)

/
Holšice

Holšice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (SV)

/
Hrádek

Hrádek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 31

/
Hrazená Lhota

Hrazená Lhota

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Hulice

Hulice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 284

/
Javorník

Javorník

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (V)
Počet obyvatel: 144

/
Jelenov

Jelenov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Jeníkov

Jeníkov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Kačerov

Kačerov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Kácovská Lhota

Kácovská Lhota

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)

/
Kalná

Kalná

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Karhule

Karhule

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Keblov

Keblov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (V)
Počet obyvatel: 183

/
Kladruby

Kladruby

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 275

/
Kondrac

Kondrac

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 513

/
Krasovice

Krasovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Křížov

Křížov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Kuňovice

Kuňovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 85

/
Lesáky

Lesáky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Libež

Libež

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 232

/ /
Malovidy

Malovidy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Miřetice

Miřetice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (J)
Počet obyvatel: 229

/
Mnichovice

Mnichovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 217

/
Mrkvová Lhota

Mrkvová Lhota

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Načeradec

Načeradec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 069

/
Nakvasovice

Nakvasovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Němčice

Němčice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Nemíž

Nemíž

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Nesměřice

Nesměřice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Nové Práchňany

Nové Práchňany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Ostrov

Ostrov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 74

/
Otročice

Otročice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JV)

/
Palčice

Palčice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Pavlovice

Pavlovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 269

/
Petříny

Petříny

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SZ)

/
Polánka

Polánka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Pravonín

Pravonín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 555

/
Psáře

Psáře

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 139

/
Radošovice

Radošovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 397

/
Rataje

Rataje

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (S)
Počet obyvatel: 163

/
Řimovice

Řimovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (SZ)
Počet obyvatel: 234

/
Rýzmburk

Rýzmburk

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Sedlice

Sedlice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Sedmpány

Sedmpány

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Soušice

Soušice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (S)

/
Soutice

Soutice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 257

/ / / /
Strojetice

Strojetice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)
Počet obyvatel: 129

/
Světlá

Světlá

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Tehov

Tehov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)
Počet obyvatel: 335

/
Tisek

Tisek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 1 296

/
Vlašim

Vlašim

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)
Počet obyvatel: 11 022

/
Volavka

Volavka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Vračkovice

Vračkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Vracovice

Vracovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 400

/
Zhoř

Zhoř

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Zliv

Zliv

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (S)

/
Znosim

Znosim

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (Z)


Reklama
Víte že?

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Muzeum Louňovice pod Blaníkem

Muzeum Louňovice pod Blaníkem je ve vzdušné vzdálenosti 11 km od obce Zdislavice?

V městysi Louňovice pod Blaníkem se na zdejším zámku nachází muzeum, Včelařské muzeum a infocentrum.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Čejkovicích

Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Čejkovicích je ve vzdušné vzdálenosti 29 km od obce Zdislavice?

Dřevěnu kaple v obci Čejkovice byla vysvěcena roku 1898.

Nejvyšším bodem ve Středočeském kraji je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.).

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Středočeském kraji 1 415 463 obyvatel, z toho 702 541 mužů a 712 922 žen?

UNESCO - Kutná Hora

UNESCO - Kutná Hora je ve vzdušné vzdálenosti 35 km od obce Zdislavice?

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995.

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Zdislavice 242 mužů a 249 žen?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Single trail Moravský Kras

Single trail Moravský Kras je ve vzdušné vzdálenosti 135 km od obce Zdislavice?

Singletrail Moravský kras je síť úzkých přírodních stezek pro horská kola v Moravském krasu. Stezky jsou rozděleny do tří okruhů, které jsou vhodné pro všechny úrovně jezdců.

Praha 11

Nejbližší obec nad 50 000 obyvatel je Praha 11 s 65 518 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 51 km?

Městská část Praha 11 je od centra Prahy vzdálena asi 8 km jihovýchodním směrem a je jedním z nejhustěji zalidněných míst v Česku. Velkou část území městské části zaujímají sídliště Jižní Město I. a Jižní Město II., nazývaná lidově Jižňák nebo Jižák.

Název obce Zdislavice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 3x?

Název obce Zdislavice v jednotlivých krajích: Středočeský: 1x, Vysočina: 1x, Zlínský: 1x.

Vodní svět Kolín

Vodní svět Kolín je ve vzdušné vzdálenosti 40 km od obce Zdislavice?

Vodní svět Kolín je moderní aquapark evropského střihu. Areál nabízí pro sportovního vyžití, zábavu a relaxaci jak krytý aquapark, tak i letní koupaliště. Uvnitř najdete tři bazény.

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Reklama