Obecní znak
Základní informace
Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Správní obvod:Jaroměř
GPS souřadnice:50.414340N, 15.978287E
Nadmořská výška:306 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1370 (648 let)
Katastrální výměra:1 229 ha
Počet obyvatel:739
PSČ:552 04
Adresa URL:www.chvalkovice.cz/

Památky a zajímavosti Chvalkovice

Ve městě Chvalkovice si můžeme prohlédnout několik větších památek a několik historických pamětihodností.

KOSTEL SV. JILJÍ
Původně gotický kostel, založený Berkou z Dubé, byl přestavěn v letech 1690–1694 nákladem Ferdinanda Rudolfa Dobřenského v barokním slohu. Znovu byl obnoven v letech 1706, 1874, 1906 a 1928–1936. Kostel je jednolodní s pozdější kaplí Panny Marie na severní straně. Na západní straně kostela tvoří průčelí hranolovitá věž zakončená cibulovitou kopulí. Na jižní straně lodi je zazděn gotický kamenný hrotitý profilovaný portál ze 14. století.

Hlavní oltář je rokokový, rámový, s figurami andělů, původně s obrazem sv.Jiljí. Byl opraven roku 1862. Ostatní jednotný kvalitní řezbářský inventář  pochází z doby kolem roku 1700. Dva portálové protějškové boční oltáře s novodobými obrazy sv. Anny a sv. Salvátora od Josefa Hellicha z roku 1875 jsou řezané z dubu. Kazatelna je bohatě zdobená uměleckými řezbářskými pracemi a pochází asi ze 17. století. Varhany byly v kostele postaveny roku 1760.

Věž kostela byla postavena při opravě v letech 1690–1694, jak označuje letopočet nad vchodem s iniciálami FRD -MMD /Ferdinand Rudolf Dobřenský -Marie Magdalena Boryňka/. Na této věži byly v minulosti umístěny tři zvony. Dodnes se však zachovaly pouze dva. První o průměru 84 cm a výšce 62 cm je ozdoben erbem pánů z Hustířan a nápisem ve staré češtině z roku 1513. Druhý zvon o průměru 98 cm a výšce 72 cm pochází z roku 1539. Tento zvon byl v roce 1942 sňat a dán pro válečné účely, avšak z Prahy byl jako cenná památka vrácen. Jeho srdce se však ztratilo a je nahrazeno novým, které však nemá vzhledem ke zvonu správnou velikost.

Historicky cennou památkou je cínová křtitelnice vysoká 113 cm, zdobená ovocnými festony /znakem Dobřenských z Dobřenic/ a na víku soškou sv. Jiljí.

Za kostelem na východní straně jsou umístěny dvě kaple. Jižní je zasvěcena sv. Janu Nepomukovi a pochází z doby kolem roku 1740, severní kaple ze stejné doby slouží dnes jako skladiště. Na vnější straně chrámu byly zasazeny poměrně dobře zachované figurální náhrobní kameny pánů Chvalkovických z Hustířan a pánů Dobřenských z Dobřenic s českými nápisy. Pocházejí ze 16. století a první poloviny 17. století. V současné době jsou uloženy v depozitáři. Původní hřbitov připomínají dva kříže za kostelem.

V přední části kostela je umístěna socha Krista držícího knihu s „Alfa-Omegou" /celková výška 3m/ a dále socha truchlícího anděla s náhrobkem /výška 150cm/.

ZÁMEK
Na skalnatém ostrohu nad koupalištěm, na místě bývalé tvrze, stojí chvalkovický zámek. Tvrz která se připomíná již ve 14. století. Patřila pánům Chvalkovic. Za vlády Dobřenských, patrně někdy před rokem 1768, byl na místě tvrze postaven Ferdinandem Rudolfem Dobřenským zámek s vysokou střechou a věží. Při opravách v roce 1825 nechala Kateřina Zaháňská strhnout a odstranit poslední zbytky tvrze. Z této doby pochází též pověst o tajné chodbě, kterou bylo možno opustit zámek případě nebezpečí.

Při dalších opravách byla věž, která původně stála zámku, zbořena a vzácný hodinový stroj byl uložen na půdě ratibořického zámku. Od roku 1842 vlastnil zámek šlechtický rod ze Schamburg-Lippe. Na jaře 1926 koupil zámek s přilehlou zahradou a strání od náchodského panství továrník Vilém Dlabola. Roku 1932 začala oprava zámku. Zámek byl dle návrhu architekta Karla Karolínka ze Dvora Králové n/L. rozšířen o východní křídlo a opatřen novou, jednotnou fasádou v barokním slohu.

Jelikož se ve zdi nad skálou k rybníku objevily trhliny a hrozilo sesutí budovy zámku, začíná se stavět mohutná opěrná zeď. Dnes je zámek v rukou soukromého majitele a prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

BÝVALÝ PIVOVAR
Pivovar byl ve Chvalkovicích již v polovině 16. stol. Roku 1548 jej zdědil Jindřich Chvalkovský z Hustířan. Jako součást zámeckého zboží pak vystřídal řadu majitelů. Pivo se zde vařilo do té doby, než začal v české Skalici pracovat modernější parostrojní pivovar. Budovu vlastnil počátkem 19.stol. princ Schamburg-Lippe. Východní cíp její půdy byl v roce 1890 přepažen zdí a stal se chatrnou místností poštovního úřadu se vchodem ze dvorku po dřevěných dubových schodech. Těsně před 1. světovou válkou byla poštmistrovou paní Gerlachová, která si pronajala celou budovu pivovaru. Její muž Gustav provozoval v přízemních místnostech v umělých líhních chov kuřat a později i prasat ve velkém. Ve sklepích stáčel pivo do lahví a roznášel je po okolí. Zchátralou budovu koupil roku 1920 továrník Dlabola a celou ji v letech 1920–1923 opravil a přestavěl. Byly zde vybudovány byty a v jedné místnosti bylo zřízeno muzeum. Podařilo se do něho nashromáždit řadu exponátů - historické zbraně, brnění a podobně. Sbírku po roce 1948 převzalo jaroměřské muzeum. V budově byly postupně zřízeny úřadovny MNV, lidová knihovna, školní jídelna, dětské zdravotní středisko a jedenáct bytů.

BÝVALÝ MLÝN
Bývalý mlýn na vodní pohon s náhonem z rybníka /dnes koupaliště/ představuje technickou památku místního významu. Budova mlýna je hmotově největší v údolí pod zámkem a je dominantní stavbou středu obce Chvalkovice.

První zmínka o novém mlýnu je za vlády Jana Chvalkovského z Hustířan. Po jeho smrti, někdy v letech 1544 až 1548, se o rozsáhlé panství podělili synové. Chvalkovice se zámkem, novým mlýnem a pivovarem zdědil nejmladší Jindřich. Do jeho plnoletosti spravovala dědictví jeho matka Lidmila z Gerštofu. Jako zajímavost se uvádí použití nadedveřního pískovcového překladu s označením 17/ FN = 3,F/94 v rámečku. Tento kamenický prvek je druhotně použit obrácený jako schod vnějších dveří přístavku.

Pocta mlynáři Hamplovi - Mlynář Josef Hampl mlel po celou dobu 2.světové války načerno obilí a mouku přenechával za přijatelnou cenu českým lidem. V roce 1944 byl prozrazen a odsouzen na půl roku do vězení. Po návratu mlel obilí dál a lidé ze širokého okolí mu byli právem vděčni. Proto po válce přijeli do Chvalkovic občané z Úpice a z Červeného Kostelce i s kapelou, aby mu z vděčnosti zahráli.

STARÁ ŠKOLA
Ve Chvalkovicích byla také škola, kde se děti z okolních vesnic učily česky i německy. Korouhvička na bývalé škole nese letopočet 1702 a značí rok postavení školy. Později byla stará škola zrušena, budova přestavěna na pekařství a dnes je rodinným domkem.

BUSTA BOŽENY NĚMCOVÉ
Rok 1962 byl z rozhodnutí UNESCO vyhlášen rokem oslav Boženy Němcové. Vyvrcholením byl den 15. července 1962 - den odhalení památníku Boženy Němcové na chvalkovickém koupališti. Na kameni s podstavci s nápisem, který upozorňuje, že Němcová prožila ve Chvalkovicích tři léta /1830–1833/ je deska s bronzovou bustou. Dílo akademického sochařky Františky Stupecké představuje dívčí portrét s charakteristickým sepnutím vlasů.

ŽIDOVSKY HŘBITOV A SYNAGOGA
V roce 1784 za panování Josefa II. byla ryze česká obec Velká Bukovina poněmčena a stal se z ní Grossbock. Patřila přistěhovalcům, kteří kromě němčiny hovořili jazykem jidiš. V roce 1828 měli v obci svou školu, svou synagogu a za obcí svůj hřbitov. Jak čas plynul, starý hřbitov chátral a na jeho záhranu bylo pozdě. Do roku 1990 to byly pouze trosky bývalé „zahrady stínů".

Dnes se zde nacházejí zajímavé náhrobníky původních obyvatel někdejší židovské komunity. V náchodském okrese je tento starý hřbitov nyní nejzachovalejší. Vlastníkem hřbitova je Židovská obec Praha. Ze synagogy, postavené v roce 1829, zbyly části zdiva se dvěma kamennými portály s hebrejskými nápisy.

HŘBITOV
Kolem chrámu sv. Jiljí byl do roku 1899 hřbitov. Nový hřbitov je založen u silnice ke Dvoru Králové n. L., asi čtvrt kilometru od kostela. V roce 1910–1911 bylo na novém hřbitově postaveno mausoleum rodiny Dlabolovy, tvořené kaplí s kryptou. Tato je postavena v pseudogotickém slohu dle návrhu architekta prof. Hofmana a zdobena sochami z hořického pískovce. Na hřbitově se také nachází řada kamenicky hodnotných secesních náhrobků na českých i německých hrobech.

KAMENNÝ MOST
Kamenný most na návsi přes potok Běluňku je vyzděn z pískovcových kvádrů a tvoří jej dvě segmentovitě zaklenutá pole o celkové délce 7,7 m a šířce 3,9 m. Výška mezi volnou hladinou a vrcholem segmentuje 120 cm. Klenutí můstku je původní, kamenné zábradlí bylo kdysi strženo a můstek musel být proto opraven. K opravě byly použity původní kvádry. Kamenný most představuje technickou památku. Stáří mostu není přesně známo, ale traduje se, zeje starší než Karlův most v Praze.

PAMÁTNÉ SOCHY
V okolí Chvalkovic i v obci samotné je celá řada památných soch. Většina pochází z první poloviny 18. století.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojící na hrázi koupaliště pochází patrně z dílny Matyáše Brauna.

Z dílny C. Devotiho, barokního sochaře z okruhu spolupracovníků Matyáše Brauna, je prokazatelně socha sv. Jiljí u silnice na Sebuč /na podstavci je letopočet 1782/ a pravděpodobně také socha sv. Linharta u silnice na Újezdec.

Za dílo místního sochaře, obeznámeného s vrcholnými díly českého baroka, je považována socha sv. Vincence, stojící na křižovatce silnic na Chvalkovice, Miskolezy a Sebuč.

Železný kříž na kamenném volutovém podstavci u silnice před hřbitovem je z roku 1784.

Barokní sousoší Panny Marie Vítězné s Ježíškem v náručí stojí na návsi ve Velké Bukovině před čp. 9. V roce 1977 bylo restaurováno. Je dílem sochaře Jiřího Pacáka, Braunova žáka, a zmínka o ní je již 6. října 1731 ve vyúčtování Matyáše Bernarda Brauna. Umístěna byla v Braunově Betlémě u Kuksu, odtud byla přenesena do Bokouše, tehdy známého pod názvem Hubertovo údolí, Hubertův les, Mariánské údolí, Stříbrná studnice. V tomto údolí bylo celkem sedm plastik z nichž se dochovala pouze jediná.

Socha sv. VINCENCE
Sochu najdeme u křižovatky Miskolezy -Jaroměř /Sebuč/ z roku 1730. Barokní socha světce v životní velikosti s knihou v levé ruce, pravou ruku klade k srdci, oděn v rozevlátý šat.

Staré dopravní značení
Dochovaná technická památka je ukázkou dopravního značení z 19. století. Silniční ukazatel stojící na křižovatce silnic Miskolezy - Jaroměř, /Sebuč/, před sochou sv. Vincence. Jedná se o jednoduchý pískovcový sloupek zakončený nízkým jehlanem. Na dvou stranách je česko - německý nápis ukazující směr /psací písmo/: Cesta do Jaroměře - Nach Jaromír Cesta do Skalice - Nach Skalitz

Socha sv. Linharta u cesty do Újezdce
Na vysokém soklu je podstavec se znakem Dobřenských z Dobřeni. Socha světcova pochází pravděpodobně z 1. pol. 18. století, sokl je datován k 1791. Světec drží v levé ruce zlacenou berlu, u levé nohy má postavenou knihu. Značně poškozená plastika byla v roce 1996 restaurována ak. sochařem Wagnerem z Dvora Králové n/L.

Socha sv.Jana Nepomuckého, u přepadu z koupaliště
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého stála původně na pravém břehu potoka, těsně u mostu v nynější zahradě mlynáře. V roce 1932 byla přenesena přes silnici na hráz koupaliště. Pochází z 1. pol. 18. století - autor neznámý. Typická socha světce doprovázející stavby na vodních tocích.

Socha Panny Marie na návsi, u kamenného mostu
Socha stojí na stupňovitém podstavci půdorysu sférického trojúhelníku se skosenými rohy. Mezi hlavičkami andílků je zeměkoule obtočená hadem, na kterého šlape postava Panny Marie. v životní velikosti. Během roku 2008 dochází k rekonstrukci podstavce sochy.

SMÍRČÍ KŘÍŽE
Mezi zajímavé historické památky patří i smírčí kříže, kterých je v okolí pět. V lese nad panským lomem, u silnice nedaleko autobusové zastávky na Jaroměř, v Miskolezích u hasičské zbrojnice a ve Střeziměřicích. Páty je na cestě z Brzic na Hořičky.
Tyto kříže byly stavěny od dob Přemyslovců do 16. století jako označení místa, na němž došlo k zabití člověka. Některé dodnes nesou vytesaný obraz zbraně, které bylo k vraždě užito (např. meč.). Vlastní rukou vytesaný kříž stavěl vrah, církev pak zprostředkovala vyrovnání mezi vrahem a příbuznými zabitého - samozřejmě ne zadarmo.

Tipy na výlet v obci Chvalkovice a jejím okolí.

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Chvalkovice

Počasí meteostanice Brzice

Vzdálenost meteostanice od obce Chvalkovice: 4 km

Poslední data: 20.6.2018 07:29

Umístění: 438 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Brzice

Teplota
17,4
°C
Zdánlivá teplota
16,9
°C
Rosný bod
12,2
°C
Vlhkost
71,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
106,0
W/m2
Atmosférický tlak
1026,0
hPa
Směr větru
SV
Rychlost větru
1,6
m/s
Nárazový vítr
1,7
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Brzice

Dnes
16/27
°C
Zítra
6/28
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Chvalkovice se také nachází

Bakov

Bakov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Běluň

Běluň

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Běluň

Běluň

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SZ)

/
Brod

Brod

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Brzice

Brzice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (SZ)
Počet obyvatel: 225

/
Čáslavky

Čáslavky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JZ)

/
Červená Hora

Červená Hora

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 196

/
Česká Skalice

Česká Skalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (JV)
Počet obyvatel: 5 051

/
Chlístov

Chlístov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Choustníkovo Hradiště

Choustníkovo Hradiště

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 563

/
Cihelny

Cihelny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/
Dolany

Dolany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (J)
Počet obyvatel: 655

/
Dolní Dolce

Dolní Dolce

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/ /
Doubravice

Doubravice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JV)

/ /
Hajnice

Hajnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 977

/
Havlovice

Havlovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)
Počet obyvatel: 984

/
Heřmanice

Heřmanice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JZ)
Počet obyvatel: 429

/
Hořenice

Hořenice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 146

/
Hořičky

Hořičky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (S)
Počet obyvatel: 543

/
Horní Dolce

Horní Dolce

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)

/ /
Hostinka

Hostinka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SV)

/ /
Jaroměř

Jaroměř

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JZ)
Počet obyvatel: 12 315

/
Josefov

Josefov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Kašov

Kašov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)

/
Kleny

Kleny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)

/
Kocbeře

Kocbeře

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)
Počet obyvatel: 504

/
Kohoutov

Kohoutov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 276

/
Komárov

Komárov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Kopaniny

Kopaniny

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Krabčice

Krabčice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JZ)

/
Křižanov

Křižanov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (S)

/
Kuks

Kuks

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 266

/
Lhota

Lhota

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Lhota pod Hořičkami

Lhota pod Hořičkami

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (SV)
Počet obyvatel: 278

/
Lhotky

Lhotky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Libňatov

Libňatov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 357

/
Litoboř

Litoboř

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 114

/
Malá Bukovina

Malá Bukovina

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (SZ)

/
Malá Skalice

Malá Skalice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Maršov u Úpice

Maršov u Úpice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 184

/
Mečov

Mečov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SV)

/
Městec

Městec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Mezilečí

Mezilečí

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (S)
Počet obyvatel: 147

/
Miskolezy

Miskolezy

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (JV)

/
Mstětín

Mstětín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (SV)

/
Nová Ves

Nová Ves

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Nové Kocbeře

Nové Kocbeře

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (SZ)

/
Nový Dvůr

Nový Dvůr

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (S)

/
Olešnice

Olešnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Posadov

Posadov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)

/ /
Proruby

Proruby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Ratibořice

Ratibořice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/ /
Říkov

Říkov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)
Počet obyvatel: 215

/
Roztoky

Roztoky

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Rtyně

Rtyně

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (JZ)

/
Rychnovek

Rychnovek

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (J)
Počet obyvatel: 621

/
Rýzmburk

Rýzmburk

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 5 km (V)

/
Sebuč

Sebuč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Šeřeč

Šeřeč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Šestajovice

Šestajovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)
Počet obyvatel: 176

/
Slatina nad Úpou

Slatina nad Úpou

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (SV)
Počet obyvatel: 292

/
Slotov

Slotov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Spyta

Spyta

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Stanovice

Stanovice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (Z)
Počet obyvatel: 56

/
Starkoč

Starkoč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (V)

/
Starý Ples

Starý Ples

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Stolín

Stolín

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (SV)

/
Střeziměřice

Střeziměřice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (JZ)

/
Studnice

Studnice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 1 086

/
Světlá

Světlá

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (SV)

/
Svinišťany

Svinišťany

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Třtice

Třtice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Trubějov

Trubějov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Újezdec

Újezdec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 1 km (SV)

/ /
Velká Jesenice

Velká Jesenice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (JV)
Počet obyvatel: 735

/
Velký Třebešov

Velký Třebešov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (JV)
Počet obyvatel: 325

/
Veselice

Veselice

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Vestec

Vestec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (V)
Počet obyvatel: 186

/
Vestec

Vestec

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Větrník

Větrník

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (V)

/
Vlčkovice v Podkrkonoší

Vlčkovice v Podkrkonoší

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (Z)
Počet obyvatel: 366

/
Volovka

Volovka

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Všeliby

Všeliby

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (SV)

/
Výhled

Výhled

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 2 km (SZ)

/
Vysokov

Vysokov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 10 km (V)
Počet obyvatel: 507

/
Zájezd

Zájezd

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Zaloňov

Zaloňov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 8 km (JZ)
Počet obyvatel: 473

/
Zblov

Zblov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Zboží

Zboží

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Žďár

Žďár

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 3 km (SZ)

/
Žernov

Žernov

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 265

/
Žireč

Žireč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Zlíč

Zlíč

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (V)

/
Zvole

Zvole

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 6 km (J)

/ / / /
Zámek Náchod

Zámek Náchod

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 13 km (V)

/ / / / / / / / / / / /
Zámek Opočno

Zámek Opočno

Kraj: Královéhradecký
Vzdálenost: 19 km (JV)


Reklama
Víte že?

Nejvyšším bodem v Královéhradeckém kraji je nejvyšší hora ČR Sněžka (1 602 m n.m.), nejnižším bodem je hladina Labe (202 m n.m.).

Nejčastější příjmení ve správním obvodu Jaroměř jsou: Novotná (73x), Novotný (67x), Nováková (55x), Svobodová (49x), Husár (49x), Hofman (49x), Holeček (48x), Hofmanová (48x), Husárová (46x), Novák (42x), Holečková (42x), Svoboda (41x), Slezáková (40x), Slezák (39x), Bano (39x)?

Ke dni 1.1.2018 žilo v obci Chvalkovice 388 mužů a 351 žen?

Střecha Evropy v ČR

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Dnes má svátek Květa a ve správním obvodu obce Jaroměř se toto jméno vyskytuje přibližně 22x?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Rozhledny v ČR

Na portále Místopisy.cz je uvedeno již 370 rozhleden celé České republiky?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Chráněná území

Ke dni 31.12.2015 bylo na území Královéhradeckého kraje evidováno: 1 národní park, 3 CHKO, 3 národní přírodní památky, 5 národních přírodních rezervací, 95 přírodních památek a 37 přírodních rezervací?

Nejvýše ležící obec ČR

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově

Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Chvalkovice?

Kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově, nedaleko Nového Města nad Metují, byl postaven v roce 1553 Janem Koltačkou.

Praha

Nejbližší obec nad 100 000 obyvatel je Praha s 1 128 876 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 116 km?

Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí.

Lanovka Mladé Buky - Pekelský vrch

Lanovka Mladé Buky - Pekelský vrch je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Chvalkovice?

Trojsedačková lanovka Mladé Buky - Pekelský vrch v Krkonoších je v provozu pouze v zimní lyžařské sezoně.

Nejvyšší hora ČR

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Aquapark Hradec Králové

Aquapark Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 25 km od obce Chvalkovice?

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete! Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud.

Nejčastější jména ve správním obvodu Jaroměř jsou: Jiří (640x), Petr (533x), Jan (530x), Jana (526x), Josef (469x), Jaroslav (418x), Martin (413x), Pavel (395x), Marie (347x), Tomáš (305x), Hana (298x), Eva (298x), Zdeněk (275x), Miroslav (275x), Václav (267x)?

Archeopark Všestary

Archeopark Všestary je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Chvalkovice?

Archeopark pravěku Všestary je unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. Archeopark se nachází 7 km severozápadně od Hradce Králové a seznámí vás s životem pravěkých lidí

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové je ve vzdušné vzdálenosti 66 km od obce Chvalkovice?

Rotunda sv. Kateřiny, kterou najdeme na okraji města Česká Třebová směrem na Skuhorv, pochází zřejmě z počátku 13. století.

Ke dni 31.12.2016 žilo v Královéhradeckém kraji 550 804 obyvatel, z toho 270 981 mužů a 279 823 žen?

Druhy pozemků - statistika

Ke dni 31.12.2017 bylo v Královéhradeckém kraji evidováno 2 ha vinic, 4 239 ha ovocných sadů, 148 277 ha lesních pozemků a 7 640 ha vodních ploch?

Ke dni 31.12.2016 bylo v Královéhradeckém kraji 448 obcí, z toho se statutem města 48?

Název obce Chvalkovice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části 4x?

Název obce Chvalkovice v jednotlivých krajích: Jihočeský: 1x, Královéhradecký: 1x, Jihomoravský: 1x, Olomoucký: 1x.

Nejníže ležící obec ČR

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Reklama