Obecní znak
Základní informace
Kraj:Středočeský
Okres:Benešov
Správní obvod:Vlašim
GPS souřadnice:49.635586N, 14.943372E
Nadmořská výška:540 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1352 (672 let)
Katastrální výměra:1 980 ha
Počet obyvatel:555
PSČ:257 09
Adresa URL:www.pravonin.cz

Části obce Pravonín: Buková, Karhule, Křížov, Lesáky, Tisek, Volavka

Historie obce Pravonín

Kolem roku 1150 byl založen louňovický klášter. Byl to ženský klášter řádu premonstrátského. Včele stál probošt, hospodářské vedení měl opat, řeholnice řídila převorka. Z popudu kláštera bylo osídleno jeho okolí, byly založeny vesnice, jejichž gruntovníci odváděli klášteru určité roční platy (ouroky). Členové řádu přišli z Porýní, z krajiny hospodářsky vyspělé. Jejich příchodem nastal v krajině pod Blaníkem čirý ruch, prosperovala řemesla a kvetl obchod. Klášter rozšiřoval svou moc, časem velmi zbohatl, takže mohl v obvodu svého působení zanechat po sobě trvalé svědky kultury své doby. Přičiněním kláštera byl vystavěn kostel v Kondraci a rotunda v Libouni a v Pravoníně.

Pověst říká, že pravonínský kostel byla původně prostá kaple v lese stojící, která teprve později kaplí zámeckou se stala. Podle typu stavby, jejího druhu, způsobu a použití materiálu, podle zasvěcení, klade se vznik rotundy na konec vývojového období románského slohu tj. kolem r. 1230. Bohoslužby konali buď mniši či faráři louňovičtí a to za panování Přemysla Otakara I.

Přemyslovci si nepřáli velké državy jediného rodu, raději poskytovali půdu většímu počtu nižších urozených, členům královské družiny, synům vladyků, kteří dosud neměly zapsaný pozemkový majetek. Přemysl Otakar II. (vládl s otcem od r. 1247) dal kus hvozdu kolem kaple členu své družiny Pravonovi na dobu trvání rodu s tím, aby jej osídlil. Pravona rozměřil zapsanou mu půdu na 30 lánů a založil vesnici ve tvaru obdélníku ve směru východ-západ, přičemž 16 lánů bylo vytyčeno na straně polední a 14 na straně půlnoční. Vesnice po svém zakladateli (r. 1250) dostala jméno Pravonín. Sám si rozměřil 2-3 lány a vystavěl si vedle kaple sídlo. Lány přidělené osídlencům měly výměru 60 strychů polního výsevku. Osídlenci nemohli být chudí, museli se na gruntě zakoupit (zákupní, purkechtní právo), museli mít svůj potah a nářadí. Museli vymýtit les, dřevo použili ke stavbě obydlí a hospodářských budov, ostatní se spálilo a popelem pohnojilo. Časem byly vymýceny i plochy mimo přidělené lány a tak vznikaly společné pastviny, zvané "obce". Na příznivý vývoj obce působí rozmach kláštera louňovického, ale i rozvoj těžby stříbra.

Během historického vývoje v zemi, při střídání panovníků, po válečných událostech se též hospodářský vzestup střídal s úpadkem. Za vlády Karla IV. měl již Pravonín svého faráře. Na západu pod kostelem byla r. 1350 postavena fara, dřevěná stavba na kamenné podezdívce. V 15. století měli Pravonín v držení Trčkové z Lípy. Od Trčků koupili Pravonín Kekulové ze Stradonic, kteří v Pravoníně r. 1567 vybudovali tvrz. Roku 1580 Václav Kekule obnovil pravonínský kostel, který tu stál již v desolátním stavu. Roku 1616 prodal před svou smrtí Václav Kekule statek Pravonín s tvrzí a sídlem, dvorem poplužním a pivovarem svým strýcům Václavu a Mikuláši Salavům z Lípy.

Roku 1618 vypukla válka v Čechách a v roce 1640 též mor. Roku 1645 táhli Švédové od západu na Moravu a přitom 24.2. vydrancovali a zpustošili Pravonín. Ten však znovu ožil. Celá polovina 17. století byla v Pravoníně vyplněna především spory a bojem poddaných o svá privilegia. Každá z vrchností, které se zde po Purkratovi Kekule vystřídaly, vyžadovala od pravonínských stále vyšší roboty. Hmotné poměry poddaných se horšily pro vysoké daně a léta neúrody a tak byli nuceni půjčovat si od vrchnosti. Za své stížnosti, spory a hájení starých práv byli pravonínští šikanováni, vězněni i fyzicky týráni, ale bránili se úporně až do začátku 18. století, kdy byl jejich odpor konečně zlomen. V té době r. 1728 byl majitelem panství Jan Ignác Caretto hrabě Millesimo z italské šlechtické rodiny, která získala majetky v Čechách po bělohorských konfiskacích. Pravonínští poddaní pak již v dalších letech robotovali bez zdráhání, jak bylo obvyklé 3 dny v týdnu. Při senách, otavách a žních celý týden kromě soboty. Hrabě Millesimo obnovil faru a v duchu barokního katolicismu dal kostelu mariánský obraz, k němuž se konaly poutě až z dalekého okolí.

V roce 1729 má Pravonín již vlastní školu a od r. 1710 je zde i panský pivovar. Po Carettovi, který panství prodal v r. 1733, vlastnila Pravonín řada majitelů, nejdéle od r. 1756-1800 měla statek v držení rodina Václava Vejvody ze Stromberka, který dal také v roce 1765 přestavět pravonínský zámek. Mezi panstvem a úředníky na zámku a poddaným lidem byly hluboké sociální a jazykové přehrady. Život poddaného sedláka byl těžký. Dávky, které platil vrchnosti, tvořily 70-80 % výtěžku jeho hospodářství. Poměry se trochu zlepšily po zrušení nevolnictví v r. 1781, mírnější poddanství však přetrvalo až do poloviny 19. století.

Pravonínští bydleli v dřevěných chalupách, krytých doškovými střechami, proto vesnice trpěla častými požáry. V polovině 18. století se zde začínají objevovat i zděná stavení. V pravonínském panství se v roce 1800 střídá opět řada majitelů, mezi nimi stále častěji i nešlechtici a jejich hospodaření většinou tvoří dluhy. V roce 1808 získal dražbou Pravonín hrabě Jan Pachta z Rájova. Ten byl prezidentem pražské konzervatoře a známým příznivcem umělců, zvláště hudebníků. S dobou, kdy vlastnil Pravonín, je spojena i zajímavá epizoda ze života Richarda Wagnera, významného německého hudebního skladatele. Richard Wágner se seznámil s Pachtovými prostřednictvím své rodiny, přijel na jejich pozvání do Pravonína, kde strávil nezapomenutelné léto a podzim roku 1832. Pravonínský zámek byl v této době již patrovou trojkřídlovou budovou s klasicistním průčelím, ozdobeným rokokovými sochami. V pohostinné rodině Pachtových se seznámil s půvabnými dcerami hraběte Pachty, s Jenny prožil devatenáctiletý Wágner zde svou první lásku. Byl to však i Pravonín a kraj kolem, který ho okouzlil svou krásou, zvláště množstvím kapliček a křížků a rád prý jezdíval do modřínové "Modré" aleje v lese Kopaniny. Za doby svého pobytu v Pravoníně také hodně pracoval, načrtnul si zde libreto romantické opery "Svatba"a vznikla tu i jeho skladba "Tóny zvonů".

V revolučním roce 1848 došlo k odstranění feudálních vztahů na vesnici, bylo zrušeno poddanství a tím i robota. V roce 1850 se v rámci reforem staly místo vrchnostenských panství základem správy obce.

Také v Pravoníně bylo ve volbách zvoleno první předsednictvo obce v čele se starostou. Zemědělství zaznamenává po zrušení poddanství v dalších desetiletích vzestup. Rozšiřuje se zejména pěstování brambor, používají se šlechtěná osiva a rostou stavy dobytka, objevují se první zemědělské stroje, žentoury,mlátičky, secí stroje apod..Rozvojem pojišťovnictví se částečně zmírňují důsledky požárů a živelných pohrom. V r. 1910 jsou v Pravoníně zřízeny i první záložny, agrárnická Kampelička a klerikální Raifeisenka. V roce 1876 je v obci zřízen poštovní úřad. Pravonínský velkostatek vlastnila od r. 1843-1894 rodina Kulichů, po několika dalších majitelích přišel do Pravonína od r.1910 František Prášek, pověstný zejména tím že plundroval zdejší lesy tak, až mu nadměrná těžba musela být úředně omezena. Na počátku 20. století přišla těžká válečná léta. V roce 1914 narukovalo 151 mužů do války, ve většině hospodářství v Pravoníně zbyla zemědělská práce jen na ženy, výměnkáře a větší děti. Po návratu z fronty většina zemědělců našla jen zaplevelená pole a poloprázdné chlévy, bída se tak zmírňovala jen pomalu.

Po vyhlášení první pozemkové reformy v r. 1919 se tato vztahovala i na pravonínský velkostatek, ale Fr. Prášek se záboru půdy odprodejem Čáslavska vyhnul. Od r. 1934 patřil velkostatek rodině Sekaninových. V roce 1948 však bylo v rámci třetí etapy pozemkové reformy provedeno vyvlastnění velkostatku Sekaninových, současně byly vyvlastněny některé hospodářské budovy a část zemědělské techniky velkostatku. Před znárodněním v r. 1948 bylo v zámku Sekaninových 22 místností. Rozhodnutím revizní komise Ministerstva zemědělství ze dne 8.4.1948 byl zemědělský statek včetně zámku převzat státem a prostory zámku byly změněny na administrativní budovu. Později zde byl umístěn Místní národní výbor, svatební síň a kulturní místnosti, v přízemí byl zřízen poštovní úřad a v dalším období po založení zemědělského družstva byly v 1. patře kanceláře JZD. Po výstavbě Společenského domu v Pravoníně byly kanceláře JZD i MNV přestěhovány do tohoto nového objektu.

V 90. letech byl zámek v restituci navrácen původním vlastníkům rodu Sekaninů. V té době byla vystěhována i pošta do nového objektu, který zbudovala obec přestavbou a nástavbou hasičské zbrojnice, kde sídlí nyní i obecní úřad. Zámek od Sekaninů koupil nový majitel, který opravil alespoň střechu, bohužel jinak stavba zůstává ve zchátralém stavu.

 

Reklama

Informace o počasí pro oblast: Pravonín

Počasí meteostanice Pravětice

Vzdálenost meteostanice od obce Pravonín: 7 km

Poslední data: 18.5.2024 08:00

Umístění: 495 m.n.m

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Počasí meteostanice Pravětice

Teplota
30,8
°C
Zdánlivá teplota
0,0
°C
Rosný bod
0,0
°C
Vlhkost
0,0
%
Denní srážky
0,0
mm/den
Osvit
0,0
W/m2
Atmosférický tlak
0,0
hPa
Směr větru
S
Rychlost větru
5,1
m/s
Nárazový vítr
6,2
m/s

Více informací o meteostanici a aktuálním počasí naleznete na www.meteo-pocasi.cz

Předpověď počasí pro meteostanici Pravětice

Dnes
9/15
°C
Zítra
10/18
°C

Předpověď počasí poskytuje www.meteocentrum.cz


V okolí obce Pravonín se také nachází

Bezděkov

Bezděkov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 7 km (J)

/
Bolina

Bolina

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (S)

/
Borovnice

Borovnice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (V)
Počet obyvatel: 80

/
Buková

Buková

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (J)

/
Býkovice

Býkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Čáslavsko

Čáslavsko

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JV)
Počet obyvatel: 116

/
Čechtice

Čechtice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (V)
Počet obyvatel: 1 427

/
Černičí

Černičí

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Chlum

Chlum

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SV)
Počet obyvatel: 126

/
Chmelná

Chmelná

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 153

/
Daměnice

Daměnice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Dobříkovice

Dobříkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Dolní Lhota

Dolní Lhota

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Dub

Dub

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)

/
Holýšov

Holýšov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Horní Lhota

Horní Lhota

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (J)

/
Hradiště

Hradiště

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)
Počet obyvatel: 31

/
Hrajovice

Hrajovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (JZ)

/
Hrnčíře

Hrnčíře

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)

/
Javorník

Javorník

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 144

/
Jelenov

Jelenov

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 5 km (JV)

/
Jeníkov

Jeníkov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (V)

/
Kamberk

Kamberk

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JZ)
Počet obyvatel: 158

/
Karhule

Karhule

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Kladruby

Kladruby

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (S)
Počet obyvatel: 275

/
Kondrac

Kondrac

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (SZ)
Počet obyvatel: 513

/
Kopaniny

Kopaniny

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Krasovice

Krasovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SZ)

/
Křešín

Křešín

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 169

/
Křížov

Křížov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (Z)

/
Kuňovice

Kuňovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 5 km (SV)
Počet obyvatel: 85

/
Laby

Laby

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Lesáky

Lesáky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (Z)

/
Libouň

Libouň

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Louňovice pod Blaníkem

Louňovice pod Blaníkem

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (Z)
Počet obyvatel: 653

/
Lukavec

Lukavec

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 9 km (JV)
Počet obyvatel: 937

/
Malá Paseka

Malá Paseka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (JV)

/
Malovidy

Malovidy

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (S)

/
Miřetice

Miřetice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (SV)
Počet obyvatel: 229

/
Mnichovice

Mnichovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SV)
Počet obyvatel: 217

/
Mohelnice

Mohelnice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Mrkvová Lhota

Mrkvová Lhota

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Načeradec

Načeradec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)
Počet obyvatel: 1 069

/
Nakvasovice

Nakvasovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (V)

/
Nové Práchňany

Nové Práchňany

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JV)

/
Novotinky

Novotinky

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (J)

/
Olešná

Olešná

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JZ)

/
Ostrov

Ostrov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (SZ)
Počet obyvatel: 74

/
Otročice

Otročice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (V)

/
Palčice

Palčice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (JV)

/
Pavlovice

Pavlovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (S)
Počet obyvatel: 269

/
Polánka

Polánka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)

/
Pravětice

Pravětice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (JZ)

/
Předbořice

Předbořice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)

/
Rataje

Rataje

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (S)
Počet obyvatel: 163

/
Rejkovice

Rejkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (Z)

/
Řimovice

Řimovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (S)
Počet obyvatel: 234

/
Řísnice

Řísnice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Roudný

Roudný

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Růžkovy Lhotice

Růžkovy Lhotice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (V)

/
Skočidolovice

Skočidolovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (JV)

/
Slavětín

Slavětín

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (J)

/ /
Štědrovice

Štědrovice

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Strojetice

Strojetice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (V)
Počet obyvatel: 129

/
Sudislavice

Sudislavice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (JV)

/
Světlá

Světlá

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 7 km (Z)

/
Tisek

Tisek

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (JV)

/
Trhový Štěpánov

Trhový Štěpánov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (SV)
Počet obyvatel: 1 296

/
Týmova Ves

Týmova Ves

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 10 km (J)

/
Veliš

Veliš

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (Z)
Počet obyvatel: 353

/
Velká Ves

Velká Ves

Kraj: Vysočina
Vzdálenost: 8 km (J)

/
Vestec

Vestec

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Vilice

Vilice

Kraj: Jihočeský
Vzdálenost: 10 km (JZ)
Počet obyvatel: 147

/
Vlašim

Vlašim

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 8 km (SZ)
Počet obyvatel: 11 022

/
Vlastišov

Vlastišov

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 10 km (Z)

/
Volavka

Volavka

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 2 km (Z)

/
Vračkovice

Vračkovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (J)

/
Vracovice

Vracovice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 3 km (S)
Počet obyvatel: 400

/
Zdiměřice

Zdiměřice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (J)

/
Zdislavice

Zdislavice

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 6 km (S)
Počet obyvatel: 491

/
Zhoř

Zhoř

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 4 km (JV)

/
Znosim

Znosim

Kraj: Středočeský
Vzdálenost: 9 km (SZ)


Reklama
Víte že?

Bikepark Monínec

Bikepark Monínec je ve vzdušné vzdálenosti 32 km od obce Pravonín?

Bikepark Monínec je jeden z nejpopulárnějších bikeparků v České republice. Nachází se nedaleko Prahy a nabízí tratě pro všechny úrovně jezdců.

Ke dni 26.3.2021 žilo ve Středočeském kraji 1 415 463 obyvatel, z toho 702 541 mužů a 712 922 žen?

Obec Pravonín vyhrála v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 Bílou stuhu za činnost mládeže?

Aplikace Místopisy.cz

Součástí aplikace je také tzv. widget, který lze umístit na plochu vašeho telefonu nebo tabletu a který Vám zobrazí zajímavosti z okolí místa, kde se právě nacházíte, včetně aktuální teploty?

Nejníže ležící obcí v České republice je Hřensko (130 m n. m.), obec ležící v pískovcovém kaňonu při ústí říčky Kamenice do Labe.

Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Arboretum Kostelec nad Černými lesy je ve vzdušné vzdálenosti 42 km od obce Pravonín?

Severně od Kostelce nad Černými Lesy se nachází arboretum, které je součástí ČZU – Fakulty lesnické a enviromentální.

Aplikace Místopisy.cz

Uživatel aplikace se může zapojit do tvoření zápisů o městech, obcích a kulturních či turistických objektech zasláním opravy textu nebo fotografie místa, které právě navštívil?

Aplikace Místopisy.cz

Víte, že v aplikaci Místopisy.cz si můžete svá oblíbená místa označit a zařadit do vlastních kategorií?

Ke dni 1.1.2024 žilo v obci Pravonín 300 mužů a 255 žen?

Název obce Pravonín se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu místní části pouze 1x?

Sportrelax centrum Monínec

Sportrelax centrum Monínec je ve vzdušné vzdálenosti 32 km od obce Pravonín?

Monínec leží v srdci České Sibiře a kombinace jejího mikroklimatu, severní stráně a nadmořské výšky tvoří z Monínce jedinečný přírodní ledovec.

Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Čejkovicích

Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Čejkovicích je ve vzdušné vzdálenosti 34 km od obce Pravonín?

Dřevěnu kaple v obci Čejkovice byla vysvěcena roku 1898.

Zřícenina hradu Šelmberk

Zřícenina hradu Šelmberk je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Pravonín?

Zřícenina hradu Šelmberk se nachází na stejnojmenném skalním ostrohu nad údolím říčky Blanice u obce Běleč, asi 2 km severovýchodně od Mladé Vožice.

Unikátní funkci „střechy Evropy" má vrch Klepáč (1 138 m n. m.) v Kralickém Sněžníku. Na jeho jižním úpatí je rozvodí tří moří: Nysa Klodzka vtéká do Odry a ta do Baltského moře, Tichá Orlice do Labe, to pak do Severního moře a řeka Morava je přítokem Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Nejvyšší hora v České republice je Sněžka (1 602 m n. m.), nejvyšší hora Krkonoš na hranici s Polskem. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou.

Nejvýše ležící obec v České republice je Kvilda s nadmořskou výškou 1 065 m podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela? Kvilda leží na Šumavě v okrese Prachatice.

Vlašim

Nejbližší obec nad 10 000 obyvatel je Vlašim s 11 022 obyvateli ve vzdušné vzdálenosti 8 km?

Vlašim bývá často nazývána srdcem Podblanicka. Ve vzdálenosti 17 km severozápadně leží město Benešov, 36 km jihozápadně město Tábor, 36 km severozápadně město Říčany a 38 km jihovýchodně město Humpolec.

Nejvyšším bodem ve Středočeském kraji je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.).

Reklama